ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTBudova Konviktská


Adresa:
Tel.:
Web:
GPS:
Konviktská 20, 110 00 Praha 1
+420 224 359 543 (vrátnice FD Konviktská)
http://www.fd.cvut.cz/
50°5'0.128"N, 14°25'0.559"E
Objekt obtížně přístupný nebo nepřístupnýFakulta dopravní se nachází celkem ve 3 budovách v Praze: sídlo děkanátu je v budově Konviktská 20, Praha 1, další pracoviště jsou jednak v budově Na Florenci 25, Praha 1, jednak v budově Horská 3 – na Albertově, Praha 2. Tyto prostory jsou zdokumentovány v samostatných odkazech. Pracoviště v ulici Pohraniční v Děčíně zdokumentováno není.

Čtyřpodlažní objekt budovy Konviktská je jednoznačně zařazen do kategorie obtížně přístupných nebo nepřístupných objektů, protože nemá k dispozici bezbariérové vstupy, postrádá výtahy a upravené toalety se nachází v nepřístupných podlažích objektu.


VSTUP
INTERIÉR
VÝTAHY
WC
PARKOVÁNÍ
POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA
FOTOGALERIE


VSTUP

Objekt má z ulice Konviktská 2 vstupy – ani 1 z nich není bezbariérový. Před oběma vstupy jsou 4 venkovní kamenné schodišťové stupně. Používá se výhradně vstup, který je při pohledu z ulice vpravo (s osazenou cedulí FD ČVUT). Vstupní dveře vlevo jsou součástí požární únikové cesty, slouží jako únikový východ a jsou ovládané požárními poplachovými čidly. Vstupy jsou snadno vizuálně rozeznatelné od okolí; na první pohled není zřetelné, který z nich se používá.

Hlavní vstupní dveře do objektu jsou dvoukřídlé dřevěné, mechanicky otevíravé směrem dovnitř (šířka běžně otevíraného křídla 732 mm, výška kliky 1 167 mm, výška zvonku zvenku 1 400 mm; lze obtížně otevřít). Mezi vstupními dveřmi a venkovními schody není dostatečný manipulační prostor. Z interiérové strany vstupních dveří je mezi nimi a vnitřním schodištěm manipulačního prostoru více. Vstupní dveře jsou v době výuky volně přístupné veřejnosti.

Vstupy nejsou akusticky ani hlasově definovány.

Zpět na na začátek stránkyINTERIÉR

Interiér objektu je zcela nepřístupný.

Vrátnice (výška parapetu 854 mm, s předsunutým pultem o hloubce 80 mm; bez možnosti indukčního poslechu) se nachází o půl patra výš, než je úroveň ulice, a je přístupná pouze po schodišti.

Schodiště má čisticí zónu o 1 stupeň níž. Nástupní a výstupní stupně jsou kontrastně označeny.

Veškeré prostory jsou přístupné výhradně na kartu.

Studijní oddělení FD se nachází ve 2. NP budovy Konviktská (není k dispozici v žádném jiném objektu FD).

Zpět na na začátek stránkyVÝTAHY

K dispozici není žádný výtah.

Zpět na na začátek stránkyWC

Vzhledem k tomu, že je celý objekt obtížně přístupný nebo nepřístupný, všechny toalety je nutno považovat také za obtížně přístupné nebo nepřístupné - i upravené toalety, které samy o sobě alespoň částečně splňují některá z kritérií přístupnosti. Toalety, které by mohly být zařazeny do kategorie obtížně přístupných prostorů, jsou celkem 3. Jedná se o neoznačené a uzamčené toalety v 1. NP, 3. NP a 4. NP.

Rozměry toalety v 1. NP: šířka kabiny 1 495 mm, hloubka 1 816 mm, šířka dveří 900 mm. Toaleta slouží jako sklad.

Rozměry toalety ve 3. NP: šířka kabiny 1 420 mm, hloubka 1 720 mm, šířka dveří 900 mm.

Rozměry toalety ve 4. NP: šířka kabiny 1 427 mm, hloubka 1 625 mm, šířka dveří 900 mm.

Všechny zmíněné toalety jsou přístupné ze společné předsíně dámských a pánských toalet. Dveře do všech kabin se otevírají mechanicky směrem ven z kabiny, z vnitřní strany postrádají vodorovné madlo, kliky jsou ve výšce 1 030 mm. Manipulační prostor pro vozík (šířky cca 750 mm) je umístěn ve všech případech proti dveřím. Z obou stran záchodových mís chybí madla. Madla chybí také u umývátek. V kabinách dále chybí nouzové signalizační zařízení a háček na oděvy a je zde omezený manipulační prostor.

Zpět na na začátek stránkyPARKOVÁNÍ

U objektu není vyhrazené parkovací stání.

Objekt se nachází na území MČ Praha 1, kde jsou parkovací zóny pro dlouhodobé a krátkodobé stání.

Po dohodě na vrátnici nebo se správou objektu lze parkovat ve dvoře objektu.

Zpět na na začátek stránkyPOPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS

Přístup od MHD do budovy FD Konviktská je možný z několika směrů:

Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od zastávky tramvaje Národní třída (ze směru Lazarská a Novoměstská radnice):

Osobám se sníženou pohyblivostí doporučujeme využít nízkopodlažní tramvajové soupravy na zastávku Národní třída.

Ze zastávky se dejte ulicí Spálenou směrem ke křižovatce s ulicí Národní. Zde přejeďte do ulice Na Perštýně. Na křižovatce s ulicí Bartolomějská zatočte doleva. Na křižovatce s ulicí Průchozí zatočte doprava. Na křižovatce s ulicí Konviktská zatočte doleva. Zde se již po pár metrech chůze nachází po levé straně vstup do budovy FD Konviktská.

Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od stanice metra Národní třída:

Stanici metra Národní třída je bezbariérově upravená. K dispozici jsou 2 dvojice osobních výtahů.

Na úrovni ulice je první dvojice výtahů umístěna v proskleném samostatném kiosku, na chodníku v ulici Magdaleny Rettigové, v blízkosti tramvajové zastávky Lazarská. Dolní nástupiště výtahů je umístěno na úrovni přestupní chodby. Na úrovni přestupní chodby je zároveň horní nástupiště druhé dvojice výtahů, která v dolní části ústí na nástupišti metra. Vše je označeno piktogramy.

Při výstupu z výtahu v ulici Magdaleny Rettigové se dejte přímo ke křižovatce s ulicí Lazarskou, kde zatočte doprava. Po objetí domu zatočte na křižovatce s ulicí Spálená opět doprava a pokračujte v přímém směru ulicí Spálenou až na křižovatku s ulicí Národní (jedná se o poměrně dlouhou trasu, cca 400 m). Zde přejeďte do ulice Na Perštýně. Na křižovatce s ulicí Bartolomějská zatočte doleva. Na křižovatce s ulicí Průchozí zatočte doprava. Na křižovatce s ulicí Konviktská zatočte doleva. Zde se již po pár metrech chůze nachází po levé straně vstup do budovy FD Konviktská.

Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.Zpět na na začátek stránky


PŮDORYSNÉ SCHÉMA


Zpět na na začátek stránky


FOTOGALERIE

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz