ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTBubenečská kolej


Adresa:
Tel.:
Web:
GPS:
Terronská 1023/28, 166 06 Praha 6 - Bubeneč
+420 224 311 105
http://www.suz.cvut.cz/koleje/bubenecska-kolej
50°6'19.159"N, 14°23'50.911"E
Objekt částečně přístupnýObjekt zahrnuje studentské ubytování a hostel.

Celková kapacita studentského ubytování je více než 500 lůžek. Pokoje jsou třílůžkové (příslušenství se sprchou a kuchyňka na patře). Pro hostel je celoročně vyčleněno cca 10 pokojů.

Tří- až čtyřpodlažní objekt je zařazen do kategorie částečné přístupnosti zejména z důvodu, že přístupná je pouze část vstupního podlaží. K dispozici je 1 osobní výtah, který lze ve výjimečných případech, po domluvě na recepci, použít. Objekt postrádá bezbariérově upravené pokoje i toalety.


VSTUP
INTERIÉR
VÝTAHY
WC
PARKOVÁNÍ
POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA
FOTOGALERIE


VSTUP

Hlavní vstup je bezbariérový.

Hlavní vstupní dveře do objektu jsou dvoukřídlé prosklené, s výraznými světlými rámy, mechanicky otevíravé směrem dovnitř (šířka křídla 789 mm, výška kliky 920 mm). Dveře nejsou opatřeny z vnitřní strany vodorovnými madly. Sklo je opatřeno kontrastním pruhem značek. Dveře nejsou uzamčené; jsou volně přístupné veřejnosti. Před vstupními dveřmi zvenku je dostatečný manipulační prostor.

Za vstupními dveřmi do objektu se nachází celoprosklené zádveří (šířka 3 350 mm, hloubka 1 840 mm). Šířka vnitřních dveří mezi zádveřím a vstupní halou je 789 mm. Dveře nejsou opatřeny z vnitřní strany vodorovným madlem. Prosklení je dostatečně označeno vizuálně kontrastními pruhy. Tyto dveře jsou uzamčené, přístupné výhradně na kartu (čtečka karet ve výšce 1 340 mm) nebo pomocí zvonkové signalizace na recepci (výška zvonku 1 360 mm). Při opouštění koleje je nutné použít tlačítko (ve výšce 1 340 mm) pro odemčení elektronického zámku, které je osazeno z vnitřní strany u dveří.

Vstup není akusticky ani hlasově definován.

Zpět na na začátek stránkyINTERIÉR

Částečně přístupná je část vstupního podlaží, zahrnující vstupní halu s recepcí (výška parapetu 1 140 mm, hloubka pultu 150 mm; bez možnosti indukčního poslechu).

Žádný z pokojů není bezbariérově upravený ani bezbariérově přístupný.

Obě chodby po obou stranách vstupní haly jsou o 3 schodišťové stupně výš, než je úroveň vstupní haly. Výškový rozdíl je překonán jednak pomocí schodů, jednak pomocí přímých ramp (resp. nájezdů), nainstalovaných na schody, využívaných k provozním účelům (šířka 900 mm, délka 1 700 mm, sklon 23 %; bez zábradlí; protiskluzný povrch).

Zpět na na začátek stránkyVÝTAHY

K dispozici je 1 osobní výtah, obsluhující všechna podlaží objektu.

Je určen výhradně k provozním účelům; po domluvě na recepci ho lze ve výjimečných případech použít.

Rozměry kabiny: šířka 957 mm, hloubka 1 069 mm. Vnější dveře šířky 900 mm jsou otvíravé mechanicky směrem ven z kabiny. Vnitřní dveře kabiny (stejné šířky jako vnější) jsou skládací, automatické. Přivolávací tlačítko zvenku výtahu je ve výšce 1 311 mm. Ovládací tlačítka uvnitř výtahu jsou ve výšce 1 036 – 1 256 mm. Výtah je zvenku i uvnitř vybaven optickou signalizací. Není vybaven sedátkem, akustickou a hlasovou signalizací, hmatovým značením ani možností indukčního poslechu. Před výtahem se nachází předsíň (šířka 1 480 mm, hloubka 1 800 mm), která poskytuje omezený manipulační prostor. Vstupní dveře do předsíně (šířky 750 mm) se otevírají mechanicky směrem do předsíně.

Zpět na na začátek stránkyWC

K dispozici není žádné bezbariérově upravené hygienické zázemí.

V objektu se nachází běžné hygienické zázemí.

Zpět na na začátek stránkyPARKOVÁNÍ

U objektu není vyhrazené parkovací stání.

Běžná parkovací místa jsou k dispozici v ulici Terronská.

16 vyhrazených parkovacích míst je k dispozici v garáži pod Novou budovou ČVUT (FA/FIT), v blízkosti osobních výtahů. Studenti ČVUT evidovaní ve Středisku ELSA a návštěvníci dejvického kampusu, kteří ve Středisku ELSA nejsou evidovaní, ale mají oprávnění k parkování na vyhrazených místech, mohou využít tuto možnost parkování zdarma. Žádost o bezplatné parkování na vyhrazených místech na parkovišti v Nové budově předem konzultujte ve Středisku ELSA: stredisko@elsa.cvut.cz nebo volejte recepci Nové budovy: +420 776 555 558.

Zpět na na začátek stránkyPOPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS

Přístup od MHD na Bubenečskou kolej je možný z několika směrů:


Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od stanice metra A – Dejvická:

Osoby se sníženou pohyblivostí mohou na stanici metra Dejvická využít v návaznosti na sebe 2 osobní výtahy, které spojují úroveň nástupiště s úrovní uliční.

První výtah z nástupiště metra vede do spojovací chodby podchodu a je umístěn vedle pevných schodů, směr Vítězné náměstí. Výtah použijte a dejte se vlevo do spojovací chodby. Po cca 20 metrech použijte nájezd vpravo k druhému výtahu, směr zastávka autobusů MHD na Evropské ulici ve směru z centra, který vede na úroveň ulice. Použijte výtah. Hned u výtahu zatočte doprava směrem k Vítěznému náměstí. Na konci trávníku zatočte doleva a stále sledujte trávník až k ulici Jugoslávských partyzánů. Zde pokračujte ulicí k bezbariérovému přechodu naproti ulici Rooseveltova, kterou jeďte až na křižovatku s ulicí Terronskou. Na křižovatce přejeďte na protější chodník a zahněte doleva. Asi po minutě chůze se po pravé straně nachází hlavní vstup do Bubenečské koleje.


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.Zpět na na začátek stránky


PŮDORYSNÉ SCHÉMA


Zpět na na začátek stránky


FOTOGALERIE

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz