ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTMonoblok FS


Adresa:
Tel.:
Web:
GPS:
Technická 4, 166 07 Praha 6 - Dejvice
+420 224 359 998 (hlavní vrátnice FS Dejvice, D1)
http://www.fs.cvut.cz/
50°6'11.520"N, 14°23'29.359"E
Objekt částečně přístupný
Indukční smyčka
Orientační hlasový majáčekHlavní budovou fakulty strojní je rozsáhlý objekt, tzv. monoblok FS/FEL, v Dejvicích v ulici Technická, který sdílí spolu s fakultou elektrotechnickou (FEL).

Další výukové prostory FS se nachází v halových a optických laboratořích, navazujících na monoblok FS/FEL, dále na Karlově náměstí 13, Praha 2, na Albertově, Praha 2, a Pod Juliskou 4, Praha 6. Tyto prostory jsou zdokumentovány v samostatných souborech.

Část monobloku, ve které probíhá výuka FS, je zařazena do kategorie částečně přístupných objektů zejména z důvodu, že je nutné ve vstupní hale překonat výškový rozdíl 3 schodišťových stupňů pomocí rampy, nesplňující požadavky na bezbariérové užívání staveb (sklon 27 %). Ke vstupu na FS lze případně použít alternativní bezbariérový vstup přes sousední FEL (viz VSTUPY).

Přístupná jsou všechna podlaží objektu monobloku (osobní samoobslužné výtahy) a k dispozici jsou 4 upravené toalety. Šířka vnitřních dveří je v některých případech užší než 800 mm a dveře lze otevřít obtížně.


VSTUP
INTERIÉR
VÝTAHY
WC
PARKOVÁNÍ
POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA
FOTOGALERIE


VSTUP

HLAVNÍ VSTUP - FS: 

Hlavní vstup do monobloku FS je bezbariérový. Je jasně vizuálně rozeznatelný. Před vstupními dveřmi se nachází vyrovnávací nekrytá rampa bez zábradlí (šířka 3 280 mm, délka 2 385 mm, sklon 12,5 %, povrch kovový rošt s drobnými oky, překonávající výškový rozdíl 160 mm). Rampa je hůře vizuálně rozeznatelná od okolního vydlážděného povrchu.

Hlavní vstupní dveře jsou prosklené dvoukřídlé, posuvné, automatické (celková průchozí šířka 1 500 mm). Zasklení dveří je kontrastně označeno. Po obou stranách automaticky ovládaných dveří se nachází jednokřídlé dveře (šířky 800 mm), mechanicky otevíravé směrem ven – používané místo automatických dveří během chladného období a prázdnin. Vstupní dveře nejsou při běžném provozu uzamčené, jsou volně přístupné veřejnosti. Výška čtečky karet zvenku je 1 200 mm – k použití při uzavření objektu. Zvonková signalizace zde není. Před stupněm i před vstupními dveřmi do objektu je dostatečný manipulační prostor.

Na osu hlavních vstupních dveří (dvoukřídlých posuvných) je osazen orientační akustický majáček pro osoby s postižením zraku.


Osobám se sníženou pohyblivostí doporučujeme použít bezbariérový vstup přes FEL, se kterou je FS volně propojena.


ALTERNATIVNÍ UPRAVENÝ VSTUP - FEL:

Hlavní vstup do monobloku FEL je bezbariérový, jasně vizuálně rozeznatelný. Před vstupními dveřmi se nachází vyrovnávací nekrytá rampa bez zábradlí (šířka 1 700 mm, délka 1 500 mm, sklon 7 %, povrch kovový rošt s drobnými oky), překonávající výškový rozdíl 160 mm). Rampa je hůře vizuálně rozeznatelná od okolního vydlážděného povrchu.

Hlavní vstupní dveře jsou prosklené dvoukřídlé, posuvné, automatické (celková průchozí šířka 1 500 mm). Jsou opatřeny 1 kontrastním pruhem značek (ve výšce 1 446 mm). Po obou stranách automaticky ovládaných dveří se nachází jednokřídlé dveře (šířky 800 mm), mechanicky otevíravé směrem ven – používané místo automatických dveří během chladného období a prázdnin. Vstupní dveře jsou při běžném provozu volně přístupné veřejnosti. Napravo od vstupních dveří je zvenku osazena čtečka karet (ve výšce 1 110 mm) a oboustranná zvonková signalizace na vrátnici (ve výšce 1 350 mm) – k použití při uzavření objektu. Před rampou i před vstupními dveřmi do objektu je dostatečný manipulační prostor.

Hlavní vstupní dveře na FEL jsou osazeny orientačním hlasovým majáčkem pro nevidomé osoby, a to na osu vstupu.

Zpět na na začátek stránkyINTERIÉR

Interiéry v budově jsou bezbariérově přístupné. Je ovšem nutné vědět, že je možné použít bezbariérový vstup přes FEL a kde se nachází vhodné výtahy do ostatních podlaží a upravené toalety. Část prostorů je přístupných výhradně na kartu nebo pomocí oboustranné zvonkové signalizace (čtečky karet a zvonky na chodbách ve výšce 1 190 – 1 700 mm).

Monoblok FS je složen ze 2 šestipodlažních křídel A1 a A2 a 1 devítipodlažního křídla B1. V devítipodlažním křídle B2 se nachází prostory FS i FEL. Křídla jsou propojena pětipodlažním blokem C. Výuka probíhá také ve společném křídle D2, kde se nachází největší stupňovitá posluchárna na monobloku. Objekt má dále 2 podzemní podlaží; v 1. PP se nachází šatna (bezbariérově nepřístupná).

Za vstupními dveřmi se nachází zádveří s vrátnicí (okénko bez pultu ve výšce 910 mm, bez možnosti indukčního poslechu). Zádveří je od vstupní haly odděleno dalšími prosklenými dvoukřídlými dveřmi, otevíravými mechanicky směrem ven. Běžně je trvale během doby výuky otevřeno jedno nebo obě křídla dveří (šířka 1 křídla 850 mm). Dveře nejsou z vnitřní strany opatřeny vodorovnými madly; zasklení je kontrastně označeno. Okolo dveří je dostatečný manipulační prostor. Čtečka karet v zádveří je ve výšce 1 200 mm.

Vstupní hala je dvouúrovňová – výškový rozdíl (3 schodišťových stupňů o celkové výšce 445 mm) je překonán jednoramennou betonovou rampou bez mezipodesty, která je primárně využívána pro zásobování objektu (šířka 984 mm, délka 2 600 mm, sklon 27 %). Rampa nemá osazené zábradlí; z obou stran je opatřena zvýšenými okraji (výšky 20 mm) proti sjetí z rampy. Rampa má protiskluzný povrch červené barvy; v rámci vstupní haly je snadno vizuálně rozeznatelná.

Studijní oddělení FS se nachází v 1. NP monobloku (křídlo A2) a je bezbariérově přístupné. Jedná se o prostornou halu se stolky a přepážkami (výška parapetů 1 047 mm, hloubka pultů 398 mm) a kancelářemi (šířka dveří 800 mm). Vstupní dveře do studijního oddělení jsou dvoukřídlé (šířka 1 křídla 947 mm), mechanicky otevíravé směrem ven na chodbu.

Stupňovité posluchárny se nachází v křídlech C, D. Jsou buď zcela nepřístupné, např. C2-133, C2-136 (hned za vstupními dveřmi se nachází schodiště; 12 stupňů, bez mezipodesty), nebo částečně přístupné, např. C2-334, C2-337, C2-436, C2-438, D1-266, D1-366, D2-236, D2-256.

Uprostřed monobloku v křídle D2 se nachází největší stupňovitá posluchárna monobloku (D2-256). Posluchárna je bezbariérově přístupná na spodní i na horní úroveň (galerii). Na spodní úrovni jsou 2 vyhrazená pracovní místa pro osoby na vozíku s pevnými stolky (šířka stolku 995 mm, výška stolku 745 mm, podjezd 730 mm, hloubka stolku 300 mm, hloubka vyhrazeného prostoru 1 170 mm, výška zásuvky 470 mm). Na galerii jsou další 2 vyhrazená pracovní místa s pevnými stolky (šířka stolku 980 mm, výška stolku 745 mm, podjezd 730 mm, hloubka stolku 315 mm, šířka pracovního prostoru 1 080 mm, hloubka pracovního prostoru 2 000 mm). Spodní úroveň je přístupná z 1. NP 2 přímými rampami bez mezipodesty, téměř totožnými (šířka 1 150 mm, délka 2 040 mm, sklon 16 %). Horní úroveň posluchárny je přístupná ze 3. NP 2 dvoukřídlými dveřmi, mechanicky otevíravými směrem ven do chodby (šířka 1 křídla 800 mm, výška kliky 987 mm, výška čtečky karet na chodbě 1 220 mm, výška čtečky karet uvnitř posluchárny 1 210 mm).

Učebny jsou většinou jednoúrovňové, přístupné.

V posluchárnách D1-266, D1-366 a D2-256 jsou osazeny indukční smyčky.

Uprostřed monobloku v křídle D2 je v 1. NP studentům k dispozici bezbariérově přístupná studovna s občerstvením. Občerstvení není přístupné; pult se nachází za 1 schodišťovým stupněm (výška 160 mm).

V monobloku je k dispozici na 2 místech bezbariérově přístupné občerstvení (křídlo D1 a D3, 2. NP). Výška pultů je 910 mm. Výška stolů je 736 mm.

Šířka 1 křídla vnitřních dvoukřídlých dveří je cca 750 mm. Šířka jednokřídlých dveří je cca 800 mm.

V celém objektu se nachází v hojné míře celoprosklené stěny a dveře, jejichž zasklení sahá až k zemi a které nejsou opatřeny proti mechanickému poškození. Jsou opatřeny kontrastními pruhy značek oproti pozadí.

Schodiště v objektu jsou dostatečně vizuálně rozeznatelná od okolí. Nástupní a výstupní schodišťové stupně jsou kontrastně označeny. Ve vyšších podlažích křídla B1 se nachází přímo u schodiště prosklené dveře – chybí dostatečný manipulační prostor.

Povrch podlah na chodbách je kamenná dlažba. Na schodištích jsou kamenné stupně.

Zpět na na začátek stránkyVÝTAHY

Pro FS je k dispozici celkem 6 osobních výtahů, z nichž 4 nesplňují základní požadavky na přístupnost.

2 výtahy, které jsou přístupné přímo ze vstupní haly, jsou typu páternoster (oběžný výtah). Po vstupu do objektu jsou to jediné viditelné výtahy, přičemž chybí značení k dalším výtahům.

Další 2 výtahy obsluhují každý 1 šestipodlažní křídlo A1 a A2. Jsou minimálních rozměrů (šířka 950 – 1 000 mm, hloubka 1 030 mm; dveře šířky 800 jsou posuvné, automatické). Výtahy nejsou vybaveny sedátkem, hlasovou, akustickou ani optickou signalizací, hmatovým značením ani možností indukčního poslechu. Před výtahy je dostatečný manipulační prostor.

Poslední 2 výtahy obsluhují každý 1 devítipodlažní křídlo B1 a B2 monobloku a rozměrově vyhovují. Tato křídla objektu jsou většinou přístupná pouze na kartu nebo na zvonek.

Rozměry kabiny výtahu v křídle B1: šířka 1 065 mm, hloubka 1 460 mm. Dveře šířky 800 mm jsou posuvné, automatické. Přivolávací tlačítko zvenku je ve výšce 1 149 mm. Ovládací tlačítka a čtečka karet uvnitř výtahu jsou ve výšce 850 – 1 230. Všechna tlačítka (zvenku i uvnitř) výtahu jsou vyznačena v reliéfním písmu a doplněna Braillovým písmem. Výtah je vybaven sklopným sedátkem v dosahu tlačítek, je vybaven hlasovou i akustickou a optickou signalizací. Chybí možnost indukčního poslechu. Před výtahem je dostatečný manipulační prostor.

Rozměry kabiny výtahu v křídle B2: šířka 1 110 mm, hloubka 1 340 mm. Výtah je průchozí; dveře jsou protilehlé proti sobě. Oboje jsou šířky 790 mm, posuvné, automatické. Přivolávací tlačítka zvenku jsou ve výšce 1 160 mm. Ovládací tlačítka a čtečka karet uvnitř výtahu jsou ve výšce 970 – 1 365 mm. Tlačítka uvnitř výtahu jsou vyznačena v reliéfním písmu a doplněna Braillovým písmem. Výtah není vybaven sedátkem, hlasovou ani optickou signalizací ani možností indukčního poslechu. Akustická signalizace je velmi slabá. Před výtahem je dostatečný manipulační prostor.

Zpět na na začátek stránkyWC

Pro celý monoblok FS/FEL jsou k dispozici celkem 4 upravené, označené, veřejnosti volně přístupné toalety. Všechny se nachází vedle výtahů páternoster.

Toalety jsou zařazeny do kategorie částečné přístupnosti zejména z důvodu omezeného manipulačního prostoru v kabinách (atypicky zkosené rohy stěn, resp. rozměry kabin méně než 1 600 mm).


Částečně přístupné toalety ve 3. NP a 4. NP v křídle B2 se nachází v rámci oddělení dámských toalet; jsou rozměrově, dispozičně i vybavením téměř totožné. Před vstupními dveřmi do upravené kabiny se nachází jednak předsíň toalet (šířka 1 650 mm, hloubka 3 350 mm, dveře šířky 800 mm se otevírají mechanicky směrem do předsíně), jednak prostor s umyvadly (šířka přes 4 750 mm, hloubka 1 800 mm, dveře šířky 800 mm se otevírají mechanicky směrem k umyvadlům).

Rozměry kabin: šířka 1 950 mm, hloubka 1 950 mm. Obě kabiny mají zkosený 1 roh, ve kterém jsou osazeny dveře, čímž je půdorys kabiny zmenšen. Dveře šířky 790 mm se otevírají mechanicky směrem ven z kabiny. Mají zvenku zajistitelný zámek a z vnitřní strany vodorovné madlo ve výšce cca 875 mm. Manipulační prostor pro vozík (šířky 1 053 mm) je šikmo proti dveřím po pravé straně. Záchodové mísy jsou přístupné z levé strany. Obě madla vedle záchodových mís mají délku cca 840 mm, přesahují mísu o cca 140 mm a obě jsou sklopná (v praxi většinou obě ve svislé poloze). Vedle umyvadel je osazeno 1 vodorovné pevné madlo u stěny délky cca 550 mm. V kabinách je omezený manipulační prostor. Před dveřmi je dostatek manipulačního prostoru. V kabinách chybí háček na oděvy a nouzové signalizační zařízení.

Částečně přístupná toaleta v 1. NP v křídle B3 se nachází v rámci oddělení pánských toalet. Před vstupními dveřmi do upravené kabiny se nachází jednak předsíň toalet (šířka 1 450 mm, hloubka 3 400 mm, dveře šířky 800 mm se otevírají mechanicky směrem do předsíně), jednak prostor s umyvadly a pisoáry (celková šířka cca 4 400 mm, hloubka 2 000 mm, bez dveří). Vzhledem k tomu, že se vstupní dveře do kabiny nachází přímo proti pánským pisoárům, může být obtížné využití kabiny dámskou stranou.

Rozměry kabiny: šířka 1 425 mm, hloubka 1 695 mm. Dveře šířky 755 mm se otevírají mechanicky směrem ven z kabiny. Mají zvenku zajistitelný zámek, postrádají vodorovné madlo z vnitřní strany dveří. Manipulační prostor pro vozík (šířky 670 mm) se nachází nalevo od dveří. Zavěšená záchodová mísa je osazena na boční stěně po levé straně kabiny. Je přístupná z pravé strany. Z obou stran je opatřena vodorovnými madly; madlo u stěny je pevné, madlo v prostoru sklopné (lze obtížně polohovat, ve vodorovné poloze není stabilní). Splachování je umístěno na stěně za zády nad záchodovou mísou (ve výšce 1 056 mm). Naproti dveřím se nachází umývátko (horní hrana ve výšce 785 mm, baterie ve výšce 931 mm). Mýdlo je uloženo přímo na umyvadle. Po pravé straně umývátka je k dispozici svislé madlo (horní hrana 1 340 mm, spodní hrana 754 mm). Zásobník toaletního papíru je osazen po levé straně umývátka (dolní hrana ve výšce 785 mm). Světlo se v celém prostoru rozsvěcuje automaticky na čidlo. V kabině chybí zrcadlo, háček na oděvy, koš, nouzové signalizační zařízení. V kabině je omezený manipulační prostor.

Částečně přístupná toaleta v 8. NP v křídle B3 je samostatný prostor mimo oddělení pánských či dámských toalet (vstup přímo z chodby).

Skládá se ze 2 místnosti: z místnosti s umyvadlem (rozměry: šířka 1 472 mm, hloubka 1 725 mm, dveře šířky 796 mm) a z místnosti se záchodovou mísou (rozměry: šířka 1 510 mm, hloubka 1 443 mm, dveře šířky 903 mm). Oboje dveře se otevírají mechanicky směrem ven (bez vodorovného madla). Manipulační prostor pro vozík (šířky 707 mm) je proti dveřím. Záchodová mísa je přístupná z pravé strany; stojí na stupínku (výšky 50 mm) a celková výška mísy je 518 mm od země. Obě madla vedle mísy jsou sklopná, mají délku 853 mm, přesahují místu o cca 100 mm. Vedle umyvadla madlo chybí. V kabině je omezený manipulační prostor. Před dveřmi je dostatek manipulačního prostoru. Chybí háček na oděvy a nouzové signalizační zařízení.

Zpět na na začátek stránkyPARKOVÁNÍ

Přímo u monobloku FS/FEL v ulici Technická není k dispozici žádné vyhrazené parkovací stání.

Po domluvě na vrátnici FS lze parkovat ve dvoře monobloku – vjezd z ulice Studentská od NTK.

16 vyhrazených parkovacích míst je k dispozici v garáži pod Novou budovou ČVUT (FA/FIT), v blízkosti osobních výtahů. Studenti ČVUT evidovaní ve Středisku ELSA a návštěvníci dejvického kampusu, kteří ve Středisku ELSA nejsou evidovaní, ale mají oprávnění k parkování na vyhrazených místech, mohou využít tuto možnost parkování zdarma. Žádost o bezplatné parkování na vyhrazených místech na parkovišti v Nové budově předem konzultujte ve Středisku ELSA: stredisko@elsa.cvut.cz nebo volejte recepci Nové budovy: +420 776 555 558.

Zpět na na začátek stránkyPOPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS

Přístup od MHD k hlavnímu vstupu na FS je možný z několika směrů:


Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od stanice metra A – Dejvická:

Osoby se sníženou pohyblivostí mohou na stanici metra Dejvická využít v návaznosti na sebe 2 osobní výtahy, které spojují úroveň nástupiště s úrovní uliční.

První výtah z nástupiště metra vede do spojovací chodby podchodu a je umístěn vedle pevných schodů, směr Vítězné náměstí. Výtah použijte a dejte se vlevo do spojovací chodby. Po cca 20 metrech použijte nájezd vpravo k druhému výtahu, směr zastávka autobusů MHD na Evropské ulici ve směru z centra, který vede na úroveň ulice. Použijte výtah. Z výtahu se dejte přímo k přechodu přes ulici Šolínova. Přejeďte a pokračujte vpravo ulicí Šolínovou přes křižovatku s ulicí Zikova až na křižovatku s ulicí Technická. V ulici Technická se již nachází FS. Přejeďte, zahněte vlevo. Po pravé straně se nachází hlavní bezbariérový vstup na FEL. Chodník před hlavním vstupem je dlážděný, rovný. Po dalších 1 až 2 minutách chůze se nachází vstup do FS.


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.Zpět na na začátek stránky


PŮDORYSNÉ SCHÉMA


Zpět na na začátek stránky


FOTOGALERIE

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz