Posledny udaj v Exceli

Štefan Kiss stefan.kiss na nextra.sk
Pátek Červen 16 13:40:23 CEST 2006


   Dobrý deň, obzvlášť odborníci na Excel!

 Chcem sa spýtať, či dakto z Vás nepozná v Exceli funkciu alebo možnosť, ktorá by spôsobila, že by Excel v určitej bunke zobrazoval posledný údaj z určitého stĺpca. Uvediem príklad. Mám viaclistový zošit, v ktorom sledujeme a štaticsticky vyhodnocujeme rôzne údaje, napr počty pracovníkov, počty aktivít, počty účastníkov a podobne. Na jednom liste si zapisujem do stlpca vždy nové údaje, teda každým týždňom sú stĺpce o niečo dlhšie a nový posledný a teda aktuálny údaj je vždy dolu. Pomocou vzorcov a funkcie sum môžem kedykoľvek získať kompletný súčet, priemer a podobné údaje. Na všetko už mám porobené vzorce a to aj v iných listoch, ktoré len preberajú údaje z tohto listu zoznamov a zobrazujú výsledky. Problém však mám s tým, že neviem, ako dosiahnuť, aby Excel do niektorých vzorcov prebral iba posledný a teda aktuálny údaj a ho spracoval alebo aspoň zobrazil. Ak napíšem na pevno odkaz napr na zošit zoznamy a bunku B112, tak sa mi zobrazí hodnota tejto bunky B112. O týždeň však pripíšem´do zoznamu nový údaj a ten je už v bunke B113 a o dva týždne je už aktuálny údaj vbunke B114. Ale vzorce budú stále brať len bunku B112. Bolo by dobre, keby Excel dokázal nejako detekovať, že stĺpec je už o jednu bunku dlhší a zobrať nový aktuálny údaj. Ide to nejako?

   S vďakou

    Š Kiss
  
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: http://tereza.fjfi.cvut.cz/pipermail/fanda/attachments/20060616/cd4291ef/attachment.html 


Další informace o konferenci Fanda