ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTSinkuleho kolej


Adresa:
Tel.:
Web:
GPS:
Zikova 702/13, 160 00 Praha 6 - Dejvice
+420 224 311 446
http://www.suz.cvut.cz/koleje/sinkuleho-kolej
50°6'5.153"N, 14°23'23.836"E
Objekt částečně přístupnýObjekt zahrnuje studentské ubytování a hostel.

Celková kapacita koleje je více než 350 lůžek (jedno- až čtyřlůžkové pokoje). Příslušenství se sprchou a kuchyňka jsou na patře. K dispozici je stolní fotbal, posilovna, stolní tenis, kulečník, studovny.

Šestipodlažní objekt je zařazen do kategorie částečné přístupnosti zejména z důvodu, že přístupná je pouze část vstupního podlaží. K dispozici je 1 osobní samoobslužný výtah, který objekt obsluhuje až od úrovně zvýšeného přízemí (přístup pouze po schodišti). Objekt postrádá bezbariérově upravené pokoje i toalety.


VSTUP
INTERIÉR
VÝTAHY
WC
PARKOVÁNÍ
POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA
FOTOGALERIE


VSTUP

Hlavní vstup je bezbariérový. Max. převýšení 20 mm. Je snadno vizuálně rozeznatelný.

Hlavní vstupní dveře jsou součástí prosklené stěny, tvořené 3 dvoukřídlými dveřmi; na první pohled není patrné, které dveře slouží ke vstupu. Hlavní vstupní dveře jsou dvoukřídlé, mechanicky otevíravé směrem ven (šířka 1 křídla 786 mm). Všechny prosklené plochy jsou opatřené 2 kontrastními pruhy značek. Vstupní dveře nejsou uzamčené; jsou volně přístupné veřejnosti (zvonek u vstupu zvenku ve výšce 1 460 mm).

Za vstupními dveřmi následuje prostorné zádveří (hloubky 2 000 mm), kam ústí po levé straně okno recepce (výška parapetu 1 030 mm; bez možnosti indukčního poslechu).

Dále následují dvoukřídlé prosklené vnitřní dveře, mechanicky otevíravé směrem do zádveří, vedoucí do vstupní haly (šířka 1 křídla 780 mm). Dveře jsou uzamčené; přístupné výhradně otevřením z recepce. Při opouštění koleje je nutné použít tlačítko (ve výšce 1 340 mm) pro odemčení elektronického zámku, které je osazeno z vnitřní strany u dveří.

Přede vstupními dveřmi i v zádveří je dostatečný manipulační prostor.

Vstup není akusticky ani hlasově definován.

Zpět na na začátek stránkyINTERIÉR

Částečně přístupná je pouze část vstupního podlaží, zahrnující zádveří s recepcí, vstupní halu se schodištěm a kanceláře.

Žádný z pokojů není bezbariérově upravený ani bezbariérově přístupný.

Šířka vnitřních (jednokřídlých) dveří do kanceláří ve vstupním podlaží je cca 800 – 845 mm.

Zpět na na začátek stránkyVÝTAHY

K dispozici je 1 osobní výtah, přístupný až od úrovně zvýšeného přízemí, kam je možné se dostat pouze po schodišti. Od úrovně zvýšeného přízemí obsluhuje všechna podlaží, na nichž jsou pokoje.

Výtah je volně přístupný veřejnosti.

Rozměry kabiny: šířka 850 mm, hloubka 870 mm. Vnější dveře šířky 660 mm jsou otevíravé mechanicky směrem ven (výška svislého madla na osu je 1 124 mm). Vnitřní dveře kabiny (stejné šířky jako vnější) jsou skládací, automatické.  Přivolávací tlačítko zvenku výtahu je ve výšce 1 352 mm. Ovládací tlačítka uvnitř výtahu jsou ve výšce 1 120 – 1 300 mm. Výtah je uvnitř vybaven optickou signalizací. Není vybaven sedátkem, akustickou a hlasovou signalizací, hmatovým značením ani možností indukčního poslechu. Před výtahem je omezený manipulační prostor.

Zpět na na začátek stránkyWC

K dispozici není žádné bezbariérově upravené hygienické zázemí.

V objektu se nachází běžné hygienické zázemí.

Zpět na na začátek stránkyPARKOVÁNÍ

U objektu není vyhrazené parkovací stání.

Běžná parkovací místa jsou k dispozici v ulici Zikova.

16 vyhrazených parkovacích míst je k dispozici v garáži pod Novou budovou ČVUT (FA/FIT), v blízkosti osobních výtahů. Studenti ČVUT evidovaní ve Středisku ELSA a návštěvníci dejvického kampusu, kteří ve Středisku ELSA nejsou evidovaní, ale mají oprávnění k parkování na vyhrazených místech, mohou využít tuto možnost parkování zdarma. Žádost o bezplatné parkování na vyhrazených místech na parkovišti v Nové budově předem konzultujte ve Středisku ELSA: stredisko@elsa.cvut.cz nebo volejte recepci Nové budovy: +420 776 555 558.

Zpět na na začátek stránkyPOPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS

Přístup od MHD na Sinkuleho kolej je možný z několika směrů:


Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od stanice metra A – Dejvická:

Osoby se sníženou pohyblivostí mohou na stanici metra Dejvická využít v návaznosti na sebe 2 osobní výtahy, které spojují úroveň nástupiště s úrovní uliční.

První výtah z nástupiště metra vede do spojovací chodby podchodu a je umístěn vedle pevných schodů, směr Vítězné náměstí. Výtah použijte a dejte se vlevo do spojovací chodby. Po cca 20 metrech použijte nájezd vpravo k druhému výtahu, směr zastávka autobusů MHD na Evropské ulici ve směru z centra, který vede na úroveň ulice. Použijte výtah. Z výtahu se dejte přímo k přechodu přes ulici Šolínova. Přejeďte a pokračujte vpravo ulicí Šolínovou. Na nároží s ulicí Zikovou zatočte doleva. Sinkuleho kolej se nachází zde, po levé straně ulice Zikova, asi po minutě chůze pěšky, zhruba naproti hlavnímu vchodu do budovy rektorátu ČVUT.


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.Zpět na na začátek stránky


PŮDORYSNÉ SCHÉMA


Zpět na na začátek stránky


FOTOGALERIE

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz