Dotaz

Miroslav Lacina lacina na braillnet.cz
Pondělí Prosinec 1 02:54:19 CET 2003


>  F1 nápověda
F4 konec

CTRL +
 J  jméno / poznámka
 P  příjmení
 F  firma
 U  ulice
 O  obec
 L  číslo popisné
 S  PSČ
 T  telefon
 B  kraj
 M  informační štítek
 Q  tabulka nalezených záznamů
 ENTER  Hledej
 N  Nuluj
 E  Export
 K  Tisk
 X  Stop
 Šipka vpravo další záznamy
 Šipka vlevo předešlé záznamy
 W  počet nalezených / označených záznamů
 C  kopíruj informace ze štítku do schránky
 MEZERA  označ / odznač záznam
 1 - 9  zobrazení / skrytí příslušného sloupce
 0  zobrazit jen základní sloupce / zobrazit všechny sloupce

ALT +
 O  zobraz list Osoby
 F  zobraz list Firmy
 V  zobraz list Vlastní
 I  zobraz list Informace
 P  spusť prezentaci
 H  Hledej
 T  Tisk
 N  Nuluj
 E  Export
 S  Stop
 K  Konec
 Z  Zobraz
 t  Otevři (v listu Informace)

Další alternativní klávesové zkratky jsou vyznačeny v programu podtrženým
písmenem v názvu vyvolané funkce
(tlačítka apod.). Tyto klávesové zkratky se vyvolávají v kombinaci s
klávesovou ALT.

Menu aplikace se vyvolá samostatným stiskem klávesy ALT popřípadě s
písmenem, které je u položky menu
podtržené.

Dále se lze v prostředí pohybovat pomocí kláves TAB, SHIFT+TAB pro pohyb
mezi jednotlivými poli.
Pomocí CTRL+TAB, CTRL+SHIFT+TAB pro pohyb po jednotlivých listech.
*>

Zdraví: Miroslav
lacina na braillnet.cz
lacina na sattnet.cz
Tel: 566 620 764
Mob: 737 815 082
****
http://www.blindfriendly.cz/portal
http://www.helpnet.cz
Další informace o konferenci Fanda