ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTHlávkova kolej


Adresa:
Tel.:
Web:
GPS:
Jenštejnská 1966/1, 120 00 Praha 2 – Nové Město
+420 234 916 533
https://www.suz.cvut.cz/koleje/hlavkova-kolej
50°4'30.666"N, 14°24'58.486"E
Objekt částečně přístupnýObjekt zahrnuje studentské ubytování.

Celková kapacita koleje je více než 220 lůžek – buňkový systém. Na každém patře jsou kuchyňky. V budově je společenská místnost/studovna, v suterénu místnost se sportovním vybavením.

Šestipodlažní objekt je zařazen do kategorie částečně přístupných objektů zejména z důvodu, že žádný z pokojů není bezbariérově upravený (a objekt tedy nemůže sloužit osobám s omezením pohybu dle svého účelu). K dispozici je 1 osobní samoobslužný výtah. Objekt postrádá upravené toalety pro veřejnost.


VSTUP
INTERIÉR
VÝTAHY
WC
PARKOVÁNÍ
POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA
FOTOGALERIE


VSTUP

Hlavní vstup z ulice Jenštejnská je bezbariérový, jasně vizuálně rozeznatelný.

Hlavní vstupní dveře do objektu jsou prosklené dvoukřídlé, mechanicky otevíravé směrem ven (šířka 1 křídla 617 mm, výška kliky 1 110 mm; kamenný práh max. 20 mm; lze obtížně otevřít). Dveře jsou opatřeny kontrastními pruhy značek; nejsou opatřeny vodorovnými madly a nejsou chráněny proti mechanickému poškození skel. Vstupní dveře nejsou uzamčené; jsou volně přístupné veřejnosti. Před vstupem je dostatečný manipulační prostor.

Za hlavními vstupními dveřmi následuje zádveří (šířka 3 000 mm, hloubka 2 950 mm), které je oddělené od dalších vnitřních prostorů prosklenou stěnou s dvoukřídlými dveřmi, mechanicky otvíravými směrem ven (šířka 1 křídla 617 mm, nová klika ve výšce 1 290 mm + historická klika ve výšce 1 180 mm; bez prahu). Dveře jsou opatřeny kontrastními pruhy značek; nejsou opatřeny vodorovnými madly a nejsou chráněny proti mechanickému poškození skel. Dveře nejsou uzamčené; jsou volně přístupné veřejnosti.

Recepce se nachází v chodbě za zádveřím po pravé straně (výška parapetu 890 mm, hloubka pultu 285 mm, pult není předsunutý pro podjezd vozíku; bez možnosti indukčního poslechu; nedostatečné osvětlení).

Dále existuje zadní vstup ze dvora objektu. Vstupní dveře jsou prosklené dvoukřídlé, mechanicky otevíravé směrem ven (šířka 1 křídla 632 mm; před vstupem zvenku 1 schodišťový stupeň výšky 60 mm). Následuje vyspádovaný dvůr (sklon nezmapován, ale citelný). Dveře jsou opatřeny kontrastními pruhy značek; nejsou opatřeny vodorovnými madly. Jsou chráněny proti mechanickému poškození skel.

Vstup není akusticky ani hlasově definován.

Zpět na na začátek stránkyINTERIÉR

Interiér budovy je téměř celý přístupný.

Žádný z pokojů není bezbariérově upravený.

Chodba v pravé části objektu má šířku 1 319 mm, lokálně je zúžena na 1 217 mm.

V levé části objektu úsek chodby klesá, a to od vstupu směrem do společenské místnosti/studovny (šířka 2 005 mm, délka 4 320 mm, sklon 20 %).

Šířka křídel vnitřních dvoukřídlých dveří je 690 až 900 mm. Šířka jednokřídlých dveří je 750 až 900 mm. Výšky klik jsou cca 1 100 mm. Některé dveře mají prahy.

Povrch podlah na chodbách je koberec nebo typ linolea. Na schodištích jsou kamenné stupně.

Zpět na na začátek stránkyVÝTAHY

K dispozici je 1 osobní výtah, umístěný v chodbě napravo od vstupu. Obsluhuje všechna podlaží objektu.

Výtah je volně přístupný veřejnosti.

Rozměry kabiny: šířka 1 052 mm, hloubka 1 978 mm. Před dveřmi výtahu je průchod v tloušťce zdi šířky 1 027 mm. Vnější dveře šířky 782 mm se otevírají mechanicky směrem ven (výška svislého madla na osu je 1 140 mm). Vnitřní dveře kabiny (stejné šířky jako vnější) jsou skládací, automatické. Přivolávací tlačítko zvenku výtahu je ve výšce 1 305 mm. Ovládací tlačítka uvnitř výtahu jsou ve výšce 1 092 – 1 311 mm. Výtah je bez sedátka, bez akustické, hlasové a optické signalizace, bez hmatového značení a bez možnosti indukčního poslechu. Před výtahem je dostatečný manipulační prostor.

Zpět na na začátek stránkyWC

K dispozici není žádné bezbariérově upravené hygienické zázemí.

V objektu se nachází běžné hygienické zázemí.

Zpět na na začátek stránkyPARKOVÁNÍ

U objektu není vyhrazené parkovací stání.

Objekt se nachází na území MČ Praha 2, kde jsou parkovací zóny pro dlouhodobé a krátkodobé stání.

Zpět na na začátek stránkyPOPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS


Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od zastávky tramvaje Karlovo náměstí (ze směru Albertov):

Přejeďte ze zastávky na chodník a projeďte Václavskou pasáží. Pokračujte přímo přes přechod směrem k ulici Trojanova. Za přechodem zatočte doprava do ulice Václavská. Pokračujte po levé straně ulice Václavská až na křižovatku s ulicí Jenštejnská. Na křižovatce pokračujte přímo přes přechod a za přechodem zatočte doleva do ulice Jenštejnská. Po pravé straně této ulice se nachází bezbariérový vstup na Hlávkovu kolej.

Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od zastávky tramvaje Palackého náměstí:

Z ulice Na Moráni přejeďte do ulice Gorazdova a pokračujte na křižovatku s ulicí Trojanova. Zahněte doprava a pokračujte ke křižovatce s ulicí Dittrichova, přejeďte přes přechod a zatočte doleva do ulice Dittrichova. Pokračujte po pravé straně ulice až na křižovatku s ulicí Jenštejnská. Na křižovatce přejeďte přechod a za přechodem zatočte doprava do ulice Jenštejnská. Pokračujte po levé straně ulice k bezbariérovému vstupu na Hlávkovu kolej.


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.Zpět na na začátek stránky


PŮDORYSNÉ SCHÉMA


Zpět na na začátek stránky


FOTOGALERIE

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz