SMS u Paegasu bude mluvit!

Bayer Petr bayer na setos.cz
Pátek Srpen 3 08:43:53 CEST 2001


Zdravim fanousky!
Jako malej kluk  jsem se nechal nachytat na reklamni trik!
Omlouvam se. Cteni se vztahuje na e-maily, ktere se diky cteci sluzbe preformatuji do SMS a ty se budou moct nechat precist.
Mozna, ze to prijde pozdeji udelat.
Prvni clanek mam z www.mobil.cz.
Posilam jeste z www.telefonie.cz.
S pozdravem.
Petr
bayer na setos.cz
 

----------
Od:	Tomas Valusek[SMTP:tvalusek na vs.inext.cz]
Odesláno: 	2. srpna 2001 19:40
Komu:	Pro fanousky vypocetni techniky
Předmět: 	Re: SMS u Paegasu bude mluvit!

Dobry den,

odkud jste clanek nasosal? Rad bych kontaktoval zodpovedne.

Tomas Valusek

----- Original Message -----
From: "Bayer Petr" <bayer na setos.cz>
To: "Pro fanousky vypocetni techniky" <fanda na tereza.fjfi.cvut.cz>
Sent: Thursday, August 02, 2001 8:27 AM
Subject: SMS u Paegasu bude mluvit!


Zdravím fandy!
Sláva!!! SMS od 6.8. můľeme poslouchat u Paegasu a to na ąísle 3322 zdarma!
Podrobnosti v článku.
Petr

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.264 / Virová báze: 136 - datum vydání: 2.7.2001----------------------------------------------------------------------------
----


Paegasův ClickBox vám přečte e-maily

Kdy? nemáte čas nebo chu? číst si e-mail na mobilu sami, mů?ete si ho nechat
přečíst někým jiným a je?tě ho při tom usměrňovat hlasovými povely. Jde v?ak
o umělý hlas Peagas ClickBoxu, který vám zprávu nejen přečte, ale bude vás
také poslouchat ?na slovo?. A zadarmo.----------------------------------------------------------------------------
----

Od pondělí 6. srpna budou mít v?ichni u?ivatelé ClickBoxu od Paegasu mo?nost
hrát si s novou slu?bou, kterou zástupci RadioMobilu označili za jakýsi
?dotek budoucnosti?. Jde o pokrokovou funkci syntézy a rozpoznávání hlasu.
Tento první kontakt s budoucími slu?bami je zatím opravdu spí? jen
riskantním výletem do světa vět?ího komfortu pro zákazníky.

Kromě zbrusu nové slu?by přidal Paegas k nabídce ClickBoxu je?tě drobnost
nazvanou ClickPager. Tato funkce přiblí?í těm, kteří nechtějí nebo nemohou
pracovat s klasickým ClickBoxem, jejich e-mail. Ten jim toti? bude přeposlán
přímo na displej jejich mobilního telefonu, přičem? mohou vyu?ít i filtraci
zpráv ? tedy nechat si posílat jen ty e-maily, které například obsahují
předmět ?AKUTNÍ?. Důle?ité upozornění ? zákazník si musí vybrat mezi
ClickBoxem (nebo ClickBoxem Easy) a právě ClickPagerem, nemů?e tedy pou?ívat
obě slu?by současně. Nastavení ClickPageru najdete na obligátní adrese
www.click.cz.


ClickBox poslouchá...
ClickBox je slu?ba, která umo?ňuje majitelům mobilního telefonu spojit do
jednoho komunikační prostředky internetu a celulární sítě. Kombinuje e-mail,
fax, WAP, SMS i klasické hlasové hovory. Právě první a poslední polo?ky se
týkají novinky, je? budou uvedeny do provozu ?estého srpna.
Při zavolání na linku 3322, která slou?í ke spojení s va?ím ClickBoxem a je
zdarma, budete moci začít vyu?ívat ovládání hlasem. Namluvený hlas průvodce
vám, stejně jako kdykoliv jindy, v ka?dé fázi práce s ClickBoxem přečte
volby, je? mů?ete učinit. Av?ak na rozdíl od rady ?pro tuto volbu zmáčkněte
trojku? usly?íte ?pro přechod na dal?í zprávu řekněte DAL?Í?. Pak jen stačí
povel pro ?ádanou akci vyslovit a automat ji provede. Podle Viktora
Pre?ovského, který pracoval na rozpoznávání hlasu u RadioMobilu, se
úspě?nost systému pohybuje mezi 80 a 90 procenty. Pokud náhodou systém
nerozumí, oznámí to u?ivateli a počká na nové zadání. Po dobu dal?ích
nejméně ?esti měsíců bude je?tě systém vyu?ívat hlasových vzorků, které
budou zákazníci namlouvat, čím? se bude učit a snad i zlep?ovat. ClickBox
také myslí na anglicky mluvící u?ivatele a doká?e naslouchat i jejich
jazyku.

Nemusíte se v?ak obávat, ?e od vás ClickBox najednou bude chtít jen hlasové
povely. Funkce je standardně vypnutá a dokud si ji neaktivujete ve svém
nastavení Clicku nebo při zavolání na 3322 zmáčknutím ?devítky?, nebudete o
ní ani vědět. Jestli?e si ji vyzkou?íte a nebude vám vyhovovat, stačí ji
zase stejným způsobem vypnout.


...a mluví
A? u? budete pou?ívat hlasové povely nebo ne, budete mít k dispozici nový
způsob práce se svými e-maily pomocí mobilního telefonu. Na známém čísle
3322 toti? v sekci elektronické po?ty najdete volbu nabízející přečtení
odesílatele a předmětu a následně i celého textu zprávy. Umo?ňuje to systém
syntézy řeči, který pro RadioMobil vytvořila česká pobočka IBM. Tento systém
umí mluvit s pou?itím anglické i české výslovnosti, přičem? angličtina je na
trochu vy??ím kvalitativním stupni, nebo? se vyvíjí déle ne? lokalizovaná
verze.
?Na?e filozofie budovat Click jako univerzální komunikační systém tak
dostala dal?í rozměr,? řekl Robert Chvátal, ředitel marketingu společnosti
RadioMobil. Podle Chvátala je tato technologie teprve na začátku, přesto se
v?ak RadioMobil rozhodl nabídnout ji svým zákazníkům, kteří tak mohou
pocítit první ?dotek budoucnosti?.

V souvislosti s touto filozofií do?el Paegas také k rozhodnutí, ?e nebude za
čtení e-mailů nic účtovat. Jedinou podmínkou je mít ClickBox, jeho? aktivace
stojí 90 korun a měsíční poplatek je rovně? 90 Kč. ClickBox, a tedy i
syntézu řeči, mohou vyu?ívat pouze vlastníci pau?álních tarifů.


Převrat nebo hračka
Přesto?e rozpoznávání hlasu není v telekomunikacích nic nového (podobný
systém se na mnoha placených linkách 0906 - dříve 0609 - pou?ívá ji? více
ne? pět let), implementace do komplexní nabídky Clicku dává této slu?bě nový
rozměr. Přesto, vět?ího vyu?ití by se mohla funkce hlasových povelů dočkat
například při komunikaci s ?plechovou paní? na infolince. O takovém vyu?ití
v?ak podle Chvátala RadioMobil zatím neuva?oval.
Syntéza hlasu, tedy předčítání psaného textu, je v?ak mnohem o?emetněj?í
zále?itost. K dokonalosti má toti? znatelně dál ne? rozpoznávání hlasu, a
tak se zřejmě mnoha u?ivatelům zpočátku příli? zamlouvat nebude. Pokud se
v?ak na krok RadioMobilu díváme jako na test zájmu zákazníků, pak nelze ne?
říct: ?Proč si 'umělého řečníka' zadarmo alespoň nevyzkou?et. Třeba se vám
bude někdy hodit.?


---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.264 / Virová báze: 136 - datum vydání: 2.7.2001


---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.264 / Virová báze: 136 - datum vydání: 2.7.2001
------------- daląí část ---------------
článek ze dne 2.8.2001 Telefonie. 

Od 6. srpna zavádí Radiomobil novou službu pro čtení obsahu e-mailové schránky 

Přečtení obsahu e-mailové schránky včetně textu samotných e-mailů umožní nová služba, kterou od 6. srpna zprovozní mobilní operátor RadioMobil. K jejímu ovládání bude zároveň možné zadávat hlasové příkazy jako "Přečíst", "Smazat", "Další" a podobně.

Nabídka je určena pouze pro zákazníky placené služby Paegas Click, jejíž měsíční poplatek činí 90 korun bez DPH, dalších 90 korun uživatel zaplatí jednorázově za aktivaci, samotné telefonování do ClickBoxu pak bude zdarma. ClickBox se tak stává integrovaným komunikačním systémem, který kromě práce s e-maily umožňuje i přijímání a odesílání hlasových zpráv či faxů, správu osobního adresáře a různá nastavení pro přijímání a odesílání zpráv. Přístup do ClickBoxu je možný jak přes internet, tak i přes WAP nebo prostřednictvím telefonního hovoru.

Pro poslech e-mailových zpráv prostřednictvím mobilního telefonu je možné zvolit českou nebo anglickou variantu syntézy řeči. Při zavádění technologie spolupracoval RadioMobil s českou pobočkou společnosti IBM.

Mobilní telefon se tak stává prostředkem k telefonování a posílání SMS zpráv, ale i prohlížečem e-mailu, informačním klientem, elektronickou peněženkou, autentifikačním zařízením nebo obchodním nástrojem.Daląí informace o konferenci Fanda