ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTDiagnostika specifických poruch učení

Diagnostiku SPU provádíme testovací baterií pro diagnostiku SPU u adolescentů a dospělých. Nabízíme ji studentům i uchazečům o studium. Pro studenty je určeno testování zdarma, pro uchazeče, kteří ještě na ČVUT nestudovali a nemají žádnou jinou diagnostickou zprávu k dispozici, provádíme testování za úplatu.

Test absolvují ti studenti, kteří mají obtíže při studiu, které mohou souviset s přetrvávajícími projevy dyslexie, či jiné poruchy učení. Často byli tito studenti na prvním stupni základní školy v péči pedagogicko-psychologické poradny, kde se naučili správné technice čtení a “obtíže vymizely“. Během studia na střední škole žádné obtíže nepociťovali a až na vysoké škole při zvýšených nárocích při studiu může porucha učení znovu vystoupit na povrch.

Na základě výsledku z testu je možné studentovi upravit podmínky při studiu tak, aby zvládal zpracovat literaturu, psát testy a absolvovat všechny studijní povinnosti jako ostatní.

Zpět na na začátek stránky
Zpět na Služby střediska
Zpět na Služby střediska
Zpět na úvodní stránku

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz