ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTVolba oboru

Ještě před vyplněním přihlášky ke studiu na ČVUT vám doporučujeme prohlédnout si webové stránky fakulty a oboru, na který se chcete přihlásit. Pozorně si pročtěte informace o profilu oboru, obsah vyučovaných předmětů a zvažte vhodnost studia zvoleného oboru vzhledem k vašemu hendikepu. Studium oborů formálně nemá žádná omezení (kromě oboru Pilot na fakultě dopravní, kde je vyžadováno lékařské potvrzení), ale u některých oborů je absolvování předepsaného programu dle akreditace limitováno např. způsobem komunikace nebo pohybu studenta při praktické části výuky (např. Fyzioterapie, Technologie údržby letadel, Profesionální pilot). Modifikace pro studenty se specifickými potřebami se týkají formální a organizační stránky absolvování výuky v rámci celého rozsahu učiva, který je dán akreditací MŠMT.

Pokud potřebujete konzultovat vhodnost volby studijního oboru vzhledem k vašemu hendikepu, domluvte si schůzku v našem Středisku pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA.

Zpět na na začátek stránky
Zpět na Pro uchazeče o studium
Zpět na úvodní stránku

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz