Novela autorskeho zakona

GARAI Csaba csabag na centrum.cz
Úterý Květen 30 12:04:11 CEST 2006


Tento článek vám zasílá čtenář serveru iDNES.cz (http://www.idnes.cz) "Csaba" a připojuje následující vzkaz:

>> Jelikoz jsme o techto vecech drive diskutovali a doslo ke zmenam, tak jsm povazoval za dulezite sem preposlat nasledujici clanek. Novelu samotnou jsem jeste necetl, ale od minuleho tydne uz plati.
>> Z toho co jsem pochopil plyne, ze nechranena CD se pro vlastni potrebu kopirovat mohou nadale, ovsem DVD jsou chranena vsechna, takze je uz nelze zalohovat jako dosud. Rozhodne tyto veci probirat na verejnosti uz asi nebude zadouci.:-o Cs.

Celý článek zobrazíte kliknutím na následující odkaz:
http://technet.idnes.cz/prituhuje-autorsky-zakon-znemozni-kopirovani-cd-a-dvd-p17-/tec_checktech.asp?c=A060515_130228_tec_checktech_kuz
__________________________________________________
16.5.2006 17:47:58    Co je dobré vědět o novele autorského zákona

Přituhuje: Autorský zákon znemožní kopírování CD a DVD

Chystá se novela autorského zákona, která zakazuje obcházení protipirátských ochran při kopírování audio a video nosičů. Obsahuje také zákaz pořizování záznamů v kině a další zpřísnění. Podívejme se na novelu podrobněji.
_________________________

V nejbližších dnech by se měla objevit ve Sbírce zákonů novela autorského zákona, kterou začátkem května podepsal prezident. Jedná se o rozsáhlou "euronovelu", která má přes sto bodů. Řada změn je pouze "formulačních", ale některé jsou opravdu podstatnými věcnými změnani. S ohledem na skutečnost, že novela bude účinná dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy v podstatě "okamžitě", je dobré vědět, co přináší.

Zákaz obcházení technických prostředků 
Dosud platný autorský zákon obsahuje ochranu pomůcek zamýšlených k odstranění, vyřazení z provozu nebo omezení funkčnosti technických zařízení nebo jiných prostředků k ochraně práv chráněných autorským zákonem. 

Neoprávněným zásahem do práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským je však pouze vývoj těchto pomůcek, jejich výroba, nabízení k prodeji, pronájmu či půjčení, dovoz, rozšiřování nebo využívání pro dosažení majetkového prospěchu. 

Naproti tomu porušením autorského zákona dosud není (nebylo) samotné odstranění technických prostředků ochrany, tedy např. prolomení ochrany proti kopírování CD nebo DVD a pořízení rozmnoženiny pro vlastní potřebu z takto chráněného nosiče. 

Novela autorského zákona - dlužno poznamenat, že zcela v souladu s evropským právem, jmenovitě s článkem šest Směrnice o informační společnosti - stanoví, že neoprávněným zásahem do autorského práva a práv souvisejících s právem autorským je i (samotné) obcházení účinných technických prostředků ochrany práv podle autorského zákona. 

I samotné prolomení ochrany proti kopírování, byť pro soukromou potřebu tak bude porušením autorského zákona se všemi důsledky z toho vyplývajícími.

Novela autorského zákona sice v některých případech stanoví, že i pokud jsou použity technické prostředky k ochraně práv, zůstávají nedotčeny zákonné výjimky a omezení autorského práva (např. tzv. úřední licence či pořizování rozmnoženin na papír). Ani to ale neznamená, že pro tyto výslovně uvedené účely lze ochranu legálně prolomit.

Nositelé práva mají pouze povinnost v těchto případech prostředky k vyloučení takové ochrany oprávněným subjektům poskytnout. Na volné užití díla pro osobní potřebu v případě pořizování jiných než papírových rozmnoženin se však tato zmírněná úprava nevztahuje. 

Zákon pouze obsahuje poměrně nejasné ustanovení, které říká, že autor, který použil pro své dílo technické prostředky může toto dílo zpřístupnit i pro pořizování rozmnoženin pro osobní potřebu. Žádnou zákonnou povinnost, aby autor (či jiný nositel práva) umožnil pořízení rozmnoženiny díla pro osobní potřebu novela neupravuje.

Omezení volného užití jen na zveřejněná díla
Senát do novely autorského zákona přidal poměrně nenápadnou pasáž, že ustanovení § 30 upravující volná užití díla, do kterých patří zejména pořízení rozmnoženiny díla pro osobní potřebu fyzické osoby, se vztahuje pouze na díla zveřejněná, tedy díla, která již byla oprávněně zpřístupněna veřejnosti. 

Pokud si tedy po účinnosti novely fyzická osoba pořídí bez souhlasu autora rozmnoženinu díla, které ještě nebylo oprávněně zpřístupněno veřejnosti, jedná se o neoprávněné užití díla. 

To samé platí i pro související práva - tedy práva výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů. Nezveřejněnými díly mohou být třeba filmy (audiovizuální díla), které (resp. jejichž rozmnoženiny) ještě před premiérou "unikly" ze sféry výrobce. Pořízení rozmnoženiny takového filmu v době před jeho oprávněným zpřístupněním veřejnosti i pro čistě osobní potřebu tak bude neoprávněným zásahem do práva autorského a všech dotčených souvisejících práv.

V tomto případě je nutné zdůraznit, že odpovědnost za neoprávněný zásah do práva autorského je objektivní. Pro uplatnění (civilních) nároků vyplývajících z autorského zákona se nevyžaduje zavinění, a tedy ani vědomost, že se jedná o dílo nezveřejněné. To samozřejmě neplatí pro náhradu škody a pro případnou trestněprávní odpovědnost, pro jejíž vznik je vždy předpokladem zavinění.

Zákaz pořizování kopií při promítání v kinech
Z pera stejné zájmové skupiny je i další ustanovení přijaté v Senátu. 

Už "klasický" zákaz pořizování rozmnoženin počítačových programů a databází v elektronické podobě i pro osobní potřebu doplňuje zákaz "pořízení záznamu audiovizuálního díla při jeho provozování ze záznamu nebo jeho přenosu i pro osobní potřebu fyzické osoby". 

Přímo autorský zákon tak zakazuje pořizování záznamů (rozmnoženin) zejména při promítání v kinech. Dosud to bylo zakazováno "pouze" pořadateli v rámci návštěvního řádu provozovatelů kin, nově se bude jednat o neoprávněný zásah do autorského práva a práv souvisejících. Toto ustanovení se týká pouze děl audiovizuálních, tedy nikoliv divadelních, popř. muzikálových představení či koncertů.
Prostě přituhuje . .

Přečtěte si také:
  a.. Filmy: Koupit se nedají, ale na internetu jsou zdarma v kvalitě o jaké se vám nesnilo 
  b.. Kopírování filmů na DVD nemusí být nezákonné 
  c.. Když si stáhnu MP3 z webu, můžu jít do vězení? 
  d.. Můžete si kopírovat hudební CD pro vlastní potřebu? 
  e.. Nakupujte MP3 hudbu na internetu. Poradíme vám jak.
__________________________________________________
Redakce iDNES nenese žádnou odpovědnost za text doplněný odesílatelem e-mailu.
Nezaručuje také verifikaci e-mailové adresy odesílatele.
(Doporučení bylo odesláno: 30.5.2006 11:52:09)Další informace o konferenci Fanda