Re: Potíže s CDexem

hlavinka hlavinka na braillnet.cz
Úterý Červenec 27 01:34:45 CEST 2004


Vážení.

Protože se mi postupně hlásí lidé na textík k CDEXu - t.zn. každou chvíli
jeden - rozhodl jsem se, že textík vložím do mailu a pošlu všem do
konference.

Nejde o nic světoborného, je to asi návod z Chipu či odkud, ale snad to
některým zvás pomůže.

Zde to je.

___

CDex 1.40

Továrna nejen na "empétrojky"

CDex je kvalitní freewarový nástroj pro kopírování hudby z audio CD. Snadno
s ním vyrobíte hudbu ve formátu WAV, MP3, ale třeba i WMA a Ogg Vorbis.

Sháníte-li kvalitní program pro ripování a převádění hudebních formátů,
nemusíte ani vytahovat peněženku. Existuje řada freewarů, mezi něž patří i
CDex. Na úvod neuškodí pár řádků o tom, co všechno tato aplikace umí.

CDex umí kopírovat hudební stopy z audio CD a ukládat je ve formátu WAV
nebo přímo v některém komprimovaném formátu (například MP3, Ogg Vorbis,
AAC, WMA a VQF). Podpora dalších komprimovaných formátů je také možná -
stačí propojit CDex s příslušným externím kodérem. Samozřejmostí je
komprese souborů WAV na MP3 i dekomprese MP3 na WAV. Podporovány jsou ID3
štítky (verze 1 i 2), CDDB databáze, normalizace hlasitosti, tvorba
playlistů (formát M3U a PLS) a zabudován je také jednoduchý přehrávač. Než
se pustíte do ripování, je třeba provést několik nastavení. Pojďme si
popsat jednotlivé kroky.

ID3 štítky a normalizace hlasitosti

Zvolte příkaz Options/Settings (klávesová zkratka F4). Objeví se okno CDex
configuration. Začneme od záložky General. Zde můžete zvolit formát ID3
štítků. Standardně je vybrána druhá verze.

Na záložce General můžete dále zapnout a nastavit normalizaci hlasitosti
(Normalize Volume). Stačí vybrat položku Enable a ve čtyřech dalších polích
nastavit požadované hodnoty. Pokud zapnete normalizaci hlasitosti, je třeba
deaktivovat volbu On the fly MP3 Encoding, kterou najdete na záložce
Encoder (viz dále).

Názvy souborů, cílové složky a playlisty

Přejděme na záložku Filenames. V první části lze pomocí jednoduchých
zástupných znaků nastavit, jak budou vypadat názvy výsledných souborů.
Zástupné znaky se zadávají do pole File Name Format. Například znak %1 je
nahrazen jménem interpreta, znak %4 jménem skladby atd. Hned pod polem se
zobrazuje výsledný vzhled. Chcete-li vidět přehled všech zástupných znaků,
klepněte na tlačítko s otazníkem. Pro lepší představu najdete jednoduchý
příklad v tabulce níže.

V další části můžete nastavit složku, do které se budou ukládat výsledné
soubory při konverzi (pole "WAV->MP3"), a složku, do které se budou ukládat
výsledné soubory při ripování (pole "Recorded Tracks").

Chcete-li během ripování vytvořit také playlist, aktivujte volbu Add Files
to M3U playlist nebo volbu Add Files to PLS playlist (případně obě). Pomocí
zástupných znaků lze opět nastavit podobu playlistu. Do pole File Name
Format zkuste zadat například %1_%2\playlist (vytvoří se například adresář
Beatles_Help a v něm soubory playlist.m3u nebo playlist.pls).

_

Nastavení kodéru

Nyní se dostáváme k záložce Encoder. V poli Encoder je standardně vybrán
špičkový MP3 kodér Lame, který je součástí instalace programu CDex. Na vás
je už jen nastavit požadované volby v části Encoder Options. Můžete
nastavit bitrate, zapnout VBR (standardně je aktivováno CBR) a případně i
další volby. Většina smrtelníků však nebude mít potřebu na záložce Encoder
něco měnit a nastavovat.

Pokud však patříte mezi náročné a citlivé posluchače, bude pro vás lepší
použít VBR (variable bitrate), díky čemuž dostane každá část skladby takový
bitrate, který potřebuje (nenáročné pasáže nižší bitrate, náročné naopak
vyšší) - výsledkem bude konstantní kvalita během celé skladby.
Rozhodnete-li se pro VBR, nastavte na záložce Encoder následující volby:

* v poli VBR Method vyberte například volbu VBR Default;

* v poli VBR Quality nastavte požadovanou kvalitu (bohatě stačí hodnota 2;
rozmezí je od 0 do 9, kde 0 znamená nejvyšší kvalitu).

Chcete-li použít jiný kodér, vyberte ho v poli Encoder. Pokud se požadovaný
kodér v nabídce nenachází, zvolte volbu External Encoder, v části Encoder
Options nastavte cestu k externímu kodéru a v poli Parameter string zadejte
potřebné parametry.

Na záložce Encoder najdete také volbu On the fly MP3 Encoding, která
zajistí, že je hudba při ripování zaznamenávána přímo do komprimovaného
formátu (většinou MP3). Na disk se tedy neukládá "meziformát" WAV. Pokud
používáte normalizaci hlasitosti (viz záložka General), musí být volba On
the fly MP3 Encoding deaktivována.

Lokální a internetová CDDB

Nyní přepněte na záložku Local CDDB. Zde můžete nastavit složku, ve které
se budou ukládat informace o vašich hudebních CD (interpret, název alba,
jména skladeb atd.). Do vaší lokální CDDB se budou ukládat informace, které
stáhnete z internetové CDDB, nebo informace, které sami ručně zadáte v
hlavním okně programu CDex. Na této záložce není většinou třeba nic
nastavovat.

Přepněte na záložku Remote CDDB. Zde stačí zadat e-mailovou adresu do pole
E-mail address. Podle potřeby můžete z pole Remote Server vybrat jiný
server; dokonce lze do seznamu (pomocí tlačítka Add Site) přidat server
nový. Budete-li se chtít podílet na růstu příslušné internetové databáze,
mohou se vám hodit nastavení skrývající se za tlačítkem Submit Options.

Šikovná je volba Auto connect to remote CDDB. Pokud ji aktivujete, budou
vždy, když nebudou v lokální CDDB nalezeny informace o vloženém CD,
automaticky načteny informace z internetové CDDB.

Na závěr ještě malá poznámka. Většinou se mluví o CDDB (CD database), ale
fakt je, že původní CDDB (www.cddb.org) už není zdarma přístupná, a proto
je hojně využívána databáze freedb (www.freedb.org), která je dostupná
zdarma.

_

Můžeme začít...

Nastavení máme hotová a můžeme začít vyrábět "empétrojky". Po vložení audio
CD do mechaniky se CDex pokusí najít informace o CD v lokální databázi. V
případě neúspěchu můžete využít příkaz CDDB/Read Remote CDDB (nebo
příslušné tlačítko v pravém panelu). Pokud jste v okně CDex configuration
na záložce Remote CDDB aktivovali volbu Auto connect to remote CDDB,
načtení informací proběhne automaticky.

Nyní můžete z nabídky Convert využít následující příkazy: Extract CD
track(s) to WAV file (klávesová zkratka F8): zkopíruje vybrané skladby z CD
a uloží je ve formátu WAV;

* Extract CD track(s) to MPEG file (klávesová zkratka F9): zkopíruje
vybrané skladby z CD a uloží je ve formátu MP3 (případně v jiném
komprimovaném formátu);

* Extract partial CD Track (klávesová zkratka F10): zkopíruje zadanou část
CD do jednoho souboru formátu WAV nebo MP3 (stačí zadat rozsah - např. od
skladby č. 3 do skladby č. 6); * WAV -> MPEG: převede WAV na MP3;

* MPEG -> WAV: převede MP3 na WAV.

Pro všech pět (výše popsaných) funkcí můžete využít také příslušná
tlačítka.

_

Drobnosti, které potěší

Na závěr se ještě pojďme stručně podívat na několik dalších šikovných
funkcí.

Zkuste příkaz Edit/Copy tracks to Clipboard. Tato funkce zkopíruje do
schránky název interpreta, název alba a názvy všech skladeb (včetně
pořadového čísla skladby, délky skladby a začátku skladby).

Hodit se může i příkaz Edit/Modify Track Name - díky němu lze nastavovat
velká/malá písmena u názvů skladeb. K dispozici jsou čtyři funkce: 1. první
písmena všech slov budou velká, 2. první písmena všech názvů skladeb budou
velká, 3. všechna písmena budou malá, 4. všechna písmena budou velká.

Z nabídky CDDB by se vám mohly hodit následující funkce:

* Read Remote CDDB (nebo využijte tlačítko CDDB): načte informace o CD z
internetové databáze;

* Save To Local CDDB: uloží informace o CD (které byly načteny z
internetové CDDB nebo ručně zadány) do lokální CDDB;

* Submit To Remote CDDB: v případě, že se informace o vašem CD nenacházejí
v internetové databázi, můžete je ručně zadat a zaslat je do internetové
databáze, aby je mohli využít i jiní uživatelé.

A nakonec příkaz Options/View Ripping Status Details (klávesová zkratka
F3). Tento příkaz zobrazí okno, ve kterém najdete informace o průběhu
ripování (to se může hodit zvlášť tehdy, pokud se během ripování vyskytnou
nějaké chyby). Příkazem Options/Clear Ripping Status můžete obsah okna
vymazat.

Norbert Gulevič, norbert.gulevic na vogel.cz

_

Užitečné klávesové zkratky

F2 - přejmenování zvolené skladby

F3 - zobrazit informace o průběhu ripování

F4 - konfigurační okno programu CDex

F5 - znovunačtení obsahu CD a informací z CDDB

F8 - kopírovat označené skladby a uložit je ve formátu WAV

F9 - kopírovat označené skladby a uložit je ve formátu MP3

F10 - kopírovat zadanou část audio CD do jednoho souboru (WAV nebo MP3)

CTRL-A - označit všechny skladby

___

Josef Hlavinka
hlavinka na braillnet.cz
Telefon + Memobox 585 22 36 78
Mobil 608 262594 nebo 608 038239

Další informace o konferenci Fanda