ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTLoděnice Malá Chuchle (ÚTVS ČVUT)


Adresa:
Tel. 1.:
Tel. 2.:
Web:
GPS:
Strakonická 49, 159 00 Praha 5 – Malá Chuchle
+420 251 813 092
+420 602 883 343
http://www.utvs.cvut.cz/lodenice.html
50°1'30.734"N, 14°23'43.999"E
Areál loděnice (exteriéry)

Objekt loděnice obtížně přístupný nebo nepřístupný (interiéry)Loděnice Malá Chuchle v Praze 5 patří pod Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT (ÚTVS), který dále zahrnuje sportoviště Julisku a sportoviště Kotlářku, obě v Praze 6 (viz strany XX tohoto sešitu).

Loděnice Malá Chuchle poskytuje zázemí pro výuku kanoistiky na ČVUT, využití pro vodní sporty, možnost úschovy lodí v prostorách loděnice a saunu. V přízemí objektu se nachází sklad lodí a sauna. Ve 2. NP se nachází šatny a umývárny.


Areál loděnice je zařazen do kategorie přístupnosti, protože po objetí objektu loděnice je možné se bezbariérově dostat do dvora areálu, ve kterém se nachází sklad lodí.

Dvoupodlažní objekt loděnice je zařazen do kategorie obtížně přístupných nebo nepřístupných objektů, protože postrádá bezbariérový vstup (schodiště) a bezbariérové propojení obou podlaží (schodiště). K dispozici není žádný výtah ani bezbariérově upravená toaleta.


VSTUP
INTERIÉR
VÝTAHY
WC
PARKOVÁNÍ
POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA
FOTOGALERIE


VSTUP

Hlavní přístup k objektu loděnice na úrovni ulice Strakonická není bezbariérový.

Alternativní upravený přístup neexistuje.

Hlavní přístup je tvořen 3 schodišťovými stupni (překonávajícími celkovou výšku 500 mm), klesajícími směrem k přístupové betonové lávce (která vede k hlavním vstupním dveřím do objektu). Cca 5 000 mm od schodišťových stupňů je osazena dvoukřídlá brána pro pěší (šířka 1 křídla 1 090 mm, výška kliky 980 mm). Brána je během provozní doby loděnice volně přístupná veřejnosti. Za bránou pokračuje výše zmíněná betonová lávka (šířky 2 300 mm). Lávka je z obou stran opatřena zídkou (výšky 575 mm od země) a vodorovným madlem (ve výšce 1 075 mm od země).

Lávka ústí před hlavní vstupní dveře do objektu na úrovni 2. NP. Dveře jsou jednokřídlé prosklené, mechanicky otevíravé směrem ven k lávce (šířka křídla 813 mm, výška kliky 1 084 mm; ve spodní části plná výplň do výšky cca 300 mm, kontrastní vodorovné dělení skel ve výšce 1 220 mm). V místě prahu se nachází spodní profil prosklené stěny (výšky 10 mm). Dveře lze obtížně otevřít.  

Hlavní vstupní dveře vedou do vstupní haly loděnice, odkud je přístup do šaten, umýváren a místnosti s občerstvením.

Z opačné strany vstupní haly, směrem k Vltavě, se nachází další vstupní dveře do objektu, vedoucí na horní podestu hlavního schodiště (venkovního, nekrytého, dvouramenného, s 1 mezipodestou), které propojuje 1. NP a 2. NP. Tyto dveře jsou jednokřídlé prosklené, mechanicky otevíravé směrem ven na podestu (šířka křídla 813 mm, výška kliky 1 084 mm; ve spodní části plné do výšky cca 300 mm, kontrastní vodorovné dělení skel ve výšce 1 220 mm). V místě prahu se nachází spodní profil prosklené stěny (výšky 10 mm). Dveře lze obtížně otevřít. Schodiště má nástupní a výstupní stupně kontrastně označeny. Horní rameno má 10 stupňů, dolní rameno má 11 stupňů.

Na úrovni dvora, na fasádě otočené směrem ke Strakonické ulici, se nachází vstupní dveře do prostorů sauny. Dveře jsou dvoukřídlé plné, mechanicky otevíravé směrem ven do exteriéru (šířka křídla 655 mm, výška kliky 1 050 mm). Obtížný je přístup ke dveřím sauny – je možný buď po venkovním nekrytém jednoramenném schodišti s mezipodestou, nebo po trávníku okolo jižní fasády objektu. Schodiště má nástupní a výstupní stupně kontrastně označeny. Horní část má 8 stupňů, dolní část má 12 stupňů.

Vstupy nejsou akusticky ani hlasově definovány.

Alternativní přístup do areálu loděnice je možný na úrovni 1. NP objektu. A to směrem od Vltavy, resp. od cyklistické stezky, vedoucí podél řeky. Mezi cyklistickou stezkou a podchodem pod vozovkou v ulici Strakonická vede chodník, který lemuje objekt loděnice z jižní strany a napojuje se na cyklistickou stezku cca 30 m od vjezdu do dvora areálu (vjezd pro automobily).

Zpět na na začátek stránkyINTERIÉR

Vstupní podlaží (2. NP) je nepřístupné. Nachází se zde šatny, umývárny a místnost s občerstvením.

Částečně přístupné jsou prostory sauny v přízemí (1. NP) – ovšem chybí zde bezbariérově upravené hygienické zázemí, což osobám s omezením pohybu brání ve využití sauny.

Objekt nemá k dispozici vrátnici.

Zpět na na začátek stránkyVÝTAHY

V objektu se nenachází žádný výtah.

Zpět na na začátek stránkyWC

V objektu se nenachází žádné bezbariérové toalety, umývárny ani šatny.

Zpět na na začátek stránkyPARKOVÁNÍ

V rámci areálu je k dispozici 1 vyhrazené parkovací stání.

Dále je zde dostatek běžných parkovacích míst.

Zpět na na začátek stránkyPOPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS

Přístup od MHD k loděnici ze směru od Smíchovského nádraží:

Přístup k loděnici je možný od zastávky autobusu Malá Chuchle, která se nachází v blízkosti hlavního vstupu do loděnice. Na zastávku autobusu Malá Chuchle je možné se dostat z centra Prahy dvěma způsoby:


Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od stanice/zastávky Smíchovské nádraží:

Osoby se sníženou pohyblivostí mohou na stanici metra Smíchovské nádraží využít v návaznosti na sebe 2 otevřené šikmé zdvihací plošiny (nosnost 250 kg/1 osoba) umístěné na pevných schodištích. Plošiny propojují úroveň nástupiště, přes úroveň spojovací chodby, s úrovní uliční.

První plošina z nástupiště metra vede do spojovací chodby a je umístěna na pevném schodišti, směr Hlubočepy, Barrandov. Plošinu použijte a zatočte doleva do spojovací chodby. Po cca 20 metrech zatočte doprava do chodby, směr Hlubočepy, Barrandov, k druhé plošině, která vede na úroveň ulice Rozkošného. Použijte plošinu. Z plošiny v ulici Rozkošného zatočte 2x doprava a objeďte výstup metra průchodem okolo prodejních stánků. Za stánky zatočte doleva a přejeďte silnici Nádražní na ostrůvek tramvaje směr Lihovar. Nájezdy na ostrůvek tramvaje nejsou bezbariérově snížené. Použijte nízkopodlažní tramvaj na zastávku Lihovar. Zde vystupte a přestupte na nízkopodlažní autobus směr Malá Chuchle.

Po příjezdu na zastávku busu Malá Chuchle pokračujte ve stejném směru jako autobus, sjeďte chodník umístěný ve svahu směrem dolů do ulice Podjezd (sklon chodníku nezmapován). Zatočte ostře doprava a pokračujte po pravé straně ulicí Podjezd cca 30 m k podchodu pod vozovkou v ulici Strakonická. Zahněte doprava do podchodu a celý ho projeďte. Bezprostředně se za podchodem po levé straně nachází dlouhá venkovní přímá rampa s mezipodestou (délka a sklon rampy nezmapovány; délka mezipodesty 1 500 mm). Rampa je po obou stranách a uprostřed opatřena zábradlím; pro osoby na vozíku je určena část rampy vedle betonové stěny, na níž je osazeno vodorovné madlo a spodní tyč, chránící vozík proti sjetí. Šířka části rampy pro osoby na vozíku je 998 mm. Vedle horní úrovně rampy se nachází výše zmíněné 3 schodišťové stupně, klesající směrem k betonové lávce na úrovni vstupního podlaží objektu loděnice.

Alternativně je možný přístup na úroveň přízemí objektu do dvora areálu loděnice: za podchodem pod ulicí Strakonická pokračujte v přímém směru po chodníku až k cyklistické stezce, lemující řeku Vltavu. Na stezce zatočte doleva a po cca 30 m se po levé straně stezky nachází vjezd do dvora areálu (jedná se o vjezd pro automobily).


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.Zpět na na začátek stránky


PŮDORYSNÉ SCHÉMA


Zpět na na začátek stránky


FOTOGALERIE

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz