ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTSpolečné pracoviště FBMI a 1. LK UK ve Studničkově ulici na Albertově


Adresa:
Tel.:
Web:
GPS:
Studničkova 7/2028, 120 00 Praha 2 – Nové Město
+420 224 968 575, +420 224 358 425 (sekretariát pracoviště)
http://www.fbmi.cvut.cz/katedry/spolecne-pracoviste
50°4'12.285"N, 14°25'26.699"E
Objekt částečně přístupnýFakulta biomedicínského inženýrství má hlavní budovu na náměstí Sítná v Kladně. Dále se v Kladně nachází Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, která je vyčleněna zvlášť do objektu bývalých kasáren Lidice, ulice Sportovců 2311. Oba objekty jsou zdokumentovány v samostatných odkazech.

FBMI má dále k dispozici meziuniverzitní Společné pracoviště biomedicínského inženýrství FBMI a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (UK) na Albertově, v ulici Studničkova, Praha 2. Jedná se o třípodlažní objekt, nacházející se ve dvoře vedle Ústavu hygieny a epidemiologie UK.

Třípodlažní objekt je zařazen do kategorie částečné přístupnosti zejména z důvodu, že je hlavní vstup nepřístupný (schodiště) a alternativní upravený vstup je uzamčený (vstup doporučujeme předem domluvit telefonicky, případně je vhodné mít s sebou doprovod, který na místě pomůže domluvit využití upraveného vstupu). K dispozici je 1 osobní samoobslužný výtah a 1 upravená toaleta ve 2. NP.


VSTUP
INTERIÉR
VÝTAHY
WC
PARKOVÁNÍ
POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA
FOTOGALERIE


VSTUP

Hlavní vstup se nachází na úrovni vstupního podlaží (1. NP), které je o 1 podlaží výše, než je úroveň přístupového dvora. Hlavní vstup není bezbariérový. O podlaží níže, přímo pod hlavními vstupními dveřmi, se nachází alternativní upravený vstup. Při příchodu do dvora není jasné, který vstup je hlavní (tj. u kterého vstupu se nachází zvonková signalizace). Obtížnější může být také nalezení samotného objektu, který je skrytý ve dvoře za objektem Ústavu hygieny a epidemiologie UK na konci ulice Studničkova (viz POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS).

Přístup do dvora k objektu z ulice Studničkova je skrz veřejnosti volně přístupnou branku v oplocení (šířky 845 mm, otevírá se mechanicky směrem do dvora). Branka je opatřena spodní pevnou tyčí (ve výšce 150 mm nad zemí), kterou je nutné překonat. Vedle branky je k dispozici brána pro automobily, která se otevírá automaticky.

Povrch dvora je tvořen dlažbou, místy nepravidelnou.

hlavním vstupním dveřím objektu vede krátká, mírná, přímá nekrytá betonová rampa (šířka 2 100 mm, délka 800 mm, sklon nezmapován) a za ní následuje jednoramenné venkovní nekryté schodiště (15 stupňů; bez mezipodesty; nástupní a výstupní stupeň nedostatečně vizuálně kontrastní). Hlavní vstupní dveře jsou dvoukřídlé dřevěné, mechanicky otevíravé směrem do interiéru (šířka 1 křídla 567 mm, výška kliky/koule 1 066 mm). Bezprostředně před vstupními dveřmi zvenku je další stupeň (výšky 160 mm). Vstupní dveře jsou uzamčené; přístupné výhradně na klíč nebo pomocí zvonkové signalizace (zvonek zvenku ve výšce 1 449 mm). Zvonkové tablo uvnitř vedle vstupních dveří má tlačítka ve výšce 1 170 – 1 428 mm.

Alternativní upravený vstup se nachází přímo na úrovni dvora (1. PP). Vstupní dveře jsou jednokřídlé dřevěné, mechanicky otevíravé směrem ven do dvora (šířka křídla 830 mm, výška kliky 1 077 mm, práh 20 mm). Vstupní dveře jsou uzamčené, přístupné výhradně na klíč nebo s personálem (zvonek zde není). Dveře ústí do krátké chodby (šířky 880 mm), která přímo navazuje na kotelnu (mezi kotelnou a chodbou nejsou dveře), odkud je přístup k osobnímu výtahu (před dveřmi výtahu je ostění šířky 1 035 mm). V chodbě je krátká rampa (šířka 880 mm, délka 1 200 mm, sklon 8 %).

Vstup není akusticky ani hlasově definován.

Zpět na na začátek stránkyINTERIÉR

Interiéry v budově jsou částečně přístupné.

Objekt má 3 nadzemní podlaží (včetně podkroví) a 1 podzemní podlažní (na úrovni dvora).

Celkově je v budově omezený manipulační prostor (chodby užší než 1 500 mm).

V objektu není vrátnice - vstup je nutno domluvit předem (http://fbmi.cvut.cz/kontakty_albertov).

Vnitřní dveře do kanceláří a učeben ve všech objektech mají šířku cca 800 mm.

Vnitřní schodiště: nástupní a výstupní schodišťové stupně jsou vizuálně kontrastně označeny.

Zpět na na začátek stránkyVÝTAHY

K dispozici je 1 osobní výtah, umístěný ve vstupní chodbě napravo. Obsluhuje 1. PP, 1. NP a 2. NP; neobsluhuje podkroví.

Rozměry kabiny: šířka 1 124 mm, hloubka 1 112 mm. Dveře šířky 798 mm jsou posuvné, automatické. Přivolávací tlačítko zvenku výtahu je ve výšce cca 1 250 mm. Ovládací tlačítka uvnitř výtahu jsou ve výšce 1 114 – 1 364 mm.  Výtah není vybaven sedátkem, akustickou, hlasovou ani optickou signalizací, hmatovým značením ani možností indukčního poslechu. Na zadní straně kabiny je vodorovné madlo ve výšce 957 mm. Před výtahem je dostatečný manipulační prostor.

Zpět na na začátek stránkyWC

K dispozici je 1 označená, obtížně přístupná nebo nepřístupná toaleta ve 2. NP. Jedná se o samostatnou kabinu určenou jednak pro dámy, jednak pro osoby s omezenou schopností pohybu. Před kabinou se nachází předsíň (šířka 1 180 mm, hloubka 1 900 mm; dveře šířky 800 mm, vedoucí do předsíně, jsou jednokřídlé, mechanicky otevíravé směrem dovnitř do předsíně). Toaleta je uzamčená (klíč je u personálu).

Do kategorie obtížně přístupných nebo nepřístupných prostorů je toaleta zařazena zejména z důvodu výrazně omezeného manipulačního prostoru v kabině (hloubka méně než 1 400 mm), směru otevírání dveří (otevírají se směrem dovnitř do kabiny) a dispozičního uspořádání kabiny (manipulační prostor pro vozík není proti dveřím). Podél záchodové mísy nejsou osazená madla.

Rozměry kabiny: šířka 3 030 mm, hloubka 1 385 mm (zúžena v místě mezi topením a umývátkem na cca 1 285 mm). Dveře šířky 806 mm se otevírají mechanicky směrem dovnitř do kabiny. Z vnitřní strany postrádají vodorovné madlo. Výška kliky je 1 055 mm. Manipulační prostor pro vozík (šířky 745 mm) není umístěn proti dveřím, ale napravo od dveří mezi stěnou a záchodovou mísou. Záchodová mísa je přístupná z pravé strany. Podél záchodové mísy nejsou osazená madla. V kabině je po pravé straně dveří umývátko (hloubky 350 mm), vedle kterého madlo také chybí. Světlo v kabině je s pohybovým senzorem a rozsvěcuje se automaticky. V kabině je výrazně omezený manipulační prostor (navíc je zde u dveří umístěna kancelářská židle). V kabině chybí háček na oděvy a nouzové signalizační zařízení. 

Zpět na na začátek stránkyPARKOVÁNÍ

U objektu není vyhrazené parkovací stání.

V ulici Studničkova je dostatek běžných parkovacích míst.

Po domluvě lze parkovat ve dvoře objektu.

Zpět na na začátek stránkyPOPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS

Nejbližší přístup od MHD k objektu Společného pracoviště FBMI a 1. LF UK je tramvají na zastávku Albertov a potom cca 8 minut pěšky (cca 480 m).

Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od zastávky tramvaje Albertov (ze směru Karlovo náměstí):

Osobám se sníženou pohyblivostí doporučujeme využít nízkopodlažní tramvajové soupravy na zastávku Albertov.

Ze zastávky tramvaje přejeďte po přechodu silnici na druhou stranu ulice Na Slupi. Jsou zde snížené nájezdy na chodník. Na chodníku zatočte doprava a pokračujte rovně ulicí Na Slupi až na křižovatku s ulicí Albertov. Na křižovatce zatočte doleva a pokračujte po levé straně ulicí Albertov pořád rovně až na konec ulice ke křižovatce s ulicí Studničkova. Na křižovatce zahněte doleva a pokračujte po levé straně ulice Studničkova až na úplný konec ulice, kde se po levé straně nachází branka pro pěší a brána pro automobily vedoucí do dvora, ve kterém je již hlavní vstup do objektu Společného pracoviště FBMI a 1. LF UK.

Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.Zpět na na začátek stránky


PŮDORYSNÉ SCHÉMA


Zpět na na začátek stránky


FOTOGALERIE

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz