ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTLokální knihovna v budově Břehová


Adresa:
Tel. 1.:
Tel. 2.:
Web 1.:
Web 2.:
GPS:
Břehová 7, 115 19 Praha 1
+420 224 358 305, +420 224 358 340 (lokální knihovna)
+420 224 358 310 (telefonní ústředna FJFI)
http://knihovna.cvut.cz/knihovna/lokalni-knihovny/knihovna-fjfi.html
http://www.fjfi.cvut.cz/
50°5'27.736"N, 14°24'58.714"E
Objekt Břehová částečně přístupný
Orientační hlasový majáček

Prostor knihovny částečně přístupnýV budově Břehová, ve které má sídlo FJFI, se nachází detašované pracoviště Ústřední knihovny ČVUT, lokální knihovna fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské.


Budova FJFI Břehová je zařazena do kategorie částečně přístupných objektů zejména z důvodu, že přístup do všech podlaží (kromě vstupní haly s vrátnicí) je řešen zdvihací plošinou, což není možné z uživatelského pohledu považovat za skutečně bezbariérové řešení (použití plošiny vyžaduje dopomoc personálu a obsluha je celkově složitější). K dispozici jsou 2 osobní samoobslužné výtahy, zpřístupňující všechna podlaží, a 1 přístupná toaleta se sprchovým koutem.

Chybí vyznačení cesty k alternativnímu upravenému vstupu do lokální knihovny.


VSTUP
INTERIÉR
VÝTAHY
WC
PARKOVÁNÍ
POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA
FOTOGALERIE


VSTUP

Hlavní vstup do budovy Břehová je bezbariérový, jasně vizuálně rozeznatelný od okolí.

Bezbariérový přístup k hlavním vstupním dveřím v podloubí je pomocí přímé, venkovní, nekryté rampy bez mezipodesty (šířka 1 432 mm, délka 4 800 mm, sklon 9 %, překonávající 3 schodišťové stupně o celkové výšce cca 380 mm). Rampa je umístěna napravo při pohledu na hlavní vstup, tzn. na opačné straně ulice, než je přístup od zastávky tramvaje či autobusu. Povrch rampy je tvořen žulovými kostkami. Rampa je opatřena z obou stran zábradlím výšky 867 mm. Zábradlí je ve spodní části ukončeno ve výšce 278 mm nad zemí.

Hlavní vstupní dveře jsou dvoukřídlé, částečně prosklené, s dřevěnými rámy, dostatečně viditelnými oproti pozadí, mechanicky otevíravé směrem do zádveří (šířka 1 křídla 700 mm, výška kliky 1 080 mm; lze otevřít obě křídla, běžně otevírané křídlo lze obtížně otevřít). Vstupní dveře jsou během výuky (ve všední dny od 07:00 do 19:00 hod) volně přístupné veřejnosti. Mimo výuku lze dveře otevřít pomocí karty ČVUT nebo pomocí oboustranné zvonkové signalizace na vrátnici (čtečka karet ve výšce 1 240 mm nad chodníkem, nad ní je umístěn zvonek ve výšce 1 390 mm nad chodníkem). Před vstupními dveřmi je dostatečný manipulační prostor; na zemi jsou volně položeny čisticí rohože (výšky cca 10 mm).

Následuje zádveří (šířka 2 600 mm, hloubka 1 380 mm) a další dvoukřídlé dveře, mechanicky otevíravé směrem do vstupní schodišťové haly (šířka 1 křídla 700 mm, výška kliky 1 080 mm; lze otevřít obě křídla, běžně otevírané křídlo lze obtížně otevřít). Ani jedny dveře nemají vodorovné madlo. Čtečka karet v zádveří je ve výšce 1 364 mm.

Vstup není akusticky ani hlasově definován.

Zpět na na začátek stránkyINTERIÉR

Interiér budovy je částečně přístupný.

Interiér lokální knihovny je také částečně přístupný.

Ve vstupní hale budovy Břehová se napravo nachází vrátnice (parapet ve výšce 957 mm, předsunutý pult má hloubku 100 mm, bez možnosti indukčního poslechu). Vrátnice není dostatečně osvětlena.

Po celé šířce vstupní haly je schodiště (9 stupňů, bez mezipodesty). Po levé straně schodiště je nainstalovaná otevřená šikmá zdvihací plošina.

Parametry plošiny: šířka 697 mm, délka 850 mm, nosnost 190 kg/1 osoba. Pro použití plošiny je nutná domluva předem na vrátnici (před použitím plošiny je nutné uvést do chodu hlavní vypínač, mít k dispozici klíče pro ovládání tlačítek a přenosný ruční ovladač, u kterého je nutné držet nepřetržitě stisknuté příslušné tlačítko směru jízdy). Nástup na plošinu je čelní, tj. ve směru jízdy plošiny. Vrátný pomůže s nájezdem/sjezdem z plošiny. Po dojezdu plošiny a sklopení postranních nájezdů nevzniká žádný výškový rozdíl.  Manipulační prostor okolo plošiny je dostatečný.

Následuje další monumentální schodiště do ostatních podlaží. Do ostatních podlaží je možné se dostat alternativně i 2osobními, volně přístupnými výtahy, umístěnými v chodbě v zadní části objektu.

Schodiště v objektu jsou dostatečně vizuálně rozeznatelná od okolí. Nástupní a výstupní schodišťové stupně jsou kontrastně označeny. V nejvyšším patře objektu jsou madla na schodištích ve výšce pouze 639 mm.


Lokální knihovna se rozkládá přes 2 podlaží, přičemž hlavní prostor s pultem se nachází v 1. PP, zatímco hlavní vstup a ochoz knihovny se nachází na úrovni 1. NP.

Hlavní vstup do knihovny, z mezipodesty centrálního schodiště, není bezbariérový.

Označený alternativní upravený vstup se nachází na úrovni 1. PP, ovšem cesta k němu není nijak vyznačená. Přístup k tomuto vstupu je možný pomocí obou výtahů, kterými lze sjet do 1. PP. 

Vstupní dveře do knihovny v 1. PP jsou umístěny přímo naproti jednomu z výtahů (při pohledu od vrátnice směrem k centrálnímu schodišti napravo). Dveře jsou jednokřídlé plné (šířka křídla 901 mm, bez prahu, výška koule 1 035 mm), mechanicky otevíravé směrem ven k výtahu. Vstup je výhradně na kartu (čtečka karet po levé straně dveří ve výšce 1 191 mm na osu); zvonek zde není. Proto je vhodná předchozí domluva na vrátnici FJFI Břehová nebo přímo s personálem lokální knihovny.

Za vstupními dveřmi napravo se nachází pult knihovny (výška 800 mm).

Ochoz v 1. NP knihovny je přístupný výhradně po schodišti, 1. PP knihovny je celé přístupné.

Zpět na na začátek stránkyVÝTAHY

K dispozici jsou 2 identické osobní výtahy, umístěné každý na jednom konci zadní chodby, obsluhující také podlaží s knihovnou.

Rozměry kabin výtahů: šířka 1 000 mm, hloubka 1 230 mm (zúžena v místě vodorovného madla, umístěného na zadní stěně, na 1 155 mm; výška madla 900 mm). Výtahy jsou opatřeny dvěma dveřmi šířky 800 mm. Vnější dveře (šachetní) jsou mechanicky otevíravé směrem ven (výška svislého madla zvenku je 1 035 – 1 200 mm, zevnitř je třeba silně zatlačit, madlo tu není). Vnitřní dveře (klecové) jsou posuvné, automatické. Přivolávací tlačítka zvenku jsou ve výšce 1 080 mm. Ovládací tlačítka uvnitř výtahu jsou ve výšce 860 – 1 160 mm. Výtahy jsou bez sedátka. Jsou vybaveny optickou a hlasovou signalizací, všechna tlačítka (i zvenku) jsou vyznačena v reliéfním písmu a doplněna Braillovým písmem. Chybí akustická signalizace a možnost indukčního poslechu. Manipulační prostor před výtahy je dostatečný.

Zpět na na začátek stránkyWC

K dispozici je 1 označená, přístupná koupelna s toaletou a sprchovým koutem v 1. NP. Jedná se o neuzamčenou, samostatnou kabinu se vstupem přímo z chodby.

Koupelna je zařazena do kategorie přístupných prostorů zejména proto, že poskytuje dostatečný manipulační prostor (který kompenzuje méně vhodné dispoziční uspořádání kabiny a uložení úklidových pomůcek v kabině).

Rozměry kabiny: šířka 2 975 mm, hloubka 2 089 mm. Dveře šířky 800 mm se otevírají mechanicky směrem ven do chodby. Jsou opatřeny zvenku zajistitelným zámkem; uvnitř je snadno lze zamknout. Postrádají vodorovné madlo z vnitřní strany. Klika je ve výšce 1 142 mm. Zavěšená záchodová mísa se nachází po levé straně místnosti a je přístupná z levé strany (horní hrana mísy ve výšce 470 mm). Manipulační prostor pro vozík (šířky 890 – 1340 mm) se nachází také po levé straně místnosti. Do manipulačního prostoru lehce zasahuje prostorné umyvadlo (horní hrana ve výšce 800 mm, podjezd 690 mm). V rámci prostoru mezi záchodovou mísou a stěnou bývá někdy uložen pojízdný úklidový vozík, přesto je stále manipulačního prostoru dostatek. Obě madla vedle záchodové mísy jsou sklopná (lze je snadno sklopit a drží ve svislé poloze). Splachování toalety se nachází za záchodovou mísou na stěně ve výšce 1 100 mm. Vedle umyvadla madlo chybí. Umyvadlová baterie funguje automaticky na čidlo. Sprchový kout postrádá sklopné sedátko a madlo. Baterie sprchy je osazena na stěně ve výšce 1 026 mm, hlavice sprchy je většinou položena na baterii. Přenosný koš bývá umístěn v manipulačním prostoru pro vozík. Chybí nouzové signalizační zařízení.

Zpět na na začátek stránkyPARKOVÁNÍ

U objektu není vyhrazené ani běžné parkovací stání.

Objekt se nachází na území MČ Praha 1, kde jsou parkovací zóny pro dlouhodobé a krátkodobé stání.

Není možné parkovat ani ve dvoře budovy.

Zpět na na začátek stránkyPOPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS

Přístup od MHD k budově FJFI Břehová je možný z několika směrů:

Veškeré komunikace, vozovky pro automobily i chodníky pro pěší mají nerovný povrch z dlažebních kostek, včetně příčných sklonů.


Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od zastávky tramvaje/autobusu Právnická fakulta (ze směru z centra od náměstí Jana Palacha):

Osobám se sníženou pohyblivostí doporučujeme využít nízkopodlažní tramvajové soupravy č. 17 nebo nízkopodlažní autobus č. 207 na zastávku Právnická fakulta.

Ze zastávky se dejte ulicí 17. listopadu směrem ke křižovatce s ulicí Břehovou, kde se nachází hlavní vstup do budovy FJFI. Z opačné strany vstupního podloubí, než se přijíždí od zastávky, je k dispozici venkovní rampa, vedoucí ke hlavním vstupním dveřím do objektu.


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.Zpět na na začátek stránky


PŮDORYSNÉ SCHÉMA


Zpět na na začátek stránky


FOTOGALERIE

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz