ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTMenza Studentský dům


Adresa:
Tel.:
Web:
GPS:
Bílá 2571/6, 166 36 Praha 6 - Dejvice
+402 234 606 111
http://www.suz.cvut.cz/menzy/studentsky-dum
50°6'19.349"N, 14°23'19.008"E
Objekt částečně přístupnýProstory menzy se nachází ve 2. NP a ve 3. NP Studentského domu. K dispozici jsou celkem 4 výdejny jídla (všechny ve 3. NP) a Snack Bar (2. NP).

V 1. NP Studentského domu se dále nachází prostory Univerzitní základní školy Lvíčata, UZŠ (bývalé Inovacentrum), přes které by měl být možný částečně bezbariérový přístup do prostorů menzy, a to pomocí schodišťové plošiny. Plošina je AKTUÁLNĚ PO DOBU OPRAVY MIMO PROVOZ. Osoby s omezenou schopností pohybu mohou využít nedalekou částečně bezbariérově přístupnou menzu na Masarykově koleji.


Prostory menzy jsou zařazeny do kategorie částečně přístupných prostorů zejména proto, že je alternativní upravený přístup k nim řešen zdvihací plošinou, což není možné z uživatelského pohledu považovat za skutečně bezbariérové řešení (použití plošiny vyžaduje v naprosté většina případů dopomoc a obsluha je celkově složitější). V prostoru menzy jsou k dispozici 2 upravené toalety. 


VSTUP
INTERIÉR
VÝTAHY
WC
PARKOVÁNÍ
POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA
FOTOGALERIE


VSTUP

Hlavní vstup do menzy na úrovni 2. NP Studentského domu není bezbariérový (tj. úroveň venkovní, částečně kryté terasy). Přístupy k hlavnímu vstupu z úrovně ulice Kolejní a Bechyňova (tj. z úrovně 1. NP) jsou tvořeny pouze venkovními schodišti (hlavní přístupové schodiště má 20 stupňů s 1 mezipodestou).

Hlavní vstup je tvořen 6 jednokřídlými prosklenými hlavními vstupními dveřmi, mechanicky otevíravými směrem ven na terasu (šířka 1 křídla 800 mm, výška svislého madla na osu 1 215 mm). Dveře nejsou opatřeny z vnitřní strany vodorovnými madly. Jsou opatřeny kontrastními pruhy značek. Před vstupními dveřmi je dostatečný manipulační prostor (terasa).

Za vstupními dveřmi se nachází prostorné zádveří (šířka 11 500 mm, hloubka 3 800 mm) a následuje další šestice jednokřídlých prosklených dveří, mechanicky otevíravých směrem ven (šířka 1 křídla 800 mm, výška kliky 1 032 mm). Mezi terasou a zádveřím je výškový rozdíl povrchů cca 30 mm.

Vstupy nejsou akusticky ani hlasově definovány.


Alternativní upravený přístup do prostorů menzy (tj. do 2. NP i do 3. NP) je možný přes uzamčený vstup do UZŠ z ulice Kolejní v 1. NP – vstup se nachází v podloubí pod terasou (na které je hlavní vstup do menzy). Ve vstupním prostoru UZŠ (1. NP) je na vnitřní schodiště nainstalována otevřená šikmá zdvihací plošina (viz VÝTAH, ZDVIHACÍ PLOŠINA).

Pro přístup k plošině je nutno zvonit na vrátnici Studentského domu, která se nachází v ulici Bílá, tj. z druhé strany objektu Studentského domu, (tlačítko obousměrné zvonkové signalizace z exteriéru ve výšce 1 222 mm), kde je vrátný (během pracovní doby od 09:00 hod do 17:00 hod) připravena vpustit dovnitř osoby s omezenou schopností pohybu.

Chodník je v místě přístupu ke vchodovým dveřím do UZŠ bezbariérově upraven (venkovní rampa: délka 2 310 mm, šířka 2 100 mm, sklon 7 %, zábradlí osazeno z jedné strany, z obou stran betonová zídka; krátký nájezd: délka 1 200 mm, v šířce celého chodníku, sklon 3,5 %).

Vstupní dveře do UZŠ jsou zvenku označené piktogramem osoby na vozíku; jsou dvoukřídlé, mechanicky otevíravé směrem ven do ulice (šířka používaného křídla 950 mm, výška vodorovného madla zevnitř 861 mm, výška kliky 1 051 mm). Jsou opatřeny vizuálně kontrastním pruhem značek.

Za vstupními dveřmi následuje zádveří (šířka 3 100 mm, hloubka 2 500 mm) s dostatečným manipulačním prostorem a po pravé straně další dvoukřídlé dveře, mechanicky otevíravé směrem do zádveří (šířka používaného křídla 949 mm, výška vodorovného madla zevnitř 858 mm, výška kliky 1 060 mm).

Za zádveřím se nachází schodiště s osazenou zdvihací plošinou. Pokud není plošina právě ve vstupním podlaží, je nutné si ji přivolat pomocí tlačítka, které je umístěno napravo na zdi ve výšce 1 015 mm (tlačítko je označené piktogramem osoby na vozíku).

Zpět na na začátek stránkyINTERIÉR

Všechny veřejné prostory menzy jsou částečně přístupné pomocí zdvihací plošiny.

Na úrovni hlavního vstupu do menzy (tj. 2. NP) se rozkládá prostorná vstupní hala.

Ve vstupní hale se nachází naproti hlavním vstupním dveřím do menzy celkem 4 vnitřní vstupní dveře vedoucí ke schodům, které směřují přímo k výdejním místům menzy. Vstupy jsou označeny čísly 1 – 4. Z toho vstupy 2 a 3 směřují do stejného prostoru jedné jídelny, ale k odlišným výdejním pultům. Ze vstupní haly je možné vystoupat k jednotlivým jídelnám také po dalších 2 schodištích, z nichž na jednom je osazena zdvihací plošina (k výdejním pultům je třeba v tomto případě skrz jídelny projít/projet).

Ve vstupní hale se dále nachází Snack Bar, pizzerie, pokladna menzy (výška parapetu 1 005 mm, šířka výdejního okénka 2 667 mm, pult je předsunut o 145 mm před zeď, neumožňuje indukční poslech), lékárna, šatna a toalety, včetně 2 upravených toalet (viz níže).

Pokud použijete zdvihací plošinu, na úrovni 3. NP se vedle sebe nachází dvoje dvoukřídlé oranžové dveře, a to vstupní dveře do jídelny a vstupní dveře do UZŠ. Vstupní dveře do jídelny jsou při pohledu od schodiště vpravo (šířka 1 křídla 797 mm, výška vodorovného madla zevnitř 868 mm, výška kliky 1 060 mm). Dveře jsou během provozu výdeje jídla volně přístupné veřejnosti.

Výška výdejních pultů je 950 mm.

Výška odkládacích pultů v jídelnách je 927 mm.

Vnitřní dvoukřídlé dveře ve výdejně jsou během provozu otevřené (celková průchozí šířka 1 500 mm).

Výška jídelního stolu je 755 mm.

Zpět na na začátek stránkyVÝTAHY

K dispozici není žádný výtah.

K dispozici je 1 otevřená šikmá zdvihací plošina. Plošina není volně přístupná; uvedení do chodu je pomocí klíče (aktuální info Středisko ELSA). Plošinu je možno zastavit ve 2. NP (kantýna, pizzerie) i ve 3. NP (menza).

Po dohodě ve Středisku ELSA (email: stredisko@elsa.cvut.cz) je možné si po dobu studií klíč od plošiny zapůjčit.

Parametry plošiny: šířka 760 mm, délka 870 mm; nosnost 225 kg/1 osoba. Nejprve je nutno zasunout klíč do zámku a otočit a poté je možno plošinu sklopit do vodorovné polohy (pro sklopení plošiny stačí krátce zmáčknout tlačítko „otevřít“; tlačítka jsou z obou bočních stran plošiny ve výšce 871 mm). Plošina se sklopí automaticky a automaticky se sklopí i nájezd na plošinu (sklon nájezdu 30 %). Dále je nutné manuálně sklopit boční madla, což upraví i nájezd (zpět do svislé polohy). Pro pohyb plošiny stačí krátce zmáčknout tlačítko „nahoru/dolů“ (ve výšce 710 mm; uprostřed bočnice plošiny). Po ukončení jízdy je třeba manuálně zdvihnout boční madla, což sklopí zároveň i sjezd z plošiny, a poté krátce zmáčknout tlačítko „zavřít“ a plošina se automaticky zvedne do svislé polohy. Plošina má protiskluzný povrch.

Zpět na na začátek stránkyWC

Pro menzu jsou ve Studentském domě k dispozici celkem 2 upravené toalety ve 2. NP.

Toalety jsou zařazeny do kategorie obtížné přístupnosti nebo nepřístupnosti zejména z důvodu omezeného manipulačního prostoru (hloubka 1 400 mm a méně než 1 400 mm), sklonu podlahy a nefunkčních či chybějících madel vedle záchodových mís. Toalety nejsou označené, jsou volně přístupné veřejnosti. Obě jsou nedostatečně osvětlené trvale rozsvíceným modrofialovým světlem.


Rozměry kabiny - dámy: šířka 1 937 mm, hloubka 1 405 mm. Dveře kabiny šířky 800 mm se otevírají mechanicky směrem ven. Z vnitřní strany postrádají vodorovné madlo. Povrch podlahy hned za dveřmi směrem do kabiny je ve sklonu (délka cca 320 mm, sklon cca 10 %). Dlažba je hladká, může být kluzká. Manipulační prostor pro vozík (šířky 1175 mm) je proti dveřím. Záchodová mísa je osazena na stupínku výšky 80 mm. Je přístupná z levé strany. Obě madla vedle záchodové mísy jsou sklopná - nelze polohovat. Vedle umyvadla madlo chybí. Dvoje přístupové dveře v předsíni dámských toalet jsou dostatečně široké (min. 800 mm), nemají z vnitřní strany vodorovná madla. Vnější dveře do dámských toalet mají práh vysoký 22 mm. V kabině je omezený manipulační prostor. Před dveřmi je dostatek manipulačního prostoru. V kabinách chybí háček na oděvy, koš a nouzové signalizační zařízení. Umývárna a prostor před upravenou kabinou poskytují dostatečný manipulační prostor.

Rozměry kabiny - páni: šířka 1 823 mm, hloubka 1 365 mm. Dveře kabiny šířky 800 mm se otevírají mechanicky směrem ven. Mají zvenku zajistitelný zámek a z vnitřní strany postrádají vodorovné madlo. Dlažba je hladká, může být kluzká. Manipulační prostor pro vozík je proti dveřím. Záchodová mísa je osazena na stupínku výšky 80 mm. Je přístupná z levé strany. Madlo je osazeno pouze mezi stěnou a záchodovou mísou - nelze polohovat; sklopné madlo v prostoru chybí. Vedle umyvadla madlo též chybí. Dvoje přístupové dveře v předsíni pánských toalet jsou dostatečně široké (min. 800 mm), nemají z vnitřní strany vodorovná madla. Vnější dveře do pánských toalet mají práh vysoký 20 mm. V kabině je omezený manipulační prostor. Před dveřmi je dostatek manipulačního prostoru. V kabinách chybí háček na oděvy, koš a nouzové signalizační zařízení. Umývárna a prostor před upravenou kabinou poskytují dostatečný manipulační prostor.

Zpět na na začátek stránkyPARKOVÁNÍ

16 vyhrazených parkovacích míst je k dispozici v garáži pod Novou budovou (v blízkosti osobních výtahů). Studenti ČVUT evidovaní ve Středisku ELSA a návštěvníci dejvického kampusu, kteří ve Středisku ELSA nejsou evidovaní, ale mají oprávnění k parkování na vyhrazených místech, mohou využít tuto možnost parkování zdarma. Žádost o bezplatné parkování na vyhrazených místech na parkovišti v NB předem konzultujte ve Středisku ELSA: stredisko@elsa.cvut.cz nebo volejte recepci NB: +420 776 555 558.


4 vyhrazená parkovací stání jsou k dispozici v ulici Kolejní. 1 kolmé vyhrazené místo se nachází mezi venkovním schodištěm do menzy ve Studentském domě a Novou budovou FA/FIT (příjezd možný z ulice Bechyňova). 1 podélné vyhrazené stání se nachází mezi objekty FSv B a FSv D před vstupem do Výpočetního a informačního centra fakulty stavební (VIC FSv). 2 kolmá vyhrazená stání se nachází před fasádou Ateliéru D. Tato 3 stání jsou ze směru od ulice Bechyňova za závorou (otevírá se po domluvě na vrátnici ve FSv D, která není přístupná). Nebo je možné přijet automobilem z opačné strany, ze směru od ulice Evropská.

Zpět na na začátek stránkyPOPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS

Přístup od MHD k objektu Studentského domu (vchod do UZŠ z ulice Kolejní) je možný z několika směrů:


Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od stanice metra A – Dejvická:

Osoby se sníženou pohyblivostí mohou na stanici metra Dejvická využít v návaznosti na sebe 2 osobní výtahy, které spojují úroveň nástupiště s úrovní uliční.

První výtah z nástupiště metra vede do spojovací chodby podchodu a je umístěn vedle pevných schodů, směr Vítězné náměstí. Výtah použijte a dejte se vlevo do spojovací chodby. Po cca 20 metrech použijte nájezd vpravo k druhému výtahu, směr zastávka autobusů MHD na Evropské ulici ve směru z centra, který vede na úroveň ulice. Použijte výtah. Z výtahu se dejte přímo k přechodu přes ulici Šolínova okolo prodejních stánků. Přejeďte přes přechod, na chodníku zatočte doprava a pokračujte ulicí Šolínovou na křižovatku s ulicí Zikova. Přejeďte přes přechod a na chodníku před Rektorátem zatočte doleva. Pokračujte stále rovně okolo budovy Rektorátu, poté zahněte doprava do ulice Studentská a pokračujte ke křižovatce s ulicí Technická. Na křižovatce zatočte doleva, přejeďte přes přechod a na chodníku pokračujte v přímém směru okolo budovy VŠCHT (a náměstí před budovou Národní technické knihovny) do ulice Thákurova (jsou zde bezbariérové nájezdy na chodníky). V ulici Thákurova zatočte na chodníku doprava a za výškovou budovou fakulty stavební (FSv – objekt A) zatočte na chodníku doleva. Projeďte po chodníku, který se nachází mezi objekty fakulty stavební a Novou budovou ČVUT (FA/FIT), až k ulici Kolejní. V ulici Kolejní, pod terasou, se nachází upravený vstup do UZŠ. Okolí vstupu je bezbariérově upraveno (chodníky jsou ve sklonu max. 7 %, opatřeny madly).


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.Zpět na na začátek stránky


PŮDORYSNÉ SCHÉMA


Zpět na na začátek stránky


FOTOGALERIE

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz