strihanie v programe MP3DirectCut

Peter Vágner pvdeejay na gmail.com
Úterý Prosinec 26 11:11:30 CET 2006


Ahoj Fandovia,
jednému kamarátovi som dnes ráno písal ako môže veľmi jednoducho strihať 
MP3 súbory v programe mp3directcut ( http://mp.mpex.net/files/mp3DC204.exe
  ). Napadlo mi, že aj vám by sa to možno hodilo, je to naozaj veľmi 
jednoduché a nedegraduje to kvalitu záznamu. Ospravedlnte, že celý text 
je písaný v druhej osobe jednotného čísla.

PV


otvoríš program, z menu file zvolíš "open ctrl+o) otvoríš tak súbor.
potom prehrávanie začneš stlačením medzerníka. Medzerník tiež slúži ako 
stop. Program nerozlišuje medzi stop a pauza, vždy zastaví a pokračuje 
od miesta kde bolo prehrávanie zastavené. Page up a page down posúvajú 
po nahrávke, pravou a ľavou šípkou môžeš tiež navigovať dopredu a dozadu 
po menších intervaloch. šípky so shiftom slúžia na jemné dolaďovanie, 
vhodné asi skôr keď je prehrávanie zastavené.
Problematické je len označovanie začiatku a konca bloku. v druhom riadku 
obrazovky od spodu sú tlačidlá "set begin" a "set end".
Dá sa tiež navygovať šípkou hore a šípkou dole na začiatok/koniec 
výberu. Výber je rozsah označený tlačidlami "set begin" a "set end". Na 
vymazanie výberu slúži kláves delete.
Keď chceš vystrihnúť kúsok nahrávky, potrebuješ buď odstrániť všetko 
pred blokom, ktorý ťa zaujíma a tiež všetko za ním, alebo vyznačiť blok 
a tento uložiť do súboru. Uložiť výber do súboru môžeš tak, že dáš z 
menu "file" položku "save selection ctrl+e"Další informace o konferenci Fanda