ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTLokální knihovna v budově Horská


Adresa:
Tel. 1.:
Tel. 2.:
Web 1.:
Web 2.:
GPS:
Horská 3, 128 00 Praha 2 – Nové Město
+420 224 359 191 (lokální knihovna)
+420 224 359 124 (vrátnice FD Horská)
http://knihovna.cvut.cz/knihovna/lokalni-knihovny/knihovna-fd.html
http://www.fd.cvut.cz/
50°4'2.003"N, 14°25'27.815"E
Objekt B Horská částečně přístupný
Indukční smyčka

Prostor lokální knihovny částečně přístupnýV budově Horská B se nachází detašované pracoviště Ústřední knihovny ČVUT (lokální knihovna fakulty dopravní).

Prostor lokální knihovny je zařazen do kategorie částečné přístupnosti zejména z důvodu, že přístup do knihovny a pohyb po (dvoupodlažní) knihovně je řešen 2 svislými zdvihacími plošinami, což není možné z uživatelského pohledu považovat za skutečně bezbariérové řešení (použití plošiny vyžaduje v naprosté většině případů dopomoc a obsluha je celkově složitější). K dispozici je 1 částečně přístupná toaleta.


VSTUP
INTERIÉR
VÝTAHY
WC
PARKOVÁNÍ
POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA
FOTOGALERIE


VSTUP

Hlavní vstup do objektu B, ve kterém se nachází lokální knihovna, je bezbariérový, snadno vizuálně rozeznatelný.

Před vstupními dveřmi se nachází 1 nízký stupeň (výšky 70 mm), který je po pravé straně překonán pomocí krátkého vyrovnávacího nájezdu (šířka 1 300 mm, délka 840 mm, sklon 10,51 %; povrch keramická protiskluzná dlažba).

Hlavní vstupní dveře do objektu B jsou dvoukřídlé, částečně prosklené, mechanicky otevíravé směrem ven (šířka jednoho křídla 841 mm, výška kliky 1 139 mm, výška zvonku 1 511 mm). Dveře nejsou z vnitřní strany opatřeny vodorovnými madly. Před dveřmi je dostatečný manipulační prostor. Vstupní dveře nejsou uzamčené; jsou volně přístupné veřejnosti.

Vstup není akusticky ani hlasově definován.

Zpět na na začátek stránkyINTERIÉR

Interiér objektu B je částečně přístupný.

Interiér knihovny je také částečně přístupný.

Za hlavními vstupními dveřmi objektu B se nachází zádveří (šířky 5 380 mm, hloubky 2 500 mm) s dalšími dvoukřídlými, kývavými dveřmi, mechanicky otevíravými směrem ven i dovnitř. Běžně jsou obě křídla otevřena.

Za zádveřím následuje vstupní hala s vrátnicí po levé straně (výška parapetu 813 mm, šířka předsunutého pultu 180 mm v délce 828 mm; bez možnosti indukčního poslechu) a s turnikety. V rámci turniketů je integrována dvoukřídlá prosklená branka (šířka jednoho křídla 724 mm, celková průchozí šířka obou křídel 1 422 mm). Za turnikety se po pravé straně nachází chodba, na jejímž konci jsou toalety, včetně jedné částečně přístupné toalety (povrch pochozích ploch v chodbě je místy v mírném sklonu do 3 %).

Dále se za turnikety nachází schodiště (6 stupňů; bez mezipodesty), vedoucí do ostatních prostorů objektu, vedle kterého je nainstalována volně přístupná, otevřená svislá zdvihací plošina (viz níže). Za schodištěm/plošinou se po pravé straně nachází 1 osobní výtah, obsluhující všechna podlaží objektu (neobsluhuje prostory knihovny).

V přímém směru dále pokračuje chodba s bezbariérovým vstupem do dvoupodlažní lokální knihovny. Vstup je viditelný ze vstupní haly.

Vstupní dveře do knihovny jsou na úrovni 1. NP objektu; jsou dvoukřídlé prosklené (šířka 1 křídla 900 mm), mechanicky otevíravé směrem ven mimo knihovnu. Vstup do knihovny je výhradně na kartu (čtečka karet po levé straně dveří ve výšce 1 246 mm na osu); zvonek zde není. Z vnější i z vnitřní strany jsou dveře opatřeny koulí ve výšce 1 072 mm na osu; klika zde není. Za vstupními dveřmi následuje bezpečnostní systém proti pronesení knih z knihovny; průchozí vzdálenost mezi panely je 933 mm.

Za vstupními dveřmi napravo se nachází pult knihovny (celková výška 1 120 mm, výška předsunuté police 736 mm).

Knihovna se rozkládá v části 1. NP a v části 1. PP. Bezbariérové propojení obou podlaží je zajištěno zdvihací plošinou (viz níže).

Při odchodu z knihovny je nutno opět použít kartu (čtečka karet po levé straně dveří ve výšce 1 246 mm na osu).

Zpět na na začátek stránkyVÝTAHY

Pro přístup do knihovny jsou k dispozici 2 svislé zdvihací plošiny, volně přístupné veřejnosti (žádný výtah k dispozici není).

Parametry otevřené plošiny ve vstupní hale: šířka 898, hloubka 1 390 mm, nosnost 340 kg. Prosklené dveře šířky 856 mm jsou mechanicky otevíravé směrem ven, nejsou opatřeny klikou, horní část je tvořena vodorovnou tyčí, sloužící jako madlo pro otevření dveří (ve výšce 850 mm nad podlahou). Výška ovládacích tlačítek vně i uvnitř je 800 mm nad podlahou. Tlačítka nejsou vyznačena v reliéfním ani Braillově písmu. Po celou dobu jízdy je nutné držet stisknuté příslušné tlačítko směru jízdy. Nástup a výstup je ve směru jízdy. Manipulační prostor je z obou stran plošiny dostatečný.

Parametry uzavřené plošiny v lokální knihovně: šířka 900 mm, hloubka 1 358 mm, nosnost 350 kg. Dveře šířky 900 mm jsou mechanicky otevíravé směrem ven. Zvenku jsou opatřeny svislým madlem (ve výšce 1 036 – 1 400 mm), zevnitř jsou opatřeny mušlí (ve výšce 1 050 mm na osu). Výška přivolávacího tlačítka zvenku je 1 040 mm. Výška ovládacích tlačítek uvnitř plošiny je 1 000 – 1 050 mm. Tlačítka nejsou vyznačena v reliéfním ani Braillově písmu. Po celou dobu jízdy je nutné držet stisknuté příslušné tlačítko směru jízdy. Nástup a výstup je ve směru jízdy. Manipulační prostor je z obou stran plošiny dostatečný. Plošina se nachází v prostorech lokální knihovny, které jsou přístupné výhradně na kartu (výška čteček karet u vstupních dveří do knihovny 1 246 mm na osu).

Zpět na na začátek stránkyWC

V objektu B je k dispozici 1 označená, neuzamčená, částečně přístupná toaleta v 1. NP, umístěná na konci chodby, napravo od hlavního vstupu. Jedná se o kabinu v oddělení dámských toalet. Před kabinou se nachází předsíň (šířka 3 110 mm, hloubka 1 728 mm; dveře šířky 800 mm vedoucí do předsíně jsou jednokřídlé, mechanicky otevíravé směrem ven z předsíně).

Toaleta je zařazena do kategorie částečné přístupnosti zejména z důvodu omezeného manipulačního prostoru (hloubka méně než 1 600 mm).

Rozměry kabiny: šířka 1 925 mm, hloubka 1 578 mm. Dveře šířky 798 mm jsou mechanicky otevíravé směrem ven. Z vnější strany postrádají zvenku zajistitelný zámek. Z vnitřní strany mají vodorovné madlo ve výšce 964 mm. Klika je ve výšce 1 083 mm. Manipulační prostor pro vozík (šířky 1 070 mm) se nachází proti dveřím. Záchodová mísa je přístupná z levé strany. Horní hranu sedátka má ve výšce 515 mm. Je opatřena z obou stran polohovatelnými madly dlouhými 819 mm (v praxi jsou často obě ve svislé poloze). Splachování je pomocí provázku, který visí nad záchodovou mísou (ve výšce 1 200 mm). Zásobník toaletního papíru se nachází na stejné zdi, na které je osazeno umyvadlo, mezi umyvadlem a madlem od toalety (spodní hrana ve výšce 1 150 mm). Vedle umyvadla, v prostoru místnosti, je osazeno vodorovné madlo, které může částečně překážet. V kabině je omezený manipulační prostor. Před dveřmi je dostatek manipulačního prostoru. V kabině chybí nouzové signalizační zařízení.

Zpět na na začátek stránkyPARKOVÁNÍ

U objektu není vyhrazené parkovací stání.

V ulici Korčákova a Horská je dostatek běžných parkovacích míst.

Zpět na na začátek stránkyPOPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS

Nejbližší přístup od MHD k objektům FD Albertov je od zastávky tramvaje Albertov (cca 5 minut pěšky / 340 m).

Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od zastávky tramvaje Albertov (ze směru Karlovo náměstí):

Osobám se sníženou pohyblivostí doporučujeme využít nízkopodlažní tramvajové soupravy na zastávku Albertov.

Ze zastávky tramvaje přejeďte po přechodu silnici na druhou stranu ulice Na Slupi. Jsou zde snížené nájezdy na chodník. Na chodníku zatočte doprava a pokračujte rovně ulicí Na Slupi až na křižovatku s ulicí Horská (chodník v ulici na Slupi je lokálně zúžen na 850 mm). Na křižovatce zatočte doleva a pokračujte po levé straně ulicí Horská směrem nahoru až na křižovatku s ulicí Korčákova. Na křižovatce zatočte doprava a přejeďte silnici na protější chodník. Na chodníku objeďte parkovací stání, poté zatočte doleva a přejeďte silnici. Zde se již nachází hlavní vstup do objektu FD Horská.

Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.Zpět na na začátek stránky


PŮDORYSNÉ SCHÉMA


Zpět na na začátek stránky


FOTOGALERIE

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz