ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTBudova Trojanova


Adresa:
Tel.:
Web:
GPS:
Trojanova 13, 120 00 Praha 2 – Nové Město
+420 224 358 585 (vrátnice FJFI Trojanova)
https://www.fjfi.cvut.cz/cz/
50°4'27.998"N, 14°25'0.425"E
Objekt částečně přístupný
Indukční smyčka
Orientační hlasový majáčekFakulta jaderná a fyzikálně inženýrská má hlavní budovu v Břehové ulici, Praha 1. 

Další výukové prostory FJFI se nachází v Trojanově ulici, Praha 2, v areálu Troja, V Holešovičkách, Praha 8, který patří Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy (MFF UK), a v areálu Karlov (také patřící MFF UK), Praha 2. Tyto prostory jsou zdokumentovány v samostatných souborech. Pracoviště v ulici Pohraniční v Děčíně zdokumentováno není.


Ve 2. NP budovy FJFI Trojanova se nachází pracoviště Střediska ELSA – Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT. Pracoviště je zdokumentováno v samostatném odkazu.


Budova FJFI Trojanova je zařazena do kategorie částečné přístupnosti zejména z důvodu, že hlavní vstup do budovy není bezbariérový a alternativní upravený přístup, tj. vjezd z ulice Dittrichova, je uzamčen (vstup doporučujeme domluvit předem telefonicky, případně je vhodné mít s sebou doprovod, který se vstupem na místě pomůže).

K dispozici je 1 osobní samoobslužný výtah, volně přístupný veřejnosti, obsluhující všechna podlaží objektu, a 2 upravené toalety.


VSTUP
INTERIÉR
VÝTAHY
WC
PARKOVÁNÍ
POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA
FOTOGALERIE


VSTUP

Hlavní vstup do budovy FJFI Trojanova není bezbariérový.

Před vstupními dveřmi je 1 schodišťový stupeň (proměnlivé výšky 80 až 150 mm dle sklonu chodníku před dveřmi – sklon v celé ulici Trojanova před hlavní fasádou FJFI činí 5 %).

Hlavní vstupní dveře jsou dřevěné dvoukřídlé, mechanicky otevíravé směrem dovnitř do zádveří. Běžně se otevírá 1 křídlo (šířka 1 křídla 1 120 mm, výška kliky/koule 1 330 mm; lze otevřít velmi obtížně). Vstupní dveře nejsou uzamčené; během výuky (ve všední dny od 07:00 do 19:00 hod) jsou volně přístupné veřejnosti. Mimo výuku lze dveře otevřít pomocí karty ČVUT nebo pomocí oboustranné zvonkové signalizace na vrátnici (čtečka karet ve výšce 1 440 mm nad chodníkem, nad ní je umístěn zvonek ve výšce 1 530 mm nad chodníkem).


Na osu běžně používaného vstupního křídla je osazen orientační hlasový majáček pro osoby s postižením zraku.


Za vstupními dveřmi se nachází vestavěné dřevěné zádveří polygonálního půdorysu (šířka 2 720 mm, hloubka 1 490 – 2 127 mm) se 2 částečně prosklenými jednokřídlými dveřmi (šířka křídla 945 mm). V zádveří je omezený manipulační prostor. Podlaha zádveří je částečně tvořena čisticím kovovým roštem s drobnými oky. Dveře v zádveří nejsou uzamčené; jsou volně přístupné veřejnosti. Čtečka karet v zádveří je ve výšce 1 405 mm.

Alternativní upravený přístup do objektu je možný z ulice Dittrichova vjezdem do dvora. Vstup je tvořen dvoukřídlými vraty, mechanicky nebo automaticky ovládanými, otevíravými směrem do průjezdu (dostatečné šířky, průjezdné i pro automobily). Vrata jsou běžně uzamčená; přístupná na kartu (výška čtečky karet 1 370 mm nad chodníkem) nebo pomocí oboustranné zvonkové signalizace na vrátnici (výška zvonku 1 541 mm). Manuální otevírání vrat je obtížné. Před vraty je chodník ve výrazném příčném sklonu až 35 %.

Objekt má 2 vnitřní dvory a v průjezdu mezi těmito dvory se nachází přímý přístup ke 2 osobním výtahům (viz VÝTAHY).

Zpět na na začátek stránkyINTERIÉR

Interiér budovy je částečně přístupný

Přímo proti hlavnímu vstupu do objektu se ve vstupní hale nachází vrátnice (výška parapetu 880 mm, hloubka předsunutého pultu 248 mm; bez možnosti indukčního poslechu).

Po obou stranách vrátnice se nachází hlavní pětiramenné schodiště. Schodiště v objektu jsou dostatečně vizuálně rozeznatelná od okolí. Nástupní a výstupní schodišťové stupně jsou dostatečně kontrastně označeny.

Po levé straně vstupní haly je za dvoukřídlými dveřmi (šířka 1 křídla 630 mm) bezbariérový přístup ke 2 osobním výtahům a také, po objetí celého prostoru pod hlavním schodištěm, k částečně přístupné toaletě ve sníženém vstupním podlaží. Chodba je na dvou místech ve spádu; nejprve klesá směrem k výtahům (šířka chodby 2 320 mm, délka sklonu 4 450 mm, překonává výšku 364 mm, sklon 8,75 %, madla po obou stranách ve výšce 680 mm), pak následuje vodorovný úsek (šířky 2 900 mm, hloubky 3 200 mm) a po zatočení vpravo se chodba ještě jednou svažuje směrem k toaletám (šířka chodby 2 230 mm, délka sklonu 1 900 mm, překonává výšku 165 mm, sklon 10,51 %, bez zábradlí). Okolo obou spádů je dostatek manipulačního prostoru.

Studijní oddělení FJFI je k dispozici pouze v budově Břehová (1. NP).

V budově Trojanova se nachází 3 velké stupňovité posluchárny (T-101, T-201, T-301) a několik jednoúrovňových učeben (bez stupňů). Posluchárny T-101 a T-201 se nachází nad sebou ve střední části objektu (1. NP až 4. NP). Nejmenší posluchárna, T-301 (4. NP), se nachází u uliční fasády směrem do Trojanovy ulice. 

T-101: vstupní dveře do posluchárny jsou celkem troje - jedny na spodní úrovni (1. NP) a dvoje na horní úrovni (2. NP). Hlavní přístup do posluchárny (na horní úrovni) není zcela bezbariérový (prahy výšky 20 – 40 mm); je tvořen dvěma dvoukřídlými dveřmi, mechanicky otevíravými směrem ven z posluchárny (šířka 1 křídla 707 mm). Přístup do posluchárny je na kartu (výška čtečky karet zvenku 1 255 mm, výška čtečky karet uvnitř 1 580 mm). Na horní úrovni je vyhrazené místo pro posluchače na vozíku (šířka 1 245 mm, hloubka 1 780 – 2 150 mm) včetně pracovní desky (horní hrana ve výšce 822 mm, podjezd 780 mm, hloubka desky 283 mm). Na spodní úroveň posluchárny není bezbariérový přístup - samotné dveře jsou dvoukřídlé, mechanicky otevíravé směrem do posluchárny (šířka širšího křídla 750 mm, výška kliky 1 140 mm), ale přístup ke dveřím zvenku je tvořen schodišti. Katedra pro přednášejícího není bezbariérově přístupná (3x schodišťový stupeň výšky 150 mm; celková výška katedry 450 mm). Stupně v posluchárně jsou vysoké 290 – 300 mm (celkem 7 stupňů); jsou dostatečně vizuálně kontrastní.

T-201: vstupní dveře do posluchárny jsou celkem čtvery - dvoje na spodní úrovni (3. NP) a dvoje na horní úrovni posluchárny (4. NP). Hlavní přístup do posluchárny (na horní úrovni) je bezbariérový; je tvořen dvěma dvoukřídlými dveřmi, mechanicky otevíravými směrem ven z posluchárny (šířka 1 křídla 703 mm, výška prahu 11 – 13 mm). Na horní úrovni je vyhrazené místo pro posluchače na vozíku (šířka 2 283 mm, hloubka 1 785 mm) včetně pracovní desky (horní hrana ve výšce 839 mm, podjezd 796 mm, hloubka desky 290 mm). Na spodní úroveň posluchárny je možný alternativní bezbariérový přístup na vyvýšenou katedru přednášejícího pomocí přímé rampy bez mezipodesty (šířka 1 315 mm - v místě nástupu částečně zúžena regálem, délka 2 875 mm, sklon 15,5 %; protiskluzný povrch), která je osazena v předsálí před jednokřídlými vstupními dveřmi do posluchárny, mechanicky otevíravými směrem dovnitř (šířka křídla 852 mm, výška kliky 1 170 mm), a která překonává 2 schodišťové stupně. Hloubka podesty mezi dveřmi a rampou je 1 500 mm. Rampa je z jedné strany lemována stěnou, z druhé strany zábradlím (výšky 1 005 mm) s jednou příčlí (ve výšce 545 mm); zábradlí není osazeno po celé délce rampy. Přístup do předsálí je po „objízdné trase“ chodbami okolo celé budovy přes kanceláře pedagogů (přístup na kartu) nebo z opačné strany budovy přes studovnu (T-214). Stupně v posluchárně jsou vysoké 320 – 326 mm (celkem 7 stupňů); jsou dostatečně vizuálně kontrastní.

T-301: vstupní dveře do posluchárny jsou jedny - dvoukřídlé, mechanicky otevíravé směrem ven z posluchárny (šířka 1 křídla 718 mm, výška kliky 1 155 mm). V posluchárně je na spodní úrovni, vedle prostoru pro přednášejícího, 1 vyhrazené pracovní místo pro posluchače na vozíku (šířka 1 190 mm, hloubka 1 245 mm) se sklopným stolkem (šířka 1 190 mm, horní hrana ve výšce 744 – 800 mm, hloubka stolku 580 mm) a s elektrickými zásuvkami. K pracovnímu místu stoupá krátká přímá rampa (šířka 1 256 mm, délka 1 190 mm, sklon 14 %; dostatečně vizuálně rozeznatelná). Katedra přednášejícího je bezbariérově přístupná. Jednotlivé stupně v celé místnosti (výšky 166 mm) jsou dostatečně vizuálně kontrastní.

Jednoúrovňové učebny jsou bezbariérově přístupné. Dveře jsou většinou dvoukřídlé (šířka 1 křídla 610 – 800 mm). V některých případech jsou dvoje dveře v tloušťce zdi (stejných parametrů). Všechny posluchárny i učebny jsou volně přístupné veřejnosti (vyučující odemyká klíčem).

Ve 3. NP se nachází velká studovna (T-214). Je bezbariérově přístupná. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé, mechanicky otevíravé směrem ven ze studovny (šířka 1 křídla 798 mm, výška kliky 1 150 mm).

Čtečky karet a zvonky na chodbách jsou ve výšce 1 200 – 1 600 mm.

Povrch podlah je kamenná a keramická dlažba na chodbách, kamenné stupně na schodištích.

Zpět na na začátek stránkyVÝTAHY

K dispozici jsou 2 identické osobní výtahy, umístěné vedle sebe, obsluhující všechna podlaží objektu. Výtahy jsou ve všech podlažích průchozí (dveře jsou umístěné proti sobě a mají stejné parametry). 1 výtah je volně přístupný veřejnosti, druhý výtah lze použít výhradně na klíč.

Rozměry kabin: šířka 1 000 mm, hloubka 1 555 mm. Dveře z obou stran výtahů (šířky 800 mm) jsou posuvné, automatické. Přivolávací tlačítka zvenku výtahů jsou ve výšce 1 400 mm. Ovládací tlačítka uvnitř výtahů jsou ve výšce 1 245 – 1 543 mm. Výtahy jsou bez sedátka, bez hlasové a akustické signalizace, bez hmatového značení a bez možnosti indukčního poslechu. V 1. NP zvenku výtahů se zobrazují čísla aktuálních podlaží; v ostatních podlažích a uvnitř výtahů optická signalizace chybí. Před výtahy je částečně zúžený manipulační prostor.

Zpět na na začátek stránkyWC

V budově FJFI Trojanova jsou k dispozici 2 upravené toalety:

Obě jsou označené, součástí oddělení dámských toalet.


Toaleta v 1. NP je zařazena do kategorie částečně přístupných prostorů zejména z důvodu omezeného manipulačního prostoru v kabině (šířka méně než 1 600 mm) i v předsíni dámských toalet.

Nachází se po pravé straně vstupní haly. Oddělení dámských toalet je o 4 schodišťové stupně níž, než je úroveň 1. NP. Bezbariérový přístup k nim se nachází na levé straně vstupní haly, po objetí celého prostoru pod hlavním schodištěm. Existence a umístění bezbariérové toalety jsou vyznačeny pouze piktogramem na dveřích toalety. Vstupní dveře do oddělení dámských toalet se otevírají mechanicky směrem ven (šířka křídla 800 mm, výška prahu 20 mm; lze obtížně otevřít).  

Rozměry kabiny: šířka 1 443 mm, hloubka 1 620 mm (zmenšena částečnou přizdívkou pro osazení toalety na 1 445 mm; přizdívka má rozměry: šířka 700 mm, hloubka 190 mm). Dveře kabiny šířky 790 mm se otevírají mechanicky směrem ven z kabiny. Mají zvenku zajistitelný zámek a postrádají vodorovné madlo z vnitřní strany. Manipulační prostor pro vozík (šířky 850 mm) se nachází proti dveřím. Záchodová mísa je přístupná z levé strany. Madlo vedle záchodové mísy u stěny je pevné (délka 830 mm, výška 740 mm), madlo v prostoru je sklopné (délka 830 mm, výška 770 mm; osazené na zdi vedle přizdívky, takže je nedostatečně dlouhé). Splachování toalety je umístěno vedle záchodové mísy na stěně nad pevným madlem (ve výšce 994 mm). Vedle umyvadla madlo chybí. V rámci celých dámských toalet je omezený manipulační prostor, a proto i před dveřmi do upravené kabiny i v samotné kabině je manipulační prostor omezený. V kabině chybí háček na oděvy a nouzové signalizační zařízení.


Toaleta ve 3. NP je zařazena do kategorie obtížně přístupných nebo nepřístupných prostorů zejména z důvodu omezeného manipulačního prostoru v kabině (hloubka méně než 1 400 mm + v místě pro vozík je trvale umístěna židle) i omezeného manipulačního prostoru v předsíni toalet. Při posledním mapování budovy Trojanova (06/2015) nefungovala baterie umyvadla.

Vstupní dveře do oddělení dámských toalet se otevírají mechanicky směrem ven (šířka křídla 800 mm, výška kliky 1 032 mm, výška prahu 20 mm; lze obtížně otevřít). Předsíň v dámských toaletách poskytuje omezený manipulační prostor (šířka 1 395 mm – v místě umyvadla průjezd 931 mm, hloubka 2 155 mm; všechny troje dveře od kabin se otevírají ven z kabin směrem do předsíňky).

Rozměry kabiny: šířka 2 164 mm, hloubka 1 366 mm. Dveře kabiny šířky 807 mm se otevírají mechanicky směrem ven z kabiny. Mají zvenku zajistitelný zámek (bývá uzamčen, lze odemknout pomocí mince), z vnitřní strany mají vodorovné madlo ve výšce 922 mm. Manipulační prostor pro vozík (šířky 1 518 mm) se nachází proti dveřím. Záchodová mísa je přístupná z pravé strany. Madlo vedle záchodové mísy u stěny je pevné (délka 560 mm, výška 800 mm), madlo v prostoru je snadno polohovatelné (délka 834 mm, výška 800 mm). Splachování toalety je umístěno na stěně za mísou ve výšce 1 060 mm. V kabině je k dispozici malé umývátko bez madla (baterie by měla fungovat automaticky na čidlo). V kabině je naproti dveřím vedle záchodové mísy osazen háček na oděvy ve výšce 1 230 mm. V kabině je omezený manipulační prostor. V kabině chybí nouzové signalizační zařízení.

Zpět na na začátek stránkyPARKOVÁNÍ

2 vyhrazená parkovací stání jsou k dispozici ve dvoře objektu (vjezd z ulice Dittrichova). Nejsou vyznačena vodorovně; jsou označena značkou P se symbolem vozíku.

Možnost parkování ve dvoře konzultujte na vrátnici.

Objekt se nachází na území MČ Praha 2, kde jsou parkovací zóny pro dlouhodobé a krátkodobé stání.

 

Zpět na na začátek stránkyPOPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS

Přístup od MHD k budově FJFI Trojanova je možný z několika směrů:


Protože nejbližší stanice metra B, Karlovo náměstí, není bezbariérově přístupná, osobám se sníženou pohyblivostí doporučujeme využít nízkopodlažní tramvajové soupravy nebo nízkopodlažní autobusy č. 176 a 291 na zastávku Karlovo náměstí, Moráň nebo Palackého náměstí.


Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od zastávky tramvaje Karlovo náměstí (ze směru Albertov):

Přejeďte ze zastávky na chodník a projeďte Václavskou pasáží. Pokračujte přímo přes přechod do ulice Trojanova. U hlavního vstupu do budovy FJFI použijte zvonkovou signalizaci na vrátnici (ve výšce 1 530 mm), odkud vám přijde asistovat pověřená osoba. Alternativní upravený vstup pro osoby na vozíku je z ulice Dittrichova, přes dvůr a osobním výtahem (zvonková signalizace u vjezdu ve výšce 1 541 mm). Pokud je výška zvonkové signalizace příliš vysoko, je nutno vstup domluvit předem telefonicky.

Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od zastávky tramvaje Palackého náměstí:

Z ulice Na Moráni přejeďte do ulice Gorazdova a pokračujte na křižovatku s ulicí Trojanova. Zahněte doprava a pokračujte ke křižovatce s ulicí Dittrichova, přejeďte přes přechod a dále doleva přes ulici Trojanova. Pokračujte nahoru ulicí Trojanova k hlavnímu vstupu do budovy. U hlavního vstupu do budovy FJFI použijte zvonkovou signalizaci na vrátnici, odkud vám přijde asistovat pověřená osoba. Alternativní upravený vstup pro osoby na vozíku je z ulice Dittrichova, přes dvůr a osobním výtahem. Vstup je nutno domluvit předem.


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.Zpět na na začátek stránky


PŮDORYSNÉ SCHÉMA


Zpět na na začátek stránky


FOTOGALERIE

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz