ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTInformační centrum ČVUT (objekt AIR House)


Adresa:
Tel. 1.:
Tel. 2.:
Web 1.:
Web 2.:
GPS:
Ulice Thákurova, před fakultou stavební (FSv), 166 27 Praha 6 - Dejvice
+420 224 359 952
+420 224 359 953
https://www.cvut.cz/informacni-centrum-cvut
https://www.cvut.cz/
50°6'12.906"N, 14°23'18.382"E
Objekt částečně přístupnýInformační centrum ČVUT sídlí v objektu AIR House, experimentálním, energeticky soběstačném domě, který je umístěn v rámci dejvického kampusu v Praze 6 před fakultou stavební ČVUT (FSv) v Thákurově ulici.

Objekt AIR House je projekt, vytvořený studenty ČVUT, který získal 3. místo v mezinárodní soutěži Solar Decathlon (říjen 2013, Kalifornie, USA).

V Informačním centru lze získat kompletní informace o ČVUT i jednotlivých součástech.

Otevírací doba je pondělí - pátek 09:00 – 16:00.


Objekt AIR House byl původně koncipován jako malý rodinný dům pro dvoučlennou domácnost – ne jako objekt určený k návštěvám široké veřejnosti.

Pro svoji novou funkci veřejného Informačního centra ČVUT byl částečně upraven pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

AIR House je zařazen do kategorie částečně přístupných objektů zejména proto, že je nutné překonat chodníkový obrubník – v objektu je k dispozici mobilní dřevěná rampa, jejíž položení k obrubníku je potřeba domluvit předem telefonicky, nebo je nutné mít s sebou doprovod, který položení rampy domluví přímo na místě (není zde možnost si samostatně přivolat pomoc personálu).


VSTUP
INTERIÉR
VÝTAHY
WC
PARKOVÁNÍ
POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA
FOTOGALERIE


VSTUP

Přístupy, resp. dřevěné přístupové chodníky, k objektu AIR House jsou 2 – není zcela zřetelné, který z chodníků vede ke vstupním dveřím a který nikoli. Jako hlavní přístup se totiž jeví na první pohled vstup na velkou terasu, otevřenou směrem do prostoru před FSv a NTK; ve skutečnosti je hlavní přístup umístěn v zadní části objektu (a z ulice Thákurova není vidět). U hlavního přístupového chodníku je umístěn obtížně čitelný a s okolím splývající nápis INFORMAČNÍ CENTRUM ČVUT.

Co se týká dřevěných chodníků (šířky cca 1 450 mm), jsou uloženy přímo na okolním terénu. Chodníky nejsou zastřešené; povrch může být za vlhkého počasí kluzký. Při vstupu na oba chodníky je třeba překonat výše zmíněný chodníkový obrubník (výška 150 mm). Pro překonání obrubníku je po předchozí domluvě k dispozici mobilní dřevěná rampa (šířka 1 000 mm, délka 750 mm, sklon 17 %; rampa je těžká, nutná spolupráce min. 2 osob).

Na oba chodníky dále navazují pevné dřevěné rampy, které jsou obě součástí objektu AIR House.

Na chodník po levé straně objektu navazuje částečně krytá přímá rampa bez mezipodesty (průchozí šířka 1 300 mm, délka cca 10 000 mm, sklon 5,24 %; výška madel po obou stranách rampy 947 mm). Rampa ústí do částečně kryté chodby před hlavními vstupními dveřmi (šířka chodby 1 566 mm).

Na chodník po pravé straně navazuje nekrytá dvouramenná rampa s 1 mezipodestou (spodní rameno: šířka 1 440 mm, délka 3 000 mm, sklon 12,28 %, bez zábradlí; mezipodesta: šířka 2 900 mm, hloubka 1 600 mm, bez zábradlí; horní rameno: šířka 1 436 mm, délka 9 500 mm, sklon 3,5 %, výška zábradlí po obou stranách rampy 930 mm). Rampa ústí na terasu postrádající ochranné zábradlí (nejvyšší výškový rozdíl mezi úrovní terasy a úrovní okolního terénu je 1 323 mm).

Hlavní vstupní dveře jsou jednokřídlé prosklené, mechanicky otevíravé směrem ven do částečně kryté chodby (šířka křídla 1 057 mm; výška kliky 1 054 mm). Zasklení dveří je mléčné průsvitné.

Vstup do objektu není akusticky ani hlasově definován.

Zpět na na začátek stránkyINTERIÉR

Interiér objektu je částečně přístupný.

Manipulační prostor v interiéru je vzhledem k celkově malým rozměrům objektu omezený. Povrchy vodorovných i svislých ploch, včetně nábytku, jsou ze stejného materiálu (dřevo); postrádají dostatečný vizuální kontrast.

Za vstupními dveřmi následuje zádveří (šířky 1 200 mm, hloubky 2 187 mm) a další jednokřídlé dveře, celoprosklené průhledné, bez rámu, kývavé (tj. mechanicky otevíravé oběma směry; průchozí šířky 1 200 mm). Dveře jsou opatřeny kontrastními pruhy značek. Místo kliky je osazeno svislé madlo (spodní hrana ve výšce 954 mm, horní hrana ve výšce 1 355 mm) – madlo je umístěno na samém okraji dveří, čímž jsou dveře obtížněji otevíratelné. Zasklení dveří není chráněno proti mechanickému poškození.

Před vstupními dveřmi i v zádveří je omezený manipulační prostor.

Za zádveřím se nachází hlavní prostor objektu AIR House. Ve volném prostoru interiéru je umístěn pouze stůl (výšky 782 mm), mezi nímž a stěnou je průjezdná šířka 1 400 mm, a bílý informační pult (jednotné výšky 1 200 mm).

Povrchy podlahy jsou dřevěné.

Zpět na na začátek stránkyVÝTAHY

Není třeba.

Zpět na na začátek stránkyWC

K dispozici není žádná veřejnosti přístupná toaleta (běžná toaleta není bezbariérově přístupná).

Zpět na na začátek stránkyPARKOVÁNÍ

U objektu není vyhrazené parkovací stání.

V blízkosti objektu nejsou k dispozici ani běžná parkovací stání (před objektem je pěší zóna bez parkovacích míst).

4 vyhrazená parkovací stání jsou k dispozici v ulici Kolejní. 1 kolmé vyhrazené místo se nachází mezi venkovním schodištěm do menzy ve Studentském domě a Novou budovou ČVUT (FA/FIT) - příjezd možný z ulice Bechyňova. 1 podélné vyhrazené stání se nachází mezi objekty FSv B a FSv D před vstupem do Výpočetního a informačního centra fakulty stavební (VIC FSv). 2 kolmá vyhrazená stání se nachází před fasádou Ateliéru D. Tato 3 stání jsou ze směru od ulice Bechyňova za závorou (otevírá se po domluvě na vrátnici ve FSv D, která není přístupná). Nebo je možné přijet automobilem z opačné strany, ze směru od ulice Evropská.

16 vyhrazených parkovacích míst je k dispozici v garáži pod Novou budovou ČVUT (FA/FIT), v blízkosti osobních výtahů. Studenti ČVUT evidovaní ve Středisku ELSA a návštěvníci dejvického kampusu, kteří ve Středisku ELSA nejsou evidovaní, ale mají oprávnění k parkování na vyhrazených místech, mohou využít tuto možnost parkování zdarma. Žádost o bezplatné parkování na vyhrazených místech na parkovišti v Nové budově předem konzultujte ve Středisku ELSA: stredisko@elsa.cvut.cz nebo volejte recepci Nové budovy: +420 776 555 558.

Zpět na na začátek stránkyPOPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS

Přístup od MHD k objektu Informačního centra ČVUT je možný z několika směrů:


Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od stanice metra A – Dejvická:

Osoby se sníženou pohyblivostí mohou na stanici metra Dejvická využít v návaznosti na sebe 2 osobní výtahy, které spojují úroveň nástupiště s úrovní uliční.

První výtah z nástupiště metra vede do spojovací chodby podchodu a je umístěn vedle pevných schodů, směr Vítězné náměstí. Výtah použijte a dejte se vlevo do spojovací chodby. Po cca 20 metrech použijte nájezd vpravo k druhému výtahu, směr zastávka autobusů MHD na Evropské ulici ve směru z centra, který vede na úroveň ulice. Použijte výtah. Z výtahu se dejte přímo k přechodu přes ulici Šolínova. Přejeďte a pokračujte vpravo ulicí Šolínovou na křižovatku s ulicí Zikova. Zde přejeďte křižovatku a zahněte vlevo. Pokračujte ulicí Zikova okolo celé budovy Rektorátu a budovy VŠCHT až do ulice Thákurova. Zde se po pravé straně nachází fakulta stavební a před ní stojí objekt AIR House.


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.Zpět na na začátek stránky


PŮDORYSNÉ SCHÉMA


Zpět na na začátek stránky


FOTOGALERIE

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz