ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTKoleje Strahov - bloky 1 až 12


Adresa:
Tel.:
Web:
GPS:
Vaníčkova 7, 160 17 Praha 6
+420 234 678 368 (346)
https://www.suz.cvut.cz/koleje/koleje-strahov
50°4'47.287"N, 14°23'25.582"E
Blok 1 - částečně přístupný

Blok 8 - částečně přístupný

Bloky 2 až 7, 9 až 12 - obtížně přístupné nebo nepřístupnéKoleje Strahov jsou největším ubytovacím zařízením ČVUT v Praze. Celková kapacita je více než 4700 lůžek v rámci 12 samostatných bloků. Koleje Strahov se nachází v těsné blízkosti stadionu Strahov, Petřínské rozhledny a konečné stanice lanové dráhy. Z kolejí je dobře dostupný areál ČVUT v Dejvicích (autobus č. 143) i areál ČVUT na Karlově náměstí (autobus č. 176).


Blok 1 slouží jako správní objekt kolejí Strahov i jako sídlo ředitelství ČVUT - SÚZ, přičemž část prostorů je pronajímána externím službám. Ve vstupním podlaží se nachází přístupné občerstvení, Snack Bar.

Bloky 2 až 7 a 9 až 12 zahrnují dvoulůžkové pokoje minimálních rozměrů a společně sdílené sociální zázemí, umístěné na obou koncích rozhlehlých chodeb na každém podlaží.

Výjimkou je blok 8, který byl zrekonstruován na buňkový systém: vždy 2 dvoulůžkové pokoje sdílí v rámci tzv. buňky 1 společné hygienické zázemí a 1 kuchyňský kout. V 1. NP bloku 8 se nachází 2 bezbariérově upravené buňky pro studenty s omezením pohybu, z nichž každá zahrnuje 2 dvoulůžkové pokoje, upravenou koupelnu s WC a kuchyňskou linku (celkem 8 bezbariérových lůžek).

V rámci areálu se dále nachází studentská menza s restaurací (v bezbariérově přístupném objektu, zpracovaném v samostatném souboru), kluby, bary, obchody, hřiště, lékařské pracoviště a další služby (např. kopírovací středisko, kadeřnictví).


Třípodlažní správní blok 1 je zařazen do kategorie částečné přístupnosti zejména z důvodu, že přístupné je pouze vstupní podlaží a že je přístupnost ostatních podlaží řešena pomocí svislé zdvihací plošiny, což není možné z uživatelského pohledu považovat za skutečně bezbariérové řešení (použití plošiny vyžaduje často dopomoc a obsluha je celkově složitější). K dispozici je 1 částečně přístupná toaleta.

Šestipodlažní ubytovací blok 8 je zařazen do kategorie částečné přístupnosti zejména z důvodu, že je přístupné pouze podlaží s upravenými buňkami – tj. snížené 1. NP (osobní výtah není volně přístupný veřejnosti). K dispozici není žádná veřejně přístupná upravená toaleta.

Šestipodlažní ubytovací bloky 2 – 7, 9 – 12 jsou zařazeny jednoznačně do kategorie obtížně přístupných nebo nepřístupných objektů, protože nemají k dispozici žádný upravený vstup (schodiště), postrádají volně použitelné osobní výtahy i upravené toalety.


VSTUP
INTERIÉR
VÝTAHY
WC
PARKOVÁNÍ
POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA
FOTOGALERIE


VSTUP

Areál kolejí Strahov není oplocen; je volně přístupný veřejnosti a volně průchozí.

BLOK 1:

Hlavní vstup do bloku 1 je bezbariérový (od zastávky autobusu č. 143 Koleje Strahov). Nachází se na úrovni vstupního podlaží objektu (1. NP) a na úrovni ulice Chaloupeckého.

Hlavní vstupní dveře jsou dvoukřídlé prosklené, mechanicky otevíravé směrem do interiéru, volně přístupné veřejnosti (šířka 1 křídla 855 mm, výška svislého madla na dveřích zvenčí 1 100 mm na osu, výška kliky zevnitř 1 080 mm). Po pravé straně vstupních dveří se zvenku na fasádě nachází oboustranná zvonková signalizace na recepci ve výšce 922 mm.

Za vstupními dveřmi následuje celoprosklené zádveří (šířky 3 449 mm, hloubky 1 914 mm). Zádveří má částečně zkosené rohy, čímž je vnitřní manipulační prostor o něco menší.

Dveře vedoucí ze zádveří do vstupní haly jsou jednokřídlé (šířka křídla 876 mm, výška kliky 1 113 mm). Ve vstupní hale je k dispozici bufet Snack Bar a přístup k recepci ve zvýšeném přízemí (o půl podlaží výše, než je vstupní hala; 1. NP) a k přístupné toaletě na úrovni polosuterénu (o 6 schodišťových stupňů níže, než je vstupní hala; 1. PP).

Další bezbariérový vstup se nachází naproti hlavnímu vstupu, z opačné strany vstupní haly v přízemí (přístupný po chodníku z ulice Jezdecká, od zastávky autobusu č. 176 Stadion Strahov). Vstupní dveře jsou dvoukřídlé prosklené, mechanicky otevíravé směrem do vstupní haly. Běžné se otevírá jedno křídlo (šířka 1 křídla 842 mm, výška svislého madla na osu zvenčí 1 100 mm, výška kliky zevnitř 1 114 mm). Dveře i postranní prosklená pevná křídla jsou opatřeny 1 kontrastním pruhem (ve výšce 1 418 mm na osu).

BLOK 8:

Hlavní vstup do bloku 8 není bezbariérový. K hlavním vstupním dveřím vede venkovní, kryté schodiště (12 stupňů; bez mezipodesty; nedostatečný kontrast). Před samotnými vstupními dveřmi je další 1 stupeň (výšky 150 mm).

K dispozici jsou 2 alternativní upravené vstupy. Oba se nachází na bočních (tj. kratších) fasádách; 1 na severní fasádě (směrem k centrálnímu parkovišti), druhý na jižní fasádě (směrem k menze). Oba vstupy jsou tvořeny betonovými venkovními, nekrytými rampami, ústícími k upraveným vstupům, odkud je v obou případech přímý přístup do chodby v 1. NP.

Přímá rampa u severní fasády (bez mezipodesty) má rozměry: délka cca 10 000 mm, čistá šířka mezi zábradlím 1 468 mm, překonává výšku 110 mm, velmi mírný sklon 1,75 %. Rampa je z obou stran opatřena zábradlím (výšky 949 mm) a spodní vodicí tyčí (ve výšce 342 mm). Zábradlí blíže k fasádě není osazeno přes celou délku rampy, ale začíná až u fasády, cca 3 000 mm od dolního konce rampy. Rampa ústí na betonovou terasu před upraveným vstupem. Vstupní dveře jsou jednokřídlé prosklené, mechanicky otevírané směrem ven na terasu (šířka křídla 1 024 mm, výška svislého madla zvenku 1 000 mm na osu, výška zámku zvenku 986 mm, výška oboustranné zvonkové signalizace na recepci zvenku 721 mm, výška kliky zevnitř 1 053 mm, výška vodorovného madla zevnitř 861 mm). Dveře lze snadno otevřít. Zevnitř jsou dveře volně přístupné veřejnosti. Zvenku jsou dveře uzamčené. Z obou stran dveří je dostatečný manipulační prostor.

Přímá rampa u jižní fasády s 1 mezipodestou má rozměry: délka 2 742 mm (spodní úsek) a délka 2 921 mm (horní úsek), čistá šířka mezi zábradlím a zídkou 1 350 mm, překonává celkovou výšku 705 mm, sklon 2 x 12,3 %. Mezipodesta má délku 1 460 mm. Výškový rozdíl lze překonat pomocí rampy nebo schodů. Mezi rampou a schody je postavena zídka, která má po celé své délce stejnou výšku. Na ní je osazeno zábradlí, které má také po celé své délce stejnou výšku 900 mm. Z druhé strany rampy, na zdi, je osazeno zábradlí (ve výšce 984 mm) a spodní vodicí tyč (ve výšce 336 mm). Rampa ústí na betonovou terasu před upraveným vstupem. Vstupní dveře mají podobné parametry jako upravený vstup na severní fasádě, viz výše.

Recepce bloku 8 se nachází v mezipatře u hlavního vstupu do bloku 8 a není bezbariérově přístupná. Výška pultu je 1 216 mm. Indukční poslech není k dispozici.

BLOKY 2 - 7, 9 - 12:

Vstupy nejsou bezbariérové. K hlavním vstupním dveřím stoupá venkovní, kryté schodiště (většinou cca 12 stupňů; bez mezipodesty). Bloky nemají k dispozici žádný alternativní upravený vstup.

Žádný ze vstupů není akusticky ani hlasově definován.

Zpět na na začátek stránkyINTERIÉR

BLOK 1:

Přístupné je vstupní podlaží (1. NP) s hlavním vstupem a vstupní halou a bufetem Snack Barem (1. NP).

Částečně přístupné je zvýšené vstupní podlaží s recepcí a kancelářemi (také 1. NP) a částečně zapuštěný polosuterén s upravenou toaletou a kopírovacím centrem (1. PP). Vše je propojeno zdvihací plošinou.

Ostatní 2 podlaží jsou nepřístupná.

Výška pultu recepce je po celé délce 1 242 mm. Recepce je dostatečně osvětlena. Není zde možnost indukčního poslechu. Mezi recepcí a schodištěm se nachází dva info stojany s displeji ve výšce 890 mm.

BLOK 8:

Přístupné je snížené vstupní podlaží objektu (1. NP), ve kterém se nachází 2 bezbariérově upravené buňky se 2 dvoulůžkovými pokoji. 1 buňka je umístěna v blízkosti severního upraveného vstupu do objektu. Druhá buňka je umístěna na opačné straně chodby, v blízkosti jižního upraveného vstupu do objektu.

Ostatní podlaží jsou nepřístupná; jsou dostupná osobním výtahem, který není veřejnosti k dispozici. Také mezipatra (se studovnami) nejsou bezbariérově přístupná.


Údaje k zaměřeným prostorům v buňce, nacházející se blíže k severnímu upravenému vstupu:

Vstupní dveře do chodby v buňce jsou jednokřídlé, otevíravé směrem do chodby v buňce (šířka křídla 897 mm, výška kliky 1 085 mm, výška vodorovného madla 870 mm). Chodba v buňce (šířky 1 500 mm) poskytuje dostatečný manipulační prostor, kromě prostoru u koupelny, kde při otevření obou dveří může dojít ke kolizi. Z chodby je přístupná upravená koupelna s WC, dále běžné WC a 2 dvoulůžkové pokoje.

Na konci chodby se po levé straně nachází krátká nika s vestavěnou kuchyňskou linkou (výška pracovní desky je 760 m, výška podjezdu je 650 mm, spodní hrana horních skříněk je výšce 1 150 mm a horní hrana horních skříněk je ve výšce 1 770 mm).

Vstupní dveře do pokoje, označeného v půdorysném schématu jako „a“, jsou jednokřídlé, otevíravé směrem do pokoje (šířka křídla 899 mm, výška kliky 1 085 mm, výška vodorovného madla 880 mm).

Pokoj „a“ má rozměry: šířka 4 165 mm, hloubka 4 200 mm.

Vstupní dveře do pokoje, označeného v půdoryse jako „b“, jsou jednokřídlé, otevíravé směrem do pokoje (šířka křídla 900 mm, výška kliky 1 085 mm, výška vodorovného madla 885 mm).

Pokoj „b“ má rozměry: šířka 4 000 mm a hloubka 5 400 mm, dveře šířky 900 mm. Zhruba uprostřed místnosti stojí pilíř, který částečně omezuje vnitřní manipulační pokoj.

Rozměry koupelny se sprchovým koutem, záchodovou mísou a umyvadlem: šířka 2 745 mm (zmenšená o topení osazené naproti sprchovému koutu), hloubka 2 115 mm. Jednokřídlé dveře (šířky 895 mm) jsou mechanicky otevíravé směrem ven do chodby. Z vnitřní strany mají osazeno vodorovné madlo ve výšce 890 mm. Klika je ve výšce 1087 mm. Manipulační prostor pro vozík se nachází proti dveřím. Záchodová mísa je přístupná z pravé strany. Horní hranu má ve výšce 500 mm. Je opatřena z obou stran madly. Madlo u stěny je pevné, dlouhé 820 mm, s horní hranou ve výšce 765 mm. Madlo v prostoru směrem ke sprchovému koutu je polohovatelné, dlouhé 850 mm, s horní hranou ve výšce 750 mm. Vedle umyvadla je osazeno vodorovné, polohovatelné madlo, dlouhé 856 mm, s horní hranou ve výšce 830 mm, umístěné v prostoru směrem k záchodové míse – při sklopení madla je před záchodovou mísou výrazně omezený manipulační prostor. Sprchový kout je tvořen vyspádovanou podlahou; spádovaní je provedeno do rohu místnosti. Kout je vymezen závěsem na velikost: šířka 1 290 mm, hloubka 1 440 mm. Na stěně naproti dveřím je ve sprše osazeno sklopené sedátko ve výšce 495 mm. Na stěně kolmé k sedátku je pak osazeno vodorovné madlo, dlouhé 560 mm, ve výšce 755 mm. Držák sprchy je osazen v obtížně dosažitelné výšce 1 560 mm a baterie ve výšce 915 mm. V chodbě před dveřmi, pokud nejsou otevřeny vstupní dveře do buňky, je dostatek manipulačního prostoru; v kabině je omezený manipulační prostor. V kabině jsou k dispozici 4 háčky na oděvy. Nouzové signalizační zařízení chybí.

Buňka, nacházející se na opačné straně chodby, má zrcadlově obrácený půdorys a podobné rozměry.


BLOKY 2 – 7, 9 - 12:

Šestipodlažní, téměř identické, objekty jsou obtížně přístupné či zcela nepřístupné.

Zpět na na začátek stránkyVÝTAHY

BLOK 1:

K dispozici je 1 polouzavřená svislá zdvihací plošina, nacházející se vedle schodiště, která obsluhuje polosuterén (1. PP), vstupní podlaží se vstupem a vstupní halou (1. NP) a zvýšené vstupní podlaží (1. NP). Plošina je průchozí, dveře jsou protilehlé proti sobě. Plošina je prosklená, na nejvyšší úrovni je zasklení vysoké 1 100 mm od země.

Parametry plošiny: šířka 743 mm (zmenšená o vodorovné madlo), hloubka 1 433 mm, nosnost 250 kg/1 osoba. Dveře v šířce plošiny (743 mm) jsou mechanicky otevíravé směrem ven z kabiny. Přivolávací tlačítko zvenku plošiny je ve výšce max. 895 mm. Ovládací tlačítka uvnitř plošiny jsou umístěna v jedné řadě ve výšce 911 mm. Plošina není vybavena optickou, hlasovou ani akustickou signalizací, hmatovým značením ani možností indukčního poslechu. Plošina je volně přístupná veřejnosti, samoobslužná. Před plošinou je na všech podlažích dostatečný manipulační prostor.

BLOK 8:

K dispozici je 1 osobní výtah, umístěný napravo od severního upraveného vstupu do objektu, přístupný z hlavní chodby. Výtah slouží výhradně pro obsluhu objektu; je uzamčen (klíč u paní hospodářky). Výtah obsluhuje pouze podlaží objektu, ve kterých se nachází pokoje. Neobsluhuje mezipatra, ve kterých se nachází jednak recepce (1. mezipatro) a jednak studovny (ostatní mezipatra).

Rozměry kabiny: šířka 1 320 mm, hloubka 1 018 mm (zmenšená o vodorovné madlo ve výšce 858 mm). Vnější dveře šířky 800 mm jsou mechanicky otevíravé směrem ven z kabiny. Výška svislého madla na dveřích je 1 043 mm na osu. Vnitřní dveře šířky 731 mm jsou skládací, automatické. Přivolávací tlačítko zvenku výtahu je ve výšce 1 200 mm. Ovládací tlačítka uvnitř výtahu jsou ve výšce 1 200 – 1 387 mm.  Výtah je vybaven optickou signalizací. Není vybaven sedátkem, akustickou, hlasovou signalizací, hmatovým značením ani možností indukčního poslechu. Před výtahem je dostatečný manipulační prostor.

BLOKY 2 – 7, 9 - 12:

Na ostatních blocích existuje vždy 1 osobní výtah. Výtah slouží výhradně pro obsluhu objektu; je uzamčen. Výtah obsluhuje pouze podlaží objektu, ve kterých se nachází pokoje. Neobsluhuje mezipatra, ve kterých se nachází jednak vrátnice (1. mezipatro) a jednak studovny (ostatní mezipatra).

Zpět na na začátek stránkyWC

BLOK 1:

K dispozici je 1 označená, částečně přístupná toaleta v polosuterénu (1. PP). Toaleta (s 1 záchodovou mísou) slouží zároveň jako jediná toaleta pro ženy. Je uzamčená (klíč na recepci nebo u SNACK BARU).

Toaleta je zařazená do kategorie částečné přístupnosti zejména z důvodu omezeného manipulačního prostoru v kabině (šířka méně než 1 600 mm).

Přístup k upravené kabině je přes chodbu (šířka 960 mm, délka 1 737 mm) a umývárnu se 2 umyvadly (šířka 2 200 mm, hloubka 1 649 mm). Vnější vstupní dveře z haly do chodby jsou jednokřídlé, mechanicky otevíravé směrem ven (šířka křídla 802 mm, výška kliky 1064 mm). Dveře nejsou opatřeny vodorovným madlem ani zvenku zajistitelným zámkem (vypůjčeným klíčem se zamykají právě tyto dveře).

Rozměry kabiny: šířka 2 270 mm, hloubka 1 560 mm. Dveře kabiny (šířky 802 mm, výška kliky 1 069 mm) jsou mechanicky otevíravé směrem ven do umývárny. Z vnější strany postrádají zvenku zajistitelný zámek. Z obou stran jsou opatřeny vodorovnými madly (vnitřní madlo ve výšce 869 mm, vnější madlo ve výšce 853 mm). Manipulační prostor pro vozík mezi mísou a otopným tělesem (šířky 1 395 mm) se nachází proti dveřím. Záchodová mísa je přístupná z pravé strany. Horní hranu má ve výšce 535 mm. Je opatřena z obou stran madly. Madlo u stěny je pevné, dlouhé 557 mm. Madlo v prostoru je polohovatelné, dlouhé 800 mm. Umyvadlo se nachází po pravé straně dveří. Je hluboké 547 mm a je osazeno ve výšce 768 mm. Po pravé straně umyvadla je osazeno pevné vodorovné madlo, dlouhé 611 mm, ve výšce 822 mm. Kabina je přisvětlena 2 okny umístěnými pod stropem. Ovládací páka pro otevření oken je výšce 1 324 mm, za přizdívkou, hlubokou 245 mm a vysokou 1 247 mm. Okolo dveří, v kabině i v umývárně je dostatek manipulačního prostoru. V kabině chybí háček na oděvy a nouzové signalizační zařízení.

BLOKY 2 – 7, 9 - 12:

K dispozici není žádné bezbariérově upravené hygienické zázemí.

Zpět na na začátek stránkyPARKOVÁNÍ

V rámci areálu není vyhrazené parkovací stání.

Areál kolejí Strahov má k dispozici dostatek běžných, nekrytých parkovacích stání (oplocená parkoviště u bloků 1 a 11, ohrazené parkoviště u bloku 1).

Možnost parkování případně konzultujte ve Středisku ELSA: stredisko@elsa.cvut.cz.

Zpět na na začátek stránkyPOPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS

Přístup od MHD do areálu kolejí Strahov:

Přístup do areálu kolejí Strahov je možný několika způsoby. Protože se jedná o rozsáhlé území o rozměrech cca 450 x 250 m, níže uvádíme popis přístupů jen k bloku 1:


Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od stanice metra A – Dejvická, respektive od zastávky autobusu č. 143:

Osoby se sníženou pohyblivostí mohou na stanici metra Dejvická využít v návaznosti na sebe 2 osobní výtahy, které spojují úroveň nástupiště, přes úroveň spojovací chodby, s úrovní uliční.

První výtah z nástupiště metra vede do spojovací chodby podchodu a je umístěn vedle pevných schodů, směr Vítězné náměstí. Výtah použijte a dejte se vlevo do spojovací chodby. Po cca 20 metrech použijte nájezd vpravo k druhému výtahu, směr zastávka autobusů MHD na Evropské ulici ve směru z centra, který vede na úroveň ulice. Použijte výtah. Z výtahu se dejte přímo k přechodu přes ulici Šolínova. Přechod nepřecházejte, zůstaňte na své straně ulice a pokračujte vpravo ulicí Šolínovou až k zastávce autobusu č. 143.

Autobus č. 143 zastavuje mezi stadiónem Strahov a areálem kolejí Strahov, před blokem 1. Přejeďte ulici Vaníčkova a nacházíte se přímo v areálu kolejí. Blok 8 se nachází po pravé straně areálu – jako pátý objekt v pořadí od zastávky autobusu.

Poznámka: autobus č. 143 bývá během semestru přeplněný.


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.Zpět na na začátek stránky


PŮDORYSNÉ SCHÉMA


Zpět na na začátek stránky


FOTOGALERIE

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz