ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTObjekt KOKOS na náměstí Sítná v Kladně


Adresa:
Tel. 1.:
Tel. 2.:
Web:
GPS:
Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno 2
+420 224 358 419 (sekretariát děkana FBMI)
+420 224 357 992 (vrátnice objektu Kokos)
http://www.fbmi.cvut.cz/
50°8'6.635"N, 14°6'15.956"E
Objekt částečně přístupný
Orientační hlasový majáčekFakulta biomedicínského inženýrství má hlavní sídlo na náměstí Sítná v Kladně, v tzv. objektu KOKOS. Soubor se skládá z výškové osmipodlažní budovy, z dvoupodlažní budovy, ze spojovacího krčku, ve kterém se nachází menza a bufet a který zároveň zpřístupňuje oba přednáškové sály. Přednáškové sály jsou z exteriéru nepřehlédnutelné, výtvarně pojaté jako rozevřená kniha, resp. jako „rozčepýřený“ blok.

Dále se v Kladně nachází Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, která je vyčleněna zvlášť do objektu bývalých kasáren Lidice, ulice Sportovců 2311. FBMI má také k dispozici meziuniverzitní Společné pracoviště biomedicínského inženýrství FBMI a 1. lékařské fakulty UK na Albertově, v ulici Studničkova, Praha 2. Obě pracoviště jsou zdokumentována v samostatných odkazech.

V budově na náměstí Sítná se nachází detašované pracoviště Ústřední knihovny ČVUT a menza Kladno s restaurací Kokos, které zajišťují stravování. Oba prostory jsou zdokumentovány v samostatných odkazech.

Objekt KOKOS je zařazen do kategorie částečně přístupných objektů zejména z důvodu, že hlavní vstup není bezbariérový (nájezd přesahující sklon 12,5 %) a k dispozici nejsou alternativní upravené vstupy. Vstup je vhodné domluvit předem telefonicky nebo je třeba mít s sebou doprovod, který nájezd pomůže překonat.

Interiéry v budově jsou přístupné (3 osobní samoobslužné výtahy); k dispozici jsou 3 upravené toalety a 1 upravená koupelna s toaletou a sprchovým koutem.


VSTUP
INTERIÉR
VÝTAHY
WC
PARKOVÁNÍ
POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA
FOTOGALERIE


VSTUP

Hlavní vstup do objektu KOKOS se nachází o půl podlaží výše, než je úroveň okolního náměstí a chodníku. Je přístupný z venkovní nekryté terasy. Přístup na terasu je obtížně přístupný. Na terasu lze vystoupat buď po 2 širokých venkovních schodištích (8 stupňů; bez mezipodesty, kontrastně označené) nebo lze použít (nejlépe s asistencí) nájezd pro automobily (nájezd slouží jako přístup k parkování, které se nachází na terase přímo před hlavními vstupními dveřmi do objektu; cca 10 běžných parkovacích míst). Nájezd odpovídá potřebám automobilů; je proměnlivého sklonu (15 – 20 %) a výrazně nerovného povrchu. Před nájezdem je osazena závora (po levé straně závory stojí stojan na kartu pro automatické otevření závory).

Hlavní vstupní dveře jsou troje, umístěné v řadě vedle sebe; ke vstupu slouží ty prostřední. Všechny jsou dvoukřídlé prosklené, mechanicky otevíravé směrem ven na terasu (šířka 1 křídla 900 mm, výška spodního vodorovného madla 842 mm, výška horního vodorovného hrana madla 1 097 mm; dveře nemají klasickou kliku). Není zde k dispozici zvonek ani čtečka karet.

Za vstupními dveřmi následuje zádveří (hloubky 1860 mm) a další trojice dvoukřídlých prosklených dveří, mechanicky otevíravých směrem ven do zádveří. Dveře mají stejné parametry jako venkovní vstupní dveře.

Vstup není akusticky ani hlasově definován.

Zpět na na začátek stránkyINTERIÉR

Interiéry v budově jsou většinou přístupné.

Ze zádveří je přístupná prostorná vstupní hala s recepcí, která je umístěna přímo naproti hlavním vstupním dveřím (výška parapetu recepce 1 012 mm, šířka parapetu 1 726 mm, bez předsunutého pultu, s malým okénkem na mluvení uprostřed zasklení; bez možnosti indukčního poslechu). Ze vstupní haly je přímý přístup k osobním výtahům obsluhujícím výškovou budovu, dále přístup k bufetu/občerstvení a k menze, do předsálí u přednáškových sálů a do lokální knihovny FBMI.

K objektu patří 2 stupňovité přednáškové sály, velký a malý, přístupné z prostorného předsálí. V předsálí jsou umístěny stolky, patřící k bufetu. Oba sály jsou přístupné. Vstupní dveře do sálů jsou dvoukřídlé dřevěné, asymetrické (šířka běžně používaného širšího křídla 950 mm, vodorovná madla z obou stran ve výšce 753 mm, výška klik 1 060 mm). Sály jsou přístupné na kartu (výška čteček karet z vnější strany sálů 1 250 mm). Dveře jsou součástí dřevěného obkladu na stěně a jsou hůře vizuálně rozeznatelné. Oba sály mají v první řadě, na spodní úrovni, k dispozici vyhrazená místa s pevnými pracovními stolky určená pro posluchače na vozíku (ve velkém sále 4 vyhrazená místa, v malém sále 2 vyhrazená místa). Výška stolků pro osoby na vozíku je 755 mm.

Ve velkém sále je k dispozici vedle oken krátká rampa pro vjezd na katedru pro přednášejícího (překonává výšku 1 stupně 160 mm, sklon 10 %). Rampa je opatřena pouze vodicí tyčí na nízké zídce (ve výšce 300 mm od země); není opatřena zábradlím.

V malém sále jsou celkem 4 krátké rampy (každá z ramp překonává 1,5 schodišťového stupně, sklony 10 % - 14 %). 1 rampa je u vstupních dveří z předsálí a druhá rampa je u vstupních dveří z venkovní terasy – obě rampy zpřístupňují stolky pro studenty. Třetí a čtvrtá rampa společně zpřístupňují stupínek pro přednášejícího. Rampy jsou dostatečně vizuálně rozeznatelné od vodorovných úseků. Rampy nejsou ani z jedné strany opatřeny zábradlím. Rampy vedoucí na stupínek pro přednášejícího jsou z jedné strany opatřeny vodicími tyčemi na nízké zídce (ve výšce 300 mm od země). Zvlášť v malém sále hrozí špatné došlápnutí na neoznačenou a nechráněnou rampu.

Zpět na na začátek stránkyVÝTAHY

Pro veřejnost jsou k dispozici 3 osobní výtahy. 2 z nich jsou identické, umístěné vedle sebe, obsluhují společně se schodištěm všechna podlaží výškové budovy. Nachází se v těsné blízkosti vstupní haly. Třetí výtah se nachází v zadní části objektu, ve dvoupodlažní budově.

Rozměry kabin výtahů ve výškové budově: šířka 1 099 mm, hloubka 2 100 mm. Dveře šířky 800 mm jsou posuvné, automatické. Přivolávací tlačítka zvenku vedle výtahů jsou ve výšce 1 070 mm. Ovládací tlačítka uvnitř výtahů jsou ve výšce 800 – 1 088 mm. Výtahy jsou vybaveny sklopným sedátkem (horní hrana sedátka ve výšce 496 mm, sklopit lze snadno). Sedátko je umístěno na protější straně výtahu, než je osazen panel s tlačítky, takže dosah na tlačítka ze sedátka může být obtížnější. Výtahy jsou vybaveny optickou signalizací. Tlačítka uvnitř výtahu jsou vyznačena v reliéfním písmu a doplněna Braillovými písmem. Nejsou vybaveny akustickou a hlasovou signalizací ani možností indukčního poslechu. Na zadní straně kabiny je osazeno vodorovné madlo ve výšce 957 mm. Před výtahy je dostatečný manipulační prostor.

Rozměry kabiny výtahu ve dvoupodlažní budově: šířka 1 400 mm (zmenšená v místě mezi vodorovným madlem a panelem s tlačítky na 1 069 mm), hloubka 1 200 mm. Dveře šířky 900 mm jsou posuvné, automatické. Přivolávací tlačítko zvenku vedle výtahu je ve výšce 959 mm. Ovládací tlačítka uvnitř výtahů jsou ve výšce 900 – 1 165 mm. Výtah je vybaven sklopným sedátkem (horní hrana sedátka ve výšce 462 mm, sklopit lze snadno). Sedátko je umístěno vedle panelu s tlačítky. Výtah je vybaven optickou a slabší akustickou signalizací. Tlačítka uvnitř výtahu jsou vyznačena v reliéfním písmu a doplněna Braillovými písmem. Výtah není vybaven hlasovou signalizací ani možností indukčního poslechu. Před výtahem je dostatečný manipulační prostor.

Zpět na na začátek stránkyWC

K dispozici jsou celkem 3 upravené toalety a 1 upravená koupelna s toaletou a sprchovým koutem. Všechny toalety jsou označené (buď piktogramem osoby na vozíku nebo drobným nápisem „WC TĚLESNĚ POSTIŽENÍ“, umístěným ve výšce cca 1 600 mm nad zemí).

Toaleta u lokální knihovny v 1. NP a koupelna ve 2. NP jsou zařazeny do kategorie přístupných prostorů zejména z důvodu dostatečných rozměrů kabin i dveří, vhodného dispozičního uspořádání i dostatečné vybavenosti kabin.

Ostatní 2 toalety jsou zařazeny do kategorie obtížně přístupných nebo nepřístupných prostorů zejména z důvodu omezeného manipulačního prostoru v kabinách (nedostatečné rozměry, uložené předměty, nevhodné dispoziční uspořádání).

1. NP: 1 obtížně přístupná nebo nepřístupná toaleta se nachází v blízkosti přednáškových sálů a menzy v rámci běžných toalet. Není uzamčená. Jedná se o samostatnou kabinu, přístupnou ze společné prostorné předsíňky pro dámy a pány. Přístupové dveře z předsálí do předsíňky od toalet se otevírají mechanicky směrem ven (šířka křídla 900 mm, vodorovná madla z obou stran dveří ve výšce 882 mm, výška kliky 1 060 mm). Další přístupové dveře do předsíňky toalet jsou přímo v menze, otevírají se mechanicky směrem k toaletám (šířka křídla 800 mm). Kabina kromě záchodové mísy zahrnuje výlevku a skříň.

Rozměry kabiny: šířka 2 225 mm, hloubka 1 533 mm (zmenšena o topení na 1 442 mm). Dveře šířky 900 mm jsou mechanicky otevíravé směrem ven. Z obou stran jsou osazena vodorovná madla ve výšce 867 mm. Klika je ve výšce 1 050 mm. Z vnější strany mají dveře zvenku zajistitelný zámek. Záchodová mísa je osazena na boční stěně. Je přístupná z pravé strany. Horní hranu má ve výšce 470 mm. Je opatřena z obou stran madly (nedostatečné délky 549 mm). Madlo u stěny je pevné, madlo v prostoru polohovatelné. Splachování je umístěno za zády na kombi nádržce (ve výšce 1 000 mm). Manipulační prostor pro vozík mezi záchodovou mísou a topením (šířky 860 mm) se nachází nalevo od dveří. Proti dveřím je osazeno velké umyvadlo (horní hrana ve výšce 831 mm). Umyvadlo má z obou stran vodorovná madla délky 559 mm ve výšce 693 mm na osu. Madlo po levé straně umyvadla, vedle záchodové mísy, je sklopné. Madlo po pravé straně umyvadla, vedle skříně, je pevné. V kabině je omezený manipulační prostor. Před dveřmi je dostatečný manipulační prostor. V kabině chybí háček na oděvy a nouzové signalizační zařízení.

1. NP: 1 přístupná toaleta se nachází u knihovny. Je uzamčená (vedle dveří nápis drobným písmem „klíč na recepci“, ve výšce 1 630 mm). Jedná se o samostatnou kabinu, přístupnou z chodby. Kabina kromě záchodové mísy zahrnuje výlevku.

Rozměry kabiny: šířka 1 580 mm, hloubka 3 102 mm. Dveře šířky 800 mm jsou mechanicky otevíravé směrem ven z kabiny. Nejsou opatřeny vodorovným madlem. Klika je ve výšce 1 060 mm. Z vnější strany mají dveře zvenku zajistitelný zámek. Manipulační prostor pro vozík (šířky 964 mm) je proti dveřím. Záchodová mísa je osazena na protější straně, než jsou dveře. Je přístupná z levé strany. Horní hranu má ve výšce 487 mm. Je opatřena z obou stran vodorovnými madly shodné délky 815 mm. Madlo u stěny je pevné, madlo v prostoru polohovatelné (lze snadno polohovat). Splachování je umístěno za zády na kombi nádržce (ve výšce 792 mm). Umyvadlo menších rozměrů je osazeno nalevo od dveří (horní hrana ve výšce 836), v prostoru mezi záchodovou mísou a úklidovou výlevkou (výlevka je umístěna nejblíže ke dveřím). Není opatřeno madly. Tuhé mýdlo je umístěno v misce přímo na umyvadle. Zásobník papírových ručníků je osazen mezi záchodovou mísou a umyvadlem (spodní hrana ve výšce 1 082 mm). V kabině chybí držák nebo zásobník toaletního papíru; role toaletního papíru bývá volně položena za zády na kombi nádržce. Světlo v kabině je umístěno uvnitř, po levé straně dveří (ve výšce 1 202 mm). Háček na oděvy je umístěn vedle zásobníku papírových ručníku (ve výšce 1 150 mm). Před dveřmi i v kabině je dostatek manipulačního prostoru. V kabině chybí nouzové signalizační zařízení.

2. NP: 1 přístupná koupelna s přístupnou toaletou a sprchovým koutem se nachází ve dvoupodlažní budově. Není uzamčená. Jedná se o samostatnou kabinu, přístupnou z chodby, naproti výtahu. Kabina zahrnuje i úklidovou výlevku.

Rozměry kabiny: šířka 2 361 mm, hloubka 2 992 mm. Dveře šířky 900 mm jsou mechanicky otevíravé směrem ven. Z obou stran jsou osazena vodorovná madla ve výšce 938 mm. Klika je ve výšce 1 060 mm. Z vnější strany dveře postrádají zvenku zajistitelný zámek. Záchodová mísa je osazena na zadní stěně kabiny, stejně jako sedátko ve sprchovém koutě. Mísa je přístupná z levé strany. Horní hranu má ve výšce 490 mm. Je opatřena z obou stran madly. Madlo u stěny je pevné, dlouhé 900 mm, madlo v prostoru polohovatelné, dlouhé 810 mm. Splachovací tlačítka jsou umístěna na dvou místech, jednak za zády na stěně (ve výšce 950 mm), jednak vedle mísy na stěně (ve výšce 800 mm). Obě fungují. Zásobník toaletního papíru je osazen vedle splachovacího tlačítka (spodní hrana ve výšce 989 mm). Manipulační prostor pro vozík proti dveřím, tj. mezi záchodovou mísou a sklopným sedátkem ve sprchovém koutě. Sprchový kout je bezbariérově přístupný. Horní hrana sklopného sedátka je ve výšce 470 mm. Sprchová baterie, sprchový set a vodorovné madlo jsou umístěny napravo na boční stěně. Výška vodorovného madla ve sprchovém koutě je 811 mm. Sprchová baterie je ve výšce 920. Umyvadlo je osazené napravo na boční stěně mezi sprchovým setem a výlevkou. Po pravé straně umyvadla je osazeno svislé madlo ve výšce 700 až 1180 mm. Dále je na pravé boční stěně, nejblíže ke dveřím, osazena výlevka. V kabině i před dveřmi je dostatek manipulačního prostoru. V kabině chybí háček na oděvy a nouzové signalizační zařízení.

8. NP: 1 obtížně přístupná nebo nepřístupná toaleta se nachází ve výškové budově. Je uzamčená (klíč na vrátnici). Jedná se o samostatnou kabinu, přístupnou z chodby. Kabina částečně slouží jako úklidový sklad; krabice znemožňují využití toalety osobou s omezením pohybu.

Rozměry kabiny: šířka 2 003 mm, hloubka 1 348 mm. Dveře šířky 912 mm jsou mechanicky otevíravé směrem ven. Postrádají vodorovné madlo a zvenku zajistitelný zámek. Klika je ve výšce 1 070 mm. Záchodová mísa je osazena na protější straně, než jsou dveře. Je přístupná z levé strany. Je osazena na stupínek výšky cca 60 mm. Horní hranu má mísa ve výšce 495 mm. Je opatřena z obou stran polohovatelnými madly délky 900 mm. Manipulační prostor pro vozík (šířky 1 300 mm) je proti dveřím. V rohu napravo proti dveřím je osazeno malé rohové umývátko ve výšce 824 mm. Madlo vedle umývátka chybí. Kabina je vybavena zásobníkem toaletního papíru, zásobníkem papírových ručníků i dávkovačem mýdla. V kabině i před dveřmi je omezený manipulační prostor. V kabině chybí háček na oděvy a nouzové signalizační zařízení.

Zpět na na začátek stránkyPARKOVÁNÍ

U objektu není vyhrazené parkovací stání.

Je možné parkovat na terase před hlavním vstupem do objektu.

U náměstí Sítná je dále dostatek běžných parkovacích míst.

Zpět na na začátek stránkyPOPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS

Přístup od MHD do objektu KOKOS na náměstí Sítná je možný z několika směrů:

Autobusové zastávky meziměstské dopravy z Prahy do Kladna se nachází u bezbariérových stanic metra Nádraží Veleslavín (trasa A) a Zličín (trasa B). Autobusy jezdí v intervalech 5 až 20 minut. Cesta do Kladna trvá 30 až 40 minut. Meziměstské autobusy z Prahy-Dejvic do Kladna nejsou nízkopodlažní. MHD v Kladně disponuje i nízkopodlažními autobusy.

Problematické je bezbariérové spojení pomocí MHD mezi objektem na náměstí Sítná a areálem bývalých kasáren, kde se nachází část pracovišť FBMI. Existují pouze spoje s minimálně 1 přestupem, z nichž je málokterý plně nízkopodlažní.

Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od zastávky meziměstského autobusu Sítná (ze směru Praha):

V Kladně vystoupíte na zastávce Sítná, přejdete silnici, po které jste z Prahy přijeli, a dáte se směrem k FBMI, tj. k výškové budově, před kterou se nachází „rozčepýřený“ blok s přednáškovými sály. Hlavní vstup do budovy je z náměstí Sítná. Ke hlavním vstupním dveřím je třeba vystoupat na terasu (schodiště nebo nájezd pro automobily).

Odkaz na MHD Kladno zde.

Odkaz na vlaky + autobusy + MHD Kladno zde.Zpět na na začátek stránky


PŮDORYSNÉ SCHÉMA


Zpět na na začátek stránky


FOTOGALERIE

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz