Presmerovani_portu

©tefan Kiss stefan.kiss na nextra.sk
Sobota Prosinec 23 15:11:12 CET 2006


  Dobrý večer,

 Dodám len pre upresnenie, ľe počítač by mal ma» napevno zadanú IP adresu,
teda nestačí volba prideµova» IP adresu automaticky. Treba zvoli» voµbu
"Pouľíva» túto IP adresu" a zada» nejakú IP adresu, ktorá bude naąou IP
adresou. Túto potom zadáme aj do routera ako cieµ presmerovania.

   s pozdravom

    ©tefan Kiss

----- Original Message ----- 
From: "Peter Vágner" <pvdeejay na gmail.com>
To: "Pro fanousky vypocetni techniky" <fanda na tereza.fjfi.cvut.cz>
Sent: Saturday, December 23, 2006 1:07 PM
Subject: Re: Presmerovani_portu


Dobrý deň,
verejný port je port, ktorý chcete presmerova», resp. port, na ktorý sa
k vám pripojí niekto z vonku. privátny port je port na lokálnom PC, kde
sa tento presmeruje. obvykle je to také isté číslo ako číslo verejného
portu.
IP adresa je IP adresa počítača, na ktorý chcete port presmerova», to
ako píąete, môľete zisti» napr. vo vlastnostiach sie»ového pripojenia,
ktorým sa pripájate do siete.

PV
Martin Sukaný wrote / napísal(a):
> Ahoj Fandové!
> Tak jsem se konečně ostal do nastavení svého rouberu. V případě, ľe
> chci přesměrovat porty z výchozí brány na svůj stroj, musím mimo
> portu, který má být směrován, zadat také protokol a IP adresu.. Tato
> adresa má být totoľná s adresou, která je uvedena ve vlastnostech
> daného připojení??? A protokol by měl být TCP, nebo UDP???
>
> Díky.
> Suky;
>
Daląí informace o konferenci Fanda