ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTAreál MFF UK Karlov


Adresa 1.:
Adresa 2.:
Tel. 1.:
Tel. 2.:
Web 1.:
Web 2.:
GPS 1.:
GPS 2.:
Ke Karlovu 5, 121 16 Praha 2 (Objekt F)
Ke Karlovu 5, 121 16 Praha 2 (Objekt M)
+420 605 748 667 (vrátnice objektu F)
+420 739 837 850 (vrátnice objektu M)
https://www.fjfi.cvut.cz/cz/
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/budovy/kampus/karlov.htm
50°4'12.163"N, 14°25'41.295"E
50°4'10.386"N, 14°25'42.186"E
Objekty částečně přístupné

Posluchárna F1 částečně přístupná

Posluchárna M1 obtížně přístupná nebo nepřístupnáFakulta jaderná a fyzikálně inženýrská má hlavní budovu v Břehové ulici, Praha 1. 

Další výukové prostory FJFI se nachází v Trojanově ulici, Praha 2, v areálu Troja, V Holešovičkách, Praha 8, který patří Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy (MFF UK), a v areálu Karlov MFF UK, Praha 2. Prostory jsou zdokumentovány v samostatných odkazech. Pracoviště v ulici Pohraniční v Děčíně zdokumentováno není.


FJFI má v areálu Karlov k dispozici výukové prostory v objektech F a M. Konkrétně se jedná především o velké stupňovité posluchárny F1 a M1.


Čtyřpodlažní objekty F, M jsou oba zařazeny do kategorie částečné přístupnosti zejména z důvodu, že jsou hlavní vstupy nepřístupné (schodiště) a alternativní upravené vstupy v zadní části objektů a přes vnitřní dvory jsou komplikovanější (nutná předchozí telefonická domluva + asistence personálu UK na místě). Každý z objektů má k dispozici 1 osobní samoobslužný výtah, který ovšem neobsluhuje podlaží s hlavními vstupy do poslucháren F1, resp. M1.

V objektu F je k dispozici alternativní upravený vstup do posluchárny F1; není zde k dispozici žádná upravená toaleta. V objektu M není k dispozici alternativní upravený vstup do posluchárny M1; k dispozici je 1 upravená toaleta (umístěná za schodištěm v nepřístupné části objektu).


VSTUP
INTERIÉR
VÝTAHY
WC
PARKOVÁNÍ
POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA
FOTOGALERIE


VSTUP

V obou případech u objektů F, M nejsou hlavní vstupy do budov bezbariérové (3, resp. 4 schodišťové stupně).

Osobám s omezenou schopností pohybu doporučujeme využít alternativní upravené vstupy ze dvorů objektů.

Možnost alternativních upravených přístupů není nikde vyznačena. Vhodná je předchozí (nejlépe telefonická) domluva a na místě je nezbytně nutná asistence personálu MFF UK.

KARLOV F:

Alternativní upravený přístup se nachází na severní straně budovy ve vnějším dvoře (hlavní vstup v ulici Ke Karlovu je na východní straně budovy). K upravenému vstupu je nutné objet téměř celou budovu. Nejprve objeďte z levé strany hlavní fasádu budovy a zatočte doprava do ulice Albertov (ulice je celá ve svahu; sklon nezměřen). Na rohu budovy F se po pravé straně nachází vnější dvůr a vjezd pro automobily, otevíravý automaticky, a hned vedle branka pro pěší, mechanicky otevíravá směrem ven do ulice (šířka branky 850 mm). Branka se nachází na úrovni chodníku, brána pro automobily se nachází na úrovni silnice (je zde výškový rozdíl 1 stupně bez sníženého nájezdu). Branka i brána jsou přístupné výhradně na kartu (výška čtečky karet zvenku 1 432 mm na osu) nebo pomocí zvonkové signalizace na vrátnici (výška zvonku 1 370 mm).

Za brankou/bránou je dále nutné objet celou západní fasádu objektu. Hned za brankou pro pěší se nachází 1 schodišťový stupeň (výšky 170 mm), který je nutné sjet. Na rohu budovy zatočte opět doprava, pokračujte v přímém směru na konec cesty (je zde slepá ulice), kde se po pravé straně nachází dvoukřídlá dřevěná vrata, mechanicky otevíravá směrem dovnitř do dvora (šířka křídla min. 800 mm, zvenku není klika, pouze koule). Dveře lze otevřít výhradně pomocí klíče (není zde ani čtečka ani zvonek). Je tedy nutné, aby personál došel osobně vrata otevřít.

Za vraty následuje průjezd směrem do vnitřního nekrytého dvora, ve kterém se na protější straně nachází přímý vstup do osobního výtahu. Dvůr je v citelném sklonu (sklon nezměřen), povrch kamenná dlažba (nerovný povrch; hladká dlažba - při vlhkém počasí riziko uklouznutí). Do vnitřního dvora není možné vjet automobilem.

KARLOV M:

Alternativní upravený přístup se nachází na úrovni vstupního podlaží ve vnitřním dvoře budovy, po pravé straně. Jedná se o jednokřídlé dveře, mechanicky otevíravé směrem ven (šířka křídla min. 800 mm, výška kliky 1 060 mm). Dveře lze otevřít výhradně na kartu (výška čtečky karet 1 470 mm) nebo pomocí zvonkové signalizace na vrátnici (výška zvonku 1 400 mm). Za dveřmi se v chodbě za rohem nachází po pravé straně osobní výtah, obsluhující všechna podlaží kromě mezipodest.

Vstupy nejsou akusticky ani hlasově definovány.

Zpět na na začátek stránkyINTERIÉR

KARLOV F:

Přednášky FJFI probíhají ve stupňovité posluchárně F1 ve 2. NP. Hlavní vstup do posluchárny je přístupný pouze z podesty hlavního schodiště objektu a před hlavními vstupními dveřmi se nachází 10 schodišťových stupňů. Prostor před schodištěm je přístupný osobním výtahem.

Po domluvě je možný alternativní upravený přístup z opačné strany posluchárny na její spodní úroveň, tj. přes kanceláře ve 2. NP.  Do 2. NP se lze snadno dostat osobním výtahem. Od výtahu se dejte směrem doprava, za rohem zatočte opět doprava a jeďte až ke dveřím na konci chodby – jedná se o vstup do kanceláří (šířka křídla 850 mm, výška koule zvenku 1 032 mm). Vstup je možný výhradně na klíč nebo pomocí zvonkové signalizace (výška zvonku 1 510 mm). Mezi kancelářemi a přednáškovým sálem jsou další troje dveře (min. šířky 800 mm).

V posluchárně nejsou vyhrazená pracovní místa pro osoby na vozíku. S vozíkem je možné zůstat stát na spodní úrovni v blízkosti katedry přednášejícího.

KARLOV M:

Přednášky FJFI probíhají ve stupňovité posluchárně M1 ve 3. NP. Hlavní vstup (dvoukřídlé dveře; šířka 1 křídla 683 mm, výška kliky 1 295 mm) do posluchárny je přístupný pouze z podesty hlavního schodiště objektu a před hlavními vstupními dveřmi se nachází 10 schodišťových stupňů. Prostor před schodištěm je přístupný osobním výtahem.

Do sálu nevede žádný alternativní bezbariérově upravený přístup. Na horní úrovni posluchárny je ovšem paradoxně vyhrazen prostor pro posluchače na vozíku (šířka 1 590 mm, hloubka 1 100 mm) včetně pracovní desky (horní hrana ve výšce 795 - 895 mm, podjezd 763 mm, hloubka desky 400 mm, elektrická zásuvka ve výšce 200 mm).

Zpět na na začátek stránkyVÝTAHY

KARLOV F:

K dispozici je 1 osobní výtah, který obsluhuje všechna podlaží objektu – kromě mezipodesty, ze které je přístup do posluchárny F1 ve 2. NP. Spodní stanice výtahu ústí přímo do dvora. Výtah je průchozí (dveře protilehlé proti sobě).

Rozměry kabiny: šířka 1 470 mm, hloubka 1 504 mm. Oboje dveře jsou šířky 1 100 mm, jsou posuvné, automatické. Výška přivolávacího tlačítka zvenku je 986 mm. Výška ovládacích tlačítek uvnitř výtahu je 1 000 – 1 206 mm. Ve výtahu není instalováno sedátko. Výtah je vybaven optickou signalizací, není vybaven akustickou ani hlasovou signalizací a hmatovým značením. Není vybaven možností indukčního poslechu. Manipulační prostor před výtahem je z obou stran dostatečný (na chodbách i ve dvoře). Ve dvoře je vstup do výtahu chráněn stříškou. Výtah není evakuační.

KARLOV M:

K dispozici je 1 osobní výtah, který obsluhuje všechna podlaží objektu – kromě 2. PP a mezipodesty, ze které je přístup do posluchárny M1 ve 3. NP.

Výtah je atypického tvaru, prosklený, přisazený k venkovní fasádě, uzavřený: šířka 1 189 mm, hloubka 1 395 mm; dvoje dvoukřídlé dveře celkové šířky 1 000 mm se otevírají automaticky + mechanicky směrem ven (lze otevřít obtížně).

Zpět na na začátek stránkyWC

KARLOV F:

K dispozici není žádná upravená toaleta.

KARLOV M:

K dispozici je 1 označená, upravená toaleta ve 3. NP u zadního schodiště. Přístup k toaletě je možný pouze přes posluchárnu M1 (nutno překonat 10 schodišťových stupňů před posluchárnou, každý výšky 150 mm, a 9 stupňů v posluchárně, každý výšky 140 mm). Toaleta je uzamčená (klíč na vrátnici).

Toaleta je zařazena do kategorie obtížně přístupných nebo nepřístupných prostorů zejména z důvodu jejího umístění v nepřístupné části objektu (2x schodiště).

Rozměry kabiny: šířka 1 650 mm, hloubka 2 115 mm. Dveře kabiny šířky 797 mm se otevírají mechanicky směrem ven z kabiny. Postrádají zvenku zajistitelný zámek a vodorovné madlo z vnitřní strany. Manipulační prostor pro vozík (šířky 930 mm) se nachází proti dveřím. Záchodová mísa je přístupná z pravé strany (horní hrana sedátka ve výšce 523 mm). Madlo vedle záchodové mísy u stěny je pevné (délka 550 mm, výška 808 mm), madlo v prostoru je sklopné (délka 823 mm, výška 800 mm; lze snadno polohovat). Splachování toalety je umístěno za zády na stěně nad záchodovou mísou (ve výšce 1 100 mm). Na stěně mezi mísou a umyvadlem je osazen držák toaletního papíru (ve výšce 758 mm), odpadkový koš (horní hrana ve výšce 690 mm) a nad košem zásobník na papírové ubrousky (spodní hrana 940 mm). Umyvadlo se nachází napravo od dveří (horní hrana ve výšce 834 mm, baterie ve výšce 930 mm, spodní hrana zrcadla ve výšce 1 243 mm). Mezi umyvadlem a stěnou je osazeno pevné vodorovné madlo (délka 505 mm, výška 937 mm). Dávkovač tekutého mýdla nad umyvadlem má spodní hranu ve výšce 1 025 mm. Výška vypínače světla uvnitř kabiny vedle dveří je 1 131 mm. V kabině i před dveřmi do kabiny je dostatečný manipulační prostor. V kabině chybí háček na oděvy a nouzové signalizační zařízení.

Zpět na na začátek stránkyPARKOVÁNÍ

K dispozici není vyhrazené parkovací stání.

Budovy se nachází na území MČ Praha 2, kde jsou parkovací zóny pro dlouhodobé a krátkodobé stání.

KARLOV F:

Po domluvě na vrátnici je možno parkovat v rámci vnějšího dvora, odkud je přímý přístup do vnitřního dvora objektu, ve kterém se nachází výtah.

KARLOV M:

Po domluvě na vrátnici je možno parkovat ve dvoře (celkem 4 parkovací místa; provoz jednosměrný).

Zpět na na začátek stránkyPOPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS

Nejbližší přístup od MHD k oběma objektům je od zastávky autobusu Dětská nemocnice Karlov a potom cca 1 – 2 minuty pěší chůze k hlavním vstupům a cca 2 - 3 minuty pěší chůze k alternativním upraveným vstupům (cca 180 – 200 m).


Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od zastávky autobusu Dětská nemocnice Karlov ze směru od I. P. Pavlova:

Pro přístup do objektů použijte nízkopodlažní autobus č. 291, který má zastávku Dětská nemocnice Karlov v ulici Wenzigova.

KARLOV F:

Po výstupu z busu pokračujte pár metrů v přímém směru k přechodu pro chodce přes ulici Wenzigova (jsou zde snížené nájezdy). Přejeťe přechod a pokračujte v přímém směru okolo Kliniky dětského a dorosteneckého lékařství až na křižovatku s ulicí Albertov – zde je nájezd pro automobily, který lze snadno sjet. Přejeďte přes ulici Ke Karlovu a zatočte doprava k budově F. Na rohu budovy zatočte doleva a pokračujte ulicí Albertov směrem dolů k dalšímu rohu budovy F, kde se nachází branka pro pěší a vjezd pro automobily.

KARLOV M:

Po výstupu z busu pokračujte pár metrů v přímém směru k přechodu pro chodce přes ulici Wenzigova (jsou zde snížené nájezdy). Přejeďte přechod a pokračujte v přímém směru okolo Kliniky dětského a dorosteneckého lékařství až na křižovatku s ulicí Albertov – zde je nájezd pro automobily, který lze snadno sjet. Přejeďte přes ulici Ke Karlovu a zatočte doleva k budově M. Jeďte okolo vstupní fasády až na křižovatku s ulicí Boženy Němcové, kde se nachází vstup pro pěší a vjezd pro automobily.


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.Zpět na na začátek stránky


PŮDORYSNÉ SCHÉMA


Zpět na na začátek stránky


FOTOGALERIE

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz