SUBORY oma

Jiří Řežábek jrezabek na seznam.cz
Čtvrtek Květen 4 09:54:46 CEST 2006


skuste do google zadat oma file convert najde program ktery umi oma prevadet 
do mp3
----- Original Message ----- 
From: "gp1" <gp1 na nextra.sk>
To: "Pro fanousky vypocetni techniky" <fanda na tereza.fjfi.cvut.cz>
Sent: Thursday, May 04, 2006 9:52 AM
Subject: SUBORY oma


aHOJ fANDOVIA!
v NEKOMPAKTIBILITE HUDOBNýCH SúBOROV SA VýROBCOVIA LEN TAK PREDBIEHAJú.
dôKAZOM TOHO JE AJ FORMáT oma ZAVEDENý FIRMOU sony PRE SVOJE PREHRáVAčE.

mp3 a wav sa do formatu OMA convertuje pomocou specialneho programu
Sonic_stage
tENTO PROGRAM SLúžI LEN PRE KONVERZIU, ALE NEUMOžNUJE PREHRáVANIE oma
SúBOROV, ANI SPETNú KONVERZIU DO FORMáTU mp3, ALEBO wav.
dúFAJME, žE SA TO čASOM ZLEPší A BUDú K DISPOZíCII ALTERNATíVNE PROGRAMY,
KTORé TO ZVLáDNU.
pETER
Peter Grosser
Další informace o konferenci Fanda