Typ na software

Stefan Kiss stefan.kiss na nextra.sk
Středa Duben 23 01:31:35 CEST 2003


  Ahoj Fandovia!

 Keďže viacerí z nás holdujú muzike a uskladňujú na svojich diskoch a CD
kvantá MP3, iste viete, že tieto súbory obsahujú nie len samotnú hudbu ale
môžu obsahovať aj informácie o autorovi, albume, názve skladby, roku vydania
či žánri. Všetky tieto informácie sú obsiahnuté v tzv. id3 tagoch, kam tieto
údaje môžete vpísať a potom sa Vám budú zobrazovať vo všetkých aplikáciách,
ktoré ID3 tagy čítajú alebo aj v samotných vlastnostiach súboru (určite vo
Win XP)
 Ponúkam veľmi príjemný a pohodlný editor id3 tagov - Eags on!

 Eags on môže bežať v štyroch režimoch:
 1. ID3 Tag editor
 Tento režim Vám umožní vpísať alebo editovať údaje do konkrétnej MP3. Na
obrazovke sú iba políčka s danými údajmi, stromové zobrazenie Vášho disku a
tlačidlo uložiť. V strome nájdete danú MP3 a hneď ako na ňu vstúpite
kurzorom, objavia sa v políčkach údaje, ktoré tam daná MP3 má, ak vôbec
nejaké má. Môžete ich editovať, doplniť alebo nanovo vpísať a napokon
stlačiť tlačidlo Save. Informácie sa uložia do id3 tagu danej MP3.

  2. Multi file id3 tag editor
 V tomto režime môžete jedným príkazom zapísať údaje napr. o albume, roku
vydania a žánri do viacerých MP3 súborov.
 Na obrazovke je opäť len stromová štruktúra disku, tlačidlo uložiť a
začiarkavacie políčka s typmi údajov. "artist, album, title, year..." V
strome nájdete adresár s Vašimi MP3 a vyberiete napr všetky tie, ktoré sú z
jedného albumu. Potom začiarknete políčka, ktoré chcete hromadne vpísať napr
artist (umelec), album, year (rok) a genre (žáner). Vedľa začiarknutého
políčka sa objaví editačné políčko, kam vpíšete želané údaje a napokon
stlačíte tlačidlo save. Info sa zapíše do všetkých vybraných súborov.
 Program dokáže aj automaticky číslovať tracky, ak označíte napr 10 MP3
súborov a zadáte autotracking. Do id3 tagového políčka track sa vpíšu
poradové čísla


 3. MP3 file name to id3 tag
 V tomto režime môžete naimportovať hromadne názvy súborov do niektorého
políčka id3 tagu. Napr hromadne naimportujete názvy súborov do políčka s
názvom skladby. Urobíte to zasa len vybraním želaných súborov v stromovej
štruktúre a zapísaním potrebného parametra do políčka, ktoré je prístupné.

 4. Rename MP3
 Umožňuje premenovať MP3 súbory.

 Samozrejme, v ktoromkoľvek režime sú prístupné aj všetky id3 tagy MP3
súborov, takže keď v stromovej štruktúre nájdete Váš adresár s hudbou,
vydíte nielen MP3 súbory ale aj údaje, ktoré majú v id3 tagoch, ak nejaké
majú. ak nie, je zobrazená nula.

 Program je freeware a stiahnete ho na adrese:
http://usuarios.lycos.es/eagson/


 inštalačný balík má veľkosť 2,3 Mb. Na stránke je však k dispozícii aj
beta verzia najnovšieho ubgrade zo 14 apríla. Tá má niečo cez 800 Kb.

 Testované vo Win XP s Jawsom 4.5. Ide bez problémov.

  Odporúčam!

   Stefan Kiss

Svätotrojičné námestie 21
963 01 Krupina

tel: 045 55 12 503
stefan.kiss na nextra.sk
www.stefan-kiss.szm.sk
Další informace o konferenci Fanda