ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTBudova CIIRC - prostory FEL


Adresa:
Tel. 1.:
Tel. 2.:
Web 1.:
Web 2.:
GPS:
Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice
+420 224 352 222 (vrátnice FEL Dejvice)
+420 605 217 098 (RECEPCE CIIRC)
http://www.fel.cvut.cz/cz/
https://www.ciirc.cvut.cz/cs/
50°6'11.840"N, 14°23'41.234"E
Objekt přístupný
Indukční smyčka
Orientační hlasový majáčekHlavní budovou fakulty elektrotechnické je rozsáhlý objekt, tzv. monoblok FEL/FS, v Dejvicích v ulici Technická, který FEL sdílí spolu s fakultou strojní (FS).

Další výukové prostory FEL se nachází v halových laboratořích, přímo navazujících na monoblok FEL/FS, dále v nové budově Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC), Praha 6, a na Karlově náměstí 13, Praha 2. Tyto prostory jsou zdokumentovány v ostatních odkazech.

Budova Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) stojí na místě rozšířené a zvýšené budovy původní Technické menzy v ulici Jugoslávských partyzánů. Skládá se ze dvou vzájemně propojených objektů označených písmeny „A“, „B“. Při pohledu z Vítězného náměstí je objet A nepřehlédnutelný díky své nakloněné „nafukovací igelitové“ fasádě.

Objekt nové budovy CIIRC je zařazen do kategorie přístupných objektů, protože splňuje základní kritérium přístupnosti, a to zvládnutí návštěvy převážně vlastními silami či za pro uživatele běžných podmínek, případně s využitím pomoci, kterou je možné na místě samostatně zajistit (např. dostatečný počet samoobslužných výtahů a přístupných toalet).


VSTUP
INTERIÉR
VÝTAHY
WC
PARKOVÁNÍ
POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA
FOTOGALERIE


VSTUP

Hlavní vstup do budovy CIIRCu je v objektu A; jedná se o vstup v ulici Jugoslávských partyzánů, nejblíže k Vítěznému náměstí, kde je k dispozici hlavní recepce pro celou budovu (s běžnou pracovní dobou).

Objekt B má v ulici Jugoslávských partyzánů 3 vstupy, označené B1, B2, B3; u vstupu B1 je vrátnice/velín (s nepřetržitým 24 h provozem).


Všechny zmíněné vstupy jsou bezbariérově přístupné. Vstupy A a B1 jsou neuzamčené; volně přístupné veřejnosti.


Ostatní vstupy do budovy CIIRCu (z Vítězného náměstí, od halových laboratoří FEL) jsou vedlejší, nejsou určené pro běžné užívání veřejností.


Vstup A je označen velkými bílými písmeny ČVUT. Je tvořen dvoukřídlými dveřmi, mechanicky otevíravými směrem ven do ulice (šířka 1 křídla 1 063 mm, čtečka karet zde není). Před dveřmi je z obou stran dostatečný manipulační prostor, zvenku lemovaný dvěma vodními plochami s fontánkami. Podél vodních ploch se chodník směrem ke vstupním dveřím mírně svažuje (sklon 7 %). Dveře jdou obtížněji otevřít. Vstup je osazen orientačním hlasovým majáčkem pro osoby s postižením zraku, a to na osu běžně otevíraného křídla. Za dveřmi následuje prostorný vstupní vestibul s recepcí a turnikety, viz INTERIÉR.

Vstup B1 je označen velkými bílými písmeny ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Je tvořen dvoukřídlými posuvnými dveřmi, automaticky otevíravými (šířka obou křídel je při otevření dostatečná, výška čteček karet z exteriéru i interiéru je do max. výšky 1 200 mm). Před dveřmi je z obou stran dostatečný manipulační prostor. Za těmito dveřmi se nachází prostor „prosklené ulice“,tedy prostor mezi původní zděnou fasádou Technické menzy a novou představěnou prosklenou fasádou do ulice Jugoslávských partyzánů. Z „prosklené ulice“ dále vedou dvoje dvoukřídlé prosklené dveře, oboje mechanicky otevíravé směrem ven. Dveře ústí do vstupního vestibulu objektu B, ve kterém se nachází vrátnice/velín a turnikety, viz INTERIÉR.

Vstupy B2 a B3 jsou primárně určené k úniku z budovy při požáru.

Zpět na na začátek stránkyINTERIÉR

Přístupný je celý interiér budovy.

Nepřístupné jsou venkovní terasy v 5. NP a v 10. NP objektu A (stupně u vstupních dveří výšky 250 mm).


Objekt A má 10 nadzemních podlaží a 3 podzemní podlaží (zde se nachází plně automatický parkovací zakladač pro 188 automobilů).

Objekt B má 7 nadzemních podlaží a 1 podzemní podlaží (zde se nachází podzemní garáž, viz PARKOVÁNÍ).

Objekty A a B jsou vzájemně propojené jednak průchodem v 1. NP, který propojuje oba vstupní vestibuly, jednak dvoupodlažním spojovacím krčkem v 6. NP a 7. NP, a také v podzemní garáži na úrovni 1. PP.


V budově CIIRCu má FEL celkem 3 pracoviště. V 1. NP objektu A je katedra řídící techniky. V 5. NP objektu B je katedra matematiky a katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd.


Vstupní prostory:

U hlavního vstupu A se po levé straně nachází hlavní recepce (parapet je v celé své délce ve výšce 1 181 mm, chybí předsunutý pult; recepce je prosklená mléčným neprůhledným sklem; bez možnosti indukčního poslechu). Přímo proti hlavním vstupním dveřím, napravo od recepce se nachází prosklená dvoukřídlá branka (průchozí šířky 1 285 mm) integrovaná mezi turnikety. Otevírá se automaticky směrem ven k ulici po požádání na recepci. Sklo branky není kontrastně označeno a není téměř viditelné. Za turnikety pokračuje prostor vstupní haly, odkud je možné se dostat pomocí výtahů do ostatních podlaží objektu A nebo pomocí průchodu do vstupní haly v 1. NP objektu B (průchod mezi objekty A a B se na dvou místech svažuje směrem k objektu B; délky 2 880 mm a 1 920 mm, šířky 2 150 mm a 1 623 mm, sklony jsou cca 9 % a 14,5 %, bez postranních madel a bez vodicích tyčí). Za hlavní recepcí jsou k dispozici 2 přístupné toalety, viz WC.

U vstupu B1 se přímo proti vstupním dveřím také nachází turnikety s integrovanou jednokřídlou brankou (průchozí šířka 1 126 mm). Po pravé straně turniketů se nachází za prosklenou stěnou vrátnice/velín (bez pultu). Za velínem a za turnikety se nachází další dvoje prosklené dvoukřídlé dveře a za nimi hala, odkud je pomocí evakuačního výtahu přístup do ostatních podlaží objektu B nebo pomocí průchodu přístup do vstupní haly v 1. NP objektu A.


Specifické prostory:

Mezi důležité prostory budovy CIIRCu patří konferenční místnosti v 1. NP, 3. NP a 10. NP (objekt A), stupňovitá posluchárna B-246 (2. NP objektu B) a respirium B-497 (4. NP objektu B). Všechny místnosti jsou přístupné a v jejich blízkosti se nachází upravené přístupné toalety. Vstupní dveře do respiria jsou obtížněji otevíratelné, bezprostředně za nimi je k dispozici plošina, viz VÝTAHY, PLOŠINY. Ve stupňovité posluchárně je na spodní vstupní úrovni v blízkosti tabule vyhrazen prostor pro osoby na vozíku (šířka cca 3 000 mm, hloubka cca 1 000 mm); není zde k dispozici stůl ani elektrické zásuvky v dosažitelné vzdálenosti. Výška stupínku pro přednášejícího je 187 mm; bez bezbariérového přístupu. Jednotlivé stupně posluchárny jsou kontrastně vyznačené po celé své délce.


Obecné info:

Chodby, učebny, konferenční místnosti, přednáškové sály jsou přístupné výhradně na kartu (výška čteček karet max. 1 250 mm na osu a níže).

Vnitřní dvoukřídlé dveře na chodbách budovy mají šířku 1 křídla min. 800 mm. Jednokřídlé dveře jsou často široké min. 900 mm. Drtivá většina dveří je zcela bez prahů, místy s přechodovými lištami nebo bez lišt. Jen ojediněle je mezi dveřmi malý výškový rozdíl do max. 20 mm (např. dveře mezi prostorem s evakuačním výtahem a chodbou ve 4. NP objektu B).

Chodby jsou v celé budově dostatečně široké (šířka min 1 200 mm).

Zpět na na začátek stránkyVÝTAHY

K dispozici je celkem 10 osobních výtahů, z nichž 2 jsou evakuační a 3 celoprosklené, a 2 plošiny (v respiriu a podzemní garáži).

Všechny výtahy jsou volně přístupné veřejnosti bez nutnosti použít kartu. Výtahy obsluhují různá podlaží, viz níže. Všechny výtahy mají ovládací tlačítka v max. výšce 1 200 mm, jsou vybaveny optickou, akustickou i hlasovou signalizací (zvenku i uvnitř výtahu), a hmatovým značením (reliéfní i Braillovo písmo). Některé výtahy jsou navíc vybaveny možností indukčního poslechu. Všechny výtahy, krom jednoho (který má dvoje dveře, protilehlé proti sobě), mají osazena sklopná sedátka (horní hrana ve výšce cca 480 - 500 mm) a na zadní stěně výtahu vodorovné madlo (ve výšce cca 900 mm). Dveře všech výtahů jsou široké 900 mm. Před výtahy je dostatečný manipulační prostor.


Rozměry kabiny evakuačního výtahu v objektu A u recepce (podlaží: -1 až 10): šířka 1 200 mm, hloubka 2 100 mm. Výtah s indukčním poslechem.

Rozměry kabiny osobního výtahu v objektu A u recepce (podlaží: 1 až 9): šířka 1 200 mm, hloubka 1 400 mm.

Rozměry kabiny osobního proskleného výtahu v objektu A (podlaží: 1 až 10): šířka 1 200 mm, hloubka 1 400 mm.

Rozměry kabiny evakuačního výtahu v objektu B (B1) u vrátnice/velína (podlaží: -1 až 7): šířka 1 200 mm, hloubka 2 100 mm.

Rozměry kabin 3 osobních výtahů v objektu B (B2) z 1.PP („trojvýtah“; podlaží: -1, 1, 2 a -1, 2): šířka 1 200 mm, hloubka 1 250 mm. Jeden z výtahů má dvoje dveře, protilehlé proti sobě.

Rozměry kabiny osobního výtahu v zrcadle schodiště v objektu B (B3) u Velflíkovy ulice (podlaží: -1 až 7): šířka 1 200 mm, hloubka 2 100 mm.

Rozměry kabin 2 osobních prosklených výtahů, každý na opačném konci „prosklené ulice“, v objektu B (B1, B3; podlaží 1 až 4): šířka 1 570 mm, hloubka 1 400 mm.

Zpět na na začátek stránkyWC

K dispozici je celkem 33 téměř shodných, upravených toalet; přičemž na každém podlaží jsou minimálně 2 označené, přístupné toalety, neuzamčené, volně přístupné veřejnosti (v 1. PP je pouze 1 upravená kabina).

Do kategorie přístupných prostorů jsou toalety zařazeny zejména z důvodu dostatečných rozměrů kabin, dveří i předsíní, vhodného dispozičního uspořádání i dostatečné vybavenosti kabin.

Některé toalety jsou umístěné jako samostatné kabiny v rámci běžných dámských a pánských toalet; některé toalety jsou přístupné přímo z chodby. Část záchodových mís je přístupných z pravé strany, část mís je přístupných z levé strany; žádná záchodová místa není přístupná z obou stran.

Zpět na na začátek stránkyPARKOVÁNÍ

7 vyhrazených parkovacích míst se nachází v podzemní garáži 1. PP objektu B.

Do garáže lze sjet buď rampou od Vítězného náměstí (sklon 14%) nebo rampou na opačné straně objektu, od Velflíkovy ulice.

Z 1. PP vedou do ostatních podlaží objektu B 2 upravené vstupy. Jeden vstup, nejblíže k Velflíkově ulici, je tvořen variabilní zdvižnou plošinou (parametry viz výše), na niž navazuje prostorný výtah (1 200 x 2 100 mm), obsluhující všechna podlaží objektu B. Druhý vstup, blíže k objektu A, je tvořen dvěma rampami (parametry viz výše), na které navazuje bližší menší výtah (1 200 x 1 250 mm, vedoucí jen do 2. NP) a vzdálenější výtah (1 200 x 2 100 mm, obsluhující všechny podlaží objektu B).

Studenti ČVUT evidovaní ve Středisku ELSA a návštěvníci dejvického kampusu, kteří ve Středisku ELSA nejsou evidovaní, ale mají oprávnění k parkování na vyhrazených místech, mohou využít tuto možnost parkování zdarma. Žádost o bezplatné parkování na vyhrazených místech na parkovišti v budově CIIRCu předem konzultujte ve Středisku ELSA: stredisko@elsa.cvut.cz nebo volejte velín v objektu B: +420 770 119 378.

Poznámka: osoby s omezenou schopností pohybu nemohou využívat automatický parkovací zakladač s kapacitou 188 automobilů pod objektem A.

Zpět na na začátek stránkyPOPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS

Nejbližší přístup od MHD k oběma vstupům do budovy CIIRCu je od stanice metra A - Dejvická:


Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od stanice metra A – Dejvická:

Osoby se sníženou pohyblivostí mohou na stanici metra Dejvická využít v návaznosti na sebe 2 osobní výtahy, které spojují úroveň nástupiště s úrovní uliční.

První výtah z nástupiště metra vede do spojovací chodby podchodu a je umístěn vedle pevných schodů, směr Vítězné náměstí. Výtah použijte a dejte se vlevo do spojovací chodby. Po cca 20 metrech použijte nájezd vpravo k druhému výtahu, směr zastávka autobusů MHD na Evropské ulici ve směru z centra, který vede na úroveň ulice. Použijte výtah. Z výtahu se dejte přímo k přechodu přes ulici Šolínova. Přejeďte a pokračujte vpravo celou ulicí Šolínova až na křižovatku s ulicí Jugoslávských partyzánů. Přejeďte přechod přes ulici Šolínova a nacházíte se před budovou CIIRC. Hlavní vstup do objektu A (s hlavní recepcí) se nachází po levé straně budovy.


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.Zpět na na začátek stránky


PŮDORYSNÉ SCHÉMA


Zpět na na začátek stránky


FOTOGALERIE

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz