ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTStředisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT ELSA - Pracoviště Trojanova


Adresa:
Tel. 1.:
Tel. 2.:
Web:
GPS:
Trojanova 13, 120 00 Praha 2 – Nové Město
+420 224 358 543 (Středisko ELSA, pracoviště Trojanova)
+420 224 358 585 (vrátnice FJFI Trojanova)
http://www.elsa.cvut.cz/
50°4'28.041"N, 14°24'59.137"E
Prostor částečně přístupný
Orientační hlasový majáčekELSA - Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT má pracoviště na 2 místech v Praze:


Prostor ELSY v budově FJFI Trojanova je zařazen do kategorie částečně přístupných prostorů zejména z důvodu, že hlavní vstup do budovy není bezbariérový a alternativní upravený přístup, tj. vjezd z ulice Dittrichova, je uzamčen (vstup doporučujeme domluvit předem telefonicky, případně je vhodné mít s sebou doprovod, který se vstupem na místě pomůže).

K dispozici je 1 osobní samoobslužný výtah, volně přístupný veřejnosti, obsluhující všechna podlaží objektu, a 2 upravené toalety.


VSTUP
INTERIÉR
VÝTAHY
WC
PARKOVÁNÍ
POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA
FOTOGALERIE


VSTUP

Hlavní vstup do budovy FJFI Trojanova není bezbariérový.

Před vstupními dveřmi je 1 schodišťový stupeň (proměnlivé výšky 80 až 150 mm dle sklonu chodníku před dveřmi – sklon v celé ulici Trojanova před hlavní fasádou FJFI činí 5 %).

Hlavní vstupní dveře jsou dřevěné dvoukřídlé, mechanicky otevíravé směrem dovnitř do zádveří. Běžně se otevírá 1 křídlo (šířka 1 křídla 1 120 mm, výška kliky/koule 1 330 mm; lze otevřít velmi obtížně). Vstupní dveře nejsou uzamčené; během výuky (ve všední dny od 07:00 do 19:00 hod) jsou volně přístupné veřejnosti. Mimo výuku lze dveře otevřít pomocí karty ČVUT nebo pomocí oboustranné zvonkové signalizace na vrátnici (čtečka karet ve výšce 1 440 mm nad chodníkem, nad ní je umístěn zvonek ve výšce 1 530 mm nad chodníkem).

Na osu běžně používaného vstupního křídla je osazen orientační hlasový majáček pro osoby s postižením zraku.

Za vstupními dveřmi se nachází vestavěné dřevěné zádveří polygonálního půdorysu (šířka 2 720 mm, hloubka 1 490 – 2 127 mm) se 2 částečně prosklenými jednokřídlými dveřmi (šířka křídla 945 mm). V zádveří je omezený manipulační prostor. Podlaha zádveří je částečně tvořena čisticím kovovým roštem s drobnými oky. Dveře v zádveří nejsou uzamčené; jsou volně přístupné veřejnosti. Čtečka karet v zádveří je ve výšce 1 405 mm.


Alternativní upravený přístup do objektu je možný z ulice Dittrichova vjezdem do dvora. Vstup je tvořen dvoukřídlými vraty, mechanicky nebo automaticky ovládanými, otevíravými směrem do průjezdu (dostatečné šířky, průjezdné i pro automobily). Vrata jsou běžně uzamčená; přístupná na kartu (výška čtečky karet 1 370 mm nad chodníkem) nebo pomocí oboustranné zvonkové signalizace na vrátnici (výška zvonku 1 541 mm). Manuální otevírání vrat je obtížné. Před vraty je chodník ve výrazném příčném spádu až 35 %.

Objekt má 2 vnitřní dvory a v průjezdu mezi těmito dvory se nachází přímý přístup ke 2 osobním výtahům (viz VÝTAHY).

Zpět na na začátek stránkyINTERIÉR

Interiér budovy je částečně přístupný

Přímo proti hlavnímu vstupu do objektu se ve vstupní hale nachází vrátnice (výška parapetu 880 mm, hloubka předsunutého pultu 248 mm; bez možnosti indukčního poslechu).

Po obou stranách vrátnice se nachází hlavní pětiramenné schodiště. Schodiště v objektu jsou dostatečně vizuálně rozeznatelná od okolí. Nástupní a výstupní schodišťové stupně jsou dostatečně kontrastně označeny.

Po levé straně vstupní haly je za dvoukřídlými dveřmi (šířka 1 křídla 630 mm) bezbariérový přístup ke 2 osobním výtahům a také, po objetí celého prostoru pod hlavním schodištěm, k částečně přístupné toaletě ve sníženém vstupním podlaží. Chodba je na dvou místech ve spádu; nejprve klesá směrem k výtahům (šířka chodby 2 320 mm, délka sklonu 4 450 mm, překonává výšku 364 mm, sklon 8,75 %, madla po obou stranách ve výšce 680 mm), pak následuje vodorovný úsek (šířky 2 900 mm, hloubky 3 200 mm), a po zatočení vpravo se chodba ještě jednou svažuje směrem k toaletám (šířka chodby 2 230 mm, délka sklonu 1 900 mm, překonává výšku 165 mm, sklon 10,51 %, bez zábradlí). Okolo těchto obou spádů je dostatek manipulačního prostoru.

Čtečky karet a zvonky na chodbách jsou ve výšce 1 200 – 1 600 mm.

Povrch podlah je kamenná a keramická dlažba na chodbách, kamenné stupně na schodištích.

STŘEDISKO ELSA:

Přístup do 2. NP, ve kterém sídlí Středisko ELSA, je možný pomocí osobního výtahu. Ve 2. NP se prostory střediska ELSA nachází (při výstupu z výtahů) po pravé straně, v chodbě za částečně prosklenými dvoukřídlými dveřmi (šířka 1 křídla 569 mm, výška kliky 1 165 mm). Tyto dveře jsou uzamčené, přístupné na kartu (výška čtečky karet 1 250 mm na osu) nebo pomocí zvonkové signalizace – Středisko ELSA má zvonek umístěn zvlášť mimo zvonkové tablo, přímo na dveřích (výška zvonku 1 390 mm). Zvonek je doplněn popisem v Braillově písmu.

Samotné vstupní dveře do Střediska ELSA jsou dvojité (osazené v tloušťce zdi), oboje jsou dvoukřídlé (šířka 1 křídla 736 mm, výška kliky 1 170 mm). Vnější dveře se otevírají mechanicky směrem ven do chodby. Vnitřní dveře se otevírají mechanicky směrem dovnitř do kanceláře. Dveře jsou uzamčené, přístupné na kartu (výška čtečky karet 1 200 mm) nebo pomocí zvonkové signalizace (zvonek je umístěn na dveřním křídle ve výšce 1 580 mm). Zvonek je doplněn popisem v Braillově písmu.

Povrch podlahy uvnitř střediska tvoří hladký zátěžový koberec.

Zpět na na začátek stránkyVÝTAHY

K dispozici jsou 2 identické osobní výtahy umístěné vedle sebe, obsluhující všechna podlaží objektu. Výtahy jsou ve všech podlažích průchozí (dveře jsou umístěné proti sobě a mají stejné parametry). 1 výtah je volně přístupný veřejnosti, druhý výtah lze použít výhradně na klíč.

Rozměry kabin: šířka 1 000 mm, hloubka 1 555 mm. Dveře z obou stran výtahů (šířky 800 mm) jsou posuvné, automatické. Přivolávací tlačítka zvenku výtahů jsou ve výšce 1 400 mm. Ovládací tlačítka uvnitř výtahů jsou ve výšce 1 245 – 1 543 mm. Výtahy jsou bez sedátka, bez hlasové a akustické signalizace, bez hmatového značení a bez možnosti indukčního poslechu. V 1. NP zvenku výtahů se zobrazují čísla aktuálních podlaží; v ostatních podlažích a uvnitř výtahů optická signalizace chybí. Před výtahy je částečně zúžený manipulační prostor.

Zpět na na začátek stránkyWC

V budově FJFI Trojanova jsou k dispozici 2 upravené toalety:

Obě jsou označené, součástí oddělení dámských toalet.

Toaleta v 1. NP je zařazena do kategorie částečně přístupných prostorů zejména z důvodu omezeného manipulačního prostoru v kabině (šířka méně než 1 600 mm) i v předsíni dámských toalet.

Nachází se po pravé straně vstupní haly. Oddělení dámských toalet je o 4 schodišťové stupně níž, než je úroveň 1. NP. Bezbariérový přístup k nim se nachází na levé straně vstupní haly, po objetí celého prostoru pod hlavním schodištěm. Existence a umístění bezbariérové toalety je vyznačeno pouze piktogramem na dveřích toalety. Vstupní dveře do oddělení dámských toalet se otevírají mechanicky směrem ven (šířka křídla 800 mm, výška prahu 20 mm; lze obtížně otevřít). 

Rozměry kabiny: šířka 1 443 mm, hloubka 1 620 mm (zmenšena částečnou přizdívkou pro osazení toalety na 1 445 mm; přizdívka má rozměry: šířka 700 mm, hloubka 190 mm). Dveře kabiny šířky 790 mm se otevírají mechanicky směrem ven z kabiny. Mají zvenku zajistitelný zámek a postrádají vodorovné madlo z vnitřní strany. Manipulační prostor pro vozík (šířky 850 mm) se nachází proti dveřím. Záchodová mísa je přístupná z levé strany. Madlo vedle záchodové mísy u stěny je pevné (délka 830 mm, výška 740 mm), madlo v prostoru je sklopné (délka 830 mm, výška 770 mm; osazené na zdi vedle přizdívky, takže je nedostatečně dlouhé). Splachování toalety je umístěno vedle záchodové mísy na stěně nad pevným madlem (ve výšce 994 mm). Vedle umyvadla madlo chybí. V rámci celých dámských toalet je omezený manipulační prostor, a proto i před dveřmi do upravené kabiny i v samotné kabině je manipulační prostor omezený. V kabině chybí háček na oděvy a nouzové signalizační zařízení.

Toaleta ve 3. NP je zařazena do kategorie obtížně přístupných nebo nepřístupných prostorů zejména z důvodu omezeného manipulačního prostoru v kabině (hloubka méně než 1 400 mm + v místě pro vozík je trvale umístěna židle) i omezeného manipulačního prostoru v předsíni toalet. Při posledním mapování (06/2015) nefungovala baterie umyvadla.

Vstupní dveře do oddělení dámských toalet se otevírají mechanicky směrem ven (šířka křídla 800 mm, výška kliky 1 032 mm, výška prahu 20 mm; lze obtížně otevřít). Předsíň v dámských toaletách poskytuje omezený manipulační prostor (šířka 1 395 mm – v místě umyvadla průjezd 931 mm, hloubka 2 155 mm; všechny troje dveře od kabin se otevírají ven z kabin směrem do předsíňky).

Rozměry kabiny: šířka 2 164 mm, hloubka 1 366 mm. Dveře kabiny šířky 807 mm se otevírají mechanicky směrem ven z kabiny. Mají zvenku zajistitelný zámek (bývá uzamčen, lze odemknout pomocí mince), z vnitřní strany mají vodorovné madlo ve výšce 922 mm. Manipulační prostor pro vozík (šířky 1 518 mm) se nachází proti dveřím. Záchodová mísa je přístupná z pravé strany. Madlo vedle záchodové mísy u stěny je pevné (délka 560 mm, výška 800 mm), madlo v prostoru je snadno polohovatelné (délka 834 mm, výška 800 mm). Splachování toalety je umístěno na stěně za mísou ve výšce 1 060 mm. V kabině je k dispozici malé umývátko bez madla (baterie by měla fungovat automaticky na čidlo). V kabině je naproti dveřím vedle záchodové mísy osazen háček na oděvy ve výšce 1 230 mm. V kabině je omezený manipulační prostor. V kabině chybí nouzové signalizační zařízení.

Zpět na na začátek stránkyPARKOVÁNÍ

2 vyhrazená parkovací stání jsou k dispozici ve dvoře objektu (vjezd z ulice Dittrichova). Nejsou vyznačena vodorovně, pouze značkou P se symbolem vozíku.

Možnost parkování prosím konzultujte ve Středisku ELSA: stredisko@elsa.cvut.cz.

Objekt se nachází na území MČ Praha 2, kde jsou parkovací zóny pro dlouhodobé a krátkodobé stání.

Zpět na na začátek stránkyPOPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS

Přístup od MHD k budově FJFI Trojanova je možný z několika směrů:

Protože nejbližší stanice metra B, Karlovo náměstí, není bezbariérově přístupná, osobám se sníženou pohyblivostí doporučujeme využít nízkopodlažní tramvajové soupravy nebo nízkopodlažní autobusy č. 176 a 291 na zastávku Karlovo náměstí, Moráň nebo Palackého náměstí.


Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od zastávky tramvaje Karlovo náměstí (ze směru Albertov):

Přejeďte ze zastávky na chodník a projeďte Václavskou pasáží. Pokračujte přímo přes přechod do ulice Trojanova. U hlavního vstupu do budovy FJFI použijte zvonkovou signalizaci na vrátnici (ve výšce 1 530 mm), odkud vám přijde asistovat pověřená osoba. Alternativní upravený vstup pro osoby na vozíku je z ulice Dittrichova, přes dvůr a osobním výtahem (zvonková signalizace u vjezdu ve výšce 1 541 mm). Pokud je výška zvonkové signalizace příliš vysoko, je nutno vstup domluvit předem telefonicky.


Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od zastávky tramvaje Palackého náměstí:

Z ulice Na Moráni přejeďte do ulice Gorazdova a pokračujte na křižovatku s ulicí Trojanova. Zahněte doprava a pokračujte ke křižovatce s ulicí Dittrichova, přejeďte přes přechod a dále doleva přes ulici Trojanova. Pokračujte nahoru ulicí Trojanova k hlavnímu vstupu do budovy. U hlavního vstupu do budovy FJFI použijte zvonkovou signalizaci na vrátnici, odkud vám přijde asistovat pověřená osoba. Alternativní upravený vstup pro osoby na vozíku je z ulice Dittrichova, přes dvůr a osobním výtahem. Vstup je nutno domluvit předem.


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.Zpět na na začátek stránky


PŮDORYSNÉ SCHÉMA


Zpět na na začátek stránky


FOTOGALERIE

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz