ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTNová budova ČVUT v Dejvicích, Thákurova


Adresa:
Tel.:
Web:
GPS:
Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice
+420 776 555 558 (recepce NB)
https://www.fa.cvut.cz/Cz
50°6'18.399"N, 14°23'22.911"E
Objekt přístupný
Orientační hlasový majáčekFakulta architektura se nachází v tzv. Nové budově ČVUT v Dejvicích, osmipodlažním objektu, který dále zahrnuje fakultu informačních technologií (FIT), ArchiCAFÉ (možnost bezbariérového občerstvení) a podzemní garáž s vyhrazenými parkovacími místy, určenými osobám s oprávněním na vyhrazených místech parkovat.

Objekt Nové budovy ČVUT je zařazen do kategorie přístupných objektů, protože splňuje základní kritérium přístupnosti, a to zvládnutí návštěvy převážně vlastními silami či za pro uživatele běžných podmínek, případně s využitím pomoci, kterou je možné na místě samostatně zajistit.

Přístupná jsou všechna podlaží objektu (osobní samoobslužné výtahy a 1 evakuační výtah) a k dispozici jsou přístupné toalety. Šířka vnitřních dveří je v některých případech užší než 800 mm a dveře lze otevřít obtížně.


VSTUP
INTERIÉR
VÝTAHY
WC
PARKOVÁNÍ
POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA
FOTOGALERIE


VSTUP

Bezbariérový přístup k hlavnímu vstupu do Nové budovy je pomocí označené přímé vyrovnávací rampy bez mezipodesty (šířka 1 600 mm; délka 9 000 mm; sklon 3,5 %), která stoupá směrem na rozlehlou venkovní terasu před hlavním vstupem. Rampa je umístěna nalevo při pohledu na vstupní fasádu NB. Má protiskluzný povrch (světle šedé barvy) ze stejného materiálu jako okolní chodník. Je vodorovně vyznačená (olemována bílými pruhy a označená piktogramem osoby na vozíku). Není opatřena zábradlím ani zarážkou či vodicí tyčí proti sjetí vozíku. Na začátku/na konci rampy je dostatečný manipulační prostor. Okolní chodník, stoupající kolmo k rampě, je ve sklonu necelých 2 %. 

Terasa i schodiště mají povrch ze stejného materiálu (a stejné barvy), přičemž poslední (horní) stupeň schodiště je vizuálně kontrastně vyznačen. Schodiště dále postrádá zábradlí (krom jediného, osazeného podél fasády - vpravo z čelního pohledu). Dále si dovolujeme upozornit na samotnou terasu, jejíž povrch bývá za vlhkého počasí nebezpečně kluzký.


Hlavní vstup není dobře vizuálně rozeznatelný od okolí; splývá s proskleným parterem. Je tvořen prosklenými dveřmi karuselového provedení, které jsou na každé straně doplněny prosklenými jednokřídlými dveřmi (průchozí šířky 1 100 mm), mechanicky otevíravými směrem ven. Z exteriéru je před vstupními dveřmi umístěna černá čisticí zóna (venkovní pryžová rohož). Vstupní dveře napravo od karuselu mají z exteriéru kliku (ve výšce 1 080 mm), z interiéru vodorovné madlo (ve výšce 870 mm). Vstupní dveře nalevo od karuselu mají z exteriéru krátké svislé madlo (ve výšce 1 090 na osu), z interiéru vodorovné madlo (ve výšce 870 mm). Oboje dveře lze velmi obtížně otevřít. Jsou kontrastně označené oproti pozadí dvěma vodorovnými rámy v zasklení. U dveří nalevo od karuselu je umístěna obousměrná zvonková signalizace na recepci (tlačítko ve výšce 1 240 mm, kamera ve výšce 1 360 mm, mluvítko ve výšce 1 460 mm). Karusel není z vnější strany kontrastně označen oproti pozadí; vnitřní otočné prosklené plochy jsou označeny 1 kontrastním pruhem.  Karusel, vstupní dveře i prosklená fasáda jsou zasklené téměř k zemi a nejsou chráněny proti mechanickému poškození. Před vstupními dveřmi a karuselem je dostatečný manipulační prostor.

Jednokřídlé vstupní dveře napravo od karuselu jsou osazeny orientačním hlasovým majáčkem pro osoby s postižením zraku, a to na osu křídla.

SPOJOVACÍ KRČEK:

Další bezbariérový přístup do Nové budovy je na úrovni 2. NP, pomocí uzavřeného proskleného spojovacího krčku s 1. NP objektu A fakulty stavební (FSv A).

Krček má šířku 2 300 mm a je z obou stran zakončen přímými vyrovnávacími rampami. Rampa s mezipodestou u objektu FSv A má šířku 2 321 mm a délky úseků 2 652 mm (sklon 12,2 %) + 3 065 mm (sklon 10,51 %); délka mezipodesty 1 470 mm. Rampa je z obou stran opatřena vodorovnými madly (ve výšce 890 mm) a vodicími tyčemi (ve výšce 230 mm od země). Povrch rampy je ze stejného materiálu jako povrch krčku, tj. hladká litá černá podlaha. Rampa je dostatečně vizuálně rozeznatelná od vodorovných úseků (krček, mezipodesta). Rampa klesá směrem do prostoru přímo před výtahy v objektu FSv A.

V krčku blíže k FA/FIT se nachází předělovací dveře mezi objekty FSv A a FA/FIT. Dveře jsou dvoukřídlé prosklené (šířka běžně užívaného křídla 1 042 mm, výška kliky 1 050 mm). Dveře je nutné otevřít pomocí karty - čtečky karet jsou umístěny z obou stran dveří (ve výšce 1 210 mm na osu) - ze strany FA/FIT je čtečka osazena po pravé straně dveří na začátku rampy bez mezipodesty (šířka 2 215 mm, délka 6 218 mm, sklon 7 %). Rampa je z obou stran opatřena vodorovnými madly (ve výšce 917 mm) a vodicími tyčemi (ve výšce 248 mm od země). Povrch rampy je ze stejného materiálu jako povrch krčku, tj. hladká litá černá podlaha. Rampa je dostatečně vizuálně rozeznatelná od vodorovných úseků (krček, chodby). Rampa směrem od krčku klesá ke schodišti v atriu v FA/FIT a mezi rampou a schodištěm je vzhledem ke klesání rampy omezený manipulační prostor (hloubky 1 940 mm). Výška jediného kontrastního pruhu na dveřích a na prosklených stěnách krčku je 1 130 mm na osu.

Zpět na na začátek stránkyINTERIÉR

Přístupná je celá Nová budova (8 nadzemních podlaží a 3 podzemní podlaží). V budově je osazen orientační systém s piktogramy osob na vozíku (u výtahů, ramp, poslucháren).

U hlavního vstupu se po levé straně nachází recepce NB (parapet je v celé své délce ve výšce 1 200 mm, chybí předsunutý pult; recepce je zasklená; bez možnosti indukčního poslechu). Napravo vedle recepce se nachází branka (průchozí šířky 1 020 mm), integrovaná mezi turnikety, kterou je možné po domluvě s recepcí projet. Za turnikety následuje prostorná členitá vstupní hala, odkud je pomocí osobních výtahů přístup do dalších podlaží. V zadní části vstupní haly se nachází šatna.

V NB se nachází 4 stupňovité posluchárny, které jsou různě barevně pojaté:

- 1 fialovo-modrá posluchárna (místnost číslo 155 / GOČÁR)

- 1 červená posluchárna (místnost číslo 105 / KOTĚRA)

- 2 oranžové posluchárny (místnost číslo 107 / JANÁK a místnost číslo 111 / KREJCAR)

Posluchárna GOČÁR: 4 vyhrazená, neoznačená místa pro osoby na vozíku se sklopnými pracovními deskami se nachází na spodní úrovni posluchárny (tj. 1. PP Nové budovy) v první řadě. 2 vyhrazená, neoznačená místa pro osoby na vozíku s pevnými pracovními deskami se nachází na horní úrovni u vstupních dveří posluchárny (šířka stolku 1 556 mm, hloubka stolku 260 mm, výška stolku 736 mm, podjezd dostatečný, hloubka prostoru mezi stolkem a zadní stěnou 2 190 mm). Na spodní hraně stolku a vzadu na stěně jsou k dispozici elektrické zásuvky. Spodní úroveň posluchárny je přístupná pomocí osobních výtahů (C, D). Vedle hlavních vstupní dveří posluchárny (1. NP) je osazena tabulka označená piktogramem osoby na vozíku, odkazující na šipky, které lze po sjetí do 1. PP sledovat. Povrch hlavních vnitřních komunikací je na úrovni 1. PP Nové budovy proveden ve žluté barvě. Před vstupem do posluchárny se po celé šířce chodby nachází přímá rampa bez mezipodesty (délka 2 440 mm, sklon 7 %). Vstupní dveře do posluchárny v 1. PP jsou dvoukřídlé, mechanicky otevíravé směrem ven (šířka 1 křídla 730 mm). Za dveřmi se na úrovni 1. PP nachází další přímá rampa bez mezipodesty, stoupající směrem do posluchárny (šířka 1 627 mm, délka 1 844 mm, sklon 7 %; výška madla 953 mm, výška vodicí tyče 211 mm). Nad/pod rampou je dostatečný manipulační prostor.

Posluchárna KOTĚRA: 4 vyhrazená, označená místa pro osoby na vozíku s výsuvnými pracovními deskami jsou k dispozici na horní úrovni posluchárny (tj. 1. NP Nové budovy) v poslední řadě v blízkosti hlavních vstupních dveří do posluchárny. Vstupní dveře do posluchárny v 1. NP jsou dvoje, oboje jsou jednokřídlé, mechanicky otevíravé směrem ven (šířky 800 mm).

Další 4 vyhrazená, neoznačená místa pro osoby na vozíku se sklopnými pracovními deskami se nachází na spodní úrovni posluchárny (tj. 1. PP Nové budovy) v první řadě. Spodní úroveň posluchárny je přístupná pomocí osobních výtahů (C, D). Vstupní dveře do posluchárny v 1. PP jsou dvoukřídlé, mechanicky otevíravé směrem ven (šířka 1 křídla 730 mm). Za dveřmi se na úrovni 1. PP nachází přímá rampa bez mezipodesty, klesající směrem do posluchárny (šířka 1 596 mm, délka 8 990 mm, sklon 7 %; výška madla 929 mm, výška vodicí tyče 296 mm). Nad/pod rampou je manipulační prostor šířky 1 600 mm a hloubky 1 500 mm.

Posluchárny JANÁK a KREJCAR: obě posluchárny jsou bezbariérově přístupné ze vstupního podlaží Nové budovy. V posluchárnách nejsou k dispozici vyhrazená místa, ale posluchač na vozíku může zůstat stát na horní úrovní poslucháren za poslední řadou sedadel.

Všechny vstupy do poslucháren v 1. PP i 1. NP jsou na kartu (čtečky karet ve výšce 1 200 mm na osu) a všechny vstupní dveře do poslucháren lze obtížně otevřít.

Jednoúrovňové učebny jsou přístupné, bez vyhrazených míst.

V celém objektu se nachází v hojné míře celoprosklené stěny, jejichž zasklení sahá až k zemi a které nejsou opatřeny proti mechanickému poškození. Stěny jsou opatřeny pouze jedním nedostatečně kontrastním pruhem značek (značky jsou tvořeny čísly příslušné místnost), ve výšce cca 1 200 mm na osu.

Schodiště v objektu jsou dostatečně kontrastně rozeznatelná od okolí. Nástupní a výstupní schodišťové stupně jsou označeny. Zvlášť je třeba upozornit na přímé schodiště ve vstupní hale z 1. NP do 2. NP, stoupající směrem ke spojovacímu krčku s fakultou stavební: mezi spojovacím krčkem a chodbou před schodištěm je (již výše zmíněná) přímá rampa bez mezipodesty (šířka 2 215 mm, délka 6 218 mm, sklon 7 %), svažující se ke schodišti – je zde omezený manipulační (brzdný) prostor.

Povrchy podlah jsou různorodé: keramická dlažba (schodiště a sociální zázemí), zátěžový koberec (u recepce), barevné lité podlahy (1. PP a posluchárny), pohledový beton (schodiště).

Zpět na na začátek stránkyVÝTAHY

K dispozici je 6 osobních výtahů, 1 evakuační výtah a 2 nákladní výtahy.

Pro veřejnost jsou k dispozici 4 identické prostorné výtahy, označené abecedně písmeny A, B, C, D (začínající směrem od vstupu do NB), umístěné v řadě vedle sebe, nacházející se napravo od vstupních turniketů. Výtahy A, B obsluhují všechna nadzemní podlaží; výtahy C, D obsluhují navíc i část prvního podzemního podlaží (1. PP), kde se nachází některé výukové prostory (např. dílny, učebny PC) a odkud jsou bezbariérově přístupné 2 z poslucháren. Výtahy jsou volně přístupné veřejnosti; není třeba použít kartu.

Rozměry kabin: šířka 2 030, hloubka 1 720 mm. Dveře celkové průchozí šířky 1 160 mm jsou posuvné, automatické. Umístění přivolávacích tlačítek výtahů není u každého výtahu zvlášť, ale na centrálním tlačítkovém tablu pro všechny 4 výtahy. Tlačítková tabla nejsou na jednotlivých podlažích osazena vždy na stejném místě - je třeba je hledat (výška umístění tlačítek 850 – 1 200 mm; výška umístění tlačítka s piktogramem osoby na vozíku 880 mm; výška monitoru, na kterém se zobrazují informace o výtazích, je 1 150 mm na osu). Osoba s omezenou schopností pohybu a orientace může mít problém zastihnout výtah, který je více vzdálen od tabla s přivolávacími tlačítky. Výtahy jsou vybaveny akustickou signalizací. Hlasovou signalizaci si musí osoba s postižením zraku pustit na tlačítku s piktogramem osoby na vozíku. Polohová signalizace je k dispozici jen uvnitř výtahů. Zvenku se na displeji zobrazuje pouze krátká informace, který výtah přijede. Výtahy neumožňují indukční poslech. Každý výtah je vybaven sklopným sedátkem (horní hrana ve výšce 500 mm; snadno polohovatelné; zcela mimo dosah tlačítek). Uvnitř výtahu jsou k dispozici pouze 2 tlačítka, a to alarm a tlačítko pro otevření dveří (obě ve stejné výšce 900 mm). Všechna tlačítka jsou vyznačená v reliéfním písmu a doplněna Braillovým písmem. Manipulační prostor před výtahy je dostatečný.

Pro osoby s postižením zraku chybí přirozené či umělé vodicí linie, navádějící k ovládání výtahu.

Osobní výtah vedle recepce slouží k bezbariérovému propojení vstupního podlaží (1. NP) a podzemních garáží (1. PP, 2. PP a 3. PP) pod budovou NB (na všech úrovních je označen piktogramem osoby na vozíku). Výtah je průchozí; dveře jsou protilehlé proti sobě. Výtah je volně přístupný veřejnosti; není třeba použít kartu.

Rozměry kabiny: šířka 1 100 mm (zúžena v místě vodorovného madla, umístěného na boční stěně, na 1 000 mm; výška madla 900 mm), hloubka 1 400 mm. Oboje dveře průchozí šířky 900 mm jsou posuvné, automatické. Přivolávací tlačítka zvenku jsou ve výšce 1 030 – 1 090 mm. Ovládací tlačítka uvnitř výtahu jsou ve výšce 953 – 1 128 mm. Všechna tlačítka jsou vyznačena v reliéfním písmu a doplněna Braillovým písmem. Výtah je vybaven akustickou a optickou (polohovou) signalizací; není vybaven hlasovou signalizací a možností indukčního poslechu. Vedle tlačítek je osazeno sedátko (horní hrana ve výšce 574 mm; snadno polohovatelné). Manipulační prostor před výtahem je na všech podlažích dostatečný.

Sádrovnu a sochařské dílny (včetně podzemních garáží) obsluhuje další osobní výtah, přístupný výhradně na kartu (výška čteček karet 1 200  - 1 220 mm na osu). Na úrovni 1. NP se přístup k výtahu nachází přímo z exteriéru, a to po pravé straně venkovní terasy při pohledu na vstupní fasádu. Na úrovni 1. PP výtah zpřístupňuje sádrovnu a sochařské dílny. Na úrovni 2. PP a 3. PP zpřístupňuje podzemní garáže. Výtah je průchozí; dveře jsou protilehlé proti sobě.

Rozměry kabiny: šířka 1 100 mm (zúžena v místě vodorovného madla, umístěného na boční stěně, na 1 000 mm; výška madla 900 mm), hloubka 1 400 mm. Oboje dveře průchozí šířky 800 mm jsou posuvné, automatické. Přivolávací tlačítka zvenku jsou ve výšce 1 000 – 1 070 mm. Ovládací tlačítka uvnitř výtahu jsou ve výšce 900 – 1 080 mm. Všechna tlačítka jsou vyznačena v reliéfním písmu a doplněna Braillovým písmem. Výtah je vybaven akustickou a optickou (polohovou) signalizací; není vybaven hlasovou signalizací a možností indukčního poslechu. Vedle tlačítek je osazeno sedátko (horní hrana ve výšce 500 mm; snadno polohovatelné). Manipulační prostor před výtahem je na všech podlažích dostatečný.

V blízkosti recepce v 1. NP se (za dveřmi) nachází evakuační výtah. Obsluhuje všechna (nadzemní i podzemní) podlaží. Běžně neslouží veřejnosti. V případě požárního poplachu je přístupný na klíč pověřeným osobám.

Rozměry kabiny: šířka 1 100 mm, hloubka 2 100 mm (zmenšena v místě vodorovného madla, umístěného na zadní stěně, na 2 000 mm; výška madla 900 mm). Dveře průchozí šířky 900 mm jsou posuvné, automatické. Přivolávací tlačítka zvenku jsou ve výšce 1 060 – 1 120 mm. Ovládací tlačítka uvnitř výtahu jsou ve výšce 900 – 1 070 mm. Všechna tlačítka jsou vyznačena v reliéfním písmu a doplněna Braillovým písmem. Výtah je vybaven akustickou a optickou (polohovou) signalizací; není vybaven hlasovou signalizací a možností indukčního poslechu. Ve výtahu není osazeno sedátko. Manipulační prostor před výtahem je na všech podlažích dostatečný.

Zpět na na začátek stránkyWC

V Nové budově je celkem k dispozici 12 upravených toalet: na každém podlaží jsou 2 označené, přístupné toalety, neuzamčené, volně přístupné veřejnosti.  

Do kategorie přístupných prostorů jsou toalety zařazeny zejména z důvodu dostatečných rozměrů kabin a dveří, vhodného dispozičního uspořádání i dostatečné vybavenosti kabiny.

Ve vstupním podlaží (1. NP) a ve 2. NP jsou přístupné toalety umístěny v rámci běžných toalet, vždy 1 v oddělení pro dámy a 1 v oddělení pro pány. Toalety pro dámy i pány jsou rozměrově téměř totožné; dispozičně jsou zařízené zrcadlově obráceně.

V 1. PP a 3. NP – 8. NP jsou přístupné toalety jako samostatné místnosti, přístupné přímo z chodby.

Všechny dveře do kabin se otevírají mechanicky směrem ven z kabiny (šířka křídel 790 – 800 mm, výška vodorovných madel z vnitřní strany dveří 850 – 870 mm, výška klik 1 060 – 1 080 mm).  

Oboje madla podél záchodových mís jsou ve všech případech sklopná, což v praxi znamená, že jsou obě téměř pořád ve svislé poloze (délka obou madel 800 mm, výška 800 mm; snadno polohovatelné).

Ve všech kabinách jsou k dispozici 2 splachovací tlačítka, 1 na stěně nad mísou (na osu mísy, ve výšce 1 100 mm), druhé tlačítko na stěně vedle mísy (ve výšce 1 000 mm).

Ve všech kabinách jsou k dispozici umyvadla s horní hranou ve výšce 840 – 890 mm (výška podjezdu mezi spodní hranou umyvadla a podlahou 640 - 680 mm). Vedle všech umyvadel je osazeno 1 vodorovné madlo (délky 600 mm).

Ve všech kabinách chybí nouzové signalizační zařízení. Je zde k dispozici háček na oděvy, toaletní papír, papír na utření rukou, zrcadlo a odpadkový koš. V kabinách i před nimi je dostatek manipulačního prostoru.

Základní parametry jednotlivých kabin:

1. PP - rozměry kabiny u poslucháren: šířka 1 840 mm, hloubka 2 600 mm. Dostatečně velký manipulační prostor pro vozík se nachází po pravé straně místnosti. Záchodová mísa se nachází na pravé boční stěně v zadní části místnosti a je přístupná z levé strany.

1. PP - rozměry kabiny u sochařských dílen: šířka 1 692 mm (zúžena v místě otopného žebříku na 1 532 mm), hloubka 1 882 mm. Manipulační prostor pro vozík (šířky 900 mm) se nachází proti dveřím, mezi záchodovou mísou a otopným žebříkem. Záchodová mísa je přístupná z pravé strany.

1. NP - rozměry kabin: šířka 1 770 mm, hloubka 1 570 mm. Manipulační prostor pro vozík (šířky 1 116 mm) se nachází proti dveřím, mezi záchodovou mísou a stěnou. Záchodová mísa v toaletě pro dámy je přístupná z pravé strany. Záchodová mísa v toaletě pro pány je přístupná z levé strany.

2. NP - rozměry kabin: šířka 1 887, hloubka 1 581 mm. Manipulační prostor pro vozík (šířky 1 501 mm) se nachází proti dveřím, mezi záchodovou mísou a stěnou. Záchodová mísa v toaletě pro dámy je přístupná z pravé strany. Záchodová mísa v toaletě pro pány je přístupná z levé strany

3. NP až 8. NP - rozměry kabin: šířka 2 195 mm, hloubka 1 590 mm. Manipulační prostor pro vozík (šířky 1 230 mm) se nachází proti dveřím, mezi záchodovou mísou a stěnou. Záchodová mísa je přístupná z pravé strany.

V 1. PP v blízkosti dílen a 1. NP v blízkosti recepce se nachází umývárny s vyzděnými sprchovými kouty, z nichž není žádný přístupný (rozměry sprchového koutu: 880 x 900 mm, průchozí šířky 590 mm, výška vaničky ve sprchovém koutě 120 mm).

Zpět na na začátek stránkyPARKOVÁNÍ

16 vyhrazených parkovacích míst je k dispozici v garáži pod Novou budovou (v blízkosti osobních výtahů). Studenti ČVUT evidovaní ve Středisku ELSA a návštěvníci dejvického kampusu, kteří ve Středisku ELSA nejsou evidovaní, ale mají oprávnění k parkování na vyhrazených místech, mohou využít tuto možnost parkování zdarma. Žádost o bezplatné parkování na vyhrazených místech na parkovišti v NB předem konzultujte ve Středisku ELSA: stredisko@elsa.cvut.cz nebo volejte recepci NB: +420 776 555 558.

Podle zkušeností studentů evidovaných ve Středisku ELSA, může být problematické z automobilu dosáhnout čipem na sloupek k otevření závory. Případný problém prosím konzultujte přímo ve Středisku ELSA, jehož pracovníci se pokusí najít individuální řešení na míru.


4 vyhrazená parkovací stání jsou k dispozici v ulici Kolejní. 1 kolmé vyhrazené místo se nachází mezi venkovním schodištěm do menzy ve Studentském domě a Novou budovou FA/FIT (příjezd možný z ulice Bechyňova). 1 podélné vyhrazené stání se nachází mezi objekty FSv B a FSv D před vstupem do Výpočetního a informačního centra fakulty stavební (VIC FSv). 2 kolmá vyhrazená stání se nachází před fasádou Ateliéru D. Tato 3 stání jsou ze směru od ulice Bechyňova za závorou (otevírá se po domluvě na vrátnici ve FSv D, která není přístupná). Nebo je možné přijet automobilem z opačné strany, ze směru od ulice Evropská.

Zpět na na začátek stránkyPOPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS

Přístup od MHD k Nové budově ČVUT je možný z několika směrů:


Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od stanice metra A – Dejvická:

Osoby se sníženou pohyblivostí mohou na stanici metra Dejvická využít v návaznosti na sebe 2 osobní výtahy, které spojují úroveň nástupiště, přes úroveň spojovací chodby, s úrovní uliční.

První výtah z nástupiště metra vede do spojovací chodby podchodu a je umístěn vedle pevných schodů, směr Vítězné náměstí. Výtah použijte a dejte se vlevo do spojovací chodby. Po cca 20 metrech použijte nájezd vpravo k druhému výtahu, směr zastávka autobusů MHD na Evropské ulici ve směru z centra, který vede na úroveň ulice. Použijte výtah. Z výtahu se dejte přímo k přechodu přes ulici Šolínova. Přejeďte a pokračujte vpravo ulicí Šolínovou na křižovatku s ulicí Zikova. Zde přejeďte křižovatku a zahněte vlevo. Pokračujte okolo celé budovy Rektorátu, poté zahněte doprava do ulice Studentská a pokračujte ke křižovatce s ulicí Technická. Přejeďte přes přechod doleva a pokračujte rovně okolo budovy VŠCHT přes náměstí před budovou Národní technické knihovny. Přejeďte ulici Thákurova směrem k fakultě stavební. Po objetí pruhu se zelení zahněte doprava k fakultě architektury. Bezbariérová rampa je umístěna nalevo, na okraji schodiště před Novou budovou ČVUT.


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.Zpět na na začátek stránky


PŮDORYSNÉ SCHÉMA


Zpět na na začátek stránky


FOTOGALERIE

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz