co vy nato?

Peter Nedorost peter.nedorost na seznam.cz
Pondělí Květen 9 21:19:43 CEST 2005


* AKO ZÍSKA« MAXIMÁLNU RÝCHLOS« DSL ALEBO KÁBLOVÉHO PRIPOJENIA?
Poradíme vám, ako si zmenami sie»ových parametrov Windows za pár minút
môľete zrýchli» DSL či káblové pripojenie o desiatky percent, a čo robi» v
situácii,
keď sa po výpadku internetového pripojenia nedajú zobrazi» stránky, na ktoré
ste sa chceli počas poruchy dosta».
http://www.zive.sk/h/Poradca/AR.asp?ARI=112866
Daląí informace o konferenci Fanda