ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTBudova Florenc


Adresa 1.:
Adresa 2.:
Tel. 1.:
Tel. 2.:
Web:
GPS:
Na Florenci 1324/25
Na Florenci 1333/27, 110 00 Praha 1 - Florenc
+420 224 890 711
+420 224 813 887
http://www.fd.cvut.cz/
50°5'21.771"N, 14°26'13.117"E
Objekt částečně přístupnýFakulta dopravní se nachází celkem ve 3 budovách v Praze: sídlo děkanátu je v budově Konviktská 20, Praha 1, další pracoviště jsou v budově Na Florenci 25, Praha 1 a v budově Horská 3 – na Albertově, Praha 2. Tyto prostory jsou zdokumentovány v samostatných odkazech. Pracoviště v ulici Pohraniční v Děčíně zdokumentováno není.

Čtyřpodlažní objekt budovy Florenc je zařazen do kategorie částečné přístupnosti zejména z důvodu, že interiéry v budově jsou částečně přístupné (s asistencí), až obtížně přístupné (krátká schodiště, strmá rampa nad 12,5 %, viz níže). K dispozici je 1 osobní samoobslužný výtah dostatečných rozměrů, zpřístupňující všechna podlaží objektu, a 1 částečně přístupná toaleta v 1. NP.


VSTUP
INTERIÉR
VÝTAHY
WC
PARKOVÁNÍ
POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA
FOTOGALERIE


VSTUP

Vstupy do objektu jsou 2; každý ze vstupů má vlastní číslo popisné i orientační. Oba vstupy jsou snadno vizuálně rozeznatelné.

Hlavní vstup je sám o sobě bezbariérový; je tvořen dvoukřídlými dřevěnými vraty (šířka běžně otevíraného křídla 1 238 mm, výška kliky 1 237 mm, bez prahu), mechanicky otvíravými směrem ven na ulici. Hlavní vstup je volně přístupný veřejnosti (pro případ potřeby: výška zvonku na vrátnici po levé straně vrat 1 317 mm). Před i za vraty je dostatečný manipulační prostor.

Vedlejší vstup je sám o sobě částečně přístupný; je tvořen dvoukřídlými dřevěnými dveřmi (šířka běžně otevíraného křídla 531 mm), mechanicky otevíravými směrem dovnitř do chodby. Dveře jsou běžně zamčené, nepoužívají se; v případě potřeby lze zvonit na vrátnici (výška zvonku po pravé straně dveří 1 062 mm). Před vstupními dveřmi zvenku je dostatečný manipulační prostor. Ovšem v interiéru navazuje na dveře téměř bezprostředně přímá rampa bez mezipodesty (šířka 1 026 mm, délka 2 500 mm, sklon 23 %) a chybí zde dostatečný manipulační prostor (vodorovný úsek mezi vstupními dveřmi a rampou má hloubku 647 mm).

Rampa stoupá směrem nahoru ke dvoukřídlým proskleným dveřím v zádveří (šířka 1 křídla 750 mm), které se otevírají směrem k rampě (mezi těmito dveřmi a rampou je vodorovná manipulační plocha hloubky 1 400 mm, šířky 2 600 mm). Rampa není opatřena zábradlím; po obou stranách rampy je nízká zídka, která slouží jako zarážka proti sjetí vozíku (v horní části rampy je nejnižší, tj. 0 mm, směrem k dolní části se plynule zvyšuje až na výšku 650 mm).

Osobám s omezenou schopností pohybu doporučujeme využít po domluvě na vrátnici vedlejší vstup (nejlépe s asistencí). Na něj navazuje dostatečně velký osobní výtah do ostatních podlaží a v blízkosti se nachází částečně přístupná toaleta v 1. NP.

Vstupy nejsou akusticky ani hlasově definovány.

Zpět na na začátek stránkyINTERIÉR

Čtyřpodlažní objekt je částečně přístupný. Skládá se ze 2 propojených částí, z nichž každá má nejen vlastní vstup, ale i vlastní schodiště a vlastní osobní výtah do ostatních podlaží.

Za hlavními vstupními vraty se nachází široký průjezd (směrem do dvora; možný průjezd automobily), což je jediný volně přístupný prostor pro veřejnost. Veškeré ostatní prostory jsou přístupné výhradně na kartu nebo pomocí zvonkové signalizace.

Po levé straně průjezdu jsou jednokřídlé prosklené dveře k vrátnici (šířka křídla 912 mm), mechanicky otevíravé směrem ven do průjezdu. Bezprostředně před dveřmi jsou 3 schodišťové stupně; mezi stupni a dveřmi chybí manipulační prostor. Vstup je možný výhradně na kartu (výška čtečky karet od podlahy průjezdu 1 450 mm). V chodbě vedle vrátnice se nachází osobní výtah minimálních rozměrů a půlkruhové schodiště do ostatních podlaží objektu (viz níže).

Po pravé straně průjezdu jsou jednokřídlé prosklené dveře vedoucí k ostatním prostorům v objektu. Mají podobné parametry jako dveře k vrátnici. Bezprostředně před nimi se nachází 2 schodišťové stupně; mezi stupni a dveřmi chybí manipulační prostor. Vstup je možný výhradně na kartu (výška čtečky karet od podlahy průjezdu 1 448 mm).

Za zádveřím u vedlejšího vstupu se nachází kanceláře správy budovy. Následují další dvoukřídlé prosklené dveře (šířka 1 křídla 516 mm), mechanicky otevíravé směrem ven, za nimiž se nachází osobní výtah a schodiště do ostatních podlaží objektu (viz níže).

V celém objektu jsou výškové rozdíly pochozích ploch větší než 20 mm. Povrch pochozích ploch není vždy rovný, pevný a upravený proti skluzu.

Studijní oddělení FD se nachází ve 2. NP budovy Konviktská.

Zpět na na začátek stránkyVÝTAHY

K dispozici jsou 2 osobní výtahy. Výtah po levé straně vrátnice, u hlavního vchodu, je minimálních rozměrů. Výtah u vedlejšího vchodu je prostornější. Oba propojují všechna podlaží objektu. Výtahy fungují výhradně na kartu.

Rozměry kabiny výtahu u hlavního vchodu: šířka 999 mm, hloubka 808 mm. Dveře šířky 700 mm jsou posuvné, automatické. Přivolávací tlačítko zvenku výtahu je ve výšce 1 170 mm. Ovládací tlačítka uvnitř výtahu jsou až do výšky 1 290 mm. Výška čtečky karet uvnitř výtahu je 1 455 mm na osu. Výtah je vybaven optickou a slabou akustickou signalizací; všechna tlačítka (i zvenku) jsou vyznačena v reliéfním písmu; tlačítka uvnitř výtahu jsou navíc doplněna Braillovým písmem. Výtah není vybaven sedátkem, hlasovou signalizací, hmatovým značením ani možností indukčního poslechu. Před výtahem je omezený manipulační prostor (průjezd stěnou šířky 900 mm).

Rozměry kabiny výtahu u vedlejšího vchodu: šířka 1 006 mm, hloubka 1 303 mm. Dveře šířky 798 mm jsou posuvné, automatické. Přivolávací tlačítka zvenku výtahu jsou ve výšce 1 113 – 1 153 mm. Ovládací tlačítka uvnitř výtahu jsou ve výšce 970 – 1 408 mm. Výtah je vybaven optickou signalizací; všechna tlačítka (i zvenku) jsou vyznačena v reliéfním písmu; tlačítka uvnitř výtahu jsou navíc doplněna Braillovým písmem. Výtah není vybaven sedátkem, akustickou a hlasovou signalizací ani možností indukčního poslechu. Před výtahem je dostatečný manipulační prostor.

Zpět na na začátek stránkyWC

K dispozici je 1 označená, částečně přístupná toaleta ve vstupním podlaží u vedlejšího vstupu. Jedná se o samostatnou kabinu, přístupnou přímo z chodby. Toaleta je uzamčená (klíč na vrátnici nebo u správce objektu).

Do kategorie částečné přístupnosti je toaleta zařazena zejména z důvodu omezeného manipulačního prostoru (šířka i hloubka kabiny méně než 1 600 mm) a zúženého průjezdu do kabiny.

Rozměry kabiny: šířka 1 480 mm, hloubka 1 472 mm. Dveře kabiny šířky 800 mm se otevírají mechanicky směrem ven z kabiny. Za dveřmi následuje nejdříve zúžený průchod směrem do kabiny (šířky 880 mm, hloubky 700 mm). Dveře do kabiny mají z vnitřní strany osazeno madlo ukotvené šikmo. Manipulační prostor pro vozík (šířky 880 mm) je proti průchodu a proti dveřím. Záchodová mísa je přístupná z levé strany. K dispozici je nástavec na mísu, se kterým je horní hrana mísy ve výšce 775 mm (není nutno použít). Mísa je opatřena z obou stran madly. Madlo na stěně vedle mísy je pevné, ukotvené šikmo. Madlo z přístupové strany je sklopné, nesplňuje požadovaný přesah (lze snadno polohovat; ve vodorovné poloze je pevné). Splachování toalety je na kombi nádržce za zády (ve výšce 790 mm). Zásobník toaletního papíru se nachází na stejné zdi, na které je osazeno šikmé madlo od toalety (spodní hrana ve výšce 1 150 mm). Vedle umyvadla madlo chybí. V kabině je omezený manipulační prostor. Před dveřmi je dostatečný manipulační prostor. V kabině chybí nouzové signalizační zařízení.

Zpět na na začátek stránkyPARKOVÁNÍ

U objektu není vyhrazené parkovací stání.

Objekt se nachází na území MČ Praha 1, kde jsou parkovací zóny pro dlouhodobé a krátkodobé stání.

Po dohodě na vrátnici nebo se správou budovy lze parkovat ve dvoře objektu.

Zpět na na začátek stránkyPOPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS

Přístup od MHD do budovy FD Florenc je možný z několika směrů:

Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od stanice metra Florenc:

Trať B: osoby se sníženou pohyblivostí mohou využít v návaznosti na sebe 2 osobní výtahy, které spojují úroveň nástupiště s uliční úrovní.

První výtah z nástupiště na trati B je umístěn mezi pevnými schodišti, vedoucími do přestupní chodby. V přestupní chodbě se asi po 15 metrech po pravé straně nachází odbočovací chodba k druhému výtahu, který je v uliční úrovni vyústěn v blízkosti křižovatky ulic Na Florenci a Sokolovská. FD se nachází přímo v ulici Na Florenci po pravé straně ulice.

Trať C: osoby se sníženou pohyblivostí mohou využít v návaznosti na sebe 2 osobní výtahy, které spojují úroveň nástupiště s uliční úrovní.

První výtah z nástupiště na trati C je umístěn vedle pevného schodiště směr ústřední autobusové nádraží, vedoucího do vestibulu. Ve vestibulu opusťte placený prostor a dejte se směrem k ulici Ke Štvanici. Po levé straně vedle pevného schodiště je přístupné dolní nástupiště druhého výtahu, který je v uliční úrovni vyústěn v ulici Ke Štvanici v blízkosti povrchové MHD. Od výtahu se dejte okolo budovy Muzea hlavního města Prahy do ulice Křižíkova. Podjeďte most (pod ulicí Wilsonova) do ulice Na Florenci. Zde se již nachází vstupy do FD.

Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.


 Zpět na na začátek stránky


PŮDORYSNÉ SCHÉMA


Zpět na na začátek stránky


FOTOGALERIE

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz