Prace s tabulkami ve Wordu

Jiri Dergel dergel na braillnet.cz
Sobota Duben 19 19:00:45 CEST 2003


Ahoj Martine,

rád bych odpověděl na Tvé otázky, ale potřeboval bych je trochu konkrétněji.
Pracuji s tabulkami stále a něco maličko o nich vím. Používám WinTalker a
ten prakticky mluví bez problémů, ale je nutné použít určité "tipy", které u
Jawsu možná nemusíme.Některé programy (např. Zoomtext) určité klávesové
zkratky blokují a jak je to přesně u Jawsu nevím.

> je např. lepší hýbat se v tom TABem

*určitě TABem!
1. TAB = přesun do buňky vpravo; SHIFT+TAB = přesun do buňky vlevo (na daném
řádku). Dáš-li TAB nebo SHIFT+TAB bude kurzor na začátku buňky.
Jsi-li na začátku levé buňky a dáš SHIFT+Tab, dostaneš se na začátek
poslední pravé buňky předcházejícího řádku. Např první buňka čtvrtého
řádku - dáš SHIFT+TAB - a jsi v poslední pravé buňce třetího řádku. Totéž
platí i opačně.
Jsi např. v poslední buňce pátého řádku - dáš TAB - a jsi v první buňce
řádku šestého.
2. Jsi-li v pravé dolní buňce a dáš-li TAB, vložíš další řádek tabulky!
3. Máš-li tabulku hned od horního okraje listu a potřebuješ vložit řádek nad
tabulku, přesuň se na začátek první levé buňky a dej ENTER.
4. HOME = na začátek buňky; END = na konecbuňky .
5. ALT+HOME = na začátek řádku tabulky; ALT+END = na konec řádku tabulky.
6. ALT+PgDown = Na spodní buňku sloupce; ALT+PgUp = na horní buňku sloupce.

> Také by mě zajímalo, jak se zvýrazní určité položky, v dotazníku jsou v
> podstatě zájmové oblasti a mám zaškrtnout ty, které jsou mi blízké, takže
> asi nějak tučně či tak..

*Jsi-li v dané buňce, pro klid duše dej HOME (na začátek), pak dej SHIFT+END
= označit celou buňku a pak můžeš přepsat, nebo dát CTRL+B (tučně), CTRL+U
(podtrhnout) nebo CTRL+D a zde vybrat  (dialog Písmo(.

> Snad je můj dotaz dost zřejmý.

*No chtělo by to více zkonkretizovat. Pokud budeš potřebovat, klidně napiš
na soukromou adresu.

Jura
--------------------------------------

Další informace o konferenci Fanda