ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTKloknerův ústav (KÚ)


Adresa:
Tel.:
Web:
GPS:
Šolínova 7, 166 08 Praha 6 - Dejvice
+420 224 353 529 (537, 545, 529)
http://www.klok.cvut.cz/cs
50°6'5.488"N, 14°23'31.059"E
Objekt obtížně přístupný nebo nepřístupnýKloknerův ústav sídlí v budově Zikova (1. PP, 1. NP, 2. NP, 3. NP). Je přístupný nárožním vstupem z ulice Zikova a Šolínova.

Součástí budovy je dále především Rektorát ČVUT, Archiv ČVUT, některé katedry fakulty elektrotechnické ČVUT (FEL) a Výpočetní a informační centrum ČVUT (VIC). Ostatní prostory budovy patří Vysoké škole chemicko-technologické v Praze (VŠCHT).

Budova Zikova je zařazena do  kategorie obtížně přístupných nebo nepřístupných objektů, protože přístupné jsou pouze vstupní haly v 1. NP a budova postrádá dostatečně prostorné osobní výtahy i upravené toalety (běžné toalety se nachází v nepřístupných podlažích).

Prostory Kloknerova ústavu jsou také zařazeny do kategorie obtížně přístupných nebo nepřístupných prostorů, protože jsou všechny přístupné výhradně po schodištích.


VSTUP
INTERIÉR
VÝTAHY
WC
PARKOVÁNÍ
POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA
FOTOGALERIE


VSTUP

Hlavní vstup je sám o sobě bezbariérový, jasně vizuálně rozeznatelný. Je složen z 3 dvoukřídlých dveří, z nichž ke vstupu slouží ty prostřední, které jsou volně přístupné veřejnosti.

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé, mechanicky otevíravé směrem dovnitř (šířka 1 křídla 970 mm, výška kliky 1 250 mm; lze obtížně otevřít). Na vstupy navazuje zádveří (hloubky 1 970 mm), oddělené od vstupní haly dalšími dvoukřídlými kývavými dveřmi, tj. mechanicky otevíravými směrem ven i dovnitř (šířka 1 křídla 835 mm, svislá madla po obou stranách dveří, sloužící namísto klik, jsou ve výšce 1 145 mm na osu). V zádveří je osazeno zvonkové tablo s tlačítky do výšky 1 360 mm. Před vstupními dveřmi i v zádveří je dostatečný manipulační prostor.

Hlavní vstup není akusticky ani hlasově definován.

Zpět na na začátek stránkyINTERIÉR

Interiéry KÚ nejsou bezbariérově přístupné a jsou přístupné výhradně na kartu nebo po domluvě (na vrátnici nebo předem telefonicky).


Vrátnice KÚ (výška parapetu 804 mm, šířka pultu 867 mm, hloubka pultu 170 mm) je nepřístupná - nachází se ve vstupní hale za 4 schodišťovými stupni. Před stupni není žádná zvonková signalizace pro přivolání vrátného. Na každém podlaží zaujímá KÚ jinou rozlohu. KÚ využívá také přilehlý dvůr s jeřábovou dráhou, do kterého je možné vjet ze Šolínovy ulice (úroveň 1. PP). V rámci celého KÚ se nachází velké množství schodišť. Ne všechny schodišťové stupně jsou dostatečně kontrastně vyznačeny. V některých případech není okolo schodiště dostatečný manipulační prostor.


Šířka jednokřídlých dveří je 800 – 1 000 mm. Šířka 1 křídla dvoukřídlých dveří je 600 – 700 mm. Dveře mají často prahy (výšky cca 20 – 30 mm).

Zpět na na začátek stránkyVÝTAHY

Pro celou rozsáhlou budovu Zikova je veřejnosti k dispozici 1 osobní výtah, přístupný ze vstupní haly u hlavního vchodu, a 1 nákladní výtah, přístupný ze vstupní haly u nárožního vstupu.

K dispozici není žádný osobní ani nákladní výtah obsluhující prostory KÚ.

Zpět na na začátek stránkyWC

K dispozici není žádná upravená toaleta.

Běžné WC je na každém podlaží.

Zpět na na začátek stránkyPARKOVÁNÍ

U objektu není vyhrazené parkovací stání.

V ulici Zikova je dostatek běžného parkovacího stání.

16 vyhrazených parkovacích míst je k dispozici v garáži pod Novou budovou ČVUT (FA/FIT), v blízkosti osobních výtahů. Studenti ČVUT evidovaní ve Středisku ELSA a návštěvníci dejvického kampusu, kteří ve Středisku ELSA nejsou evidovaní, ale mají oprávnění k parkování na vyhrazených místech, mohou využít tuto možnost parkování zdarma. Žádost o bezplatné parkování na vyhrazených místech na parkovišti v Nové budově předem konzultujte ve Středisku ELSA: stredisko@elsa.cvut.cz nebo volejte recepci Nové budovy: +420 776 555 558.

Zpět na na začátek stránkyPOPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS

Nejbližší přístup od MHD do Kloknerova ústavu je od stanice metra A – Dejvická (cca 2 minuty pěšky / 150 m).


Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od stanice metra A – Dejvická:

Osoby se sníženou pohyblivostí mohou na stanici metra Dejvická využít v návaznosti na sebe 2 osobní výtahy, které spojují úroveň nástupiště s úrovní uliční.

První výtah z nástupiště metra vede do spojovací chodby podchodu a je umístěn vedle pevných schodů, směr Vítězné náměstí. Výtah použijte a dejte se vlevo do spojovací chodby. Po cca 20 metrech použijte nájezd vpravo k druhému výtahu, směr zastávka autobusů MHD na Evropské ulici ve směru z centra, který vede na úroveň ulice. Použijte výtah. Z výtahu se dejte přímo k přechodu přes ulici Šolínova. Přejeďte a pokračujte vpravo ulicí Šolínovou přes křižovatku s ulicí Zikova, kde se nachází boční vstup do budovy Zikova a zároveň přístup do Kloknerova ústavu.


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.Zpět na na začátek stránky


PŮDORYSNÉ SCHÉMA


Zpět na na začátek stránky


FOTOGALERIE

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz