ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTHalové laboratoře FEL


Adresa:
Tel.:
Web:
GPS:
Technická 2, 166 27 Praha 6 - Dejvice
+420 224 352 222 (vrátnice FEL Dejvice, D3)
http://www.fel.cvut.cz/cz/
50°6'12.559"N, 14°23'37.472"E
Objekt částečně přístupnýHlavní budovou fakulty elektrotechnické je rozsáhlý objekt, tzv. monoblok FEL/FS, v Dejvicích v ulici Technická, který FEL sdílí spolu s fakultou strojní (FS).

Další výukové prostory FEL se nachází v objektu halových laboratořích, přímo navazujících na monoblok FEL/FS, dále v budově CIIRC, Praha 6 a na Karlově náměstí 13, Praha 2. Tyto prostory jsou zdokumentovány v ostatních odkazech.

Halové laboratoře FEL jsou volně propojeny s halovými laboratořemi FS a dohromady tvoří 1 rozlehlý dvoupodlažní objekt.

Dvoupodlažní objekt halových laboratoří FEL je zařazen do kategorie částečné přístupnosti zejména z důvodu komplikovanějšího přístupu do objektu a z důvodu obtížného přesunu mezi 1. NP a 2. NP objektu. K dispozici není osobní výtah. Upravené toalety jsou k dispozici v monobloku FEL/FS.


VSTUP
INTERIÉR
VÝTAHY
WC
PARKOVÁNÍ
POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA
FOTOGALERIE


VSTUP

1. NP halových laboratoří odpovídá 1. PP monobloku.

2. NP halových laboratoří odpovídá 1. NP monobloku.

1. NP:

Upravený, částečně přístupný vstup na úroveň 1. NP halových laboratoří je možný ze dvora monobloku FEL/FS (je třeba přijet podjezdem pod křídlem B3 z ulice Šolínova; úroveň 1. PP monobloku). Zde jsou k dispozici vstupní dveře, dvoukřídlé, mechanicky otevíravé směrem ven (šířka 1 křídla 890 mm). Vstup je možný výhradně na kartu (čtečka karet z exteriéru ve výšce 1 055 mm; dosahu na čtečku může bránit chodníkový obrubník, případně i zeleň; čtečka karet v interiéru ve výšce 1 303 mm). Terén před vstupními dveřmi je obtížně sjízdný (nerovnosti na povrchu). Povrch podlahy v interiéru těsně za vstupními dveřmi je v krátkém sklonu, stoupajícím směrem ke dveřím, bez manipulačního prostoru (nezměřeno). Ostatní vstupy (z 1. PP křídla B3 a zvenčí od ulice Jugoslávských partyzánů) jsou nepřístupné (schodiště; 3 a 4 stupně).

2. NP:

Bezbariérový přístup na úroveň 2. NP halových laboratoří je ze vstupního podlaží monobloku FEL (1. NP), z křídla B3. (Hlavní vstup na monoblok FEL je bezbariérově přístupný, viz strana …). Vnitřní přístupové dveře z křídla B3 do halových laboratoří jsou dvoukřídlé prosklené, mechanicky otevíravé směrem do laboratoří (šířka 1 křídla 670 mm). Dveře nejsou z vnitřní strany opatřeny vodorovnými madly, nejsou chráněny proti mechanickému poškození, jsou opatřeny kontrastními pruhy značek oproti pozadí. Okolo dveří je dostatečný manipulační prostor. Vstup je možný většinou pouze na kartu (čtečka karet ve výšce 1 400 mm).

Za vstupními dveřmi se po pravé straně nachází 1x zalomená dvouramenná rampa s 1 mezipodestou, klesající směrem od křídla B3 do vstupního prostoru halových laboratoří (horní rameno: šířka 1 500 mm, délka 1 800 mm, sklon 7 %; dolní rameno: šířka 1 500 mm, délka 2 400 mm, sklon 14 %; rozměry mezipodesty: 1 500 x 1 500 mm). Rampa je opatřena z obou stran několika madly a tyčemi, umístěnými nad sebou (nejvyšší je ve výšce 890 mm nad zemí). Po svém vnějším okraji rampa postrádá zarážku proti vyjetí vozíku z rampy (u dolního ramene je mezi rampou a prosklenou fasádou volný prostor šířky cca 200 mm). Po svém vnitřním okraji je rampa opatřena vodicí tyčí (ve výšce 300 mm). Na začátku/na konci rampy jsou osazeny přechodové lišty (výšky 10 – 20 mm). Rampa má protiskluzný povrch, barevně odlišený od ostatní podlahy.

Přímé vstupy do halových laboratoří nejsou akusticky ani hlasově definovány.

Hlavní vstup do monobloku FEL z ulice Technická je osazen orientačním hlasovým majáčkem.

Zpět na na začátek stránkyINTERIÉR

Interiéry dvoupodlažního objektu jsou částečně přístupné.

Problematický je přesun mezi 1. NP a 2. NP objektu, protože stávající nákladní výtah není určen pro přepravu osob.

Část laboratoří a učeben se rozkládá přes obě podlaží. V objektu je celá řada různých schodišť a lávek. Schodiště v objektu jsou dostatečně vizuálně rozeznatelná od okolí. Nástupní a výstupní schodišťové stupně jsou kontrastně označeny. V některých případech chybí dostatečný manipulační prostor okolo schodiště.

V celém objektu se nachází v hojné míře celoprosklené stěny a dveře, jejichž zasklení sahá až k zemi a které nejsou opatřeny proti mechanickému poškození. Jsou opatřeny kontrastními pruhy značek oproti pozadí.

V objektu jsou tmavé, nedostatečně osvětlené chodby. V celém objektu je málo vizuálního kontrastu, např. špatně rozeznatelné kliky u dveří, zařizovací předměty na chodbách, dveře v prosklených stěnách.

Většina vnitřních jednokřídlých dveří má šířku 900 mm. Křídla dvoukřídlých dveří jsou cca 700 mm široká. Dveře nemají z vnitřní strany vodorovná madla.

Místy jsou v objektu snížené podhledy na světlou výšku 2 000 mm.

Čtečky karet a zvonky na chodbách jsou ve výšce cca 1 190 – 1 560 mm.

Povrch podlah je beton, plechové dílce, keramická a kamenná dlažba, kamenné stupně na schodištích.

Zpět na na začátek stránkyVÝTAHY

K dispozici je 1 nákladní výtah (dostatečně prostorný; nezmapován). Přeprava osob v něm je zakázána; je nutná přítomnost řidiče výtahu.

Zpět na na začátek stránkyWC

V objektu halových laboratoří nejsou k dispozici upravené toalety.

Pro celý monoblok FEL/FS jsou k dispozici celkem 4 označené, veřejnosti volně přístupné toalety:

Toalety jsou zařazeny do kategorie částečné přístupnosti zejména z důvodu omezeného manipulačního prostoru v kabinách (atypicky zkosené rohy stěn, resp. rozměry kabin méně než 1 600 mm).

Částečně přístupná toaleta v 1. NP v křídle B3 se nachází v rámci oddělení pánských toalet. Před vstupními dveřmi do upravené kabiny se nachází jednak předsíň toalet (šířka 1 450 mm, hloubka 3 400 mm, dveře šířky 800 mm se otevírají mechanicky směrem do předsíně), jednak prostor s umyvadly a pisoáry (celková šířka cca 4 400 mm, hloubka 2 000 mm, bez dveří). Vzhledem k tomu, že se vstupní dveře do kabiny nachází přímo proti pánským pisoárům, může být obtížné využití kabiny ženami.

Rozměry kabiny: šířka 1 425 mm, hloubka 1 695 mm. Dveře šířky 755 mm se otevírají mechanicky směrem ven z kabiny. Mají zvenku zajistitelný zámek, postrádají vodorovné madlo z vnitřní strany dveří. Manipulační prostor pro vozík (šířky 670 mm) se nachází nalevo od dveří. Zavěšená záchodová mísa je osazena na boční stěně po levé straně kabiny. Je přístupná z pravé strany. Z obou stran je opatřena vodorovnými madly; madlo u stěny je pevné, madlo v prostoru sklopné (lze obtížně polohovat, ve vodorovné poloze není stabilní). Splachování je umístěno na stěně za zády nad záchodovou mísou (ve výšce 1 056 mm). Naproti dveřím se nachází umývátko (horní hrana ve výšce 785 mm, baterie ve výšce 931 mm). Mýdlo je uloženo přímo na umyvadle. Po pravé straně umývátka je k dispozici svislé madlo (horní hrana 1 340 mm, spodní hrana 754 mm). Zásobník toaletního papíru je osazen po levé straně umývátka (dolní hrana ve výšce 785 mm). Světlo se v celém prostoru rozsvěcuje automaticky na čidlo. V kabině chybí zrcadlo, háček na oděvy, koš, nouzové signalizační zařízení. V kabině je omezený manipulační prostor.

Částečně přístupná toaleta v 8. NP v křídle B3 je samostatný prostor mimo oddělení pánských či dámských toalet (vstup přímo z chodby).

Skládá se ze 2 místností: místnosti s umyvadlem (rozměry: šířka 1 472 mm, hloubka 1 725 mm, dveře šířky 796 mm) a z místnosti se záchodovou mísou (rozměry: šířka 1 510 mm, hloubka 1 443 mm, dveře šířky 903 mm). Oboje dveře se otevírají mechanicky směrem ven (bez vodorovného madla). Manipulační prostor pro vozík (šířky 707 mm) je proti dveřím. Záchodová mísa je přístupná z pravé strany; stojí na stupínku (výšky 50 mm) a celková výška mísy je 518 mm od země. Obě madla vedle mísy jsou sklopná, mají délku 853 mm, přesahují místu o cca 100 mm. Vedle umyvadla madlo chybí. V kabině je omezený manipulační prostor. Před dveřmi je dostatek manipulačního prostoru. Chybí háček na oděvy a nouzové signalizační zařízení.

Částečně přístupné toalety ve 3. NP a 4. NP v křídle B2 (vedle výtahů páternoster) v rámci oddělení dámských toalet jsou volně přístupné veřejnosti; rozměrově, dispozičně i vybavením téměř totožné. Před vstupními dveřmi do upravené kabiny se nachází jednak předsíň toalet (šířka 1 650 mm, hloubka 3 350 mm, dveře šířky 800 mm se otevírají mechanicky směrem do předsíně), jednak prostor s umyvadly (šířka přes 4 750 mm, hloubka 1 800 mm, dveře šířky 800 mm se otevírají mechanicky směrem k umyvadlům).

Rozměry kabin: šířka 1 950 mm, hloubka 1 950 mm. Obě kabiny mají zkosený 1 roh, ve kterém jsou osazeny dveře, čímž je půdorys kabiny zmenšen. Dveře šířky 790 mm se otevírají mechanicky směrem ven z kabiny. Mají zvenku zajistitelný zámek a z vnitřní strany vodorovné madlo ve výšce cca 875 mm. Manipulační prostor pro vozík (šířky 1 053 mm) je šikmo proti dveřím po pravé straně. Záchodové mísy jsou přístupné z levé strany. Obě madla vedle záchodových mís mají délku cca 840 mm, přesahují mísu o cca 140 mm a obě jsou sklopná (v praxi většinou obě ve svislé poloze). Vedle umyvadel je osazeno 1 vodorovné pevné madlo u stěny délky cca 550 mm. V kabinách je omezený manipulační prostor. Před dveřmi je dostatek manipulačního prostoru. V kabinách chybí háček na oděvy a nouzové signalizační zařízení.

Zpět na na začátek stránkyPARKOVÁNÍ

Přímo u monobloku FEL/FS v ulici Technická není k dispozici žádné vyhrazené parkovací stání.

Po domluvě na vrátnici FEL lze parkovat ve dvoře monobloku – vjezd z ulice Šolínova.

16 vyhrazených parkovacích míst je k dispozici v garáži pod Novou budovou ČVUT (FA/FIT), v blízkosti osobních výtahů. Studenti ČVUT evidovaní ve Středisku ELSA a návštěvníci dejvického kampusu, kteří ve Středisku ELSA nejsou evidovaní, ale mají oprávnění k parkování na vyhrazených místech, mohou využít tuto možnost parkování zdarma. Žádost o bezplatné parkování na vyhrazených místech na parkovišti v Nové budově předem konzultujte ve Středisku ELSA: stredisko@elsa.cvut.cz nebo volejte recepci Nové budovy: +420 776 555 558.

Zpět na na začátek stránkyPOPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS

Hlavní a bezbariérový přístup od MHD do halových laboratoří FEL vede přes hlavní vstup do monobloku FEL.

Přístup od MHD k hlavnímu vstupu na FEL je možný z několika směrů, např.:

 

Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od stanice metra A – Dejvická:

Osoby se sníženou pohyblivostí mohou na stanici metra Dejvická využít v návaznosti na sebe 2 osobní výtahy, které spojují úroveň nástupiště s úrovní uliční.

První výtah z nástupiště metra vede do spojovací chodby podchodu a je umístěn vedle pevných schodů, směr Vítězné náměstí. Výtah použijte a dejte se vlevo do spojovací chodby. Po cca 20 metrech použijte nájezd vpravo k druhému výtahu, směr zastávka autobusů MHD na Evropské ulici ve směru z centra, který vede na úroveň ulice. Použijte výtah. Z výtahu se dejte přímo k přechodu přes ulici Šolínova. Přejeďte a pokračujte vpravo ulicí Šolínovou přes křižovatku s ulicí Zikova až na křižovatku s ulicí Technická. V ulici Technická se již nachází FEL. Přejeďte, zahněte vlevo. Po pravé straně se nachází hlavní bezbariérový vstup do monobloku FEL. Chodník v ulici Technická je dlážděný, rovný.

Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.Zpět na na začátek stránky


PŮDORYSNÉ SCHÉMA


Zpět na na začátek stránky


FOTOGALERIE

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz