ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTVizualizační a zapisovatelský servis

Vizualizační a zapisovatelský servis je souhrn opatření, která kompenzují smyslové specifikum sluchově postižených uživatelů verbálního jazyka, případně i znakového jazyka, nebo která kompenzují fyzická omezení při písemném záznamu mluveného projevu v případě pohybově postižených.

V případě studentů se sluchovým postižením se jedná o simultánní vizualizační zápis – přepis (písemný záznam mluvené řeči, který probíhá v reálném čase). Při zajištění simultánního zápisu středisko spolupracuje s Centrem zprostředkování simultánního přepisu.

Ve druhém případě jde o obsahový zápis (jako forma studijních poznámek), který je určen především pro studenty s pohybovým postižením, příp. i pro studenty s postižením sluchovým. Obsahový zápis pořizují spolužáci s aktivní znalostí zapisované problematiky. Zápis je archivován ve Středisku ELSA.

Další způsoby vizualizace mluveného projevu jsou artikulační tlumočení (zřetelná artikulace jednotlivých českých slov ústy tak, aby bylo umožněno nebo usnadněno odezírání mluveného projevu) a znakovaná čeština (umělý jazykový systém využívající gramatické prostředky češtiny, která je současně hlasitě nebo bezhlasně artikulována, a spolu s jednotlivými českými slovy jsou ukazovány odpovídající znaky českého znakového jazyka).

Zpět na na začátek stránky
Zpět na Služby střediska
Zpět na Služby střediska
Zpět na úvodní stránku

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz