ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTÚstav technické a experimentální fyziky (ÚTEF) na Albertově, Horská


Adresa:
Tel.:
Web:
GPS:
Horská 3a/22, 128 00 Praha 2 – Nové Město
+ 420 224 359 290
http://www.utef.cvut.cz/cz/
50°4'2.057"N, 14°25'22.960"E
Objekt částečně přístupnýÚstav technické a experimentální fyziky je vědecko-pedagogickým pracovištěm ČVUT.

Jedno z pracovišť, laboratoř urychlovače Van de Graaff, se nachází v Objektu těžkých laboratoří Troja „L“, který je součástí areálu matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (MFF UK) v Troji, v ulici V Holešovičkách. Areál Holešovičky je zdokumentován v rámci fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI ČVUT).

Přízemní objekt je zařazen do kategorie částečné přístupnosti zejména z důvodu, že je před hlavním vstupem osazen 1 schodišťový stupeň. Alternativní (vedlejší) vstup je běžně uzamčený a před vstupem je nájezd o sklonu vyšším než 12,5% (vstup doporučujeme předem domluvit telefonicky, případně je vhodné mít s sebou doprovod, který na místě pomůže domluvit využití upraveného vstupu). V objektu je omezený manipulační prostor. K dispozici není žádná upravená toaleta.

Poznámka: objekt má aktuálně rampu zcela nepřístupnou a pracoviště by se mělo stěhovat na nové místo (aktualizace září 2018).


VSTUP
INTERIÉR
VÝTAHY
WC
PARKOVÁNÍ
POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA
FOTOGALERIE


VSTUP

Hlavní vstup není bezbariérový, je snadno vizuálně rozeznatelný. Před hlavními vstupními dveřmi je osazen 1 schodišťový stupeň (výška 160 mm, šířka 1 980 mm, hloubka 1 305 mm). Na stupni před dveřmi není dostatečný manipulační prostor.

Hlavní vstupní dveře jsou jednokřídlé, mechanicky otevíravé směrem dovnitř (šířka křídla 890 mm, výška kliky/koule 1 045 mm). Vstup je výhradně na kartu (výška čtečky karet zvenku 1 290 mm) nebo pomocí zvonkové signalizace (výška zvonku zvenku 1 370 mm).

Po levé straně objektu se nachází alternativní (vedlejší) vstup, a to jednokřídlými dveřmi (šířka křídla 758 mm), které jsou součástí dvoukřídlých plechových vrat. Před vraty je venkovní, nekrytá terasa (šířka 1 450 mm, hloubka 3 450 mm; bez zábradlí), na kterou je možno vystoupat pomocí venkovního nekrytého betonového nájezdu pro automobily (šířka 1 530 mm, délka 4 900 mm, sklon 15 %; v horní části krátký úsek o sklonu až 35 %; bez zábradlí).

Vstupy nejsou akusticky ani hlasově definovány.

Zpět na na začátek stránkyINTERIÉR

Interiér budovy je částečně přístupný.

Šířka vnitřních chodeb je 1 368 – 1 380 mm, poskytující omezený manipulační prostor.

Většina vnitřních dveří je jednokřídlých, šířky 794 – 844 mm. Dveře nemají z vnitřní strany vodorovná madla.

Výška čteček karet na chodbách je cca 1 260 mm.

Povrch podlah na chodbách je koberec, v sociálním zázemí keramická dlažba. 

Zpět na na začátek stránkyVÝTAHY

Není třeba.

Zpět na na začátek stránkyWC

K dispozici není žádná upravená toaleta.

Jedna z běžných toalet je prostornější, než jsou standardní rozměry místnosti se záchodovou mísou (šířka 1 220 mm, hloubka 1 380 mm, dveře šířky 800 mm).

Zpět na na začátek stránkyPARKOVÁNÍ

U objektu není vyhrazené parkovací stání.

V ulici Horská a Korčákova je dostatek běžných parkovacích míst.

Zpět na na začátek stránkyPOPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS

Nejbližší přístup od MHD k objektu ÚTEF je tramvají na zastávku Albertov a potom cca 5 minut pěšky (cca 310 m).


Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od zastávky tramvaje Albertov (ze směru Karlovo náměstí):

Osobám se sníženou pohyblivostí doporučujeme využít nízkopodlažní tramvajové soupravy na zastávku Albertov.

Ze zastávky tramvaje přejeďte po přechodu silnici na druhou stranu ulice Na Slupi. Jsou zde snížené nájezdy na chodník. Na chodníku zatočte doprava a pokračujte rovně ulicí Na Slupi až na křižovatku s ulicí Horská (chodník v ulici na Slupi je lokálně zúžen na 850 mm). Na křižovatce zatočte doleva a pokračujte po levé straně ulicí Horská směrem nahoru. Po minutě chůze se po levé straně ulice nachází objekt ÚTEF.


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.Zpět na na začátek stránky


PŮDORYSNÉ SCHÉMA


Zpět na na začátek stránky


FOTOGALERIE

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz