ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTDejvická kolej


Adresa:
Tel.:
Web:
GPS:
Zikova 538/19, 166 00 Praha 6 - Dejvice
+420 224 310 583 - 86
http://www.suz.cvut.cz/koleje/dejvicka-kolej
50°6'6.566"N, 14°23'17.753"E
Objekt obtížně přístupný nebo nepřístupnýObjekt zahrnuje studentské ubytování a hostel.

Kapacita nově zrekonstruované koleje je více než 130 lůžek. Pokoje jsou uspořádané buňkovým systémem s jedno- a dvoulůžkovými pokoji. Příslušenství se sprchou je na buňce. K dispozici je 1 bezbariérově upravená buňka se 2 jednolůžkovými pokoji.


Šestipodlažní objekt (včetně podkroví) je zařazen do kategorie částečné přístupnosti zejména z důvodu, že přístupná je pouze část vstupního podlaží. K dispozici je 1 osobní samoobslužný výtah, který obsluhuje pouze mezipodesty schodiště.


Bezbariérově upravená buňka postrádá dostatečné manipulační prostory a není vybavena přiměřeným nábytkem a zařízením pro osoby s omezenou schopností pohybu. Objekt postrádá upravené toalety pro veřejnost.


VSTUP
INTERIÉR
VÝTAHY
WC
PARKOVÁNÍ
POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA
FOTOGALERIE


VSTUP

Hlavní vstup je bezbariérový. Vedle hlavního vstupu do koleje se nachází 2 podobné vstupy do komerčních prostorů.

Hlavní vstupní dveře do objektu jsou jednokřídlé, částečně prosklené s výraznými bílými rámy, s neprosklenou spodní částí (do výšky 800 mm), mechanicky otevíravé směrem ven (šířka křídla 910 mm, výška kliky 1 055 mm). Dveře jsou uzamčené; nejsou volně přístupné veřejnosti (tlačítko pro otevření dveří po jejich levé straně je výšce 1 100 mm). Dveře nejsou opatřeny z vnitřní strany vodorovnými madly. Ve výšce 1 500 mm jsou dveře opatřeny kontrastním značením (pruhem) pro osoby s postižením zraku. Před vstupními dveřmi zvenku je dostatečný manipulační prostor.

Následuje zádveří, jehož celý povrch je tvořen přímou rampou s mezipodestou (šířka 1 795 mm, délky 1 222 mm a 789 mm, délka mezipodesty 783 mm, sklon 2x 8,75 %). Rampa se svažuje směrem dolů do interiéru ke dvoukřídlým dveřím ústícím do vstupní haly (šířka širšího, běžně používaného křídla 800 mm; dveře jsou uzamčené; lze otevřít na požádání na recepci). Nad/pod rampou je omezený manipulační prostor (vodorovný úsek nad rampou u venkovních vstupních dveří má hloubku 693 mm; vodorovný úsek pod rampou u dveří do vstupní haly má hloubku 1 013 mm). Rampa není opatřena ani z jedné strany madly.

Po pravé straně rampy se nachází okénko a vstupní dveře do recepce (výška parapetu 805 mm v délce 623 mm; bez možnosti indukčního poslechu).

Vstup není akusticky ani hlasově definován.

Zpět na na začátek stránkyINTERIÉR

Částečně přístupná je pouze část vstupního podlaží, zahrnující zádveří s recepcí, vstupní halu a upravenou buňku.

Upravená buňka zahrnuje 1 společnou předsíň, 2 jednolůžkové pokoje, 1 společně sdílenou přístupnou koupelnu se sprchovým koutem a 1 společně sdílenou obtížně přístupnou nebo nepřístupnou toaletu. Koupelna je zařazena do kategorie přístupných prostorů, protože poskytuje dostatečný manipulační prostor a přiměřené vybavení. Toaleta je zařazena do kategorie obtížně přístupných nebo nepřístupných prostorů, protože postrádá dostatečný manipulační prostor (hloubka méně než 1 400 mm).

Údaje k upravené buňce:

Rozměry společné předsíně: šířka 2 120 mm, hloubka 3 394 mm. Dveře šířky 913 mm (práh výšky 20 mm) do společné předsíně, odkud je přístup do obou pokojů, do koupelny i do toalety, se otevírají mechanicky směrem ven do chodby. V předsíni se nachází úložné prostory, lednice a elektrický dvouvařič. V předsíni je omezený manipulační prostor.

Rozměry pokojů (pokoje jsou zrcadlově obrácené, rozměrově téměř identické): šířka 2 450 mm a 2 510 mm, hloubka 4 566 mm. Dveře do pokojů mají šířky 815 mm a 747 mm (prahy 20 mm). Otevírají se mechanicky směrem dovnitř, do pokojů (výška klik 1 060 mm). Výška vypínačů osvětlení je 1 240 mm. Žádné dveře nemají vodorovná madla. Výška parapetu oken je 747 mm.

Rozměry společné přístupné koupelny se sprchovým koutem: šířka 2 810 mm, hloubka 1 610 mm. Dveře šířky 900 mm (bez prahu) se otevírají mechanicky směrem ven. Dveře postrádají z vnitřní strany madlo. Manipulační prostor pro vozík je proti dveřím. Sprchový kout je přístupný z levé strany. Podlaha sprchového koutu je na stejné úrovni jako podlaha celé koupelny; kout je vyspádovaný. Zahrnuje sklopné sedátko ve výšce 532 mm a madlo, ukotvené pevně na stěně. Kotvení sprchové baterie je umístěno nad výšku 1 200 mm. V koupelně je dostatečný manipulační prostor. V koupelně chybí háček na oděvy a nouzové signalizační zařízení.

Rozměry společné obtížně přístupné nebo nepřístupné toalety: šířka 2 680 mm, hloubka 1 370 mm. Dveře šířky 900 mm (bez prahu) se otevírají mechanicky směrem ven. Dveře postrádají z vnitřní strany madlo. Dveře jsou umístěny proti sklopnému madlu v prostoru; při sklopení madla je přístup do kabiny komplikovaný. Manipulační prostor pro vozík není umístěn přímo proti dveřím. Záchodová mísa je přístupná z levé strany. Madlo na stěně vedle mísy je pevné, ukotvené přímo na stěně. Madlo z přístupové strany je sklopné. Vedle umyvadla madlo zcela chybí. V kabině chybí háček na oděvy a nouzové signalizační zařízení.

Pokoje nejsou zařízeny přiměřeným nábytkem.

Zpět na na začátek stránkyVÝTAHY

K dispozici je 1 osobní výtah se vstupy na úrovni mezipodest schodiště (přístup pouze po schodišti). Od úrovně mezipodesty mezi 1. NP a 2. NP obsluhuje všechny mezipodesty ve vyšších podlažích.

Výtah je volně přístupný veřejnosti.

Rozměry kabiny: šířka 926 mm, hloubka 827 mm. Vnější dveře šířky 815 mm jsou otevíravé mechanicky směrem ven. Vnitřní dveře kabiny (stejné šířky jako vnější) jsou skládací, automatické. Přivolávací tlačítko zvenku výtahu je ve výšce 1 258 mm. Ovládací tlačítka uvnitř výtahu jsou ve výšce 966 – 1 275 mm. Výtah je uvnitř vybaven optickou signalizací a příslušnými Braillovými znaky. Není vybaven sedátkem, akustickou a hlasovou signalizací ani možností indukčního poslechu. Před výtahem je dostatečný manipulační prostor.

Zpět na na začátek stránkyWC

K dispozici není žádné veřejně přístupné, bezbariérově upravené hygienické zázemí (kromě hygienického zázemí u upravených pokojů).

V objektu se nachází běžné hygienické zázemí.

Zpět na na začátek stránkyPARKOVÁNÍ

U objektu není vyhrazené parkovací stání.

Běžná parkovací místa jsou k dispozici v ulici Zikova.

16 vyhrazených parkovacích míst je k dispozici v garáži pod Novou budovou ČVUT (FA/FIT), v blízkosti osobních výtahů. Studenti ČVUT evidovaní ve Středisku ELSA a návštěvníci dejvického kampusu, kteří ve Středisku ELSA nejsou evidovaní, ale mají oprávnění k parkování na vyhrazených místech, mohou využít tuto možnost parkování zdarma. Žádost o bezplatné parkování na vyhrazených místech na parkovišti v Nové budově předem konzultujte ve Středisku ELSA: stredisko@elsa.cvut.cz nebo volejte recepci Nové budovy: +420 776 555 558.

Zpět na na začátek stránkyPOPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS

Přístup od MHD na Dejvickou kolej je možný z několika směrů:


Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od stanice metra A – Dejvická:

Osoby se sníženou pohyblivostí mohou na stanici metra Dejvická využít v návaznosti na sebe 2 osobní výtahy, které spojují úroveň nástupiště s úrovní uliční.

První výtah z nástupiště metra vede do spojovací chodby podchodu a je umístěn vedle pevných schodů, směr Vítězné náměstí. Výtah použijte a dejte se vlevo do spojovací chodby. Po cca 20 metrech použijte nájezd vpravo k druhému výtahu, směr zastávka autobusů MHD na Evropské ulici ve směru z centra, který vede na úroveň ulice. Použijte výtah. Z výtahu se dejte přímo k přechodu přes ulici Šolínova. Přejeďte a pokračujte vpravo ulicí Šolínovou. Na nároží s ulicí Zikovou zatočte doleva. Dejvická kolej se nachází zde, v ulici Zikova, asi po třech minutách chůze pěšky. (Nejdříve po cestě minete Sinkuleho kolej, která se nachází ve stejné ulici, na téže straně).


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.


 Zpět na na začátek stránky


PŮDORYSNÉ SCHÉMA


Zpět na na začátek stránky


FOTOGALERIE

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz