ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTBudova Břehová - sídlo fakulty FJFI


Adresa:
Tel.:
Web:
GPS:
Břehová 7, 115 19 Praha 1
+420 224 358 310 (telefonní ústředna FJFI)
https://www.fjfi.cvut.cz/cz/
50°5'27.736"N, 14°24'58.714"E
Objekt částečně přístupný
Indukční smyčka
Orientační hlasový majáčekFakulta jaderná a fyzikálně inženýrská má hlavní budovu v Břehové ulici, Praha 1. 

Další výukové prostory FJFI se nachází v Trojanově ulici, Praha 2, v areálu Troja, V Holešovičkách, Praha 8, který patří Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy (MFF UK), a v areálu Karlov (také patřící MFF UK), Praha 2. Tyto prostory jsou zdokumentovány v samostatných souborech. Pracoviště v ulici Pohraniční v Děčíně zdokumentováno není.

V budově FJFI Břehová se nachází detašované pracoviště Ústřední knihovny ČVUT pro FJFI. Pracoviště je zpracované v samostatném odkazu.


Budova FJFI Břehová je zařazena do kategorie částečně přístupných objektů zejména z důvodu, že přístup do všech podlaží (kromě vstupní haly s vrátnicí) je řešen zdvihací plošinou, což není možné z uživatelského pohledu považovat za skutečně bezbariérové řešení (použití plošiny vyžaduje dopomoc personálu a obsluha je celkově složitější). K dispozici jsou 2 osobní samoobslužné výtahy, zpřístupňující všechna podlaží, a 1 přístupná koupelna s toaletou a sprchovým koutem.


VSTUP
INTERIÉR
VÝTAHY
WC
PARKOVÁNÍ
POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA
FOTOGALERIE


VSTUP

Hlavní vstup je bezbariérový, jasně vizuálně rozeznatelný od okolí.

Bezbariérový přístup k hlavním vstupním dveřím v podloubí je pomocí přímé venkovní nekryté rampy bez mezipodesty (šířka 1 432 mm, délka 4 800 mm, sklon 9 %, překonávající 3 schodišťové stupně o celkové výšce 380 mm). Rampa je umístěna napravo při pohledu na hlavní vstup, tzn. na opačné straně ulice, než je přístup od zastávky tramvaje či autobusu. Povrch rampy je tvořen žulovými kostkami. Rampa je opatřena z obou stran zábradlím výšky 867 mm. Zábradlí je ve spodní části ukončeno ve výšce 278 mm nad zemí.

Hlavní vstupní dveře jsou dvoukřídlé, částečně prosklené, s dřevěnými rámy, dostatečně viditelnými oproti pozadí, mechanicky otevíravé směrem do zádveří (šířka 1 křídla 700 mm, výška kliky 1 080 mm; lze otevřít obě křídla; lze obtížně otevřít). Vstupní dveře jsou během výuky (ve všední dny od 07:00 do 19:00 hod) volně přístupné veřejnosti. Mimo výuku lze dveře otevřít pomocí karty ČVUT nebo pomocí oboustranné zvonkové signalizace na vrátnici (čtečka karet ve výšce 1 240 mm nad chodníkem, nad ní je umístěn zvonek ve výšce 1 390 mm nad chodníkem). Před vstupními dveřmi je dostatečný manipulační prostor; na zemi jsou volně položeny čisticí rohože (výšky cca 10 mm).

Následuje zádveří (šířka 2 600 mm, hloubka 1 380 mm) a další dvoukřídlé dveře, mechanicky otevíravé směrem do vstupní schodišťové haly (šířka 1 křídla 700 mm, výška kliky 1 080 mm; lze otevřít obě křídla; lze obtížně otevřít). Ani jedny dveře nemají vodorovné madlo. Čtečka karet v zádveří je ve výšce 1 364 mm.


Na osu běžně používaného vstupního křídla je osazen orientační hlasový majáček pro osoby s postižením zraku.

Zpět na na začátek stránkyINTERIÉR

Téměř všechny prostory jsou částečně přístupné.

Ve vstupní schodišťové hale se napravo nachází vrátnice (parapet ve výšce 957 mm, předsunutý pult hloubky 100 mm, bez možnosti indukčního poslechu). Vrátnice není dostatečně osvětlena.

Po celé šířce vstupní haly je schodiště (9 stupňů, bez mezipodesty, kontrastně označené). Po levé straně schodiště je nainstalovaná otevřená šikmá zdvihací plošina.

Parametry plošiny: šířka 697 mm, délka 850 mm, nosnost 190 kg/1 osoba. Pro použití plošiny je nutná domluva předem na vrátnici (před použitím plošiny je nutné uvést do chodu hlavní vypínač, mít k dispozici klíče pro ovládání tlačítek a přenosný ruční ovladač, u kterého je nutné držet nepřetržitě stisknuté příslušné tlačítko směru jízdy). Nástup na plošinu je čelní, tj. ve směru jízdy plošiny. Vrátný pomůže s nájezdem/sjezdem z plošiny. Po dojezdu plošiny a sklopení postranních nájezdů nevzniká žádný výškový rozdíl. Manipulační prostor okolo plošiny je dostatečný.

Následuje další monumentální schodiště do ostatních podlaží. Do ostatních podlaží je možné se dostat alternativně i 2 osobními, volně přístupnými výtahy, umístěnými v chodbě v zadní části objektu.

V 1. NP se za schodištěm po pravé straně nachází studijní oddělení FJFI. Na chodbě, před dveřmi do studijního oddělení, je umístěn pořadník (spodní hrana ve výšce 1 025 mm, tlačítka ve výšce 1 070 mm). Vstupní dveře do studijního oddělení jsou dvoukřídlé, mechanicky otevíravé směrem ven na chodbu (šířka 1 křídla 530 mm, výška kliky 1 135 mm). Dveře ústí do předsíně (šířka 1 760 mm, hloubka 1 970 mm), ve které jsou další dvoukřídlé dveře (šířka 1 křídla 796 mm) vedoucí do chodby před kanceláří studijního oddělení (šířka chodby 1 950 mm). Pro studenty s omezením pohybu je možno domluvit individuální konzultaci (nejlépe telefonická domluva předem). Případně je možné se domluvit u okýnek ve dveřích a podél stěn na chodbě před kanceláří studijního oddělení (výška parapetů 1 148 mm).

V budově Břehová se nachází 2 stupňovité posluchárny (B-103, B-115).

Vstupní dveře do velké stupňovité posluchárny (Aula Maxima, B-103, 2. NP) jsou dvoje (na spodní úrovni posluchárny), oboje dvoukřídlé, mechanicky otevíravé směrem ven z posluchárny (šířka 1 křídla 647 mm, výška kliky 1 072 mm). V posluchárně nejsou vyhrazená místa pro posluchače na vozíku. Vozík lze umístit v první řadě (na spodní úrovni posluchárny) v místě sklopných sedaček (bez pracovního stolku), v blízkosti obou dveří a katedry přednášejícího, čímž je částečně omezen pohyb ostatních posluchačů (proměnlivá šířka uličky mezi katedrou a stolky je 990 – 1 890 mm). Posluchači v první řadě musí mít hlavu v záklonu, aby viděli na obrazovky, umístěné nad vstupními dveřmi do posluchárny. Katedra pro přednášejícího není bezbariérově přístupná (1 stupeň výšky 160 mm). Jednotlivé stupně v celé místnosti (výšky 180 mm) jsou dostatečně kontrastně označené.

Vstupní dveře do malé stupňovité posluchárny (Aula Reserva/Minima, B-115, 2. NP) jsou dvoukřídlé, mechanicky otevíravé směrem ven z posluchárny (šířka 1 křídla 670 mm, výška kliky 1 120 mm). V posluchárně je na spodní úrovni u vstupních dveří k dispozici 1 vyhrazené místo pro posluchače na vozíku (celková šířka 1 590 mm, hloubka 810 mm; bez pracovního stolku). V posluchárně jsou 4 stupně (výšky 130 mm), dostatečně kontrastně označené.

Jednoúrovňové učebny jsou bezbariérově přístupné, bez vyhrazených míst. Všechny posluchárny i učebny jsou volně přístupné veřejnosti (vyučující odemyká klíčem).

Schodiště v objektu jsou dostatečně vizuálně rozeznatelná od okolí. Nástupní a výstupní schodišťové stupně jsou kontrastně označeny. V nejvyšším patře objektu jsou madla na schodištích ve výšce pouze 639 mm.

Většina vnitřních dveří je dvoukřídlých, přičemž šířka 1 křídla je cca 560 - 620 mm. Dveře nemají z vnitřní strany vodorovná madla.

Povrch podlah je linoleum, beton, kamenná dlažba; kamenné stupně na schodištích.

Zpět na na začátek stránkyVÝTAHY

K dispozici jsou 2 identické osobní výtahy, umístěné každý na jednom konci zadní chodby, obsluhující všechna podlaží objektu.

Rozměry kabin výtahů: šířka 1 000 mm, hloubka 1 230 mm (zúžena v místě vodorovného madla, umístěného na zadní stěně, na 1 155 mm; výška madla 900 mm). Výtahy jsou opatřeny dvěma dveřmi šířky 800 mm. Vnější dveře (šachetní) jsou mechanicky otevíravé směrem ven (výška svislého madla zvenku je 1 035 – 1 200 mm, zevnitř je třeba silně zatlačit, madlo tu není). Vnitřní dveře (klecové) jsou posuvné, automatické. Přivolávací tlačítka zvenku jsou ve výšce 1 080 mm. Ovládací tlačítka uvnitř výtahu jsou ve výšce 860 – 1 160 mm. Výtahy jsou bez sedátka. Jsou vybaveny optickou a hlasovou signalizací, všechna tlačítka (i zvenku) jsou vyznačena v reliéfním písmu a doplněna Braillovým písmem. Chybí akustická signalizace a možnost indukčního poslechu. Manipulační prostor před výtahy je dostatečný.

Zpět na na začátek stránkyWC

K dispozici je 1 označená, přístupná koupelna s toaletou a sprchovým koutem v 1. NP. Jedná se o neuzamčenou, samostatnou kabinu se vstupem přímo z chodby.

Koupelna je zařazena do kategorie přístupných prostorů zejména proto, že poskytuje dostatečný manipulační prostor (který kompenzuje méně vhodné dispoziční uspořádání kabiny a uložení úklidových pomůcek v kabině).


Rozměry kabiny: šířka 2 975 mm, hloubka 2 089 mm. Dveře šířky 800 mm se otevírají mechanicky směrem ven do chodby. Jsou opatřeny zvenku zajistitelným zámkem; uvnitř je snadno lze zamknout. Postrádají vodorovné madlo z vnitřní strany. Klika je ve výšce 1 142 mm. Zavěšená záchodová mísa se nachází po levé straně místnosti a je přístupná z levé strany (horní hrana mísy ve výšce 470 mm). Manipulační prostor pro vozík (šířky 890 – 1340 mm) se nachází také po levé straně místnosti. Do manipulačního prostoru lehce zasahuje prostorné umyvadlo (horní hrana ve výšce 800 mm, podjezd 690 mm). V rámci prostoru mezi záchodovou mísou a stěnou bývá někdy uložen pojízdný úklidový vozík, přesto je stále manipulačního prostoru dostatek. Obě madla vedle záchodové mísy jsou sklopná (lze je snadno sklopit a drží ve svislé poloze). Splachování toalety se nachází za záchodovou mísou na stěně ve výšce 1 100 mm. Vedle umyvadla madlo chybí. Umyvadlová baterie funguje automaticky na čidlo. Sprchový kout postrádá sklopné sedátko a madlo. Baterie sprchy je osazena na stěně ve výšce 1 026 mm, hlavice sprchy je většinou položena na baterii. Přenosný koš bývá umístěn v manipulačním prostoru pro vozík. Chybí nouzové signalizační zařízení.

Zpět na na začátek stránkyPARKOVÁNÍ

U objektu není vyhrazené ani běžné parkovací stání.

Objekt se nachází na území MČ Praha 1, kde jsou parkovací zóny pro dlouhodobé a krátkodobé stání.

Není možné parkovat ani ve dvoře budovy.

Zpět na na začátek stránkyPOPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS

Přístup od MHD k budově FJFI Břehová je možný z několika směrů:

Veškeré komunikace, vozovky pro automobily i chodníky pro pěší mají nerovný povrch z dlažebních kostek, včetně příčných sklonů.


Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od zastávky tramvaje/autobusu Právnická fakulta (ze směru z centra od náměstí Jana Palacha):

Osobám se sníženou pohyblivostí doporučujeme využít nízkopodlažní tramvajové soupravy č. 17 nebo nízkopodlažní autobus č. 207 na zastávku Právnická fakulta.

Ze zastávky se dejte ulicí 17. listopadu směrem ke křižovatce s ulicí Břehovou, kde se nachází hlavní vstup do budovy FJFI. Z opačné strany vstupního podloubí, než se přijíždí od zastávky, je k dispozici venkovní rampa, vedoucí ke hlavním vstupním dveřím do objektu.


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.Zpět na na začátek stránky


PŮDORYSNÉ SCHÉMA


Zpět na na začátek stránky


FOTOGALERIE

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz