ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTMenza Podolí - areál kolejí Podolí


Adresa:
Tel.:
Web:
GPS:
Na Lysině 772/12, 147 45 Praha 4
+420 244 105 104
https://www.suz.cvut.cz/menzy/menza-podoli
50°3'11.130"N, 14°25'44.133"E
Objekt obtížně přístupný nebo nepřístupnýMenza Podolí se nachází v rámci uzavřeného areálu Kolejí Podolí na Praze 4, cca 12 minut chůze od stanice metra C – Pražského povstání. Jedná se o samostatný objekt, umístěný v čele dvora naproti hlavnímu vstupu do areálu.

Areál dále zahrnuje 6 ubytovacích pětipodlažních objektů, bloky A, B, C, D, E, F, a dvoupodlažní správní budovu kolejí (vstupní objekt do areálu).


Dvoupodlažní objekt menzy je jednoznačně zařazen do kategorie obtížně přístupných nebo nepřístupných objektů, protože nemá k dispozici žádný bezbariérový vstup (vnější i vnitřní schodiště), postrádá výtahy a upravené toalety.


VSTUP
INTERIÉR
VÝTAHY
WC
PARKOVÁNÍ
POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA
FOTOGALERIE


VSTUP

Areál kolejí Podolí je oplocen, není volně průchozí.

Hlavní, částečně přístupný vstup do areálu je z ulice Na Lysině skrz dvoupodlažní vstupní objekt; jedná se zároveň o správní budovu kolejí. Správní budovu je třeba buď projít 2 dveřmi, parametry viz níže, nebo je možné ji obejít/objet vjezdem pro automobily (vrata, závora, nerovný terén – dlažební kostky). Průchod správním objektem je volně přístupný veřejnosti (není zde zvonek, čtečka karet, ani tlačítkové tablo s kódovačem). Vnější vstupní dveře do správní budovy z ulice Na Lysině jsou dvoukřídlé prosklené (šířka křídla 825 mm, horní hrana madla ve výšce 1 055 mm). Vnitřní vstupní dveře, vedoucí z prostoru před vrátnicí na dlážděný dvůr, jsou jednokřídlé prosklené (šířka křídla 810 mm, spodní hrana kódovače ve výšce 1 240 mm). Před dveřmi je 1 schodišťový stupeň (výšky 100 mm) a nerovný terén - dlažební kostky. Správní budova zahrnuje hlavní vrátnici areálu v 1. NP, která slouží celému areálu (výška parapetu 1 040 mm, předsazený pult o 100 mm; bez možnosti indukčního poslechu), a administrativní zázemí pro koleje.


Hlavní vstup do objektu menzy není bezbariérový. Před vstupními dveřmi se nachází rozlehlá venkovní nekrytá terasa, na kterou je nutno vystoupat po 3 schodišťových stupních (výška 1 stupně 150 mm) bez bezbariérové úpravy. Před samotnými vstupními dveřmi se nachází další 1 stupeň (proměnlivé výšky 30 - 40 mm).

Hlavní vstupní dveře jsou troje; všechny jsou dvoukřídlé prosklené, mechanicky otevíravé směrem ven na terasu. Ke vstupu slouží ty prostřední (šířka 1 křídla 720 mm, výška kliky 1 033 mm). Zvonková signalizace zde není.

Za vstupními dveřmi následuje prostorné zádveří (šířky 10 200 mm, hloubky 2 600 mm) a dále troje prosklené kývavé dveře, tj. dveře mechanicky otevíravé směrem ven i dovnitř. Prostřední dveře jsou dvoukřídlé; po stranách jsou dveře jednokřídlé (šířka 1 křídla 780 mm, výška svislých madel na osu 1 080 mm). Prostřední dveře bývají během provozu menzy stále otevřeny. Dveře ústí před široké schodiště (5 stupňů, bez mezipodesty, kontrastně označené), stoupající do dalších prostorů menzy. Přede dveřmi i v zádveří je dostatečný manipulační prostor.

Žádný ze vstupů není akusticky ani hlasově definován.

Zpět na na začátek stránkyINTERIÉR

Interiér objektu menzy je obtížně přístupný nebo nepřístupný. Prostory výdeje jídla se nachází ve 2. NP, přičemž objekt nemá k dispozici výtah ani jiné zdvihací zařízení.

Za vstupními dveřmi a zádveřím se nachází trojramenné schodiště, které zpřístupňuje obě podlaží menzy.

V objektu menzy není k dispozici samostatná vrátnice. Ve 2. NP se na chodbě nachází administrativní okénko (výška parapetu 852 mm v šířce 812 mm bez předsunutého pultu; bez možnosti indukčního poslechu). Okénko není označené, snadno přehlédnutelné.

Do obou prostorů výdeje jídla vedou dvoje dvoukřídlé prosklené dveře, mechanicky otevíravé směrem ven do chodby (šířka 1 křídla je 808 mm, resp. 711 mm).

Výška obslužného pultu je 870 mm. Výška odkládacího pultu je 900 mm.

Výška jídelního stolu je 755 mm.

Zpět na na začátek stránkyVÝTAHY

K dispozici není žádný výtah.

Zpět na na začátek stránkyWC

K dispozici není žádná upravená toaleta.

V rámci areálu kolejí Podolí jsou k dispozici 2 upravené toalety, a to v blocích C, F.

Zpět na na začátek stránkyPARKOVÁNÍ

V rámci areálu není vyhrazené parkovací stání.

Areál kolejí Podolí má k dispozici dostatek běžných, nekrytých parkovacích stání.

Možnost parkování pro studenty evidované ve Středisku ELSA prosím konzultujte emailem: stredisko@elsa.cvut.cz.

Zpět na na začátek stránkyPOPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS

Přístup do areálu kolejí Podolí:

Protože stanice metra Pražského povstání není bezbariérově přístupná, osobám se sníženou pohyblivostí doporučujeme využít nízkopodlažní autobus na zastávku Děkanka.


Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od zastávky busu Děkanka (ze směru od stanice metra C Pražského povstání):

Autobus zastavuje v blízkosti areálu kolejí Podolí. Po výstupu z autobusu na zastávce Děkanka pokračujte ulicí Na Hřebenech II v stejném přímém směru jako autobus až na křižovatku s ulicí Na Hřebenech I. Na křižovatce zatočte doprava a pokračujte v přímém směru do ulice Pod Děkankou až na křižovatku s ulicí Na Lysině. Na křižovatce zatočte doleva, přejeďte přechod přes silnici a pokračujte v přímém směru cca 20 m. Po levé straně se nachází hlavní vstup, tj. správní budova/vstupní objekt, do areálu kolejí Podolí. Naproti vstupnímu objektu se nachází menza. Celý terén od zastávky Děkanka je náročný (sklony terénu, nerovnosti povrchu, obrubníky bez nájezdů).


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.Zpět na na začátek stránky


PŮDORYSNÉ SCHÉMA


Zpět na na začátek stránky


FOTOGALERIE

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz