SUBORY oma

gp1 gp1 na nextra.sk
Čtvrtek Květen 4 09:52:31 CEST 2006


aHOJ fANDOVIA!
v NEKOMPAKTIBILITE HUDOBNýCH SúBOROV SA VýROBCOVIA LEN TAK PREDBIEHAJú.
dôKAZOM TOHO JE AJ FORMáT oma ZAVEDENý FIRMOU sony PRE SVOJE PREHRáVAčE.

mp3 a wav sa do formatu OMA convertuje pomocou specialneho programu
Sonic_stage
tENTO PROGRAM SLúžI LEN PRE KONVERZIU, ALE NEUMOžNUJE PREHRáVANIE oma
SúBOROV, ANI SPETNú KONVERZIU DO FORMáTU mp3, ALEBO wav.
dúFAJME, žE SA TO čASOM ZLEPší A BUDú K DISPOZíCII ALTERNATíVNE PROGRAMY,
KTORé TO ZVLáDNU.
pETER
Peter Grosser
Další informace o konferenci Fanda