ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTSportoviště Kotlářka (ÚTVS ČVUT)


Adresa:
Tel. 1.:
Tel. 2.:
Web:
GPS:
Na Kotlářce 7, 160 00 Praha 6 - Dejvice
+420 233 330 547
+420 728 746 340 (rezervace)
http://www.utvs.cvut.cz/tenis-praha-6.html
50°6'21.596"N, 14°23'1.817"E
Objekt šaten / občerstvení částečně přístupný

Objekt nafukovací přetlakové haly (zimní sezóna)

Nekryté tenisové kurty přístupné (letní sezóna)Sportoviště Kotlářka v Praze 6 patří pod Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT (ÚTVS), který dále zahrnuje sportoviště Julisku, také v Praze 6 (viz strana XX tohoto sešitu), a loděnici v Malé Chuchli, v Praze 5.

Sportovní centrum Kotlářka zahrnuje 3 tenisové kurty a dvoupodlažní objekt šaten, ve kterém se nachází umývárny, sklady a prostory s občerstvením. Tenisové kurty jsou během zimní sezóny kryté nafukovací přetlakovou halou; během letní sezóny zůstávají nekryté, přímo přístupné. Objekt šaten i tenisové kurty jsou umístěné v rámci oploceného areálu.


Objekt šaten je zařazen do kategorie částečné přístupnosti zejména z důvodu, že se před jednotlivými vstupy nachází různě vysoké a místy zkosené stupně (výšky max. 60 mm). V objektu je celkově omezený manipulační prostor. Objekt postrádá bezbariérově upravené umývárny. K dispozici je 1 přístupná toaleta.

Objekt nafukovací přetlakové haly je jednoznačně zařazen do kategorie obtížně přístupných nebo nepřístupných objektů, protože postrádá bezbariérový vstup (mechanický karusel).

Nekryté tenisové kurty jsou zařazeny do kategorie přístupných prostorů, protože splňují základní kritérium přístupnosti, a to zvládnutí návštěvy převážně vlastními silami či za pro uživatele běžných podmínek, případně s využitím pomoci, kterou je možné na místě samostatně zajistit.


VSTUP
INTERIÉR
VÝTAHY
WC
PARKOVÁNÍ
POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA
FOTOGALERIE


VSTUP

Přístup do oploceného areálu sportoviště z ulice Na Kotlářce je bezbariérový.

Během provozní doby sportoviště je přístup volně přístupný veřejnosti.

Vstupní brána pro pěší v rámci oplocení je mechanicky otevíravá směrem do areálu (šířka brány 964 mm, výška kliky 1 115 mm). Skrz bránu prochází dlážděný chodník z betonových dlažebních kostek, s minimálními nerovnostmi. Chodník plynule přechází ve venkovní nekrytou přímou rampu bez mezipodesty (šířka 1 319 mm, délka 7 800 mm, sklon 8,75 %). Rampa má protiskluzný povrch ze stejných betonových dlažebních kostek, jako je povrch chodníku, a stoupá směrem od vstupní brány k objektu šaten. Rampa je opatřena z obou stran zábradlím s vodorovným madlem (ve výšce 950 mm od země), spodní tyčí (ve výšce 358 mm od země) a betonovým patníkem (výšky 60 mm), který chrání vozík proti sjetí z rampy. Nad/pod rampou je dostatečný manipulační prostor. Rampa ve své horní části plynule přechází do betonového chodníku s hladkým litým povrchem, který je krytý předsunutou střechou objektu šaten.

OBJEKT ŠATEN/OBČERSTVENÍ:

Objekt šaten je dvoupodlažní. Hlavní vstupní podlaží (1. NP) je přístupné přímo od zmíněné venkovní rampy a betonového chodníku. Další podlaží se nachází na úrovni suterénu (1. PP) a je přístupné z úrovně terénu o 1 podlaží níže, po objetí objektu okolo terasy s občerstvením.

Objekt má na úrovni hlavního vstupního podlaží 3 samostatné vstupy do šaten a umýváren (sprchy), 1 samostatný vstup do sociálního zázemí (kabiny WC včetně 1 upravené toalety) a 2 samostatné vstupy do prostoru s občerstvením. Všechny vstupy jsou přístupné přímo zvenčí.

Vstupy do šaten, označených velkými čísly 1, 2. 3 a 4, nelze považovat za bezbariérové, protože se před vstupními dveřmi nachází 2 stupně (výšky 30 a 60 mm, hloubky 200 mm; stupeň výšky 60 mm je zkosený). Vstupy jsou tvořeny dvoukřídlými prosklenými dveřmi, mechanicky otevíravými směrem ven (šířka křídla 928 mm). Dveře jsou opatřeny dvěma vodorovnými, kontrastně zbarvenými madly (ve výškách 450 mm a 1 100 mm od země).

Vstup do sociálního zázemí, označený opakujícími se malými písmeny WCWCWC, a vstup do šaten, označený velkými písmeny K, A, je bezbariérový. Oboje vstupní dveře mají stejné parametry jako vstupní dveře do šaten. Před dveřmi se nachází 1 stupeň (výšky 10 mm - WC, resp. 20 mm  -šatny).

Oba vstupy do občerstvení jsou bezbariérové. Vstup do občerstvení na kratší straně objektu je tvořen jednokřídlými dveřmi, otevíravými směrem do interiéru (šířka křídla 876 mm). Dveře jsou prosklené, opatřené dvěma vodorovnými, kontrastně zbarvenými madly (ve výškách 414 mm a 1 073 mm od země) a jedním kontrastním pruhem (ve výšce 1 484 mm). Před dveřmi je 1 stupeň (výšky 10 mm). Z obou stran dveří jsou pevné prosklené tabule, které jsou také opatřeny jedním kontrastním pruhem (ve výšce 1 484 mm). Druhý vstup do občerstvení, na delší straně objektu, je tvořen dvoukřídlými prosklenými dveřmi, mechanicky otevíravými směrem ven (šířka křídla 900 mm, výška kliky 1 050 mm, výška kontrastního pruhu 1 500 mm). Před dveřmi je 1 stupeň (výšky 20 mm).

Před všemi vstupními dveřmi je z venkovní strany (na chodníku) k dispozici dostatečný manipulační prostor.

Vstupy nejsou akusticky ani hlasově definovány.

OBJEKT SPORTOVNÍ HALY/TENISOVÝCH KURTŮ:

Objekt nafukovací přetlakové haly má 1 vstup, směrem od objektu šaten. Není bezbariérový. Je tvořen karuselem, mechanicky otočným, před kterým se nachází 1 schodišťový stupeň (výšky 120 mm).

Během letní sezóny jsou tenisové kurty nekryté, oplocené vlastním vnitřním plotem s brankami. Šířka branek je min. 800 mm.

Zpět na na začátek stránkyINTERIÉR

OBJEKT ŠATEN/OBČERSTVENÍ:

Přístupné jsou prostory s občerstvením, předsíň před upravenou toaletou a šatna (K, A), nacházející se v zadní části objektu na úrovni 1. NP.

Objekt nemá k dispozici vrátnici.

Za vstupními dveřmi do šaten se vždy nachází zádveří, odkud je přístup přímo do samotných šaten a umýváren (na jednu šatnu připadají 3 sprchy a 1 umyvadlo). Dveře mezi zádveřími a šatnami jsou jednokřídlé, mechanicky otevíravé směrem do šaten (šířka 800 mm, výška kliky 1 080 mm). Manipulační prostor v zádveří je omezený (hloubka 1 250 mm, šířka 3 850 mm). Kabiny WC mají samostatný vchod zvenčí. V rámci občerstvení je omezený manipulační prostor. Výška stolků v občerstvení je 750 mm.

Povrch podlah v šatnách, umývárnách, na WC i v občerstvení je keramická dlažba.

OBJEKT SPORTOVNÍ HALY:

Interiér nafukovací přetlakové haly je nepřístupný.

Tenisové kurty jsou v teplé sezóně přístupné.

Zpět na na začátek stránkyVÝTAHY

V objektu se nenachází žádný výtah.

Zpět na na začátek stránkyWC

V rámci objektu šaten a občerstvení je k dispozici 1 označená, přístupná toaleta. Kabina se nachází u vstupu do sociálního zázemí po pravé straně. Je samostatná, uzamčená (klíč v občerstvení).

Do kategorie přístupnosti je toaleta zařazena zejména z důvodu dostatečných rozměrů kabiny a dveří, vhodného dispozičního uspořádání i dostatečné vybavenosti kabiny. Nedostatkem je obtížná polohovatelnost madel podél záchodové mísy.

Rozměry kabiny: šířka 2 144 mm (v místě topení zúžená na 2 041 mm), hloubka 1 652 mm. Dveře šířky 803 mm jsou mechanicky otevíravé směrem ven do chodby. Z vnější strany postrádají zvenku zajistitelný zámek. Z vnitřní strany postrádají vodorovné madlo. Klika je ve výšce 1 077 mm. Manipulační prostor pro vozík (šířky 1 293 mm) se nachází proti dveřím. Záchodová mísa je přístupná z levé strany. Horní hranu má ve výšce 500 mm. Je opatřena z obou stran sklopnými madly (obě jsou obtížně polohovatelná). Umyvadlo se nachází na levé straně kabiny u záchodové mísy. Vedle umyvadla není madlo osazeno. V kabině je dostatečný manipulační prostor. V kabinách chybí nouzové signalizační zařízení a zásobník nebo držák toaletního papíru (použít lze papírové ručníky). V předsíni před dveřmi do kabiny je omezený manipulační prostor.

V rámci umýváren není k dispozici žádný bezbariérově upravený sprchový kout. Kouty postrádají sklopná sedátka. V rámci každé umývárny jsou k dispozici 3 automatické sprchy, prostorově od sebe neoddělené, s tlačítkovou baterií (ve výšce 1 400 mm).

Zpět na na začátek stránkyPARKOVÁNÍ

2 kolmá vyhrazená parkovací stání jsou k dispozici před oplocením areálu.

Zpět na na začátek stránkyPOPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS

Přístup od MHD ke sportovišti Kotlářka je možný z několika směrů:


Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od stanice metra A – Dejvická:

Osobám se sníženou pohyblivostí doporučujeme využít nízkopodlažní tramvajové soupravy nebo nízkopodlažní autobus na zastávku Nádraží Podbaba.

První výtah z nástupiště metra vede do spojovací chodby podchodu a je umístěn vedle pevných schodů, směr Vítězné náměstí. Výtah použijte a dejte se vlevo do spojovací chodby. Po cca 20 metrech použijte nájezd vpravo k druhému výtahu, směr zastávka autobusů MHD na Evropské ulici ve směru z centra, který vede na úroveň ulice. Použijte výtah. Z výtahu se dejte přímo k přechodu přes ulici Šolínova. Přejeďte ulici a pokračujte vpravo ulicí Šolínovou na křižovatku s ulicí Zikova. Zde přejeďte křižovatku (směrem ke vstupu do budovy Rektorátu ČVUT) a zahněte vlevo. Pokračujte ulicí Zikova okolo celé budovy Rektorátu ČVUT a budovy VŠCHT. Za budovou VŠCHT zatočte šikmo doprava a pokračujte po chodníku (jsou zde snížené nájezdy; je třeba je vyhledat) směrem k nároží katolické teologické fakulty.

Zde zatočte na chodníku doleva, přejeďte silnici přímo k teologické fakultě (jsou zde snížené nájezdy), zde na chodníku zatočte doprava a pokračujte ulicí Salabova až na křižovatku s ulicí Kolejní a ulicí Kadeřávkovská. Na křižovatce přejeďte ulici Kolejní na protější chodník (jsou zde snížené nájezdy), zatočte doprava do ulice Kadeřávkovská a pokračujte dál až na křižovatku s ulicí Na Kotlářce. Na křižovatce zatočte mírně doprava a pokračujte rovně ulicí Na Kotlářce – asi po 40 m se po levé straně nachází vstupní brána pro pěší v rámci oplocení areálu sportoviště Kotlářka.

Povrch ulic Kadeřávkovská a Na Kotlářce je obtížně sjízdný; chodníky v ulici Kadeřávkovská mají na mnoha místech výrazný příčný sklon (místy až 20 %) a povrch ulice Na Kotlářce je tvořen velmi hrubou nepravidelnou kamennou dlažbou.


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.Zpět na na začátek stránky


PŮDORYSNÉ SCHÉMA


Zpět na na začátek stránky


FOTOGALERIE

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz