ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTMenza Masarykova kolej


Adresa:
Tel. 1.:
Tel. 2.:
Web 1.:
Web 2.:
GPS:
Thákurova 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
+420 233 051 111 (recepce)
+420 233 051 117 (118)
http://www.masarykovakolej.cz/
https://www.suz.cvut.cz/menzy/masarykova-kolej
50°6'2.820"N, 14°23'12.573"E
Objekt částečně přístupnýObjekt Masarykovy koleje zahrnuje jednak studentské ubytování a menzu, jednak hotel, restauraci a kongresové centrum.

Pětipodlažní objekt Masarykovy koleje je zařazen do kategorie přístupných objektů, protože splňuje základní kritérium přístupnosti, a to zvládnutí návštěvy převážně vlastními silami či za pro uživatele běžných podmínek, případně s využitím pomoci, kterou je možné na místě samostatně zajistit. Přístupná jsou všechna podlaží objektu (2 osobní samoobslužné výtahy) a pro veřejnost jsou k dispozici 2 upravené toalety.


Studentská menza i akademická restaurace jsou zařazeny do kategorie částečně přístupných prostorů zejména z důvodu, že je upravený přístup k nim tvořen rampou o sklonu přesahujícím 12,5 %.


VSTUP
INTERIÉR
VÝTAHY
WC
PARKOVÁNÍ
POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA
FOTOGALERIE


VSTUP

Hlavní vstup do objektu Masarykovy koleje je bezbariérový, jasně vizuálně rozeznatelný.

Hlavní vstupní dveře do objektu jsou dvoukřídlé dřevěné, mechanicky otevíravé směrem dovnitř do zádveří (šířka 1 křídla 775 mm, výška kliky/koule 1 036 mm). Dveře jsou volně přístupné veřejnosti (výška zvonku zvenku 1 236 mm). Následuje zádveří (hloubky 2 119 mm) tvořené prosklenou stěnou s dvoukřídlými posuvnými, automatickými dveřmi (celkové průchozí šířky obou křídel 1 575 mm). Prosklená stěna i dveře mají ve výšce 800 mm nad zemí členění prosklení, viditelné oproti pozadí. Zasklení není ve spodní části chráněno proti mechanickému poškození. Před vstupními dveřmi i v zádveří je dostatečný manipulační prostor.

Vstup není akusticky ani hlasově definován.

Zpět na na začátek stránkyINTERIÉR

Zádveří ústí do centrální vstupní haly, ve které se po levé straně nachází recepce a po pravé straně vrátnice (výška obou parapetů je shodná, cca 1 044 mm; hloubka pultů 460 mm; obě jsou bez možnosti indukčního poslechu; nedostatečně osvětlené).

Prostory menzy a restaurace se nachází po levé straně vstupní haly a jsou umístěny o půl podlaží níže, než je vstupní podlaží.


Hlavní přístup do menzy je tvořen schodištěm. Alternativní přístup do menzy by měl být přes prostor restaurace, která je na rozdíl od menzy přístupná pomocí rampy (viz níže). Ovšem prostor z obou stran dveří, propojujících menzu a restauraci, je z provozních důvodů zastavěn stolky. Proto je se správou budovy i s vedoucí stravovacího provozu domluveno, že se osoby s omezením pohybu, které se chtějí stravovat v menze, ohlásí na recepci Masarykovy koleje a budou obslouženy v prostoru restaurace.


Přístup do restaurace je pomocí přímé rampy s mezipodestou (horní úsek: šířka 1 930 mm, délka 4 800 mm, sklon 14 %; dolní úsek: šířka 1 930 mm, délka 3 900 mm, sklon 7 %; délka mezipodesty 1 100 mm; povrch protiskluzná dlažba). Rampu po obou stranách lemují zdi. Madlo (ve výšce 1 000 mm) je instalováno pouze u horní části rampy a pouze na jedné straně. Kladem je, že je rampa zvýrazněna odlišnou barvou povrchu podlah od vodorovných úseků i od mezipodesty a je dobře vizuálně rozeznatelná.

Vstupní dveře do restaurace jsou dvoukřídlé, obtížněji mechanicky otevíravé směrem ven do chodby (doporučujeme si zajistit asistenci). Nejsou opatřeny z vnitřní strany vodorovnými madly.

V prostoru restaurace je dostatek manipulačního prostoru.

Zpět na na začátek stránkyVÝTAHY

Výtah není třeba.

Zpět na na začátek stránkyWC

Celkem jsou v objektu Masarykovy koleje pro veřejnost k dispozici 2 označené, částečně přístupné toalety. Pro menzu a restauraci slouží toaleta vedle recepce v 1. NP (uzamčená, klíč na recepci).


Toaleta je zařazena do kategorie částečné přístupnosti zejména z důvodu omezeného manipulačního prostoru (hloubka méně než 1 600 mm + uložení úklidových pomůcek v manipulačním prostoru pro vozík).


Rozměry kabiny: šířka 1 975 mm, hloubka 1 560 mm. Dveře šířky 895 mm jsou mechanicky otevíravé směrem ven z kabiny. Z vnější strany mají zvenku zajistitelný zámek. Z vnitřní strany postrádají vodorovné madlo. Klika je ve výšce 1 057 mm. Manipulační prostor pro vozík (šířky 981 mm) je umístěn proti dveřím; bývají zde uložené úklidové pomůcky, které mohou omezovat manipulační prostor. Záchodová mísa je přístupná z levé strany. Horní hranu sedátka má ve výšce 530 mm. Je opatřena z obou stran madly dlouhými 800 mm. Madlo u stěny je pevné, madlo v prostoru polohovatelné (lze snadno polohovat). Splachování je pomocí provázku, který visí nad záchodovou mísou (ve výšce 1100 mm). Toaletní papír bývá uložen na umyvadle nebo v rohové skříňce vedle mísy. Mezi umyvadlem a dveřmi je vodorovné madlo, osazené na zdi. Na zemi, mezi umyvadlem a dveřmi, stojí přenosný odpadkový koš a pod umyvadlem je osazeno atypické vodorovné madlo, což může omezovat podjezd vozíku pod umyvadlo. Před dveřmi je dostatečný manipulační prostor. V kabině chybí háček na oděvy a nouzové signalizační zařízení.

Zpět na na začátek stránkyPARKOVÁNÍ

U objektu není vyhrazené parkovací stání.

Běžná parkovací místa jsou k dispozici v ulici Thákurova.

Objekt Masarykovy koleje má ve dvoře k dispozici běžná krytá a nekrytá parkovací stání. Podmínkou je uhrazení parkovacího poplatku.


16 vyhrazených parkovacích míst je k dispozici v garáži pod Novou budovou (v blízkosti osobních výtahů). Studenti ČVUT evidovaní ve Středisku ELSA a návštěvníci dejvického kampusu, kteří ve Středisku ELSA nejsou evidovaní, ale mají oprávnění k parkování na vyhrazených místech, mohou využít tuto možnost parkování zdarma. Žádost o bezplatné parkování na vyhrazených místech na parkovišti v NB předem konzultujte ve Středisku ELSA: stredisko@elsa.cvut.cz nebo volejte recepci NB: +420 776 555 558.


4 vyhrazená parkovací stání jsou k dispozici v ulici Kolejní. 1 kolmé vyhrazené místo se nachází mezi venkovním schodištěm do menzy ve Studentském domě a Novou budovou FA/FIT (příjezd možný z ulice Bechyňova). 1 podélné vyhrazené stání se nachází mezi objekty FSv B a FSv D před vstupem do Výpočetního a informačního centra fakulty stavební (VIC FSv). 2 kolmá vyhrazená stání se nachází před fasádou Ateliéru D. Tato 3 stání jsou ze směru od ulice Bechyňova za závorou (otevírá se po domluvě na vrátnici ve FSv D, která není přístupná). Nebo je možné přijet automobilem z opačné strany, ze směru od ulice Evropská.

Zpět na na začátek stránkyPOPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS

Přístup od MHD k objektu Masarykovy koleje je možný, např.:


Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od stanice metra A – Dejvická:

Osoby se sníženou pohyblivostí mohou na stanici metra Dejvická využít v návaznosti na sebe 2 osobní výtahy, které spojují úroveň nástupiště s úrovní uliční.

První výtah z nástupiště metra vede do spojovací chodby podchodu a je umístěn vedle pevných schodů, směr Vítězné náměstí. Výtah použijte a dejte se vlevo do spojovací chodby. Po cca 20 metrech použijte nájezd vpravo k druhému výtahu, směr zastávka autobusů MHD na Evropské ulici ve směru z centra, který vede na úroveň ulice. Použijte výtah. Z výtahu se dejte přímo k přechodu přes ulici Šolínova. Přejeďte ulici k přístřešku metra. Za přístřeškem metra zatočte doleva a poté zatočte doprava do ulice Evropská. Pokračujte rovně ulicí Evropskou až na nároží s ulicí Thákurovou. Za zelenou plochou zahněte doprava. V ulici Thákurova se již nachází hlavní vstup do Masarykovy koleje, který je v rámci fasády snadno rozeznatelný.


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.Zpět na na začátek stránky


PŮDORYSNÉ SCHÉMA


Zpět na na začátek stránky


FOTOGALERIE

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz