ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTDětský koutek Hlídárna v monobloku


Adresa:
Tel.:
Web:
GPS:
Technická 2, 166 27 Praha 6 - Dejvice
+420 224 352 222 (vrátnice FEL Dejvice)
http://www.cvut.cz/
50°6'9.986"N, 14°23'34.025"E
Objekt monobloku FEL přístupný
Orientační hlasový majáček

Prostor Hlídárny přístupnýV dejvickém monobloku fakulty elektrotechnické (FEL) a fakulty strojní (FS) se nachází dětský koutek, zvaný „Hlídárna“, sloužící jako zázemí pro hlídání dětí studentů a zaměstnanců ČVUT a Národní technické knihovny (NTK).

V současné době funguje ve zkušebním provozu a slouží jako místo, kde může být umístěno až 5 dětí ve věku 1 – 6 let spolu se svými chůvami nebo rodiči (není zde zatím stálá hlídací služba). Koutek je otevřen v souladu s otvírací dobou budovy monobloku.

Část monobloku, ve které se nachází dětský koutek, je zařazena do kategorie přístupných objektů, protože splňuje základní kritérium přístupnosti, a to zvládnutí návštěvy převážně vlastními silami či za pro uživatele běžných podmínek, případně s využitím pomoci, kterou je možné na místě samostatně zajistit. V monobloku jsou k dispozici 4 upravené toalety a osobní samoobslužné výtahy.


VSTUP
INTERIÉR
VÝTAHY
WC
PARKOVÁNÍ
POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA
FOTOGALERIE


VSTUP

Bezbariérový přístup do dětského koutku je možný přes FEL.

Hlavní vstup do monobloku FEL je bezbariérový, jasně vizuálně rozeznatelný. Před vstupními dveřmi se nachází vyrovnávací nekrytá rampa bez zábradlí (šířka 1 700 mm, délka 1 500 mm, sklon 7 %, povrch kovový rošt s drobnými oky), překonávající výškový rozdíl 160 mm. Rampa je hůře vizuálně rozeznatelná od okolního vydlážděného povrchu.

Hlavní vstupní dveře jsou prosklené dvoukřídlé, posuvné, automatické (celková průchozí šířka 1 500 mm). Jsou opatřeny 1 kontrastním pruhem značek (ve výšce 1 446 mm). Po obou stranách automaticky ovládaných dveří se nachází jednokřídlé dveře (šířky 800 mm) mechanicky otevírané směrem ven – používané místo automatických dveří během chladného období a prázdnin. Vstupní dveře nejsou při běžném provozu uzamčené, jsou volně přístupné veřejnosti. Napravo od vstupních dveří je zvenku osazena čtečka karet (ve výšce 1 110 mm) a oboustranná zvonková signalizace na vrátnici (ve výšce 1 350 mm) – k použití při uzavření objektu. Před rampou i před vstupními dveřmi do objektu je dostatečný manipulační prostor.

Hlavní vstupní dveře jsou osazeny orientačním hlasovým majáčkem pro osoby s postižením zraku, a to na osu vstupu.

Zpět na na začátek stránkyINTERIÉR

Dětský koutek se nachází ve vstupním podlaží monobloku (1. NP) na rozhraní fakult FEL a FS (zhruba naproti studovně s občerstvením).

Jedná se o 1 místnost, původní učebnu T2:C2-81 (o rozloze celkem 33 m2).

Vstupní dveře do dětského koutku jsou plné jednokřídlé (šířka křídla 896 mm, výška kliky 1 057 mm), mechanicky otevíravé směrem ven na chodbu (otevírají se snadno). Vstup je výhradně na hostovskou kartu ČVUT, kterou si lze zapůjčit na vrátnici FEL oproti průkazu totožnosti (výšky čteček z exteriéru i v interiéru koutku jsou 1 165 mm na osu),

V rámci místnosti dětského koutku se nachází prostor pro odložení obuvi a oblečení, částečně vybavený kuchyňský kout s dřezem, mikrovlnou troubou, rychlovarnou konvicí a základním nádobím, přebalovací pult umístěný vedle umyvadla a prostor s kobercem pro hraní a odpočinek.

Výška háčků na oděvy je 1 600 – 1 700 mm. Výška kuchyňské linky je 855 mm. Výška přebalovacího pultu je 879 mm. Horní hrana umyvadla je ve výšce 869 mm.

Povrch podlahy je linoleum v místě botníku a kuchyňského koutu a zátěžový koberec v místě hraní a odpočinku.

Zpět na na začátek stránkyVÝTAHY

Ke vstupu do dětského koutku není výtah třeba.

Pro přístup k upraveným toaletám ve vyšších podlažích je možné použít 2 osobní výtahy: 1 na konci křídla B2, druhý na konci křídla B3.

Rozměry kabiny výtahu v křídle B2: šířka 1 110 mm, hloubka 1 340 mm. Výtah je průchozí; dveře jsou protilehlé proti sobě. Oboje jsou šířky 790 mm, posuvné, automatické. Přivolávací tlačítka zvenku jsou ve výšce 1 160 mm. Ovládací tlačítka a čtečka karet uvnitř výtahu jsou ve výšce 970 – 1 365 mm. Tlačítka uvnitř výtahu jsou vyznačena v reliéfním písmu a doplněna Braillovým písmem. Výtah není vybaven sedátkem, hlasovou ani optickou signalizací ani možností indukčního poslechu. Akustická signalizace je velmi slabá. Před výtahem je dostatečný manipulační prostor.

Rozměry kabiny výtahu v křídle B3: šířka 1 110 mm, hloubka 1 400 mm. Dveře šířky 960 mm jsou posuvné, automatické. Přivolávací tlačítka zvenku jsou ve výšce 1 160 – 1 260 mm. Ovládací tlačítka a čtečka karet uvnitř výtahu jsou ve výšce 940 – 1 500. Tlačítka uvnitř výtahu jsou vyznačena v reliéfním písmu a doplněna Braillovým písmem. Výtah není vybaven sedátkem, hlasovou, akustickou ani optickou signalizací ani možností indukčního poslechu. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný.

Zpět na na začátek stránkyWC

Dětský koutek nemá k dispozici vlastní hygienické zázemí (kromě dřezu a umyvadla přímo v koutku).

Běžné toalety (dámské) se nachází bezprostředně vedle koutku.

Pro celý monoblok FEL/FS jsou dále k dispozici celkem 4 označené, částečně bezbariérově přístupné, veřejnosti volně přístupné toalety:

Toalety jsou zařazeny do kategorie částečné přístupnosti zejména z důvodu omezeného manipulačního prostoru v kabinách (atypicky zkosené rohy stěn, resp. rozměry kabin méně než 1 600 mm).

Částečně přístupná toaleta v 1. NP v křídle B3 se nachází v rámci oddělení pánských toalet. Před vstupními dveřmi do upravené kabiny se nachází jednak předsíň toalet (šířka 1 450 mm, hloubka 3 400 mm, dveře šířky 800 mm se otevírají mechanicky směrem do předsíně), jednak prostor s umyvadly a pisoáry (celková šířka cca 4 400 mm, hloubka 2 000 mm, bez dveří). Vzhledem k tomu, že se vstupní dveře do kabiny nachází přímo proti pánským pisoárům, může být obtížné využití kabiny ženami.

Rozměry kabiny: šířka 1 425 mm, hloubka 1 695 mm. Dveře šířky 755 mm se otevírají mechanicky směrem ven z kabiny. Mají zvenku zajistitelný zámek, postrádají vodorovné madlo z vnitřní strany dveří. Manipulační prostor pro vozík (šířky 670 mm) se nachází nalevo od dveří. Zavěšená záchodová mísa je osazena na boční stěně po levé straně kabiny. Je přístupná z pravé strany. Z obou stran je opatřena vodorovnými madly; madlo u stěny je pevné, madlo v prostoru sklopné (lze obtížně polohovat, ve vodorovné poloze není stabilní). Splachování je umístěno na stěně za zády nad záchodovou mísou (ve výšce 1 056 mm). Naproti dveřím se nachází umývátko (horní hrana ve výšce 785 mm, baterie ve výšce 931 mm). Mýdlo je uloženo přímo na umyvadle. Po pravé straně umývátka je k dispozici svislé madlo (horní hrana 1 340 mm, spodní hrana 754 mm). Zásobník toaletního papíru je osazen po levé straně umývátka (dolní hrana ve výšce 785 mm). Světlo se v celém prostoru rozsvěcuje automaticky na čidlo. V kabině chybí zrcadlo, háček na oděvy, koš, nouzové signalizační zařízení. V kabině je omezený manipulační prostor.

Částečně přístupná toaleta v 8. NP v křídle B3 je samostatný prostor mimo oddělení pánských či dámských toalet (vstup přímo z chodby).

Skládá se ze 2 místností: místnosti s umyvadlem (rozměry: šířka 1 472 mm, hloubka 1 725 mm, dveře šířky 796 mm) a z místnosti se záchodovou mísou (rozměry: šířka 1 510 mm, hloubka 1 443 mm, dveře šířky 903 mm). Oboje dveře se otevírají mechanicky směrem ven (bez vodorovného madla). Manipulační prostor pro vozík (šířky 707 mm) je proti dveřím. Záchodová mísa je přístupná z pravé strany; stojí na stupínku (výšky 50 mm) a celková výška mísy je 518 mm od země. Obě madla vedle mísy jsou sklopná, mají délku 853 mm, přesahují místu o cca 100 mm. Vedle umyvadla madlo chybí. V kabině je omezený manipulační prostor. Před dveřmi je dostatek manipulačního prostoru. Chybí háček na oděvy a nouzové signalizační zařízení.

Částečně přístupné toalety ve 3. NP a 4. NP v křídle B2 (vedle výtahů páternoster) v rámci oddělení dámských toalet jsou volně přístupné veřejnosti; rozměrově, dispozičně i vybavením téměř totožné. Před vstupními dveřmi do upravené kabiny se nachází jednak předsíň toalet (šířka 1 650 mm, hloubka 3 350 mm, dveře šířky 800 mm se otevírají mechanicky směrem do předsíně), jednak prostor s umyvadly (šířka přes 4 750 mm, hloubka 1 800 mm, dveře šířky 800 mm se otevírají mechanicky směrem k umyvadlům).

Rozměry kabin: šířka 1 950 mm, hloubka 1 950 mm. Obě kabiny mají zkosený 1 roh, ve kterém jsou osazeny dveře, čímž je půdorys kabiny zmenšen. Dveře šířky 790 mm se otevírají mechanicky směrem ven z kabiny. Mají zvenku zajistitelný zámek a z vnitřní strany vodorovné madlo ve výšce cca 875 mm. Manipulační prostor pro vozík (šířky 1 053 mm) je šikmo proti dveřím po pravé straně. Záchodové mísy jsou přístupné z levé strany. Obě madla vedle záchodových mís mají délku cca 840 mm, přesahují mísu o cca 140 mm a obě jsou sklopná (v praxi většinou obě ve svislé poloze). Vedle umyvadel je osazeno 1 vodorovné pevné madlo u stěny délky cca 550 mm. V kabinách je omezený manipulační prostor. Před dveřmi je dostatek manipulačního prostoru. V kabinách chybí háček na oděvy a nouzové signalizační zařízení.

Zpět na na začátek stránkyPARKOVÁNÍ

Přímo u monobloku FEL/FS v ulici Technická není k dispozici žádné vyhrazené parkovací stání.

Po domluvě na vrátnici FEL lze parkovat ve dvoře monobloku – vjezd z ulice Šolínova.

16 vyhrazených parkovacích míst je k dispozici v garáži pod Novou budovou ČVUT (FA/FIT), v blízkosti osobních výtahů. Studenti ČVUT evidovaní ve Středisku ELSA a návštěvníci dejvického kampusu, kteří ve Středisku ELSA nejsou evidovaní, ale mají oprávnění k parkování na vyhrazených místech, mohou využít tuto možnost parkování zdarma. Žádost o bezplatné parkování na vyhrazených místech na parkovišti v Nové budově předem konzultujte ve Středisku ELSA: stredisko@elsa.cvut.cz nebo volejte recepci Nové budovy: +420 776 555 558.

Zpět na na začátek stránkyPOPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS

Přístup od MHD k hlavnímu vstupu na FEL je možný z několika směrů, např.:

 

Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od stanice metra A – Dejvická:

Osoby se sníženou pohyblivostí mohou na stanici metra Dejvická využít v návaznosti na sebe 2 osobní výtahy, které spojují úroveň nástupiště s úrovní uliční.

První výtah z nástupiště metra vede do spojovací chodby podchodu a je umístěn vedle pevných schodů, směr Vítězné náměstí. Výtah použijte a dejte se vlevo do spojovací chodby. Po cca 20 metrech použijte nájezd vpravo k druhému výtahu, směr zastávka autobusů MHD na Evropské ulici ve směru z centra, který vede na úroveň ulice. Použijte výtah. Z výtahu se dejte přímo k přechodu přes ulici Šolínova. Přejeďte a pokračujte vpravo ulicí Šolínovou přes křižovatku s ulicí Zikova až na křižovatku s ulicí Technická. V ulici Technická se již nachází FEL. Přejeďte, zahněte vlevo. Po pravé straně se nachází hlavní bezbariérový vstup do monobloku FEL. Chodník v ulici Technická je dlážděný, rovný.

Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.Zpět na na začátek stránky


PŮDORYSNÉ SCHÉMA


Zpět na na začátek stránky


FOTOGALERIE

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz