ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTFS - výdejna Horská


Adresa:
Tel. 1.:
Tel. 2.:
Web 1.:
Web 2.:
GPS:
Horská 3, 128 00 Praha 2 – Nové Město
+420 224 359 217 (výdejna Horská)
+420 224 359 124 (vrátnice FD Horská)
http://www.suz.cvut.cz/menzy/vydejna-horska
http://www.fs.cvut.cz/
50°4'1.817"N, 14°25'26.424"E
Prostor přístupnýNa Albertově, v ulicích Horská a Korčákova, má ČVUT k dispozici 2 sousedící objekty, označené písmeny A a B. V objektech se nacházejí některá pracoviště fakulty strojní (FS) a fakulty dopravní (FD).

V budově Horská B se dále nachází detašované pracoviště Ústřední knihovny ČVUT (lokální knihovna fakulty dopravní) a ve vstupním podlaží výdejna jídla Horská (jídelna + bufet), která zajišťuje stravování.

Prostor výdejny jídla Horská je zařazen do kategorie přístupných prostorů, protože splňuje základní kritérium přístupnosti, a to zvládnutí návštěvy převážně vlastními silami či za pro uživatele běžných podmínek, případně s využitím pomoci, kterou je možné na místě samostatně zajistit. K dispozici je 1 částečně přístupná toaleta.


VSTUP
INTERIÉR
VÝTAHY
WC
PARKOVÁNÍ
POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA
FOTOGALERIE


VSTUP

Hlavní vstup do objektu B, ve kterém se nachází výdejna Horská, je bezbariérový, snadno vizuálně rozeznatelný.

Před vstupními dveřmi se nachází 1 nízký stupeň (výšky 70 mm), který je po pravé straně překonán pomocí krátkého vyrovnávacího nájezdu (šířka 1 300 mm, délka 840 mm, sklon 10,51 %; povrch keramická protiskluzná dlažba).

Hlavní vstupní dveře do objektu B jsou dvoukřídlé, částečně prosklené, mechanicky otevíravé směrem ven (šířka jednoho křídla 841 mm, výška kliky 1 139 mm, výška zvonku 1 511 mm). Dveře nejsou z vnitřní strany opatřeny vodorovnými madly. Před dveřmi je dostatečný manipulační prostor. Vstupní dveře nejsou uzamčené; jsou volně přístupné veřejnosti.

Vstup není akusticky ani hlasově definován.

Zpět na na začátek stránkyINTERIÉR

Interiér objektu B je částečně přístupný.

Interiér jídelny a bufetu, které jsou vzájemně propojené a které se nachází ve vstupním podlaží, jsou přístupné.

Za hlavními vstupními dveřmi objektu B se nachází zádveří (šířky 5 380 mm, hloubky 2 500 mm) s dalšími dvoukřídlými kývavými dveřmi, mechanicky otevíravými směrem ven i dovnitř. Běžně jsou obě křídla otevřena.

Za zádveřím následuje vstupní hala s vrátnicí po levé straně (výška parapetu 813 mm, šířka předsunutého pultu 180 mm v délce 828 mm; bez možnosti indukčního poslechu) a s turnikety. V rámci turniketů je integrována dvoukřídlá prosklená branka (šířka jednoho křídla 724 mm, celková průchozí šířka obou křídel 1 422 mm).

Za turnikety se bezprostředně po levé straně nachází bezbariérový vstup do výdejny jídla Horská.

Vstupní dveře do jídelny jsou dvoukřídlé, prosklené (šířka 1 křídla 790 mm), mechanicky otevíravé směrem ven do vstupní haly. Vstupní dveře jsou volně přístupné veřejnosti (není třeba mít kartu nebo zvonit na zvonek).

V rámci jídelny se nachází šikmá plocha – rampa bez mezipodesty, stoupající směrem od vstupních dveří do jídelny k obslužnému pultu a k bufetu. Rampa je opatřena zhruba uprostřed své šířky zábradlím (výšky 967 mm). Parametry rampy: celková šířka 2 905 mm, šířka mezi polostěnou a zábradlím 1 200 mm, délka 5 000 mm, sklon 5,24 %.

Výška obslužného pultu v jídelně je 870 mm. Výška jídelních stolů v jídelně je 755 mm. Výška stolů v bufetu je 1 200 mm.

Do bufetu existuje také druhý vstup, z úrovně zvýšené vstupní haly, který není bezbariérový (schodiště ve vstupní hale + schodiště do bufetu).

Zasklení vstupních dveří není opatřeno proti mechanickému poškození. Je opatřeno kontrastními pruhy značek oproti pozadí.

Povrch podlah v jídelně i v bufetu je linoleum. Na schodišti je keramická dlažba.

Zpět na na začátek stránkyVÝTAHY

Není třeba.

Zpět na na začátek stránkyWC

K dispozici je 1 označená, neuzamčená, částečně přístupná toaleta v 1. NP, umístěná na konci chodby, napravo od hlavního vstupu. Jedná se o kabinu v oddělení dámských toalet. Před kabinou se nachází předsíň (šířka 3 110 mm, hloubka 1 728 mm; dveře šířky 800 mm vedoucí do předsíně jsou jednokřídlé, mechanicky otevíravé směrem ven z předsíně).

Toaleta je zařazena do kategorie částečné přístupnosti zejména z důvodu omezeného manipulačního prostoru (hloubka méně než 1 600 mm).


Rozměry kabiny: šířka 1 925 mm, hloubka 1 578 mm. Dveře šířky 798 mm jsou mechanicky otevíravé směrem ven. Z vnější strany postrádají zvenku zajistitelný zámek. Z vnitřní strany mají vodorovné madlo ve výšce 964 mm. Klika je ve výšce 1 083 mm. Manipulační prostor pro vozík (šířky 1 070 mm) se nachází proti dveřím. Záchodová mísa je přístupná z levé strany. Horní hranu sedátka má ve výšce 515 mm. Je opatřena z obou stran polohovatelnými madly dlouhými 819 mm (v praxi jsou často obě ve svislé poloze). Splachování je pomocí provázku, který visí nad záchodovou mísou (ve výšce 1 200 mm). Zásobník toaletního papíru se nachází na stejné zdi, na které je osazeno umyvadlo, mezi umyvadlem a madlem od toalety (spodní hrana ve výšce 1 150 mm). Vedle umyvadla, v prostoru místnosti, je osazeno vodorovné madlo, které může částečně překážet. V kabině je omezený manipulační prostor. Před dveřmi je dostatek manipulačního prostoru. V kabině chybí nouzové signalizační zařízení.

Zpět na na začátek stránkyPARKOVÁNÍ

U objektu není vyhrazené parkovací stání.

V ulici Korčákova a Horská je dostatek běžných parkovacích míst.

Zpět na na začátek stránkyPOPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS

Nejbližší přístup od MHD k objektům FS Albertov je od zastávky tramvaje Albertov (cca 5 minut pěšky / 340 m).


Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od zastávky tramvaje Albertov (ze směru Karlovo náměstí):

Osobám se sníženou pohyblivostí doporučujeme využít nízkopodlažní tramvajové soupravy na zastávku Albertov.

Ze zastávky tramvaje přejeďte po přechodu silnici na druhou stranu ulice Na Slupi. Jsou zde snížené nájezdy na chodník. Na chodníku zatočte doprava a pokračujte rovně ulicí Na Slupi až na křižovatku s ulicí Horská (chodník v ulici na Slupi je lokálně zúžen na 850 mm). Na křižovatce zatočte doleva a pokračujte po levé straně ulicí Horská směrem nahoru až na křižovatku s ulicí Korčákova. Na křižovatce zatočte doprava a přejeďte silnici na protější chodník. Na chodníku objeďte parkovací stání, poté zatočte doleva a přejeďte silnici. Zde se již nachází hlavní vstup do objektu FS Albertov.


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.Zpět na na začátek stránky


PŮDORYSNÉ SCHÉMA


Zpět na na začátek stránky


FOTOGALERIE

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz