Zmena rychlosti vyslovnosti JAWSu pri napalovani a grabovani

Ladislav Száraz lacis1 na orangemail.sk
Neděle Prosinec 3 19:20:29 CET 2006


Ahoj Fandovia!

Stalo sa mi pri napalovaní CD pomocou programu Nero express a aj pri grebovaní v programe Audiograber to, ľe JAWS pri čítaní percent rozprával veµmi spomalene
v porovnaní s rýchlos»ou výslovnosti ktorú mám nastavenú a hlas znel akoby mal nejakú ozvenu alebo akoby sa "delil" na dva hlasy. Neviete mi poradi» čím
to mohlo by», a prípadne ako to odstráni»?
Ladislav Száraz
------------- daląí část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: http://tereza.fjfi.cvut.cz/pipermail/fanda/attachments/20061203/e880d720/attachment.html 


Daląí informace o konferenci Fanda