Fw: Dotazník

Miloš Šmíd milosmid na volny.cz
Pátek Prosinec 1 11:05:21 CET 2006


Vážená paní, vážený pane,

obracím se na Vás jménem řešitelského kolektivu výzkumného projektu 
Ministerstva
informatiky České republiky „Přístupnost webových stránek orgánů státní 
správy“.
V rámci tohoto projektu, jehož spoluřešitelem je Masarykova univerzita v 
Brně,
probíhá mezi občany s těžkým zdravotním postižením zjišťování jejich 
specifických potřeb
pro práci s počítačem a webovými stránkami.

Prosím Vás proto o poskytnutí informací, které potřebujeme pro další práci. 
V případě, že
budete ochotni informace poskytnout, vyplňte, prosím, dotazník na adrese:

http://projects.cba.muni.cz/mkr/gate.php?hash=51970a412a

Dotazník obsahuje 37 otázek a je rozdělen do tří částí. První část je 
sociodemografická,
druhá část je zaměřena na typ zdravotního postižení a třetí část se zabývá
problematikou práce s počítačem. Vyplňování zabere přibližně 20 minut a 
veškeré
poskytované údaje jsou zcela anonymní.

Preferujeme, když dotazník (vzhledem k jeho relativně malému rozsahu) 
vyplníte najednou.
V případě potřeby je ale možné vyplňování přerušit, k dotazníku se vrátit 
později a ve
vyplňování pokračovat od místa, kde jste skončili. K návratu k vyplňování 
použijte stejný
odkaz. Na každou položenou otázku je však nutno vždy odpovědět, jinak není 
možno ve
vyplňování dále pokračovat.

Děkuji Vám za Vaši ochotu pomoci i za čas, který jste strávil(a) vyplňováním 
dotazníku.

S úctou

RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D.
Fakulta informatiky
Masarykova univerzita, Brno
spoluřešitel projektu 
Další informace o konferenci Fanda