ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTZpřístupňování literatury

V rámci činností střediska spojených se zpřístupňováním studijní literatury prochází textové materiály adaptací, což je standardizovaný proces, při němž se forma dokumentu (v nezbytných případech i dílčí složky jeho obsahu) přizpůsobí technickým, smyslovým a kognitivním nárokům té skupiny uživatelů, pro něž je dokument určen. Výsledkem je dokument, který obsahuje informaci v maximální možné míře shodnou s dokumentem výchozím, přitom však současně obsahuje prvky zajišťující přístupnost dokumentu pro tu skupinu uživatelů, jimž je dokument určen (typicky grafické prvky, navigační aparát, automatické formátování nadpisů a podobně).

Studijní literatura může mít také podobu hmatového dokumentu, tištěného v Braillově bodovém písmu, v nezbytných případech doprovázeném hmatovou grafikou. Sazba dokumentů respektuje národní braillskou šestibodovou normu jazyka, v němž je text napsán, včetně případných oborových specifik.

Veškeré adaptované dokumenty a informace o nich jsou elektronicky katalogizovány, ukládány v knihovně a přes interní seznam elektronických dokumentů jsou za legislativně vymezených podmínek poskytovány online jednotlivým studentům i další akademické veřejnosti.

Součástí knihovny je i fond hmatových map.

Zpět na na začátek stránky
Zpět na Služby střediska
Zpět na Služby střediska
Zpět na úvodní stránku

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz