Ako odstranit virus

Milan Antal m.antal na euroweb.sk
Středa Duben 14 22:37:39 CEST 2004


Touto cestou ďakujem všetkým, ktorí mi svojou skúsenosťou pomohli
odstrániť podozrenie na zavirovanie archivovanej pošty.

Virus nebol v žiadnej archivovanej správe. Po prekomprimovaní všetkých
zložiek ho už NOD nenašiel.

Táto diskusia mi okrem toho ukázala, ako sa dá šetriť miesto na disku. Za
dva roky som databázu so správami nerekomprimoval, lebo som o takej
možnosti nevedel.

Teda, všetkým ešte raz ďakujem.

Milan Antal
Další informace o konferenci Fanda