Potíže s CDexem

Miroslav Lacina lacina na braillnet.cz
Úterý Červenec 27 09:17:03 CEST 2004


*Pepo Děkuji.
Míra.
***

----- Původní zpráva ----- 
Od: "hlavinka" <hlavinka na braillnet.cz>
Komu: "Pro fanousky vypocetni techniky" <fanda na tereza.fjfi.cvut.cz>
Odesláno: 27. července 2004 1:34
Předmět: Re: Potíže s CDexem


> Vážení.
>
> Protože se mi postupně hlásí lidé na textík k CDEXu - t.zn. každou chvíli
> jeden - rozhodl jsem se, že textík vložím do mailu a pošlu všem do
> konference.
>
> Nejde o nic světoborného, je to asi návod z Chipu či odkud, ale snad to
> některým zvás pomůže.
>
> Zde to je.
>
> ___
>
> CDex 1.40
>
> Továrna nejen na "empétrojky"
>
> CDex je kvalitní freewarový nástroj pro kopírování hudby z audio CD.
Snadno
> s ním vyrobíte hudbu ve formátu WAV, MP3, ale třeba i WMA a Ogg Vorbis.
>
> Sháníte-li kvalitní program pro ripování a převádění hudebních formátů,
> nemusíte ani vytahovat peněženku. Existuje řada freewarů, mezi něž patří i
> CDex. Na úvod neuškodí pár řádků o tom, co všechno tato aplikace umí.
>
> CDex umí kopírovat hudební stopy z audio CD a ukládat je ve formátu WAV
> nebo přímo v některém komprimovaném formátu (například MP3, Ogg Vorbis,
> AAC, WMA a VQF). Podpora dalších komprimovaných formátů je také možná -
> stačí propojit CDex s příslušným externím kodérem. Samozřejmostí je
> komprese souborů WAV na MP3 i dekomprese MP3 na WAV. Podporovány jsou ID3
> štítky (verze 1 i 2), CDDB databáze, normalizace hlasitosti, tvorba
> playlistů (formát M3U a PLS) a zabudován je také jednoduchý přehrávač. Než
> se pustíte do ripování, je třeba provést několik nastavení. Pojďme si
> popsat jednotlivé kroky.
>
> ID3 štítky a normalizace hlasitosti
>
> Zvolte příkaz Options/Settings (klávesová zkratka F4). Objeví se okno CDex
> configuration. Začneme od záložky General. Zde můžete zvolit formát ID3
> štítků. Standardně je vybrána druhá verze.
>
> Na záložce General můžete dále zapnout a nastavit normalizaci hlasitosti
> (Normalize Volume). Stačí vybrat položku Enable a ve čtyřech dalších
polích
> nastavit požadované hodnoty. Pokud zapnete normalizaci hlasitosti, je
třeba
> deaktivovat volbu On the fly MP3 Encoding, kterou najdete na záložce
> Encoder (viz dále).
>
> Názvy souborů, cílové složky a playlisty
>
> Přejděme na záložku Filenames. V první části lze pomocí jednoduchých
> zástupných znaků nastavit, jak budou vypadat názvy výsledných souborů.
> Zástupné znaky se zadávají do pole File Name Format. Například znak %1 je
> nahrazen jménem interpreta, znak %4 jménem skladby atd. Hned pod polem se
> zobrazuje výsledný vzhled. Chcete-li vidět přehled všech zástupných znaků,
> klepněte na tlačítko s otazníkem. Pro lepší představu najdete jednoduchý
> příklad v tabulce níže.
>
> V další části můžete nastavit složku, do které se budou ukládat výsledné
> soubory při konverzi (pole "WAV->MP3"), a složku, do které se budou
ukládat
> výsledné soubory při ripování (pole "Recorded Tracks").
>
> Chcete-li během ripování vytvořit také playlist, aktivujte volbu Add Files
> to M3U playlist nebo volbu Add Files to PLS playlist (případně obě).
Pomocí
> zástupných znaků lze opět nastavit podobu playlistu. Do pole File Name
> Format zkuste zadat například %1_%2\playlist (vytvoří se například adresář
> Beatles_Help a v něm soubory playlist.m3u nebo playlist.pls).
>
> _
>
> Nastavení kodéru
>
> Nyní se dostáváme k záložce Encoder. V poli Encoder je standardně vybrán
> špičkový MP3 kodér Lame, který je součástí instalace programu CDex. Na vás
> je už jen nastavit požadované volby v části Encoder Options. Můžete
> nastavit bitrate, zapnout VBR (standardně je aktivováno CBR) a případně i
> další volby. Většina smrtelníků však nebude mít potřebu na záložce Encoder
> něco měnit a nastavovat.
>
> Pokud však patříte mezi náročné a citlivé posluchače, bude pro vás lepší
> použít VBR (variable bitrate), díky čemuž dostane každá část skladby
takový
> bitrate, který potřebuje (nenáročné pasáže nižší bitrate, náročné naopak
> vyšší) - výsledkem bude konstantní kvalita během celé skladby.
> Rozhodnete-li se pro VBR, nastavte na záložce Encoder následující volby:
>
> * v poli VBR Method vyberte například volbu VBR Default;
>
> * v poli VBR Quality nastavte požadovanou kvalitu (bohatě stačí hodnota 2;
> rozmezí je od 0 do 9, kde 0 znamená nejvyšší kvalitu).
>
> Chcete-li použít jiný kodér, vyberte ho v poli Encoder. Pokud se
požadovaný
> kodér v nabídce nenachází, zvolte volbu External Encoder, v části Encoder
> Options nastavte cestu k externímu kodéru a v poli Parameter string
zadejte
> potřebné parametry.
>
> Na záložce Encoder najdete také volbu On the fly MP3 Encoding, která
> zajistí, že je hudba při ripování zaznamenávána přímo do komprimovaného
> formátu (většinou MP3). Na disk se tedy neukládá "meziformát" WAV. Pokud
> používáte normalizaci hlasitosti (viz záložka General), musí být volba On
> the fly MP3 Encoding deaktivována.
>
> Lokální a internetová CDDB
>
> Nyní přepněte na záložku Local CDDB. Zde můžete nastavit složku, ve které
> se budou ukládat informace o vašich hudebních CD (interpret, název alba,
> jména skladeb atd.). Do vaší lokální CDDB se budou ukládat informace,
které
> stáhnete z internetové CDDB, nebo informace, které sami ručně zadáte v
> hlavním okně programu CDex. Na této záložce není většinou třeba nic
> nastavovat.
>
> Přepněte na záložku Remote CDDB. Zde stačí zadat e-mailovou adresu do pole
> E-mail address. Podle potřeby můžete z pole Remote Server vybrat jiný
> server; dokonce lze do seznamu (pomocí tlačítka Add Site) přidat server
> nový. Budete-li se chtít podílet na růstu příslušné internetové databáze,
> mohou se vám hodit nastavení skrývající se za tlačítkem Submit Options.
>
> Šikovná je volba Auto connect to remote CDDB. Pokud ji aktivujete, budou
> vždy, když nebudou v lokální CDDB nalezeny informace o vloženém CD,
> automaticky načteny informace z internetové CDDB.
>
> Na závěr ještě malá poznámka. Většinou se mluví o CDDB (CD database), ale
> fakt je, že původní CDDB (www.cddb.org) už není zdarma přístupná, a proto
> je hojně využívána databáze freedb (www.freedb.org), která je dostupná
> zdarma.
>
> _
>
> Můžeme začít...
>
> Nastavení máme hotová a můžeme začít vyrábět "empétrojky". Po vložení
audio
> CD do mechaniky se CDex pokusí najít informace o CD v lokální databázi. V
> případě neúspěchu můžete využít příkaz CDDB/Read Remote CDDB (nebo
> příslušné tlačítko v pravém panelu). Pokud jste v okně CDex configuration
> na záložce Remote CDDB aktivovali volbu Auto connect to remote CDDB,
> načtení informací proběhne automaticky.
>
> Nyní můžete z nabídky Convert využít následující příkazy: Extract CD
> track(s) to WAV file (klávesová zkratka F8): zkopíruje vybrané skladby z
CD
> a uloží je ve formátu WAV;
>
> * Extract CD track(s) to MPEG file (klávesová zkratka F9): zkopíruje
> vybrané skladby z CD a uloží je ve formátu MP3 (případně v jiném
> komprimovaném formátu);
>
> * Extract partial CD Track (klávesová zkratka F10): zkopíruje zadanou část
> CD do jednoho souboru formátu WAV nebo MP3 (stačí zadat rozsah - např. od
> skladby č. 3 do skladby č. 6); * WAV -> MPEG: převede WAV na MP3;
>
> * MPEG -> WAV: převede MP3 na WAV.
>
> Pro všech pět (výše popsaných) funkcí můžete využít také příslušná
> tlačítka.
>
> _
>
> Drobnosti, které potěší
>
> Na závěr se ještě pojďme stručně podívat na několik dalších šikovných
> funkcí.
>
> Zkuste příkaz Edit/Copy tracks to Clipboard. Tato funkce zkopíruje do
> schránky název interpreta, název alba a názvy všech skladeb (včetně
> pořadového čísla skladby, délky skladby a začátku skladby).
>
> Hodit se může i příkaz Edit/Modify Track Name - díky němu lze nastavovat
> velká/malá písmena u názvů skladeb. K dispozici jsou čtyři funkce: 1.
první
> písmena všech slov budou velká, 2. první písmena všech názvů skladeb budou
> velká, 3. všechna písmena budou malá, 4. všechna písmena budou velká.
>
> Z nabídky CDDB by se vám mohly hodit následující funkce:
>
> * Read Remote CDDB (nebo využijte tlačítko CDDB): načte informace o CD z
> internetové databáze;
>
> * Save To Local CDDB: uloží informace o CD (které byly načteny z
> internetové CDDB nebo ručně zadány) do lokální CDDB;
>
> * Submit To Remote CDDB: v případě, že se informace o vašem CD nenacházejí
> v internetové databázi, můžete je ručně zadat a zaslat je do internetové
> databáze, aby je mohli využít i jiní uživatelé.
>
> A nakonec příkaz Options/View Ripping Status Details (klávesová zkratka
> F3). Tento příkaz zobrazí okno, ve kterém najdete informace o průběhu
> ripování (to se může hodit zvlášť tehdy, pokud se během ripování vyskytnou
> nějaké chyby). Příkazem Options/Clear Ripping Status můžete obsah okna
> vymazat.
>
> Norbert Gulevič, norbert.gulevic na vogel.cz
>
> _
>
> Užitečné klávesové zkratky
>
> F2 - přejmenování zvolené skladby
>
> F3 - zobrazit informace o průběhu ripování
>
> F4 - konfigurační okno programu CDex
>
> F5 - znovunačtení obsahu CD a informací z CDDB
>
> F8 - kopírovat označené skladby a uložit je ve formátu WAV
>
> F9 - kopírovat označené skladby a uložit je ve formátu MP3
>
> F10 - kopírovat zadanou část audio CD do jednoho souboru (WAV nebo MP3)
>
> CTRL-A - označit všechny skladby
>
> ___
>
> Josef Hlavinka
> hlavinka na braillnet.cz
> Telefon + Memobox 585 22 36 78
> Mobil 608 262594 nebo 608 038239
>
>
>
>
>
>
>

Další informace o konferenci Fanda