"pro fanousky vypocetni techniky"

Martin Beran beran na braillnet.cz
Pátek Únor 26 15:15:30 CET 1999


Nazdar vsichni. Rozhodl jsem se zaslat dalsi stripek do diskuse o 
projektu INTERNET 99. V priloze dopisu obdrzite clanek s nazvem 
internet.99. Je sice starsi, protoze jsem byl v tydnu pryc, posilam 
ho az ted. Aktualni info z teto oblasti najdete na adrese www.iol.cz.

---------------- Priloha cislo 1 ----------------
 * This message contains the file | Tento dopis obsahuje soubor
 *             'INTERNET.99',
 * which has been uuencoded.   | ktery byl prenesen s upravou
 * If you are using Pegasus Mail, | UUEncode. Pokud pouzivate
 * then you can use the browser's | Pegasus Mail, muzete pouzit
 * eXtract function to lift the  | funkci Dodatky pri cteni dopisu
 * original contents out to    | k ulozeni obsahu do souboru.
 * a file, otherwise you will   | V jinem pripade musite dopis
 * have to extract the message  | ulozit do souboru a dekodovat
 * and uudecode it manually.   | rucne pomoci UUDecode.

begin 660 INTERNET.99
M#0H@("`@("`@("`@("`@("`@("`@("`@("`@("`@("`@($E.5$523D54(#DY
M#0H@("`-"B`@("`@5F%Z96YA('IA:V%Z;FEC92P@=F%Z96YY('IA:V%Z;FEK
M=2P-"B`@("`@#0H@("`@(&YA('1O;71O(&UI<W1E('-E(&)U9&5T92!D;WIV
M:61A="!I;F9O<FUA8V4@;R!S=&%V=2!Z879A9&5N:0T*("`@("!S<&5C:6%L
M;FEH;R!T96QE9F]N;FEH;R!T87)I9G4 na 24Y415).150 na .3D@<')O(&IE9&YO
M=&QI=F4-"B`@("`@<')I<W1U<&]V92!B;V1Y('-L=7IB>2!)3E1%4DY%5"!/
M;DQI;F4N($MR;VUE('!R96AL961U(&EN9F]R;6%C;FEC:`T*("`@("!D;W!I
M<W4@>F1E(&)U9&]U('!R961E=G-I;2!A:W1U86QN:2!I;F9O<FUA8V4@;R!P
M;&%T;GEC:`T*("`@("!P<FES='5P;W9Y8V@@8VES;&5C:"!J961N;W1L:79Y
M8V@@<')I<W1U<&]V>6-H(&)O9'4N#0H@("`@(`T*("`@("!6(')A;6-I('IA
M=F5D96YI('1E=&\@<VQU>F)Y(&1O:F1E(&ME('IR:7IE;FD@;F]V>6-H('1E
M;&5F;VYN:6-H#0H@("`@(&-I<V5L+"!A('1O('!R;R!K87ID>2!P<FES='5P
M;W9Y(&)O9"!S;'5Z8GD na 24Y415).150 na 3VY,:6YE+ na T*("`@("!);F9O<FUA
M8VD@;R!T96-H=&\@;F]V>6-H('1E;&5F;VYN:6-H(&-I<VQE8V@@;WIN86UI
M;64@=F-A<PT*("`@("!V(&MA>F1E;2!R96=I;VYU+B!6;VQA;FD@;F$@=&%T
M;R!C:7-L82!B=61O=2!Z<&]P;&%T;F]V86YA#0H@("`@('-P96-I86QN:6UI
M+"!P<F\@=7II=F%T96QE(&EN=&5R;F5T=2P@=GEH;V1N96IS:6UI(&-E;F%M
M:2P@:W1E<F4-"B`@("`@:G-O=2!U=F5D96YY('8@;F%S;&5D=6II8VEM('!R
M96AL961U. na T*("`@("`-"B`@("`@4VQU>F)A($E.5$523D54(#DY("T@>G9L
M87-T;FD@=&5L969O;FYI('1A<FEF('!R;R!P<FES='5P(&YA#0H@("`@(&EN
M=&5R;F5T#0H@("`@("H na 8V5N82!J961N;VAO('1A<FEF;FEH;R!I;7!U;'IU
M(&IE(#(L-C`@2V,L#0H@("`@("H na 9&5L:V$@:6YT97)V86QU(&UE>FD@:F5D
M;F]T;&EV>6UI(&EM<'5L>GD@:F4@=79E9&5N82!V(&YA<VQE9'5J:6-I#0H@
M("`@("`@=&%B=6QC93H-"B`@("`@("`-"B`@("`@22X@:6YT97)N971O=F4@
M<&%S;6\-"B`@("@W("T@,3<@:&]D*2!)22X@:6YT97)N971O=F4@<&%S;6\-
M"B`@("@Q-R`M(#(Q(&AO9"D na 24E)+B!I;G1E<FYE=&]V92!P87-M;PT*("`@
M*#(Q("T na -R!H;V0@*R!V:6ME;F1Y(&$@<W9A=&MY*0T*("`@9&5L:V$@:6YT
M97)V86QU(#$X,"!S96,@,SDP('-E8R`W-3`@<V5C(`T*("`@#0H@("`@(%!O
M>FXN.B!0<F\@:V%Z9&4@;F%V87IA;F4@<W!O:F5N:2!S92!Z879A9&D@<V5S
M=&%V;W9A8VD@<&]P;&%T96L@=F4-"B`@("`@=GES:2`R+#8P($MC+"!K=&5R
M>2!B=61E('5C=&]V86X@=B!P<G5B96AU('!R=FYI(&UI;G5T>2!P<FEP;VIE
M;FDN#0H@("`@(`T*("`@("!0<F5C:&]D(&YA(&YO=F4@=&5L969O;FYI('1A
M<FEF>2!)3E1%4DY%5"`Y.2!B=61E('!R;R!687,@>FYA;65N870-"B`@("`@
M<&]U>F4@>FUE;G4@=&5L969O;FYI:&\@8VES;&$@=F]L86YE:&\@<')I<W1U
M<&]V96AO(&)O9'4L(&MT97)E#0H@("`@(&UA=&4@=B!S;W5C87-N92!D;V)E
M(&YA<W1A=F5N;R!V92!687-I(&MO;F9I9W5R86-I('!R:7!O:F5N:0T*("`@
M("!K(&EN=&5R;F5T=2X-"B`@("`@#0H@("`@(%!R96AL960@:6YF;W)M86-N
M:6-H(&1O<&ES=3H-"B`@("`@*B!);F9O<FUA8VYI(&4M;6%I;"!Z(#0N,BXQ
M.3DY#0H@("`@("H na 26YF;W)M86-N:2!E+6UA:6P@>B`X+C$N,3DY.0T*("`@
M("`@(`T*("`@("`@("`@("`@("`@("`@("`@("`@("`@*&,I(%-05"!414Q%
,0T]-(&$N(',N#0H:
`
end
endDalší informace o konferenci Fanda